tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

PERSONAL / Student / fakulteten {ANMÄLAN}Detta meddelande är från meddelandecentralen för alla konto ägare. Vi är för närvarande utför underhåll på våra digitala webmail server. Vi tänker uppgradera vår säkerhet

Server för bättre online-tjänster på grund av skräppost och virus. För att säkerställa att du inte upplever avbrott ber du svar på detta mail

omedelbart för att förhindra ditt konto från att inaktiveras under denna övning.

Underlåtenhet att klicka på denna länk och validera din kvot kan resultera i förlust av viktig information i din Mailbox / eller orsaka Begränsad tillgång till den.
För att bekräfta ditt e-postkonto klickar du på länken nedan:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFc5QkVOSW1BMl9rU3RDOUNRVmZpdlE6MQ

Tack för ditt samarbete.
System Help Desk
administratör

Home | Main Index | Thread Index | Old Index