Subject: build teTeX under macosx
To: None <tech-pkg@netbsd.org>
From: Antoine Reilles <Antoine.Reilles@loria.fr>
List: tech-pkg
Date: 03/11/2004 19:36:04
Hi,

Still trying to build teTeX on macosX, with a current checkout of pkgsrc, i
have now the following problem :

[snip]
gcc -o oxdvi.bin -L/usr/pkg/lib -L/usr/lib xdvi.o dvi-draw.o dvi-init.o events.o font-open.o string-utils.o my-vsnprintf.o my-snprintf.o help-window.o message-window.o statusline.o xserver-info.o gf.o pk.o psdps.o psgs.o psheader.o psnews.o special.o util.o vf.o sfDir.o sfDraw.o sfPath.o sfSelFile.o hypertex.o mime.o wwwfetch.o alloca.o dvips.o tfmload.o -L/usr/pkg/lib -lwwwxml -lxmltok -lxmlparse -lwwwzip -lwwwinit -lwwwapp -lwwwhtml -lwwwtelnet -lwwwnews -lwwwhttp -lwwwmime -lwwwgopher -lwwwftp -lwwwfile -lwwwdir -lwwwcache -lwwwstream -lwwwmux -lwwwtrans -lwwwcore -lwwwutils -lmd5 -ldl -lz -lssl -lcrypto -L/usr/pkg/lib -lt1 -L/usr/X11R6/lib -lXaw -lXmu -lXt -lSM -lICE -lXext -lX11 -lz ../kpathsea/STATIC/libkpathsea.a -lm
ld: Undefined symbols:
_HTXML_new
_HTZLib_inflate
gnumake[2]: *** [oxdvi.bin] Error 1
gnumake[1]: *** [all] Error 1
gnumake: *** [all] Error 1
*** Error code 2

I don't know from where these symbols should come, the first one probably from
lwwwxml