Subject: Re: NMBCLUSTERS again
To: Darren Reed <darrenr@netbsd.org>
From: None <6bone@6bone.informatik.uni-leipzig.de>
List: tech-net
Date: 10/28/2007 09:47:43
  This message is in MIME format.  The first part should be readable text,
  while the remaining parts are likely unreadable without MIME-aware tools.

--0-924859051-1193561263=:12505
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII; format=flowed

hello,

I am not able to break down who is using the mbufs. I have recompiled the 
kernel with MBUFTRACE and can now report some more detailed information.

After the startup nearly 800 mbufs are in use, including 768 mbufs from 
"unknown data". Now, after an uptime of 10h over 1500 mbufs are used. 
Detailed information can be found in the attachment.

Your patch isn't applied yet. I will test it now.


Uwe
--0-924859051-1193561263=:12505
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII; name=ifconfig-a
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: <Pine.NEB.4.64.0710280947430.12505@6bone.informatik.uni-leipzig.de>
Content-Description: 
Content-Disposition: attachment; filename=ifconfig-a

d20wOiBmbGFncz04YTQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLEFMTE1VTFRJ
LFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCWNhcGFiaWxpdGllcz0y
YmY4MDxUU080LElQNENTVU1fUngsSVA0Q1NVTV9UeCxUQ1A0Q1NVTV9SeCxU
Q1A0Q1NVTV9UeCxVRFA0Q1NVTV9SeCxVRFA0Q1NVTV9UeCxUQ1A2Q1NVTV9U
eCxVRFA2Q1NVTV9UeD4NCgllbmFibGVkPTANCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoy
MzpjMTpjNDozNA0KCW1lZGlhOiBFdGhlcm5ldCBhdXRvc2VsZWN0ICgxMDAw
YmFzZVQgZnVsbC1kdXBsZXgpDQoJc3RhdHVzOiBhY3RpdmUNCglpbmV0IDEz
OS4xOC4yNS4zMyBuZXRtYXNrIDB4ZmZmZmZmZjggYnJvYWRjYXN0IDEzOS4x
OC4yNS4zOQ0KCWluZXQgYWxpYXMgMTM5LjE4LjI1LjM0IG5ldG1hc2sgMHhm
ZmZmZmZmZiBicm9hZGNhc3QgMTM5LjE4LjI1LjM0DQoJaW5ldDYgZmU4MDo6
MjA0OjIzZmY6ZmVjMTpjNDM0JXdtMCBwcmVmaXhsZW4gNjQgc2NvcGVpZCAw
eDENCglpbmV0NiAyMDAxOjYzODo5MDI6MTo6MSBwcmVmaXhsZW4gNjQNCglp
bmV0NiAyMDAxOjYzODo5MDI6MTo6MTAgcHJlZml4bGVuIDEyOA0Kd20xOiBm
bGFncz04YTQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLEFMTE1VTFRJLFNJTVBM
RVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCWNhcGFiaWxpdGllcz0yYmY4MDxU
U080LElQNENTVU1fUngsSVA0Q1NVTV9UeCxUQ1A0Q1NVTV9SeCxUQ1A0Q1NV
TV9UeCxVRFA0Q1NVTV9SeCxVRFA0Q1NVTV9UeCxUQ1A2Q1NVTV9UeCxVRFA2
Q1NVTV9UeD4NCgllbmFibGVkPTANCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpj
NDozNQ0KCW1lZGlhOiBFdGhlcm5ldCBhdXRvc2VsZWN0ICgxMDAwYmFzZVQg
ZnVsbC1kdXBsZXgpDQoJc3RhdHVzOiBhY3RpdmUNCglpbmV0NiBmZTgwOjoy
MDQ6MjNmZjpmZWMxOmM0MzUld20xIHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4
Mg0Kd20yOiBmbGFncz04YTQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLEFMTE1V
TFRJLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCWNhcGFiaWxpdGll
cz0yYmY4MDxUU080LElQNENTVU1fUngsSVA0Q1NVTV9UeCxUQ1A0Q1NVTV9S
eCxUQ1A0Q1NVTV9UeCxVRFA0Q1NVTV9SeCxVRFA0Q1NVTV9UeCxUQ1A2Q1NV
TV9UeCxVRFA2Q1NVTV9UeD4NCgllbmFibGVkPTJiZjgwPFRTTzQsSVA0Q1NV
TV9SeCxJUDRDU1VNX1R4LFRDUDRDU1VNX1J4LFRDUDRDU1VNX1R4LFVEUDRD
U1VNX1J4LFVEUDRDU1VNX1R4LFRDUDZDU1VNX1R4LFVEUDZDU1VNX1R4Pg0K
CWFkZHJlc3M6IDAwOjA0OjIzOmMyOmFiOjRjDQoJbWVkaWE6IEV0aGVybmV0
IGF1dG9zZWxlY3QgKDEwMDBiYXNlVCBmdWxsLWR1cGxleCkNCglzdGF0dXM6
IGFjdGl2ZQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzI6YWI0YyV3bTIg
cHJlZml4bGVuIDY0IHNjb3BlaWQgMHgzDQoJaW5ldDYgMjAwMTo2Mzg6Yzph
MDBhOjoyIHByZWZpeGxlbiA2NA0Kd20zOiBmbGFncz04ODAyPEJST0FEQ0FT
VCxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgljYXBhYmlsaXRpZXM9
MmJmODA8VFNPNCxJUDRDU1VNX1J4LElQNENTVU1fVHgsVENQNENTVU1fUngs
VENQNENTVU1fVHgsVURQNENTVU1fUngsVURQNENTVU1fVHgsVENQNkNTVU1f
VHgsVURQNkNTVU1fVHg+DQoJZW5hYmxlZD0wDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6
MjM6YzI6YWI6NGQNCgltZWRpYTogRXRoZXJuZXQgYXV0b3NlbGVjdA0KCXN0
YXR1czogbm8gY2Fycmllcg0Kd200OiBmbGFncz04ODAyPEJST0FEQ0FTVCxT
SU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgljYXBhYmlsaXRpZXM9MmJm
ODA8VFNPNCxJUDRDU1VNX1J4LElQNENTVU1fVHgsVENQNENTVU1fUngsVENQ
NENTVU1fVHgsVURQNENTVU1fUngsVURQNENTVU1fVHgsVENQNkNTVU1fVHgs
VURQNkNTVU1fVHg+DQoJZW5hYmxlZD0wDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6
YzI6YWI6NGUNCgltZWRpYTogRXRoZXJuZXQgYXV0b3NlbGVjdA0KCXN0YXR1
czogbm8gY2Fycmllcg0Kd201OiBmbGFncz04ODAyPEJST0FEQ0FTVCxTSU1Q
TEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgljYXBhYmlsaXRpZXM9MmJmODA8
VFNPNCxJUDRDU1VNX1J4LElQNENTVU1fVHgsVENQNENTVU1fUngsVENQNENT
VU1fVHgsVURQNENTVU1fUngsVURQNENTVU1fVHgsVENQNkNTVU1fVHgsVURQ
NkNTVU1fVHg+DQoJZW5hYmxlZD0wDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzI6
YWI6NGYNCgltZWRpYTogRXRoZXJuZXQgYXV0b3NlbGVjdA0KCXN0YXR1czog
bm8gY2Fycmllcg0KbG8wOiBmbGFncz04MDQ5PFVQLExPT1BCQUNLLFJVTk5J
TkcsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMzMxOTINCglpbmV0IDEyNy4wLjAuMSBuZXRt
YXNrIDB4ZmYwMDAwMDANCglpbmV0NiA6OjEgcHJlZml4bGVuIDEyOA0KCWlu
ZXQ2IGZlODA6OjElbG8wIHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4Nw0Kdmxh
bjEwNTogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVY
LE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiAxMDUgcGFyZW50OiB3bTEN
CglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIw
NDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuMTA1IHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlk
IDB4OA0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDEyOjoxIHByZWZpeGxlbiA2
NA0KdmxhbjE0OiBmbGFncz04ODQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLFNJ
TVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCXZsYW46IDE0IHBhcmVudDog
d20xDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6MzUNCglpbmV0NiBmZTgw
OjoyMDQ6MjNmZjpmZWMxOmM0MzUldmxhbjE0IHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29w
ZWlkIDB4OQ0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDAwOjoxIHByZWZpeGxl
biA2NA0KdmxhbjE1MDogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklO
RyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiAxNTAgcGFy
ZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2
IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuMTUwIHByZWZpeGxlbiA2
NCBzY29wZWlkIDB4YQ0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDA3OjoxIHBy
ZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjIwOiBmbGFncz04ODQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxS
VU5OSU5HLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCXZsYW46IDIw
IHBhcmVudDogd20xDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6MzUNCglp
bmV0NiBmZTgwOjoyMDQ6MjNmZjpmZWMxOmM0MzUldmxhbjIwIHByZWZpeGxl
biA2NCBzY29wZWlkIDB4Yg0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDAxOjox
IHByZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjIyMjogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENB
U1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFu
OiAyMjIgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDoz
NQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuMjIyIHBy
ZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4Yw0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoy
MDBlOjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjIyMzogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxC
Uk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDAN
Cgl2bGFuOiAyMjMgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpj
MTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFu
MjIzIHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4ZA0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4
OjkwMjoyMDA1OjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjIyNTogZmxhZ3M9ODg0
MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1
IDE1MDANCgl2bGFuOiAyMjUgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDow
NDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQz
NSV2bGFuMjI1IHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4ZQ0KCWluZXQ2IDIw
MDE6NjM4OjkwMjoyMDBjOjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjMwOiBmbGFn
cz04ODQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNU
PiBtdHUgMTUwMA0KCXZsYW46IDMwIHBhcmVudDogd20xDQoJYWRkcmVzczog
MDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6MzUNCglpbmV0NiBmZTgwOjoyMDQ6MjNmZjpmZWMx
OmM0MzUldmxhbjMwIHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4Zg0KCWluZXQ2
IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDBkOjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0KdmxhbjMwNzog
ZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJ
Q0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiAzMDcgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRy
ZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2Zm
OmZlYzE6YzQzNSV2bGFuMzA3IHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4MTAN
CglpbmV0NiAyMDAxOjYzODo5MDI6MjAwZjo6MSBwcmVmaXhsZW4gNjQNCnZs
YW40MjogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVY
LE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiA0MiBwYXJlbnQ6IHdtMQ0K
CWFkZHJlc3M6IDAwOjA0OjIzOmMxOmM0OjM1DQoJaW5ldDYgZmU4MDo6MjA0
OjIzZmY6ZmVjMTpjNDM1JXZsYW40MiBwcmVmaXhsZW4gNjQgc2NvcGVpZCAw
eDExDQoJaW5ldDYgMjAwMTo2Mzg6OTAyOjIwMDQ6OjEgcHJlZml4bGVuIDY0
DQp2bGFuNTU6IGZsYWdzPTg4NDM8VVAsQlJPQURDQVNULFJVTk5JTkcsU0lN
UExFWCxNVUxUSUNBU1Q+IG10dSAxNTAwDQoJdmxhbjogNTUgcGFyZW50OiB3
bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6
OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuNTUgcHJlZml4bGVuIDY0IHNjb3Bl
aWQgMHgxMg0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDA4OjoxIHByZWZpeGxl
biA2NA0KdmxhbjU3OiBmbGFncz04ODQzPFVQLEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5H
LFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCXZsYW46IDU3IHBhcmVu
dDogd20xDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6MzUNCglpbmV0NiBm
ZTgwOjoyMDQ6MjNmZjpmZWMxOmM0MzUldmxhbjU3IHByZWZpeGxlbiA2NCBz
Y29wZWlkIDB4MTMNCglpbmV0NiAyMDAxOjYzODo5MDI6MjAwMzo6MSBwcmVm
aXhsZW4gNjQNCnZsYW41ODogZmxhZ3M9ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVO
TklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4gbXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiA1OCBw
YXJlbnQ6IHdtMQ0KCWFkZHJlc3M6IDAwOjA0OjIzOmMxOmM0OjM1DQoJaW5l
dDYgZmU4MDo6MjA0OjIzZmY6ZmVjMTpjNDM1JXZsYW41OCBwcmVmaXhsZW4g
NjQgc2NvcGVpZCAweDE0DQoJaW5ldDYgMjAwMTo2Mzg6OTAyOjIwMTE6OjEg
cHJlZml4bGVuIDY0DQp2bGFuNjA6IGZsYWdzPTg4NDM8VVAsQlJPQURDQVNU
LFJVTk5JTkcsU0lNUExFWCxNVUxUSUNBU1Q+IG10dSAxNTAwDQoJdmxhbjog
NjAgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0K
CWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuNjAgcHJlZml4
bGVuIDY0IHNjb3BlaWQgMHgxNQ0KCWluZXQ2IDIwMDE6NjM4OjkwMjoyMDA2
OjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0Kdmxhbjc4OiBmbGFncz04ODQzPFVQLEJST0FE
Q0FTVCxSVU5OSU5HLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0KCXZs
YW46IDc4IHBhcmVudDogd20xDQoJYWRkcmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6
MzUNCglpbmV0NiBmZTgwOjoyMDQ6MjNmZjpmZWMxOmM0MzUldmxhbjc4IHBy
ZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4MTYNCglpbmV0NiAyMDAxOjYzODo5MDI6
MjAwYjo6MSBwcmVmaXhsZW4gNjQNCnZsYW44OiBmbGFncz04ODQzPFVQLEJS
T0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUwMA0K
CXZsYW46IDggcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAwMDowNDoyMzpjMTpj
NDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6YzQzNSV2bGFuOCBw
cmVmaXhsZW4gNjQgc2NvcGVpZCAweDE3DQoJaW5ldDYgMjAwMTo2Mzg6OTAy
OjIwMDI6OjEgcHJlZml4bGVuIDY0DQp2bGFuOTkxOiBmbGFncz04ODQzPFVQ
LEJST0FEQ0FTVCxSVU5OSU5HLFNJTVBMRVgsTVVMVElDQVNUPiBtdHUgMTUw
MA0KCXZsYW46IDk5MSBwYXJlbnQ6IHdtMQ0KCWFkZHJlc3M6IDAwOjA0OjIz
OmMxOmM0OjM1DQoJaW5ldDYgZmU4MDo6MjA0OjIzZmY6ZmVjMTpjNDM1JXZs
YW45OTEgcHJlZml4bGVuIDY0IHNjb3BlaWQgMHgxOA0KCWluZXQ2IDIwMDE6
NjM4OjkwMjoyMDEwOjoxIHByZWZpeGxlbiA2NA0Kdmxhbjk5NzogZmxhZ3M9
ODg0MzxVUCxCUk9BRENBU1QsUlVOTklORyxTSU1QTEVYLE1VTFRJQ0FTVD4g
bXR1IDE1MDANCgl2bGFuOiA5OTcgcGFyZW50OiB3bTENCglhZGRyZXNzOiAw
MDowNDoyMzpjMTpjNDozNQ0KCWluZXQ2IGZlODA6OjIwNDoyM2ZmOmZlYzE6
YzQzNSV2bGFuOTk3IHByZWZpeGxlbiA2NCBzY29wZWlkIDB4MTkNCglpbmV0
NiAyMDAxOjYzODo5MDI6MjAwYTo6MSBwcmVmaXhsZW4gNjQNCnZsYW45OTk6
IGZsYWdzPTg4NDM8VVAsQlJPQURDQVNULFJVTk5JTkcsU0lNUExFWCxNVUxU
SUNBU1Q+IG10dSAxNTAwDQoJdmxhbjogOTk5IHBhcmVudDogd20xDQoJYWRk
cmVzczogMDA6MDQ6MjM6YzE6YzQ6MzUNCglpbmV0NiBmZTgwOjoyMDQ6MjNm
ZjpmZWMxOmM0MzUldmxhbjk5OSBwcmVmaXhsZW4gNjQgc2NvcGVpZCAweDFh
DQoJaW5ldDYgMjAwMTo2Mzg6OTAyOjIwMDk6OjEgcHJlZml4bGVuIDY0DQpz
dGYwOiBmbGFncz0xPFVQPiBtdHUgMTI4MA0KCWluZXQ2IDIwMDI6OGIxMjox
OTIxOjogcHJlZml4bGVuIDE2DQo=

--0-924859051-1193561263=:12505
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII; name=vmstat-m
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: <Pine.NEB.4.64.0710280947431.12505@6bone.informatik.uni-leipzig.de>
Content-Description: 
Content-Disposition: attachment; filename=vmstat-m

TWVtb3J5IHJlc291cmNlIHBvb2wgc3RhdGlzdGljcw0KTmFtZSAgICAgICAg
U2l6ZSBSZXF1ZXN0cyBGYWlsIFJlbGVhc2VzIFBncmVxIFBncmVsIE5wYWdl
IEhpd2F0IE1pbnBnIE1heHBnIElkbGUNCmV4dGVudCAgICAgICAgMjAgICAg
ICAyNjYgICAgMCAgICAgIDI1NSAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAg
ICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpzY3hzcGwgICAgICAgMTQ4ICAgICAgIDYzICAg
IDAgICAgICAgNjMgICAgIDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDEgICBp
bmYgICAgMQ0KcG5idWZwbCAgICAgMTAyNCAgICAgICAgOCAgICAwICAgICAg
ICAwICAgICAyICAgICAwICAgICAyICAgICAyICAgICAwICAgaW5mICAgIDAN
CnNpZ2FwbCAgICAgIDIwNTIgICAgIDQxNjQgICAgMCAgICAgNDEzOCAgICA0
MCAgICAgMCAgICA0MCAgICA0MCAgICAgMCAgIGluZiAgIDE0DQptY2xwbCAg
ICAgICAyMDQ4ICAgICAxMjY0ICAgIDAgICAgICAgIDAgICA2MzYgICAgIDAg
ICA2MzYgICA2MzYgICAgIDQgMTYzODQgICAgNA0KbWJwbCAgICAgICAgIDI1
NiAgICAgMTYzMiAgICAwICAgICAgICAwICAgMTAzICAgICAwICAgMTAzICAg
MTAzICAgICAxICAgaW5mICAgIDENCmJ1ZjE2ayAgICAgIDE2Mzg0ICAgMTI5
ODcgICAgMCAgICAgNzI4MCAgMTc2NCAgIDI4NCAgMTQ4MCAgMTYzNSAgICAg
MSAgICAgMSAgICAxDQpidWY4ayAgICAgICA4MTkyICAgICAgMTU2ICAgIDAg
ICAgICAxMTUgICAgMTEgICAgIDUgICAgIDYgICAgIDkgICAgIDEgICAgIDEg
ICAgMA0KYnVmNGsgICAgICAgNDA5NiAgICAgIDM2MCAgICAwICAgICAgMjc4
ICAgIDEzICAgICA0ICAgICA5ICAgIDExICAgICAxICAgICAxICAgIDANCmJ1
ZjJrICAgICAgIDIwNDggICAgMzY5ODkgICAgMCAgICAgNzAyOCAgIDk1NyAg
ICAxMCAgIDk0NyAgIDk1MSAgICAgMSAgICAgMSAgICAwDQpidWYxayAgICAg
ICAxMDI0ICAgICAgICA3ICAgIDAgICAgICAgIDcgICAgIDEgICAgIDAgICAg
IDEgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDEgICAgMQ0Ka21lbS00ICAgICAgICAgNCAg
ICAgIDQ0NyAgICAwICAgICAgICAwICAgICA0ICAgICAwICAgICA0ICAgICA0
ICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmttZW0tOCAgICAgICAgIDggICAgICAyMjAg
ICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgNCAgICAgMCAgICAgNCAgICAgNCAgICAgMCAg
IGluZiAgICAwDQprbWVtLTEyICAgICAgIDEyICAgICAgIDQ1ICAgIDAgICAg
ICAgIDAgICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDIgICAgIDAgICBpbmYgICAg
MA0Ka21lbS0xNiAgICAgICAxNiAgICAgICAyOCAgICAwICAgICAgICAwICAg
ICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmttZW0t
MjAgICAgICAgMjAgICAgICAgMTggICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMSAgICAg
MCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQprbWVtLTI0ICAgICAg
IDI0ICAgICAgIDI0ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIg
ICAgIDIgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0Ka21lbS0yOCAgICAgICAyOCAgICAg
IDEzMiAgICAwICAgICAgICAwICAgICA4ICAgICAwICAgICA4ICAgICA4ICAg
ICAwICAgaW5mICAgIDANCmttZW0tMzIgICAgICAgMzIgICAgICAgODQgICAg
MCAgICAgICAgMCAgICAgNiAgICAgMCAgICAgNiAgICAgNiAgICAgMCAgIGlu
ZiAgICAwDQprbWVtLTM2ICAgICAgIDM2ICAgICAgIDE4ICAgIDAgICAgICAg
IDAgICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDIgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0K
a21lbS00MCAgICAgICA0MCAgICAgICAgNyAgICAwICAgICAgICAwICAgICAx
ICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmttZW0tNDQg
ICAgICAgNDQgICAgICAgMjEgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMiAgICAgMCAg
ICAgMiAgICAgMiAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQprbWVtLTQ4ICAgICAgIDQ4
ICAgICAgIDEyICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIgICAg
IDIgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0Ka21lbS01NiAgICAgICA1NiAgICAgICAx
MiAgICAwICAgICAgICAwICAgICAyICAgICAwICAgICAyICAgICAyICAgICAw
ICAgaW5mICAgIDANCmttZW0tNjQgICAgICAgNjQgICAgICAzODcgICAgMCAg
ICAgICAgMCAgICA0OSAgICAgMCAgICA0OSAgICA0OSAgICAgMCAgIGluZiAg
ICAwDQprbWVtLTcyICAgICAgIDcyICAgICAgIDEyICAgIDAgICAgICAgIDAg
ICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDIgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0Ka21l
bS04NCAgICAgICA4NCAgICAgICAxNSAgICAwICAgICAgICAwICAgICAzICAg
ICAwICAgICAzICAgICAzICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmttZW0tMTAwICAg
ICAxMDAgICAgICAgMTIgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMyAgICAgMCAgICAg
MyAgICAgMyAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQprbWVtLTEyOCAgICAgMTI4ICAg
ICAgIDE1ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDQgICAgIDAgICAgIDQgICAgIDQg
ICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcHJvcGRpY3QgICAgICA3MiAgICAgICA5MSAg
ICAwICAgICAgICAwICAgICAyICAgICAwICAgICAyICAgICAyICAgICAwICAg
aW5mICAgIDANCnBkaWN0MzIgICAgICAgNjQgICAgICAgIDMgICAgMCAgICAg
ICAgMCAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAw
DQpwZGljdDE2ICAgICAgIDQ4ICAgICAgICA0ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAg
IDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcHJvcG5t
YnIgICAgICAzNiAgICAgICAgNSAgICAwICAgICAgICAwICAgICAxICAgICAw
ICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmF0YXNwbCAgICAgICAg
NTYgICAgICAgIDggICAgMCAgICAgICAgOCAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAg
ICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAxDQpydGVudHBsICAgICAgMTM2ICAgICAg
OTg0ICAgIDAgICAgICA2NzQgICAgMTEgICAgIDAgICAgMTEgICAgMTEgICAg
IDAgICBpbmYgICAgMA0Kdm5vZGVwbCAgICAgIDE3MiAgICA2MjU1MiAgICAw
ICAgICAgMTU2ICAyNzEzICAgICAwICAyNzEzICAyNzEzICAgICAwICAgaW5m
ICAgIDANCmxvY2tmcGwgICAgICAgNTIgICAgICAxNzIgICAgMCAgICAgIDE2
MSAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpu
Y2FjaGVwbCAgICAgIDg0ICAgNTg0ODM4ICAgIDAgICA1MjI0NDMgIDEzMDAg
ICAgIDAgIDEzMDAgIDEzMDAgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KYmlvcGwgICAg
ICAgIDEyNCAgICAgNDgzOSAgICAwICAgICA0ODM5ICAgICAxICAgICAwICAg
ICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDENCmJ1ZnBsICAgICAgICAxMjQg
ICAgMzU3OTEgICAgMCAgICAgICAgMCAgMTExOSAgICAgMCAgMTExOSAgMTEx
OSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpzb2NrcGwgICAgICAgMjE2ICAgIDUyODA1
ICAgIDAgICAgNTI1NjMgICAgMTUgICAgIDAgICAgMTUgICAgMTUgICAgIDAg
ICBpbmYgICAgMQ0KdHR5cGwgICAgICAgIDI2NCAgICAgICAgOSAgICAwICAg
ICAgICAwICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAg
IDANCnBpcGVwbCAgICAgICAxMDAgICAgIDYyMjIgICAgMCAgICAgNjIxNCAg
ICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQp2bWVt
YnRwbCAgICAgIDI4ICAgICAxMDYxICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDggICAg
IDAgICAgIDggICAgIDggICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcHRpbWVyc3BsICAg
IDE0MCAgICAgICAyMSAgICAwICAgICAgIDE1ICAgICAxICAgICAwICAgICAx
ICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnB0aW1lcnBsICAgICAxMjQgICAg
ICAgMjIgICAgMCAgICAgICAxNSAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAg
ICAgMCAgIGluZiAgICAwDQprc2lnaW5mbyAgICAgIDQ0ICAgIDQ0NjQyICAg
IDAgICAgNDQ2NDEgICAgIDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBp
bmYgICAgMA0Kc2lnaW5mbyAgICAgIDEyOCAgIDMxMTA3MSAgICAwICAgMzEx
MDcxICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDEN
CnNhdnBwbCAgICAgICAgNTIgICAgICAgIDEgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAg
MSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpzYXN0YWNr
cGwgICAgIDI0ICAgICAgIDE2ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDAg
ICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0Kc2F1cGNwbCAgICAgMTYx
MiAyMzAyNTg2MCAgICAwIDIzMDI1ODU5ICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAg
ICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnNhZGF0YXBsICAgICAgNDAgICAgICAg
IDEgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAgICAg
MCAgIGluZiAgICAwDQpzZXNzaW9ucGwgICAgIDQwICAgICAgMTAzICAgIDAg
ICAgICAgODQgICAgIDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYg
ICAgMA0KcnVzZ2VwbCAgICAgICA3MiAgICAgNDEzOCAgICAwICAgICA0MTM4
ICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDENCnBz
dGF0c3BsICAgICAyMjQgICAgIDQxODUgICAgMCAgICAgNDEzOCAgICAgNCAg
ICAgMCAgICAgNCAgICAgNCAgICAgMCAgIGluZiAgICAxDQpwbGltaXRwbCAg
ICAgMTc2ICAgICAgIDI4ICAgIDAgICAgICAgMjEgICAgIDEgICAgIDAgICAg
IDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcGdycHBsICAgICAgICAxNiAg
ICAgIDIyMCAgICAwICAgICAgMTk3ICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAx
ICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnByb2NwbCAgICAgICA0MjAgICAgIDQxODUg
ICAgMCAgICAgNDEzOCAgICAgNyAgICAgMCAgICAgNyAgICAgNyAgICAgMCAg
IGluZiAgICAxDQpsd3BwbCAgICAgICAgMTQ4ICAgICA0MTg5ICAgIDAgICAg
IDQxMzggICAgIDMgICAgIDAgICAgIDMgICAgIDMgICAgIDAgICBpbmYgICAg
MQ0Ka25vdGVwbCAgICAgICA3MiAgICAgIDg1NyAgICAwICAgICAgNzkzICAg
ICAyICAgICAwICAgICAyICAgICAyICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCmtxdWV1
ZXBsICAgICAyNjAgICAgICAgMTYgICAgMCAgICAgICAxMSAgICAgMSAgICAg
MCAgICAgMSAgICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpmZGVzY3BsICAgICAg
Mjg0ICAgICA0MTY0ICAgIDAgICAgIDQxMzggICAgIDMgICAgIDAgICAgIDMg
ICAgIDMgICAgIDAgICBpbmYgICAgMQ0KY3dkaXBsICAgICAgICAxNiAgICAg
NDE2NCAgICAwICAgICA0MTM4ICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAg
ICAwICAgaW5mICAgIDANCmZpbGVwbCAgICAgICAgNjAgICAyNjM0MTIgICAg
MCAgIDI2MzExMSAgICAgNSAgICAgMCAgICAgNSAgICAgNSAgICAgMCAgIGlu
ZiAgICAwDQprYXV0aGNyZWRwbCAgMTAwICAgICAyMDkyICAgIDAgICAgIDIw
MjUgICAgIDIgICAgIDAgICAgIDIgICAgIDIgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0K
cm5kc2FtcGxlICAgIDUyOCAgICAgMTk0NCAgICAwICAgICAxOTM0ICAgICAy
ICAgICAwICAgICAyICAgICAyICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnJhY3R4ICAg
ICAgICAgMjQgICAgICA4MjMgICAgMCAgICAgICAxMSAgICAgNSAgICAgMCAg
ICAgNSAgICAgNSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQp2bW1wZXBsICAgICAgIDg4
ICAgMTU2NzAzICAgIDAgICAxNTU3OTcgICAgMjUgICAgIDAgICAgMjUgICAg
MjUgICAgIDAgICBpbmYgICAgNQ0Kdm1zcHBsICAgICAgIDIyNCAgICAgNDE2
MiAgICAwICAgICA0MTM2ICAgICAzICAgICAwICAgICAzICAgICAzICAgICAw
ICAgaW5mICAgIDENCmFub25wbCAgICAgICAgMTYgICAgMzM3MzggICAgMCAg
ICAgICAgMCAgIDEzNCAgICAgMCAgIDEzNCAgIDEzNCAgICAgMCAgIGluZiAg
ICAwDQphbWFwcGwgICAgICAgIDQ4ICAgIDU2ODM1ICAgIDAgICAgNTYzMDEg
ICAgIDggICAgIDAgICAgIDggICAgIDggICAgIDAgICBpbmYgICAgMQ0KdWZz
ZGlycGwgICAgIDI2NCAgICAgIDI0MiAgICAwICAgICAgMjQyICAgICAxICAg
ICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDENCmRpbm8ycGwgICAg
ICAyNTYgICA2OTk5MjAgICAgMCAgIDYzNzUyOSAgMzkwMCAgICAgMCAgMzkw
MCAgMzkwMCAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpmZnNpbm9wbCAgICAgMjAwICAg
Njk5OTIwICAgIDAgICA2Mzc1MjkgIDMxMjAgICAgIDAgIDMxMjAgIDMxMjAg
ICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KaW42cGNicGwgICAgIDE1NiAgICA0NTgyMCAg
ICAwICAgIDQ1Njk3ICAgICA1ICAgICAwICAgICA1ICAgICA1ICAgICAwICAg
aW5mICAgIDANCnRjcGNicGwgICAgICAzOTIgICAgIDMwNjYgICAgMCAgICAg
MzA0OSAgICAgMyAgICAgMCAgICAgMyAgICAgMyAgICAgMCAgIGluZiAgICAx
DQpzeW5wbCAgICAgICAgMTg0ICAgICAyOTQ0ICAgIDAgICAgIDI5NDQgICAg
IDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMQ0KdGNwaXBx
ZXBsICAgICA0NCAgICAgICA3NSAgICAwICAgICAgIDc1ICAgICAxICAgICAw
ICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDENCmlubWx0cGwgICAgICAg
MzIgICAgICAgIDIgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAg
ICAgMSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQppbnBjYnBsICAgICAgMTA4ICAgICA1
MDEyICAgIDAgICAgIDQ5OTMgICAgIDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAg
IDAgICBpbmYgICAgMA0Ka3Zha21lbSAgICAgNDA5NiAgICAgIDE1OSAgICAw
ICAgICAgICAwICAgICA1ICAgICAwICAgICA1ICAgICA1ICAgICAwICAgaW5m
ICAgIDANCmt2YWtlcm5lbCAgIDQwOTYgICAgMTI0NTYgICAgMCAgICAgICAg
MCAgIDM5MCAgICAgMCAgIDM5MCAgIDM5MCAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpw
ZHBwbCAgICAgICA0MDk2ICAgICAgIDQ5ICAgIDAgICAgICAgIDggICAgNDEg
ICAgIDAgICAgNDEgICAgNDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcG1hcHBsICAg
ICAgICA3NiAgICAgNDE2MiAgICAwICAgICA0MTM2ICAgICAxICAgICAwICAg
ICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnBjZ3Bvb2wgICAgICAxNDAg
ICAgICAxNDYgICAgMCAgICAgICAgMyAgICAgNSAgICAgMCAgICAgNSAgICAg
NSAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpwaHBvb2wtMTI4ICAgMTY0ICAgICAgICA0
ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAg
ICBpbmYgICAgMA0KcGhwb29sLTY0ICAgIDEwMCAgICAgICAgNiAgICAwICAg
ICAgICAwICAgICAxICAgICAwICAgICAxICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAg
IDANCnBocG9vbC0zMiAgICAgNjggICAgICA0MDcgICAgMCAgICAgICAgMCAg
ICAgNyAgICAgMCAgICAgNyAgICAgNyAgICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpwaHBv
b2wtMTYgICAgIDUyICAgICAgIDE2ICAgIDAgICAgICAgIDAgICAgIDEgICAg
IDAgICAgIDEgICAgIDEgICAgIDAgICBpbmYgICAgMA0KcGhwb29sLTggICAg
ICA0NCAgICAgICA4NyAgICAwICAgICAgICAwICAgICAxICAgICAwICAgICAx
ICAgICAxICAgICAwICAgaW5mICAgIDANCnBocG9vbC00ICAgICAgNDAgICAg
ICAgMjIgICAgMCAgICAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMCAgICAgMSAgICAgMSAg
ICAgMCAgIGluZiAgICAwDQpwaHBvb2wtMCAgICAgIDM2ICAgICA3NDMxICAg
IDAgICAgICAzMDMgICAgNjQgICAgIDAgICAgNjQgICAgNjQgICAgIDAgICBp
bmYgICAgMA0KDQpJbiB1c2UgMjA0MDE2SywgdG90YWwgYWxsb2NhdGVkIDIw
OTgyOUs7IHV0aWxpemF0aW9uIDk3LjIlDQoNCg==

--0-924859051-1193561263=:12505
Content-Type: TEXT/PLAIN; charset=US-ASCII; name=netstat-vvssm
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: <Pine.NEB.4.64.0710280947432.12505@6bone.informatik.uni-leipzig.de>
Content-Description: 
Content-Disposition: attachment; filename=netstat-vvssm

MTUwNSBtYnVmcyBpbiB1c2U6DQoJMTQ2OSBtYnVmcyBhbGxvY2F0ZWQgdG8g
ZGF0YQ0KCTQgbWJ1ZnMgYWxsb2NhdGVkIHRvIHBhY2tldCBoZWFkZXJzDQoJ
MzIgbWJ1ZnMgYWxsb2NhdGVkIHRvIHNvY2tldCBuYW1lcyBhbmQgYWRkcmVz
c2VzDQowIGNhbGxzIHRvIHByb3RvY29sIGRyYWluIHJvdXRpbmVzDQogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzbWFs
bCAgICAgICAgZXh0ICAgIGNsdXN0ZXINCiAgICAgICAgIHZsYW45OTkgcngg
ICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAg
ICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWlt
cyAgICAgICAgNjIyNzAgICAgICA2MjI3MCAgICAgIDYyMjcwDQogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICA2MjI3MCAg
ICAgIDYyMjcwICAgICAgNjIyNzANCiAgICAgICAgIHZsYW45OTkgdHggICAg
ICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAg
ICAgICAgIDgwMjMgICAgICAgICAgMSAgICAgICAgICAxDQogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgODAyMyAgICAg
ICAgICAxICAgICAgICAgIDENCiAgICAgICAgIHZsYW45OTcgcnggICAgICAg
ICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAg
MA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAg
ICAgMjIyMTggICAgICAyMjIxOCAgICAgIDIyMjE4DQogICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAyMjIxOCAgICAgIDIy
MjE4ICAgICAgMjIyMTgNCiAgICAgICAgIHZsYW45OTcgdHggICAgICAgICAg
ICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAg
IDgwMjAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgODAyMCAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHZsYW45OTEgcnggICAgICAgICAgICBp
bnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgMjUz
MjUgICAgICAyNTMyNSAgICAgIDI1MzI1DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAyNTMyNSAgICAgIDI1MzI1ICAg
ICAgMjUzMjUNCiAgICAgICAgIHZsYW45OTEgdHggICAgICAgICAgICBpbnVz
ZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgIDkwMzgg
ICAgICAgICA4NCAgICAgICAgIDg0DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgOTAzOCAgICAgICAgIDg0ICAgICAg
ICAgODQNCiAgICAgICAgICAgdmxhbjggcnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAg
ICAgICAgICAgMjAxICAgICAgICAyMDEgICAgICAgIDIwMQ0KICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICA0MDcxNTYgICAg
IDQwNzE1NiAgICAgNDA3MTU2DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgIDQwNjk1NSAgICAgNDA2OTU1ICAgICA0MDY5
NTUNCiAgICAgICAgICAgdmxhbjggdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAg
ICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgNDMxMDUgICAgICAy
OTU5MyAgICAgIDI5NTkzDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgcmVsZWFzZXMgICAgICA0MzEwNSAgICAgIDI5NTkzICAgICAgMjk1OTMN
CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
IHNtYWxsICAgICAgICBleHQgICAgY2x1c3Rlcg0KICAgICAgICAgIHZsYW43
OCByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAxNTQgICAgICAgIDE1
NCAgICAgICAgMTU0DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
Y2xhaW1zICAgICAgIDE5NDc1OSAgICAgMTk0NzU5ICAgICAxOTQ3NTkNCiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgMTk0
NjA1ICAgICAxOTQ2MDUgICAgIDE5NDYwNQ0KICAgICAgICAgIHZsYW43OCB0
eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAg
ICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xh
aW1zICAgICAgICA0MTgxMyAgICAgIDI5MDgxICAgICAgMjkwODENCiAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgIDQxODEz
ICAgICAgMjkwODEgICAgICAyOTA4MQ0KICAgICAgICAgIHZsYW42MCByeCAg
ICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1z
ICAgICAgIDEyOTMzNiAgICAgMTI5MzM2ICAgICAxMjkzMzYNCiAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgMTI5MzM2ICAg
ICAxMjkzMzYgICAgIDEyOTMzNg0KICAgICAgICAgIHZsYW42MCB0eCAgICAg
ICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAg
ICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAg
ICAgICAgODAyMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICA4MDIwICAgICAg
ICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgIHZsYW41OCByeCAgICAgICAg
ICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAw
DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAg
ICAyNjU2NiAgICAgIDI2NTY2ICAgICAgMjY1NjYNCiAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgIDI2NTY2ICAgICAgMjY1
NjYgICAgICAyNjU2Ng0KICAgICAgICAgIHZsYW41OCB0eCAgICAgICAgICAg
IGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQog
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAg
ICA3OSAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgIDc5ICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgIHZsYW41NyByeCAgICAgICAgICAgIGlu
dXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgIDY1NDMz
MyAgICAgNjU0MzMzICAgICA2NTQzMzMNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgNjU0MzMzICAgICA2NTQzMzMgICAg
IDY1NDMzMw0KICAgICAgICAgIHZsYW41NyB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNl
ICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAyMjg0OCAg
ICAgIDExNzYzICAgICAgMTE3NjMNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgIDIyODQ4ICAgICAgMTE3NjMgICAgICAx
MTc2Mw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgc21hbGwgICAgICAgIGV4dCAgICBjbHVzdGVyDQogICAgICAgICAg
dmxhbjU1IHJ4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAyMSAgICAg
ICAgIDIxICAgICAgICAgMjENCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgIDcyMDg0ICAgICAgNzIwODQgICAgICA3MjA4
NA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAg
ICAgNzIwNjMgICAgICA3MjA2MyAgICAgIDcyMDYzDQogICAgICAgICAgdmxh
bjU1IHR4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICBjbGFpbXMgICAgICAgIDIwMzI3ICAgICAgIDk1NDMgICAgICAgOTU0Mw0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAg
MjAzMjcgICAgICAgOTU0MyAgICAgICA5NTQzDQogICAgICAgICAgdmxhbjQy
IHJ4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBj
bGFpbXMgICAgICAgMTUwNTc1ICAgICAxNTA1NzUgICAgIDE1MDU3NQ0KICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAxNTA1
NzUgICAgIDE1MDU3NSAgICAgMTUwNTc1DQogICAgICAgICAgdmxhbjQyIHR4
ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAg
ICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFp
bXMgICAgICAgIDUxMDE3ICAgICAgMzc4NzMgICAgICAzNzg3Mw0KICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgNTEwMTcg
ICAgICAzNzg3MyAgICAgIDM3ODczDQogICAgICAgICB2bGFuMzA3IHJ4ICAg
ICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAg
ICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMg
ICAgICAgIDMzOTQ1ICAgICAgMzM5NDUgICAgICAzMzk0NQ0KICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgMzM5NDUgICAg
ICAzMzk0NSAgICAgIDMzOTQ1DQogICAgICAgICB2bGFuMzA3IHR4ICAgICAg
ICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAg
IDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAg
ICAgICA5MDEwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgIDkwMTAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgdmxhbjMwIHJ4ICAgICAgICAg
ICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAN
CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAg
IDIyNDU3ICAgICAgMjI0NTcgICAgICAyMjQ1Nw0KICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgMjI0NTcgICAgICAyMjQ1
NyAgICAgIDIyNDU3DQogICAgICAgICAgdmxhbjMwIHR4ICAgICAgICAgICAg
aW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICA4
MDIwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgIDgwMjAgICAgICAgICAgMCAg
ICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICBzbWFsbCAgICAgICAgZXh0ICAgIGNsdXN0ZXINCiAgICAg
ICAgIHZsYW4yMjUgcnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgMTg4NTAgICAgICAxODg1MCAgICAg
IDE4ODUwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFz
ZXMgICAgICAxODg1MCAgICAgIDE4ODUwICAgICAgMTg4NTANCiAgICAgICAg
IHZsYW4yMjUgdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAg
ICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgIDg5MjcgICAgICAgICAgMCAgICAgICAg
ICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMg
ICAgICAgODkyNyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHZs
YW4yMjMgcnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAxICAgICAg
ICAgIDEgICAgICAgICAgMQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgIGNsYWltcyAgICAgICAxMDgzMDIgICAgIDEwODMwMiAgICAgMTA4MzAy
DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAg
IDEwODMwMSAgICAgMTA4MzAxICAgICAxMDgzMDENCiAgICAgICAgIHZsYW4y
MjMgdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
IGNsYWltcyAgICAgICAgIDkxMTggICAgICAgIDEwMCAgICAgICAgIDg1DQog
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAg
OTExOCAgICAgICAgMTAwICAgICAgICAgODUNCiAgICAgICAgIHZsYW4yMjIg
cnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNs
YWltcyAgICAgICAgMjA1OTMgICAgICAyMDU5MyAgICAgIDIwNTkzDQogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAyMDU5
MyAgICAgIDIwNTkzICAgICAgMjA1OTMNCiAgICAgICAgIHZsYW4yMjIgdHgg
ICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAg
ICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWlt
cyAgICAgICAgIDgwMjAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgODAyMCAg
ICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICB2bGFuMjAgcnggICAg
ICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAg
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICB2bGFuMjAgdHggICAgICAg
ICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAg
MA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAg
ICAgIDg5MjggICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgODkyOCAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIHNtYWxsICAgICAgICBleHQgICAgY2x1c3Rlcg0K
ICAgICAgICAgdmxhbjE1MCByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAg
ICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgMTA0MzgyMyAgICAxMDQzODIz
ICAgIDEwNDM4MjMNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBy
ZWxlYXNlcyAgICAxMDQzODIzICAgIDEwNDM4MjMgICAgMTA0MzgyMw0KICAg
ICAgICAgdmxhbjE1MCB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgIDc4NTU2MyAgICAgNzc1ODI1ICAg
ICA3NzU4MjUNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxl
YXNlcyAgICAgNzg1NTYzICAgICA3NzU4MjUgICAgIDc3NTgyNQ0KICAgICAg
ICAgIHZsYW4xNCByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgIDEyMzg1OCAgICAgMTIzODU4ICAgICAx
MjM4NTgNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNl
cyAgICAgMTIzODU4ICAgICAxMjM4NTggICAgIDEyMzg1OA0KICAgICAgICAg
IHZsYW4xNCB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAg
ICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICA0ODYxNyAgICAgIDM5MzE3ICAgICAgMzkz
MTcNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAg
ICAgIDQ4NjE3ICAgICAgMzkzMTcgICAgICAzOTMxNw0KICAgICAgICAgdmxh
bjEwNSByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgY2xhaW1zICAgICAgICAxOTc5NyAgICAgIDE5Nzk3ICAgICAgMTk3OTcN
CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAg
IDE5Nzk3ICAgICAgMTk3OTcgICAgICAxOTc5Nw0KICAgICAgICAgdmxhbjEw
NSB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAg
MCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
Y2xhaW1zICAgICAgICAgICA4MyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAg
IDgzICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICByb3V0ZSAg
ICAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgNjQgICAgICAgICAgMCAg
ICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xh
aW1zICAgICAgICAgNTY5OSAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICA1NjM1
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgIGFycCAgICAg
ICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1z
ICAgICAgMTE2OTk2NSAgICAxMTY5OTI3ICAgIDExNjk5MjcNCiAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAxMTY5OTY1ICAg
IDExNjk5MjcgICAgMTE2OTkyNw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgc21hbGwgICAgICAgIGV4dCAgICBjbHVz
dGVyDQogICAgICAgICAgICB1bml4ICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAg
ICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgMTkyOTY2ICAgICAg
ICAgMjMgICAgICAgICAxNw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAxOTI5NjYgICAgICAgICAyMyAgICAgICAgIDE3
DQogICAgICBpc28tZG9tYWluICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAg
ICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
IHJlbGVhc2VzICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQog
ICAgICAgICAgICAga2V5ICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICAgNDIxICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJl
bGVhc2VzICAgICAgICA0MjEgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAg
ICAgaW50ZXJuZXQ2ICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgIDIw
MiAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgIDI3MjQxMjQ2ICAgIDQxNzAxNzMgICAg
NDE3MDE3Mw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVh
c2VzICAgMjcyNDEwNDQgICAgNDE3MDE3MyAgICA0MTcwMTczDQogICAgICAg
ICAgICAgdGNwICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgNCAg
ICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICA5MjQ2ICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2Vz
ICAgICAgIDkyNDIgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAg
ICAgdGNwIHJ4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgIDYxNzEzICAgICAgNTk4MTMgICAgICA1OTgx
Mw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAg
ICAgNjE3MTMgICAgICA1OTgxMyAgICAgIDU5ODEzDQogICAgICAgICAgICAg
dGNwIHR4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMiAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICBjbGFpbXMgICAgICAgMTIxMjE2ICAgICAgMTEyMzIgICAgICAxMTIxMg0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAx
MjEyMTQgICAgICAxMTIzMiAgICAgIDExMjEyDQogICAgICAgICAgICAgdWRw
ICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBj
bGFpbXMgICAgICAgOTc0OTc0ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICA5NzQ5
NzQgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzbWFsbCAgICAgICAgZXh0ICAg
IGNsdXN0ZXINCiAgICAgICAgICAgICB1ZHAgcnggICAgICAgICAgICBpbnVz
ZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgIDM4MDQ2OTUg
ICAgMTkxNDk3NiAgICAxOTE0OTc2DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgMzgwNDY5NSAgICAxOTE0OTc2ICAgIDE5
MTQ5NzYNCiAgICAgICAgICAgICB1ZHAgdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAg
ICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgIDEyMzc2MzkgICAg
ICAyODYwNiAgICAgIDI4NjA2DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgMTIzNzYzOSAgICAgIDI4NjA2ICAgICAgMjg2
MDYNCiAgICAgICAgaW50ZXJuZXQgcnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAg
ICAgICAgICAxICAgICAgICAgIDEgICAgICAgICAgMQ0KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgIDIxMjIxNzAgICAgMjEy
MDg3NiAgICAyMTIwODc2DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgcmVsZWFzZXMgICAgMjEyMjE2OSAgICAyMTIwODc1ICAgIDIxMjA4NzUN
CiAgICAgICAgaW50ZXJuZXQgdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAg
ICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgIDEzOTg4NDggICAgIDEzNTU4
MSAgICAgMTM1NTgxDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
cmVsZWFzZXMgICAgMTM5ODg0OCAgICAgMTM1NTgxICAgICAxMzU1ODENCiAg
ICAgICAgaW50ZXJuZXQgICAgICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAg
ICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVs
ZWFzZXMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAg
ICBibHVldG9vdGggICAgICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFz
ZXMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAg
ICAgYXRhbGsgcnggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAg
ICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgIDEyNDAgICAgICAgMTI0MCAgICAgICAx
MjQwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMg
ICAgICAgMTI0MCAgICAgICAxMjQwICAgICAgIDEyNDANCiAgICAgICAgICAg
YXRhbGsgdHggICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAg
ICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAw
DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAg
ICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNtYWxsICAgICAgICBl
eHQgICAgY2x1c3Rlcg0KICAgICAgIGFwcGxldGFsayAgICAgICAgICAgICAg
IGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQog
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgIGxvMCAgICAgICAgICAgICAgIGlu
dXNlICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAz
MCAgICAgICAgICA2ICAgICAgICAgIDYNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgIDMwICAgICAgICAgIDYgICAg
ICAgICAgNg0KICAgICAgICAgICAgIHdtNSByeCAgICAgICAgICAgIGludXNl
ICAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAg
ICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMA0KICAgICAgICAgICAgIHdtNSB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAg
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAg
MA0KICAgICAgICAgICAgIHdtNCByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAg
ICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICByZWxlYXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0K
ICAgICAgICAgICAgIHdtNCB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAg
ICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBy
ZWxlYXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAg
ICAgICAgICAgIHdtMyByeCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAg
ICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxl
YXNlcyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAg
ICAgICAgIHdtMyB0eCAgICAgICAgICAgIGludXNlICAgICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgY2xhaW1zICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAg
ICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZWxlYXNl
cyAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgc21hbGwgICAg
ICAgIGV4dCAgICBjbHVzdGVyDQogICAgICAgICAgICAgd20yIHJ4ICAgICAg
ICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICA3NiAgICAgICAgIDc2ICAgICAgICAg
NzYNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAg
IDYyNDA2MTQ3ICAgNjI0MDYxNDcgICA2MjQwNjE0Nw0KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgNjI0MDYwNzEgICA2MjQw
NjA3MSAgIDYyNDA2MDcxDQogICAgICAgICAgICAgd20yIHR4ICAgICAgICAg
ICAgaW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAN
CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgIDQx
ODk4MDUwICAgNDA0NDQ5NTUgICA0MDQ0NDk1NQ0KICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgNDE4OTgwNTAgICA0MDQ0NDk1
NSAgIDQwNDQ0OTU1DQogICAgICAgICAgICAgd20xIHJ4ICAgICAgICAgICAg
aW51c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAyNDQ1
ODg1ICAgIDI0NDU4ODUgICAgMjQ0NTg4NQ0KICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgIDI0NDU4ODUgICAgMjQ0NTg4NSAg
ICAyNDQ1ODg1DQogICAgICAgICAgICAgd20xIHR4ICAgICAgICAgICAgaW51
c2UgICAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICAgICA1
ICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgICAgICAgIDUgICAgICAgICAgMCAgICAg
ICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgd20wIHJ4ICAgICAgICAgICAgaW51c2Ug
ICAgICAgICAgICAxMSAgICAgICAgIDExICAgICAgICAgMTENCiAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgIDg1NjYwOTczICAg
ODU2NjA5NzMgICA4NTY2MDk3Mw0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgIHJlbGVhc2VzICAgODU2NjA5NjIgICA4NTY2MDk2MiAgIDg1NjYw
OTYyDQogICAgICAgICAgICAgd20wIHR4ICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAg
ICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgIDM0MzYxODYwICAgMjkx
NTk5OTIgICAyOTE1OTk5Mg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgIHJlbGVhc2VzICAgMzQzNjE4NjAgICAyOTE1OTk5MiAgIDI5MTU5OTky
DQogICAgICAgICAgICAgbmZzICAgICAgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAg
ICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
IHJlbGVhc2VzICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQog
ICAgICAgICB1bmtub3duIGZyZWUgICAgICAgICAgaW51c2UgICAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICBjbGFpbXMgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAg
ICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHJl
bGVhc2VzICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBzbWFs
bCAgICAgICAgZXh0ICAgIGNsdXN0ZXINCiAgICAgICAgIHVua25vd24gZGF0
YSAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgNzY4ICAgICAgICA3NjggICAg
ICAgIDc2OA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWlt
cyAgICAyMzAzNDQxNzUgICA3NzI3NjM4MiAgIDc3Mjc2MzgyDQogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgIDIzMDM0MzQwNyAg
IDc3Mjc1NjE0ICAgNzcyNzU2MTQNCiAgICAgICAgIHVua25vd24gaGVhZGVy
ICAgICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAg
ICAgICAyNTcyNDMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgIDI1NzI0MyAgICAg
ICAgICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHVua25vd24gc29uYW1lICAg
ICAgICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAg
MA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAg
MTAxNTY5NTIgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAxMDE1Njk1MiAgICAgICAg
ICAwICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHVua25vd24gc29vcHRzICAgICAg
ICBpbnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0K
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAy
MDQ0NzIgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgIDIwNDQ3MiAgICAgICAgICAw
ICAgICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHVua25vd24gZnRhYmxlICAgICAgICBp
bnVzZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAg
IDAgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAg
ICAgICAgIDANCiAgICAgICAgIHVua25vd24gY29udHJvbCAgICAgICBpbnVz
ZSAgICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgMTEzMjQyODMg
ICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAxMTMyNDI4MyAgICAgICAgICAwICAgICAg
ICAgIDANCiAgICAgICAgIHVua25vd24gb29iZGF0YSAgICAgICBpbnVzZSAg
ICAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAgIDAgICAg
ICAgICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAg
IDANCiAgICAgICAgIHJldm9rZWQgICAgICAgICAgICAgICBpbnVzZSAgICAg
ICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAgICAgICAgICAgMA0KICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGNsYWltcyAgICAgICAgICAgIDAgICAgICAg
ICAgMCAgICAgICAgICAwDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgcmVsZWFzZXMgICAgICAgICAgMCAgICAgICAgICAwICAgICAgICAgIDAN
Cg==

--0-924859051-1193561263=:12505--