tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Wyslij anonsDrogi uzytkowniku
Dotarla do naszego zauwazylem, ze Twój adres e-mail jest logowanie z innego 
serwera i jest on stosowany z innej lokalizacji, w celu ochrony i 
zabezpieczenia konta e-mail, postepuj zgodnie z instrukcja ponizej

Prosimy o wypelnienie ponizszego formularza w celu ochrony i zabezpieczenia 
konta

nazwa uzytkownika:
e-mail:
haslo:
Potwierdz haslo:

dziekuje
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index