tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Drogi uzytkowniku emailDrogi uzytkowniku email 

  Zauwazylismy, ze Twoje konto jest zalogowany z innego server.You sa do 
sprawdzenia to konto, prosze wypelnic to pytanie TEST. jaki jest Twój adres 
e-mail .....................?, 
haslo ........................?, numer telefonu ..................? na 
ukonczenie to pytanie, bedziemy chronic swoje konto. 

  dziekuje 
  Centrum admin.


Home | Main Index | Thread Index | Old Index