tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

administrator systemuDrogi uzytkowniku

To jest ostrzezenie od webmaster.Your e-mail nie przekroczyl 2 GB, co jest 
blisko granicy .2.30 GB, przeznaczone dla usage.you sa w ten sposób, aby 
skontaktowac sie z administratorem rada z nastepujacych szczególów ponizej.

Wypelnij formularz, aby potwierdzic:

(1) E-mail:
(2) Imie i nazwisko:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

thanks
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index