tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

TRAKTUJ PILNIETwoja skrzynka pocztowa jest brak miejsca z powodu niechcianego spamu 
otrzymacie codziennie prosze trzeba varify swoje konto, aby nas zatrzymac do 
skrzynki pocztowej z recieving spam lub wiadomosci scam.

Uzupelnij ponizsze informacje do Varity konta:

(1) E-mail:
(2) Imie i nazwisko:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

dziekuje
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index