Subject: daily pkgsrc CVS update output
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: NetBSD source update <srcmastr@netbsd.org>
List: tech-pkg
Date: 03/06/2006 07:23:40
Updating pkgsrc tree:
? pkgsrc/INDEX
? pkgsrc/README-IPv6.html
? pkgsrc/README-all.html
P pkgsrc/archivers/arj/Makefile
P pkgsrc/archivers/arj/distinfo
P pkgsrc/archivers/arj/patches/patch-ab
P pkgsrc/archivers/file-roller/Makefile
P pkgsrc/archivers/gcpio/Makefile
P pkgsrc/archivers/gsharutils/Makefile
P pkgsrc/audio/amarok/Makefile
P pkgsrc/audio/bmp-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/csound4/Makefile
P pkgsrc/audio/gmpc/Makefile
P pkgsrc/audio/gnome-vfs2-cdda/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-artsd/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-cdparanoia/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-esound/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-faad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-flac/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-lame/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-mad/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-oss/Makefile
P pkgsrc/audio/gst-plugins0.8-vorbis/Makefile
P pkgsrc/audio/libmikmod/Makefile
P pkgsrc/audio/liteamp/Makefile
P pkgsrc/audio/openal/Makefile
P pkgsrc/audio/rhythmbox/Makefile
P pkgsrc/audio/rplay/Makefile
P pkgsrc/audio/solfege/Makefile
P pkgsrc/audio/tracker/Makefile
P pkgsrc/audio/tunesbrowser/Makefile
P pkgsrc/cad/gschem/Makefile
P pkgsrc/cad/ng-spice/Makefile
P pkgsrc/chat/gg2/Makefile
P pkgsrc/chat/gnomeicu/Makefile
P pkgsrc/chat/gossip/Makefile
P pkgsrc/chat/loudmouth/Makefile
P pkgsrc/comms/fidogate/Makefile
P pkgsrc/comms/gnome-pilot/Makefile
P pkgsrc/comms/mgetty+sendfax/Makefile
P pkgsrc/converters/libwpd/Makefile
P pkgsrc/converters/wv/Makefile
P pkgsrc/converters/wv2/Makefile
P pkgsrc/cross/avr-binutils/Makefile
P pkgsrc/cross/avrdude/Makefile
P pkgsrc/cross/h8300-hms-binutils/Makefile
P pkgsrc/cross/i386-msdosdjgpp/Makefile
P pkgsrc/cross/i386-netbsdpe/Makefile
P pkgsrc/cross/mipsEEel-netbsd/Makefile
P pkgsrc/databases/gnats/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps/Makefile
P pkgsrc/databases/gramps2/Makefile
P pkgsrc/databases/libgnomedb/Makefile
P pkgsrc/databases/mergeant/Makefile
P pkgsrc/devel/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX/Makefile
P pkgsrc/devel/ArX2/Makefile
P pkgsrc/devel/allegro/Makefile
P pkgsrc/devel/anjuta/Makefile
P pkgsrc/devel/autoconf213/Makefile
P pkgsrc/devel/autogen/Makefile
P pkgsrc/devel/automake14/Makefile
P pkgsrc/devel/binutils/Makefile
P pkgsrc/devel/cssc/Makefile
P pkgsrc/devel/cvs/Makefile
P pkgsrc/devel/devhelp/Makefile
P pkgsrc/devel/distccmon-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/eel2/Makefile
P pkgsrc/devel/elib/Makefile
P pkgsrc/devel/flim/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap/Makefile
P pkgsrc/devel/g-wrap1/Makefile
P pkgsrc/devel/gal2/Makefile
P pkgsrc/devel/gal20/Makefile
P pkgsrc/devel/gcvs/Makefile
P pkgsrc/devel/gdb6/Makefile
P pkgsrc/devel/gdbada/Makefile
P pkgsrc/devel/glade2-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/gnustep-objc-lf2/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-gtk/Makefile
P pkgsrc/devel/guile-lib/Makefile
P pkgsrc/devel/libbonoboui/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/Makefile
P pkgsrc/devel/libextractor/PLIST
P pkgsrc/devel/libextractor/buildlink3.mk
U pkgsrc/devel/libextractor/distinfo
cvs update: pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-aa is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ab
P pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ac
cvs update: pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/libextractor/patches/patch-af is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgail-gnome/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnome/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomemm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/Makefile
P pkgsrc/devel/libgnomeui/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libgnomeuimm/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/Makefile
P pkgsrc/devel/libgsf/buildlink3.mk
P pkgsrc/devel/libidn/Makefile
P pkgsrc/devel/libjit/Makefile
P pkgsrc/devel/libtool-info/Makefile
P pkgsrc/devel/monotone/Makefile
P pkgsrc/devel/mrproject/Makefile
P pkgsrc/devel/nasm/Makefile
P pkgsrc/devel/opencm/Makefile
P pkgsrc/devel/semi/Makefile
cvs update: pkgsrc/devel/strace/DESCR is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/strace/Makefile is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/strace/PLIST is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/devel/strace/distinfo is no longer in the repository
P pkgsrc/devel/treecc/Makefile
P pkgsrc/doc/CHANGES
P pkgsrc/doc/TODO
P pkgsrc/editors/abiword/Makefile
P pkgsrc/editors/abiword-plugins/Makefile
P pkgsrc/editors/conglomerate/Makefile
P pkgsrc/editors/dasher/Makefile
P pkgsrc/editors/gconf-editor/Makefile
P pkgsrc/editors/gedit/Makefile
P pkgsrc/editors/gtranslator/Makefile
P pkgsrc/editors/mlview/Makefile
P pkgsrc/editors/mule/Makefile
P pkgsrc/editors/zile/Makefile
P pkgsrc/finance/gnucash-devel/Makefile
P pkgsrc/fonts/fontforge/distinfo
U pkgsrc/fonts/fontforge/patches/patch-ab
P pkgsrc/fonts/gucharmap/Makefile
P pkgsrc/games/gnome2-games/Makefile
P pkgsrc/games/grhino/Makefile
P pkgsrc/games/gtetrinet/Makefile
P pkgsrc/games/gturing/Makefile
P pkgsrc/games/pioneers/Makefile
P pkgsrc/games/sirius/Makefile
P pkgsrc/games/teg/Makefile
P pkgsrc/games/xconq/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/PLIST
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/distinfo
P pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-aa
U pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ab
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ac is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ad is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ae is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-af is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ag is no longer in the repository
cvs update: pkgsrc/graphics/ImageMagick/patches/patch-ah is no longer in the repository
P pkgsrc/graphics/eog2/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimageview/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-color-manager/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-rawphoto/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-refocus-it/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp-ufraw/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp2-wideangle/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp24/Makefile
P pkgsrc/graphics/gimp24/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/gnuplot/Makefile.common
P pkgsrc/graphics/gri/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.8-opengl/Makefile
P pkgsrc/graphics/gst-plugins0.8-png/Makefile
P pkgsrc/graphics/gthumb/Makefile
P pkgsrc/graphics/hp2xx/Makefile
P pkgsrc/graphics/inkscape/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg2/Makefile
P pkgsrc/graphics/librsvg2/buildlink3.mk
P pkgsrc/graphics/sane-frontends/Makefile
P pkgsrc/graphics/xsane/Makefile
P pkgsrc/graphics/xzgv/Makefile
P pkgsrc/ham/gmfsk/Makefile
P pkgsrc/inputmethod/imhangul_status_applet/Makefile
P pkgsrc/lang/gauche/Makefile
P pkgsrc/lang/gcc34/Makefile
P pkgsrc/lang/guile/Makefile
P pkgsrc/lang/ksi/Makefile
P pkgsrc/lang/librep/Makefile
P pkgsrc/lang/pnet/Makefile
P pkgsrc/lang/sather/Makefile
P pkgsrc/lang/smalltalk/Makefile
P pkgsrc/mail/balsa2/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-data-server/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution-exchange/Makefile
P pkgsrc/mail/evolution14/Makefile
P pkgsrc/mail/gnus/Makefile
P pkgsrc/mail/mail-notification/Makefile
P pkgsrc/mail/mairix/Makefile
P pkgsrc/mail/vm/Makefile
P pkgsrc/mail/wmbiff/Makefile
P pkgsrc/math/R/Makefile
P pkgsrc/math/calc/Makefile
P pkgsrc/math/ess/Makefile
P pkgsrc/math/eukleides/Makefile
P pkgsrc/math/fftw2/Makefile
P pkgsrc/math/gcalctool/Makefile
P pkgsrc/math/gnumeric/Makefile
P pkgsrc/math/mcsim/Makefile
P pkgsrc/math/octave/Makefile
P pkgsrc/math/octave-current/Makefile
P pkgsrc/math/qalculate-gtk/Makefile
P pkgsrc/math/yorick/Makefile
P pkgsrc/misc/bbdb/Makefile
P pkgsrc/misc/gnome2-utils/Makefile
P pkgsrc/misc/goffice/Makefile
P pkgsrc/misc/gok/Makefile
P pkgsrc/misc/kdeaccessibility3/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-af/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-bg/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-br/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-ca/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-cs/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-cy/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-da/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-de/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-el/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-en_GB/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-eo/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-es/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-et/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-fa/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-fi/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-fr/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-he/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-hsb/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-hu/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-it/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-ja/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-lo/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-mt/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-nb/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-nl/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-nn/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-pl/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-pt/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-pt_BR/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-ru/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-se/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-sk/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-sl/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-sr/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-sv/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-tg/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-th/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-tr/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-ven/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-xh/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-zh_CN/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-zh_TW/Makefile
P pkgsrc/misc/koffice-i18n-zu/Makefile
P pkgsrc/misc/vera/Makefile
P pkgsrc/misc/yelp/Makefile
P pkgsrc/mk/bsd.pkg.use.mk
P pkgsrc/mk/texinfo.mk
P pkgsrc/mk/tools/defaults.mk
P pkgsrc/mk/tools/replace.mk
P pkgsrc/mk/tools/texinfo.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.Darwin.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.DragonFly.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.FreeBSD.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.Interix.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.Linux.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.NetBSD.mk
P pkgsrc/mk/tools/tools.OpenBSD.mk
P pkgsrc/multimedia/gmencoder/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gnome2-media/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-dvdnav/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-dvdread/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-mpeg2dec/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-ogg/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-theora/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gst-plugins0.8-xvid/Makefile
P pkgsrc/multimedia/gstreamer0.8/Makefile
P pkgsrc/multimedia/kdemultimedia3/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem/Makefile
P pkgsrc/multimedia/totem-xine/Makefile
P pkgsrc/net/bug-buddy/Makefile
P pkgsrc/net/dc_gui2/Makefile
P pkgsrc/net/etherape/Makefile
P pkgsrc/net/freewais-sf/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-netstatus/Makefile
P pkgsrc/net/gnome-vfs2-smb/Makefile
P pkgsrc/net/gtk-gnutella/Makefile
P pkgsrc/net/ipgrab/Makefile
P pkgsrc/net/lambdamoo-doc/Makefile
P pkgsrc/net/libsoup-devel/Makefile
P pkgsrc/net/mydns-pgsql/Makefile.common
P pkgsrc/net/snort-prelude/Makefile
P pkgsrc/net/tsclient/Makefile
P pkgsrc/net/vino/Makefile
P pkgsrc/net/zebra/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/revbump/Makefile
P pkgsrc/pkgtools/revbump/PLIST
P pkgsrc/pkgtools/revbump/files/blbump.1
U pkgsrc/pkgtools/revbump/files/finddepends
U pkgsrc/pkgtools/revbump/files/finddepends.1
P pkgsrc/pkgtools/revbump/files/revbump.1
P pkgsrc/print/dvipng/Makefile
P pkgsrc/print/evince/Makefile
P pkgsrc/print/glabels/Makefile
P pkgsrc/print/gv/Makefile
P pkgsrc/print/lilypond/Makefile
P pkgsrc/security/gnutls/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/gpass/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/Makefile
P pkgsrc/security/libprelude/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libpreludedb/Makefile
P pkgsrc/security/libpreludedb/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/libtasn1/Makefile
P pkgsrc/security/libtasn1/buildlink3.mk
P pkgsrc/security/prelude-lml/Makefile
P pkgsrc/security/prelude-manager/Makefile
P pkgsrc/security/py-gnutls/Makefile
P pkgsrc/security/py-prewikka/Makefile
P pkgsrc/security/seahorse/Makefile
P pkgsrc/security/sfs/Makefile
P pkgsrc/security/xmlsec1/Makefile
P pkgsrc/shells/bash/Makefile
P pkgsrc/shells/zsh/Makefile.common
P pkgsrc/shells/zsh3/Makefile
P pkgsrc/sysutils/Makefile
P pkgsrc/sysutils/bacula-gnome-console/Makefile
P pkgsrc/sysutils/e2fsprogs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gcdmaster/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-menus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-pkgview/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfs2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome-vfsmm/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gnome2-system-monitor/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.10-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/gst-plugins0.8-gnomevfs/Makefile
P pkgsrc/sysutils/libgtop2/Makefile
P pkgsrc/sysutils/mtools/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus-cd-burner/Makefile
P pkgsrc/sysutils/nautilus-cd-burner/buildlink3.mk
P pkgsrc/sysutils/rox/Makefile
U pkgsrc/sysutils/strace/DESCR
U pkgsrc/sysutils/strace/Makefile
U pkgsrc/sysutils/strace/PLIST
U pkgsrc/sysutils/strace/distinfo
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-aa
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ab
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ac
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ad
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ae
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-af
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ag
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ah
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ai
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-aj
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ak
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-al
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-am
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-an
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ao
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-ap
U pkgsrc/sysutils/strace/patches/patch-aq
P pkgsrc/textproc/gnome-spell/Makefile
P pkgsrc/textproc/grep/Makefile
P pkgsrc/textproc/groff/Makefile
P pkgsrc/textproc/groff/PLIST
P pkgsrc/textproc/libcroco/Makefile
P pkgsrc/textproc/ndtpd/Makefile
P pkgsrc/textproc/rubber/Makefile
P pkgsrc/textproc/wdiff/Makefile
P pkgsrc/time/evolution-webcal/Makefile
P pkgsrc/time/gnotime/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo/Makefile
P pkgsrc/time/gtodo-applet/Makefile
P pkgsrc/wm/sawfish/Makefile
P pkgsrc/www/bluefish/Makefile
P pkgsrc/www/cgicc/Makefile
P pkgsrc/www/cgicc/PLIST
U pkgsrc/www/cgicc/distinfo
U pkgsrc/www/cgicc/patches/patch-aa
P pkgsrc/www/drivel/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany/Makefile
P pkgsrc/www/epiphany-extensions/Makefile
P pkgsrc/www/galeon/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml30/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml36/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml38/Makefile
P pkgsrc/www/gtkhtml38/buildlink3.mk
P pkgsrc/www/libgtkhtml/Makefile
P pkgsrc/www/liferea/Makefile
P pkgsrc/www/thy/Makefile
P pkgsrc/x11/gdm/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-desktop/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-panel/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-panel/buildlink3.mk
P pkgsrc/x11/gnome-session/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome-themes-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome2-applets/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome2-control-center/Makefile
P pkgsrc/x11/gnome2-terminal/Makefile
P pkgsrc/x11/gnopernicus/Makefile
P pkgsrc/x11/lablgtk2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2/Makefile
P pkgsrc/x11/py-gnome2-extras/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-gnome/Makefile
P pkgsrc/x11/ruby-gnome2-panelapplet/Makefile


Killing core files:

Updating 2005Q4 pkgsrc tree (2005Q4):