tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/cad/geda/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-ldap/Makefile
U pkgsrc/databases/ruby-ldap/distinfo
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/coconut/distinfo
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-ac
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-ad
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-ae
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-af
U pkgsrc/devel/coconut/patches/patch-ag
P pkgsrc/devel/frama-c/Makefile
P pkgsrc/devel/frama-c/options.mk
U pkgsrc/devel/googletest/DESCR
U pkgsrc/devel/googletest/Makefile
U pkgsrc/devel/googletest/PLIST
U pkgsrc/devel/googletest/distinfo
P pkgsrc/devel/gsoap/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/TeXmacs/distinfo
P pkgsrc/editors/TeXmacs/patches/patch-ai
P pkgsrc/editors/TeXmacs/patches/patch-ak
P pkgsrc/graphics/optipng/Makefile
P pkgsrc/graphics/optipng/distinfo
P pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-aa
cvs update: pkgsrc/graphics/optipng/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/graphics/scidavis/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang-doc/Makefile
P pkgsrc/lang/erlang-doc/PLIST
P pkgsrc/lang/rexx-regina/Makefile
P pkgsrc/math/R-DAAG/Makefile
U pkgsrc/math/R-DAAG/distinfo
P pkgsrc/math/mprime-bin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/net/ettercap-NG/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius/Makefile
P pkgsrc/net/freeradius2/Makefile
P pkgsrc/net/gift/Makefile
P pkgsrc/net/gift/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/gift-fasttrack/Makefile
P pkgsrc/net/gift-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/gift-openft/Makefile
P pkgsrc/net/giftcurs/Makefile
P pkgsrc/net/kismet/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup24/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/ntp4/distinfo
U pkgsrc/net/ntp4/patches/patch-aa
U pkgsrc/net/ntp4/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/twitux/Makefile
P pkgsrc/security/egd/Makefile
P pkgsrc/security/libksba/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/distinfo
U pkgsrc/time/gnotime/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/php4/distinfo
P pkgsrc/www/php4/patches/patch-av
P pkgsrc/www/wwwoffle/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q3 pkgsrc tree (/ftp/pub/pkgsrc/pkgsrc-2009Q3):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index