tech-pkg archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

daily pkgsrc CVS update outputUpdating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/bicom/Makefile
P pkgsrc/archivers/fcrackzip/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/file-roller/distinfo
P pkgsrc/archivers/lha/Makefile
P pkgsrc/archivers/ppunpack/Makefile
P pkgsrc/archivers/rar/Makefile
P pkgsrc/archivers/sapcar/Makefile
P pkgsrc/archivers/szip/Makefile
P pkgsrc/archivers/unace/Makefile
P pkgsrc/archivers/unace-bin/Makefile
P pkgsrc/archivers/unarj/Makefile
P pkgsrc/archivers/unrar/Makefile
P pkgsrc/archivers/xbin/Makefile
P pkgsrc/archivers/xmill/Makefile
P pkgsrc/archivers/zip1/Makefile
P pkgsrc/archivers/zoo/Makefile
P pkgsrc/audio/SDL_sound/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/cddb-bundle/Makefile
P pkgsrc/audio/cdplayer/Makefile
P pkgsrc/audio/csound5/Makefile
P pkgsrc/audio/eawpatches/Makefile
P pkgsrc/audio/espeak/Makefile
P pkgsrc/audio/festlex-oald/Makefile
P pkgsrc/audio/festlex-ogi/Makefile
P pkgsrc/audio/festogi-spanish/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-abc/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-aec/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-el11/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-en1/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-hvs/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-jph/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-mwm/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-ogirab/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-tll/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/festvox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/fluidsynth/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/gogo/Makefile
P pkgsrc/audio/icecast1/Makefile
P pkgsrc/audio/id3ed/Makefile
P pkgsrc/audio/jack/Makefile
P pkgsrc/audio/lame/Makefile
P pkgsrc/audio/libtunepimp/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrola/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-en1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us1/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us2/Makefile
P pkgsrc/audio/mbrolavox-us3/Makefile
P pkgsrc/audio/mpc/Makefile
P pkgsrc/audio/mpc/PLIST
P pkgsrc/audio/mpc/distinfo
P pkgsrc/audio/mpg123/Makefile
P pkgsrc/audio/mpg123/Makefile.common
P pkgsrc/audio/mpg123/distinfo
P pkgsrc/audio/mpg123/patches/patch-aa
P pkgsrc/audio/mserv/Makefile
P pkgsrc/audio/paman/Makefile
P pkgsrc/audio/qsynth/Makefile
P pkgsrc/audio/rplay/Makefile
P pkgsrc/audio/rplay/buildlink3.mk
P pkgsrc/audio/shntool/Makefile
P pkgsrc/audio/shorten/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/iozone/Makefile
P pkgsrc/benchmarks/netio/Makefile
P pkgsrc/biology/phylip/Makefile
P pkgsrc/cad/eagle/Makefile
P pkgsrc/cad/felt/Makefile
P pkgsrc/cad/gattrib/Makefile
P pkgsrc/cad/geda-utils/Makefile
P pkgsrc/cad/gnetlist/Makefile
P pkgsrc/cad/gnucap/Makefile
P pkgsrc/cad/gschem/Makefile
P pkgsrc/cad/gsymcheck/Makefile
P pkgsrc/cad/gwave/Makefile
P pkgsrc/cad/lc/Makefile
P pkgsrc/cad/libgeda/Makefile
P pkgsrc/cad/libgeda/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/magic/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/cad/oct-wcalc/Makefile
P pkgsrc/cad/simian/Makefile
P pkgsrc/cad/simian-docs/Makefile
P pkgsrc/cad/spice/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog/Makefile
P pkgsrc/cad/verilog/buildlink3.mk
P pkgsrc/cad/verilog-current/Makefile
P pkgsrc/chat/ejabberd/Makefile
P pkgsrc/chat/ekg/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/Makefile
P pkgsrc/chat/gale/buildlink3.mk
P pkgsrc/chat/i2cb/Makefile
P pkgsrc/chat/tkicb/Makefile
P pkgsrc/chat/weechat/Makefile
P pkgsrc/chat/ymessenger/Makefile
P pkgsrc/chat/zephyr/Makefile
P pkgsrc/comms/bthfp/Makefile
P pkgsrc/comms/estic/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot/Makefile
P pkgsrc/comms/jpilot/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/jpilot-syncmal/Makefile
P pkgsrc/comms/kermit/Makefile
P pkgsrc/comms/libmal/Makefile
P pkgsrc/comms/libmal/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/libopensync-plugin-kdepim/Makefile
P pkgsrc/comms/malsync/Makefile
P pkgsrc/comms/obexapp/Makefile
P pkgsrc/comms/p5-pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/Makefile
P pkgsrc/comms/pilot-link-libs/buildlink3.mk
P pkgsrc/comms/plptools/Makefile
P pkgsrc/converters/convmv/Makefile
P pkgsrc/converters/dvi2tty/Makefile
P pkgsrc/converters/ja-dvi2tty/Makefile
P pkgsrc/converters/libiconv/Makefile
P pkgsrc/converters/p5-MIME-Base64/Makefile
P pkgsrc/cross/avrdude/Makefile
P pkgsrc/databases/abook/Makefile
P pkgsrc/databases/freetds/Makefile
P pkgsrc/databases/guile-pg/Makefile
P pkgsrc/databases/kmysqladmin/Makefile
P pkgsrc/databases/ldapvi/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/Makefile
P pkgsrc/databases/libgda/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/lua-sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/lua-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql4-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql4-client/buildlink3.mk
P pkgsrc/databases/mysql4-server/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql5-client/Makefile
P pkgsrc/databases/mysql5-server/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBD-PgPP/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-DBIx-Class/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-Rose-DB/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/p5-tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/palm-db-tools/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql81-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql82-client/Makefile
P pkgsrc/databases/postgresql83-client/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/ruby-tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile
P pkgsrc/databases/sqlite3/Makefile.common
P pkgsrc/databases/sqlite3-tcl/Makefile
P pkgsrc/databases/sqsh/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyocabinet/Makefile
P pkgsrc/databases/tokyotyrant/Makefile
P pkgsrc/databases/unixodbc/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/GConf/Makefile.common
P pkgsrc/devel/GConf/distinfo
P pkgsrc/devel/GConf/patches/patch-ad
P pkgsrc/devel/Gorm/Makefile
P pkgsrc/devel/ObjectiveLib/Makefile
P pkgsrc/devel/ProjectCenter/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_Pango/Makefile
P pkgsrc/devel/SDL_gfx/Makefile
P pkgsrc/devel/ald/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/cdecl/Makefile
P pkgsrc/devel/cgdb/Makefile
P pkgsrc/devel/coccinelle/Makefile
P pkgsrc/devel/darcs/Makefile
P pkgsrc/devel/diffuse/Makefile
P pkgsrc/devel/eclipse/Makefile
P pkgsrc/devel/edcommon/Makefile
U pkgsrc/devel/eina/DESCR
U pkgsrc/devel/eina/Makefile
U pkgsrc/devel/eina/PLIST
U pkgsrc/devel/eina/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/eina/distinfo
P pkgsrc/devel/elf/Makefile
P pkgsrc/devel/elfsh/Makefile
P pkgsrc/devel/fromcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/gdl/Makefile
P pkgsrc/devel/gdl/PLIST
U pkgsrc/devel/gdl/distinfo
P pkgsrc/devel/gmp/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-base/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-make/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-objc/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/Makefile
P pkgsrc/devel/gtl/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-fcgi/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/guile-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-slib/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-www/Makefile
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile16-gtk/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/hptools/Makefile
P pkgsrc/devel/its4/Makefile
P pkgsrc/devel/kdbg/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/Makefile
P pkgsrc/devel/kdesdk3/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/kdevelop-base/Makefile
P pkgsrc/devel/kscope/Makefile
P pkgsrc/devel/libFoundation/Makefile
P pkgsrc/devel/libFoundation-examples/Makefile
P pkgsrc/devel/libctl/Makefile
P pkgsrc/devel/libdatrie/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/Makefile
P pkgsrc/devel/libgphoto2/PLIST.common
P pkgsrc/devel/libgphoto2/distinfo
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/distinfo
P pkgsrc/devel/libgsf/patches/patch-aa
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libowfat/Makefile
P pkgsrc/devel/libstatgrab/Makefile
P pkgsrc/devel/libthai/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool/Makefile.common
P pkgsrc/devel/m17n-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/m4/Makefile
P pkgsrc/devel/meld/Makefile
P pkgsrc/devel/opencm/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-CPAN-DistnameInfo/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Date-Business/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-File-ChangeNotify/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-IPC-Cmd/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-Params-Validate/distinfo
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/DESCR
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-MooseX-SemiAffordanceAccessor/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Object-InsideOut/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Scalar-Defer/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Scalar-Defer/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Scope-Upper/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Scope-Upper/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Storable/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Storable/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-String-Format/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-String-Format/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Term-ReadLine/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Harness/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Harness/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-Inline/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Inline/distinfo
P pkgsrc/devel/p5-Test-Most/Makefile
P pkgsrc/devel/p5-Test-Output/Makefile
U pkgsrc/devel/p5-Test-Output/distinfo
P pkgsrc/devel/pango/Makefile
P pkgsrc/devel/physfs/Makefile
P pkgsrc/devel/physfs/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/popt/Makefile
P pkgsrc/devel/pvs/Makefile
P pkgsrc/devel/py-InlineEgg/Makefile
P pkgsrc/devel/py-babel/Makefile
P pkgsrc/devel/py-game/Makefile
P pkgsrc/devel/py-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/qof/Makefile
P pkgsrc/devel/readline/Makefile
P pkgsrc/devel/readline/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/rpc2/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-rcsparse/Makefile
P pkgsrc/devel/ruby-readline/Makefile
P pkgsrc/devel/sapnwrfcsdk/Makefile
P pkgsrc/devel/sdcc/Makefile
P pkgsrc/devel/subversion/Makefile.common
P pkgsrc/devel/tailor/Makefile
P pkgsrc/devel/wide/Makefile
P pkgsrc/devel/xdelta3/Makefile
P pkgsrc/devel/xfce4-dev-tools/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES-2009
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/TeXmacs/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/emacs/Makefile
P pkgsrc/editors/kile/Makefile
P pkgsrc/editors/nano/Makefile
P pkgsrc/editors/pico/Makefile
P pkgsrc/emulators/darcnes/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/gpsim/Makefile
P pkgsrc/emulators/gpsim-devel/Makefile
P pkgsrc/emulators/kenigma/Makefile
P pkgsrc/emulators/palmosemulator/Makefile
P pkgsrc/emulators/sdlmame/Makefile.common
P pkgsrc/emulators/spim/Makefile
P pkgsrc/emulators/vice/Makefile
P pkgsrc/emulators/vmware/Makefile
P pkgsrc/emulators/vmware3/Makefile
P pkgsrc/emulators/xm7/Makefile
P pkgsrc/emulators/xmame/Makefile
P pkgsrc/emulators/xmess/Makefile
P pkgsrc/emulators/xtrs/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-afpfs-ng/Makefile
P pkgsrc/filesystems/fuse-djmount/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash/Makefile
P pkgsrc/finance/kmymoney2/Makefile
P pkgsrc/fonts/acroread5-font-share/Makefile.common
P pkgsrc/fonts/acroread7-font-share/Makefile.common
P pkgsrc/fonts/bakoma-fonts/Makefile
P pkgsrc/fonts/cyberbit-ttf/Makefile.common
P pkgsrc/fonts/dbz-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
U pkgsrc/fonts/gucharmap/distinfo
P pkgsrc/fonts/inconsolata-ttf/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-elisat/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-elisau/Makefile
P pkgsrc/fonts/ja-kaname/Makefile
P pkgsrc/fonts/ms-ttf/Makefile
P pkgsrc/games/asc/Makefile
P pkgsrc/games/boson/Makefile
P pkgsrc/games/fillets-ng/Makefile
P pkgsrc/games/freeciv-server/Makefile
P pkgsrc/games/freesci/Makefile
P pkgsrc/games/gate88/Makefile
P pkgsrc/games/gbrainy/Makefile
P pkgsrc/games/gcompris/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/Makefile
P pkgsrc/games/gnome-games/PLIST
U pkgsrc/games/gnome-games/distinfo
cvs update: pkgsrc/games/gnome-games/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/games/gnome-games/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
P pkgsrc/games/gnuchess/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/Makefile
P pkgsrc/games/kdegames3/buildlink3.mk
P pkgsrc/games/kdetoys3/Makefile
P pkgsrc/games/knights/Makefile
P pkgsrc/games/minami/Makefile
P pkgsrc/games/quake3arena/Makefile
P pkgsrc/games/quakedata/Makefile
P pkgsrc/games/rollemup/Makefile
P pkgsrc/games/stratagus/Makefile
P pkgsrc/games/velena/Makefile
P pkgsrc/games/warzone2100/Makefile
P pkgsrc/games/wesnoth/Makefile
P pkgsrc/games/xdoom/Makefile
P pkgsrc/games/xfrisk/Makefile
P pkgsrc/geography/epsg/Makefile
P pkgsrc/geography/epsg-docs/Makefile
P pkgsrc/geography/proj-swig/Makefile
P pkgsrc/graphics/Cenon/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-box2d/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/clutter-gtk/Makefile
P pkgsrc/graphics/comix/Makefile
P pkgsrc/graphics/eog/Makefile
U pkgsrc/graphics/eog/distinfo
P pkgsrc/graphics/exiv2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/goocanvasmm/Makefile
P pkgsrc/graphics/gphoto2/Makefile
U pkgsrc/graphics/gphoto2/distinfo
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/guile-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/h5utils/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg2ps/Makefile
P pkgsrc/graphics/jpeg_ls/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/Makefile
P pkgsrc/graphics/kdegraphics3/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/kipi-plugins-calendar/Makefile
P pkgsrc/graphics/lcms/Makefile
P pkgsrc/graphics/libkdcraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/p5-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/pixieplus/Makefile
P pkgsrc/graphics/povray/Makefile
P pkgsrc/graphics/pstoedit/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-cairo/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-clutter/Makefile
P pkgsrc/graphics/py-goocanvas/Makefile
P pkgsrc/graphics/qvplay/Makefile
P pkgsrc/graphics/radiance/Makefile
P pkgsrc/graphics/showimg/Makefile
P pkgsrc/graphics/xv/Makefile
P pkgsrc/ham/7plus/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/gtk-im-libthai/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/m17n-im-config/Makefile
P pkgsrc/lang/clisp/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc/Makefile
P pkgsrc/lang/ghc/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/guile/Makefile
P pkgsrc/lang/guile/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/guile16/Makefile
P pkgsrc/lang/guile16/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/hugs/Makefile
P pkgsrc/lang/inform/Makefile
P pkgsrc/lang/japhar/Makefile
P pkgsrc/lang/jbuilder-jit/Makefile
P pkgsrc/lang/jdk/Makefile
P pkgsrc/lang/jini/Makefile
P pkgsrc/lang/ksi/Makefile
P pkgsrc/lang/librep/Makefile
P pkgsrc/lang/lua/Makefile
P pkgsrc/lang/lua/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/mercury/Makefile
P pkgsrc/lang/ossp-js/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/Makefile
P pkgsrc/lang/parrot/distinfo
cvs update: pkgsrc/lang/parrot/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/parrot/patches/patch-ab is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/lang/parrot/patches/patch-ac is no longer in the repository
P pkgsrc/lang/perl5/Makefile
P pkgsrc/lang/python23/Makefile
P pkgsrc/lang/python24/Makefile
P pkgsrc/lang/python25/Makefile
P pkgsrc/lang/python26/Makefile
P pkgsrc/lang/scm/Makefile
P pkgsrc/lang/see/Makefile
P pkgsrc/lang/see/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey/Makefile
P pkgsrc/lang/spidermonkey/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/spl/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk14/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk15/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jdk6/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre14/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre15/Makefile
P pkgsrc/lang/sun-jre6/Makefile
P pkgsrc/lang/swi-prolog-lite/Makefile
P pkgsrc/lang/swi-prolog-lite/buildlink3.mk
P pkgsrc/lang/swi-prolog-packages/Makefile
P pkgsrc/lang/twelf/Makefile
P pkgsrc/mail/GNUMail/Makefile
P pkgsrc/mail/OSBF-lua/Makefile
P pkgsrc/mail/Pantomime/Makefile
P pkgsrc/mail/clamav/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile
P pkgsrc/mail/claws-mail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/courier-analog/Makefile
P pkgsrc/mail/courier-mta/Makefile.common
P pkgsrc/mail/cucipop/Makefile
P pkgsrc/mail/dk-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dkim-milter/Makefile
P pkgsrc/mail/dot-forward/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-sharp/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm/Makefile
P pkgsrc/mail/ezmlm-idx/Makefile
P pkgsrc/mail/faces/Makefile
P pkgsrc/mail/fastforward/Makefile
P pkgsrc/mail/fromto/Makefile
P pkgsrc/mail/imapfilter/Makefile
P pkgsrc/mail/majordomo/Makefile
P pkgsrc/mail/milter-greylist/Makefile
P pkgsrc/mail/mpop/Makefile
P pkgsrc/mail/msmtp/Makefile
P pkgsrc/mail/mush/Makefile
P pkgsrc/mail/pine/Makefile
P pkgsrc/mail/postfix/Makefile
P pkgsrc/mail/qmail/Makefile
P pkgsrc/mail/sendmail/Makefile.common
P pkgsrc/mail/sendmail813/Makefile.common
P pkgsrc/mail/spamassassin/Makefile
P pkgsrc/mail/xfmail/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/algae/Makefile
P pkgsrc/math/bc/Makefile
P pkgsrc/math/capc-calc/Makefile
P pkgsrc/math/djbfft/Makefile
P pkgsrc/math/gap/Makefile
P pkgsrc/math/genius/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/libmatheval/Makefile
P pkgsrc/math/libmatheval/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/mathomatic/Makefile
P pkgsrc/math/nickle/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/octave/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/octave-forge/Makefile
P pkgsrc/math/octave-forge/buildlink3.mk
P pkgsrc/math/pari/Makefile
P pkgsrc/math/py-ephem/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate/Makefile
P pkgsrc/math/units/Makefile
P pkgsrc/meta-pkgs/gnuradio/Makefile.common
P pkgsrc/meta-pkgs/xfce4/Makefile.common
P pkgsrc/misc/Addresses/Makefile
P pkgsrc/misc/astrolog/Makefile
P pkgsrc/misc/basket/Makefile
P pkgsrc/misc/celestia/Makefile
P pkgsrc/misc/chipmunk/Makefile
P pkgsrc/misc/cksfv/Makefile
P pkgsrc/misc/deskbar-applet/Makefile
U pkgsrc/misc/deskbar-applet/distinfo
P pkgsrc/misc/fep/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-devel-docs/Makefile
U pkgsrc/misc/gnome-devel-docs/distinfo
P pkgsrc/misc/gnome-user-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome-user-docs/PLIST
U pkgsrc/misc/gnome-user-docs/distinfo
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaddons3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeadmin3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeartwork3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeedu3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/Makefile
P pkgsrc/misc/kdepim3/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/kdeutils3/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/buildlink3.mk
P pkgsrc/misc/m17n-contrib/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-db/Makefile
P pkgsrc/misc/m17n-docs/Makefile
P pkgsrc/misc/mnemosyne/Makefile
P pkgsrc/misc/molden/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/Makefile
P pkgsrc/misc/mousetweaks/PLIST
U pkgsrc/misc/mousetweaks/distinfo
P pkgsrc/misc/orca/Makefile
P pkgsrc/misc/orca/PLIST
U pkgsrc/misc/orca/distinfo
P pkgsrc/misc/orca/patches/patch-aa
P pkgsrc/misc/ppower/Makefile
P pkgsrc/misc/rlwrap/Makefile
P pkgsrc/misc/sch/Makefile
P pkgsrc/misc/siag/Makefile
P pkgsrc/misc/softmaker-office-demo/Makefile
P pkgsrc/misc/taskjuggler/Makefile
P pkgsrc/misc/tellico/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib/Makefile
P pkgsrc/misc/zyGrib-maps/Makefile
P pkgsrc/mk/bsd.prefs.mk
P pkgsrc/multimedia/adobe-flash-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/avidemux/Makefile
P pkgsrc/multimedia/clutter-gst/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gpac/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gxine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kaffeine/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/buildlink3.mk
P pkgsrc/multimedia/libdvdcss/Makefile
P pkgsrc/multimedia/ns-flash/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile.common
P pkgsrc/multimedia/totem/PLIST
U pkgsrc/multimedia/totem/distinfo
P pkgsrc/multimedia/totem/patches/patch-ad
cvs update: pkgsrc/multimedia/totem/patches/patch-ae is no longer in the 
repository
P pkgsrc/multimedia/totem/patches/patch-af
P pkgsrc/multimedia/totem-browser-plugin/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/Makefile
U pkgsrc/multimedia/totem-pl-parser/distinfo
P pkgsrc/multimedia/win32-codecs/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xanim/Makefile
P pkgsrc/multimedia/xine-ui/Makefile
P pkgsrc/net/3proxy/Makefile
P pkgsrc/net/DarwinStreamingServer/Makefile
P pkgsrc/net/GeoIP/Makefile
P pkgsrc/net/chrony/Makefile
P pkgsrc/net/citrix_ica/Makefile
P pkgsrc/net/clive/Makefile
P pkgsrc/net/coda/Makefile
P pkgsrc/net/dgd/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd/Makefile
P pkgsrc/net/dhcpcd-gtk/Makefile
P pkgsrc/net/dlint/Makefile
P pkgsrc/net/dlint/distinfo
P pkgsrc/net/dlint/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/fetch/Makefile
P pkgsrc/net/gated/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-nettool/distinfo
P pkgsrc/net/gnome-nettool/patches/patch-aa
P pkgsrc/net/gnome-nettool/patches/patch-ab
P pkgsrc/net/gnome-nettool/patches/patch-ac
P pkgsrc/net/gnome-vfs-smb/Makefile
P pkgsrc/net/ipw/Makefile
P pkgsrc/net/irrtoolset-nox11/Makefile
P pkgsrc/net/jwhois/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/Makefile
P pkgsrc/net/kdenetwork3/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/kftpgrabber/Makefile
P pkgsrc/net/ktorrent/Makefile
P pkgsrc/net/lftp/Makefile
P pkgsrc/net/libfetch/Makefile
P pkgsrc/net/libtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/libvncserver/Makefile
P pkgsrc/net/microdc2/Makefile
P pkgsrc/net/mrtg/Makefile
P pkgsrc/net/msdl/Makefile
P pkgsrc/net/openresolv/Makefile
P pkgsrc/net/openvpn/Makefile
P pkgsrc/net/parpd/Makefile
P pkgsrc/net/powerdns-recursor/Makefile
P pkgsrc/net/proftpd/Makefile
P pkgsrc/net/quagga/Makefile
P pkgsrc/net/quagga-devel/Makefile
P pkgsrc/net/ra-rtsp-proxy/Makefile
P pkgsrc/net/rtorrent/Makefile
P pkgsrc/net/samba/Makefile
P pkgsrc/net/samba/buildlink3.mk
P pkgsrc/net/scli/Makefile
P pkgsrc/net/skype/Makefile
P pkgsrc/net/slurm/Makefile
P pkgsrc/net/socat/Makefile
P pkgsrc/net/socks5/Makefile
P pkgsrc/net/speedtouch/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-client/Makefile
P pkgsrc/net/teamspeak-server/Makefile
P pkgsrc/net/tinc/Makefile
P pkgsrc/net/ucspi-tcp/Makefile
P pkgsrc/net/wireshark/Makefile
P pkgsrc/net/yafc/Makefile
P pkgsrc/net/youtube-dl/Makefile
U pkgsrc/net/youtube-dl/distinfo
P pkgsrc/news/nntpcache/Makefile
P pkgsrc/news/nntpclnt/Makefile
P pkgsrc/news/tin/Makefile
P pkgsrc/news/trn/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/Makefile
P pkgsrc/parallel/pvm3/distinfo
P pkgsrc/parallel/pvm3/patches/patch-bo
P pkgsrc/parallel/pvm3/patches/patch-by
P pkgsrc/pkgtools/digest/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/p5-pkgsrc-Dewey/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/pkg_install/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/rpm2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/url2pkg/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/url2pkg/files/url2pkg.pl
P pkgsrc/pkgtools/x11-links/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/xpkgwedge/Makefile
P pkgsrc/print/acroread/Makefile
P pkgsrc/print/acroread5/Makefile
P pkgsrc/print/acroread7/Makefile
P pkgsrc/print/acroread8/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile.common
U pkgsrc/print/evince/distinfo
P pkgsrc/print/evince/patches/patch-aa
P pkgsrc/print/gimp-print-escputil/Makefile
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/print/pcps/Makefile
P pkgsrc/print/tex-foiltex/Makefile
P pkgsrc/security/amap/Makefile
P pkgsrc/security/courier-authlib/Makefile
P pkgsrc/security/fprot-workstation-bin/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg/Makefile
P pkgsrc/security/gnupg2/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/gsasl/Makefile
P pkgsrc/security/heimdal/Makefile
P pkgsrc/security/honeyd/Makefile
P pkgsrc/security/hydra/Makefile
P pkgsrc/security/kssh/Makefile
P pkgsrc/security/kth-krb4/Makefile
P pkgsrc/security/libgcrypt/Makefile
P pkgsrc/security/libidea/Makefile
P pkgsrc/security/libtasn1/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-IDEA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-AES/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Bignum/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-RSA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Crypt-OpenSSL-Random/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA/Makefile
P pkgsrc/security/p5-Digest-SHA1/Makefile
P pkgsrc/security/p5-OpenSSL/Makefile
P pkgsrc/security/pgp2/Makefile
P pkgsrc/security/pgp5/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-correlator/Makefile
P pkgsrc/security/qca2/Makefile
P pkgsrc/security/rsaref/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/distinfo
P pkgsrc/security/seahorse/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/distinfo
P pkgsrc/security/seahorse-plugins/patches/patch-aa
P pkgsrc/security/srp_client/Makefile
P pkgsrc/security/ssh2/Makefile
P pkgsrc/security/uvscan/Makefile
P pkgsrc/shells/bash/Makefile
P pkgsrc/shells/bash2/Makefile
P pkgsrc/shells/bash3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/amanda-client/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bcmfw/Makefile
P pkgsrc/sysutils/burn/Makefile
P pkgsrc/sysutils/checkperms/Makefile
P pkgsrc/sysutils/daemontools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ddrescue/Makefile
P pkgsrc/sysutils/dvdrecord/Makefile
P pkgsrc/sysutils/fs-kit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-mount/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-nds-thumbnailer/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gvfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gworkspace/Makefile
P pkgsrc/sysutils/hal-info/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ipmitool/Makefile
P pkgsrc/sysutils/ipw-firmware/Makefile
P pkgsrc/sysutils/iwi-firmware/Makefile
P pkgsrc/sysutils/iwi-firmware3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/k3b/Makefile
P pkgsrc/sysutils/krusader/Makefile
P pkgsrc/sysutils/memtestplus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/monit/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/PLIST
U pkgsrc/sysutils/nautilus/distinfo
cvs update: pkgsrc/sysutils/nautilus/patches/patch-af is no longer in the 
repository
P pkgsrc/sysutils/nautilus/patches/patch-aj
cvs update: pkgsrc/sysutils/nautilus/patches/patch-ak is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/sysutils/nautilus/patches/patch-al is no longer in the 
repository
P pkgsrc/sysutils/nvnet/Makefile
P pkgsrc/sysutils/storage-manager/Makefile
P pkgsrc/sysutils/su2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/swapd/Makefile
P pkgsrc/sysutils/sysinfo/Makefile
P pkgsrc/sysutils/tdir/Makefile
P pkgsrc/sysutils/xraidadmin/Makefile
P pkgsrc/textproc/cdif/Makefile
P pkgsrc/textproc/emacs-muse/Makefile
P pkgsrc/textproc/expatobjc/Makefile
P pkgsrc/textproc/glimpse/Makefile
P pkgsrc/textproc/iso-codes/Makefile
P pkgsrc/textproc/py-pygments/Makefile
P pkgsrc/textproc/tokyodystopia/Makefile
P pkgsrc/time/Makefile
P pkgsrc/time/cardboard-schedule/Makefile
P pkgsrc/time/emiclock/Makefile
P pkgsrc/time/etm/Makefile
U pkgsrc/time/etm/distinfo
P pkgsrc/time/hamster-applet/Makefile
P pkgsrc/time/hamster-applet/distinfo
P pkgsrc/time/p5-DateTime-Format-Builder/Makefile
P pkgsrc/time/p5-Time-Piece/Makefile
U pkgsrc/time/p5-Time-Piece/distinfo
U pkgsrc/time/py-icalendar/DESCR
U pkgsrc/time/py-icalendar/Makefile
U pkgsrc/time/py-icalendar/PLIST
U pkgsrc/time/py-icalendar/distinfo
P pkgsrc/time/titrax/Makefile
P pkgsrc/wm/amiwm/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm-devel/Makefile
P pkgsrc/wm/fvwm1/Makefile
P pkgsrc/wm/windowmaker/Makefile
P pkgsrc/www/ap2-wsgi/Makefile
P pkgsrc/www/firefox-bin-flash/Makefile.common
P pkgsrc/www/gtkhtml314/Makefile
P pkgsrc/www/ja-trac/Makefile
P pkgsrc/www/navigator/Makefile.common
P pkgsrc/www/opera/Makefile
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-FormBuilder/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-Controller-FormBuilder/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Devel/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-Devel/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-FastMmap/distinfo
P pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-File/Makefile
U pkgsrc/www/p5-Catalyst-Plugin-Session-Store-File/distinfo
P pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/Makefile
U pkgsrc/www/p5-CatalystX-CRUD-YUI/distinfo
P pkgsrc/www/py-genshi/Makefile
P pkgsrc/www/squid30/Makefile
P pkgsrc/www/squid31/Makefile
P pkgsrc/www/varnish/Makefile
P pkgsrc/x11/Makefile
U pkgsrc/x11/dri2proto/DESCR
U pkgsrc/x11/dri2proto/Makefile
U pkgsrc/x11/dri2proto/PLIST
U pkgsrc/x11/dri2proto/buildlink3.mk
U pkgsrc/x11/dri2proto/builtin.mk
U pkgsrc/x11/dri2proto/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-mag/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-mag/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-mag/patches/patch-aa is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-mag/patches/patch-ab is no longer in the repository
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-screensaver/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/gnome-terminal/Makefile
U pkgsrc/x11/gnome-terminal/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-terminal/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
cvs update: pkgsrc/x11/gnome-terminal/patches/patch-ac is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/distinfo
P pkgsrc/x11/gnome-themes/patches/patch-aa
P pkgsrc/x11/gnustep-back/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-gui/Makefile
P pkgsrc/x11/gnustep-preferences/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/Makefile
P pkgsrc/x11/gtk2-engines/PLIST
U pkgsrc/x11/gtk2-engines/distinfo
cvs update: pkgsrc/x11/gtk2-engines/patches/patch-aa is no longer in the 
repository
P pkgsrc/x11/libxklavier/Makefile
P pkgsrc/x11/openmotif/Makefile
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/Makefile
P pkgsrc/x11/rxvt-unicode/distinfo
U pkgsrc/x11/rxvt-unicode/patches/patch-ad
P pkgsrc/x11/swing/Makefile
P pkgsrc/x11/x11vnc/Makefile
P pkgsrc/x11/xclip/Makefile
P pkgsrc/x11/xcruise/Makefile
P pkgsrc/x11/xephem/Makefile


Killing core files:

Updating pkgsrc-2009Q1 pkgsrc tree (/ftp/.trees/pkgsrc/pkgsrc-2009Q1):


Home | Main Index | Thread Index | Old Index