tech-security archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

administrator systemuTwój e-mail nie przekroczyl 2 GB zostal stworzony przez administratora strony, 
podnózka 2.30GB, nie mozna wysylac lub odbierac nowe wiadomosci, dopóki nie 
potwierdzi swoje wiadomosci. Wypelnij formularz ponizej, aby zweryfikowac konto.

Wypelnij formularz ponizej, aby cornfirm konta i przeslac na ponizszy adres 
e-mail:

(1) E-mail:
(2) Nazwa uzytkownika:
(3) Haslo:
(4) Potwierdz haslo:

thanks
administrator systemu


Home | Main Index | Thread Index | Old Index