Subject: Re: pkgsrc with debian/woody - problems with libXaw
To: Nicola Bolla <nicola.bolla@erogasmet.it>
From: Thomas Klausner <wiz@NetBSD.org>
List: tech-pkg
Date: 05/04/2004 20:49:53
On Tue, May 04, 2004 at 04:19:45PM +0200, Nicola Bolla wrote:
> nbolla-bs1:/usr/pkgsrc/print/teTeX-bin# find work/ -name *Xaw*
> work/.buildlink/lib/libXaw.so.7
> work/.buildlink/lib/libXaw.so.7.0

Do those reference a real file? (please follow all symlinks)

> <.> /tmp/pkgsrc/print/teTeX-bin/work/.gcc/bin/gcc -o oxdvi.bin
> -Wl,-R/usr/pkg/lib -Wl,-R/usr/X11R6/lib xdvi.o dvi-draw.o dvi-init.o
> events.o font-open.o string-utils.o my-vsnprintf.o my-snprintf.o
> help-window.o message-window.o statusline.o xserver-info.o gf.o pk.o
> psdps.o psgs.o psheader.o psnews.o special.o util.o vf.o sfDir.o
> sfDraw.o sfPath.o sfSelFile.o hypertex.o mime.o wwwfetch.o alloca.o
> dvips.o tfmload.o ../kpathsea/STATIC/libkpathsea.a
> -I/tmp/pkgsrc/print/teTeX-bin/work/.buildlink/include
> -L/tmp/pkgsrc/print/teTeX-bin/work/.buildlink/lib
> -L/tmp/pkgsrc/print/teTeX-bin/work/.x11-buildlink/lib -lwwwxml -lxmltok
> -lxmlparse -lwwwzip -lwwwinit -lwwwapp -lwwwhtml -lwwwtelnet -lwwwnews
> -lwwwhttp -lwwwmime -lwwwgopher -lwwwftp -lwwwfile -lwwwdir -lwwwcache
> -lwwwstream -lwwwmux -lwwwtrans -lwwwcore -lwwwutils -lmd5 -ldl -lz
> -lssl -lcrypto -lt1 -lXaw -lXmu -lXt -lSM -lICE -lXext -lX11 -lz -lm

This looks correct.
 Thomas