Subject: voorjaarscolloquium
To: None <all.ti@mailsrv.twi.tudelft.nl, j.j.m.evers@wbmt.tudelft.nl,>
From: Kees Pronk <C.Pronk@twi.tudelft.nl>
List: tech-net
Date: 04/03/1998 10:08:36
Aan allen,

Hierbij twee nieuwe voordrachten voor het SEPC colloquium.

Aanmeldingen van nieuwe voordrachten over RT worden op prijs gesteld.

Op ieders komst wordt gerekend.

M.Vr.Gr., Kees Pronk

==============================================================

Spreker:	Pim Zijderveld
Onderwerp:	Specificatie en Verificatie van Real-Time Systemen.
Datum:		Donderdag 16 april
Plaats, tijd:	Vergaderzaal; 16:00

Spreker:	Prof. Dr. Ir. J.J.M. Evers, David Lindeijer
Onderwerp:	Java implementatie van TRACES.
Datum:		Woensdag 22 april !!!
Plaats, tijd:	Vergaderzaal; 14:00 uur !! (* let op het tijdstip *)

===============================================================

Hier volgt de samenvatting van beide voordrachten 
________________________________________________________________

Specificatie en Verificatie van Real-Time Systemen. 

De specificatie en verificatie van complexe real-time systemen zal centraal 
staan in deze voordracht. Hierbij zal de nadruk voornamelijk komen te liggen 
bij de analyse en ontwerp fase van real-time systemen. Voorgesteld wordt om in 
deze twee fases gebruik te maken van een combinatie van de OMT methode van 
Rumbaugh en de Q-methodologie van Motus.

De object-georienteerde methode van Rumbaugh is direct toepasbaar op het 
specificeren en modelleren van complexe systemen vanaf scratch. Wanneer met 
behulp van de statische en dynamische modellen een bevredigende specificatie is 
ontstaan, kan de volgende stap worden genomen. In deze volgende stap wordt de 
dynamische specificatie verder uitgebreid met behulp van de Q-methode. Deze 
methodiek is geschikt om tijd parameters van processen vast te leggen en ze 
daarna te verifieren en animeren.

De gecombineerde methode draagt in de analysefase bij aan een duidelijke 
analyse van het probleem, terwijl de methode in de ontwerpfase bijdraagt aan 
het bereiken van een volledig ontwerp. In dit ontwerp kan het tijdsgedrag 
worden geverifieerd voordat aan de implementatie wordt begonnen.

De combinatie van de Q-methodologie met de OMT methode wordt verder toegelicht 
aan de hand van een praktisch voorbeeld. Dit voorbeeld is een fly-by-wire 
vliegtuig dat eerst zal worden geanalyseerd, waarna de flight computer verder 
wordt uitgewerkt in een ontwerp.

________________________________________________________________

Java implementatie van TRACES.

TRACES is een acroniem voor TRAffic Control Engineering System. TRACES is 
ontworpen met als doel het coordineren van concurrerend 
infrastructuur-capaciteits beslag door apparatuur zoals automatically 
functioning vehicles (AFV's) en overslag kranen. Coordinatie door TRACES 
begint waar de autonomie van apparatuur ophoudt.

Er bestaan reeds twee implementaties van TRACES, in pascal-MUST en SIMPLE++. 
Beide implementaties werken prima, maar zijn beide zeer sterk gericht op de 
visualisatie van de gesimuleerde apparatuur (voertuigen) die TRACES moet 
besturen. Er is daarom behoefte aan een implementatie die in de eerste 
plaats apparatuur bestuurt, en in de tweede plaats visualiseert. 

Wat moet er eigenlijk gevisualiseerd worden? De gesimuleerde apparatuur die 
het TRACES besturingssysteem bestuurt? Nee, het besturings systeen zelf moet 
worden gevisualiseerd, en wel ten behoeve van een operator die in een 
controle kamer zit. Kortom, wij willen geen visualisatie van een voertuig op 
de infrastructuur, hetgeen leuk is voor de klant die een (toekomstig) 
systeem wil aanschaffen, maar een visualisatie van de dashboard van het 
voertuig. Op zo'n dashboard ziet men onder andere welke 
infrastructuur-claims gedaan zijn, en wat de status van deze claims is.

Indien men een run-time visualisatie van een TRACES besturings systeem wil 
maken, dan komt men snel tot de conclusie dat er eigenlijk tijdens 
design-time visualisatie keuzes gemaakt moeten worden. En indien men toch 
tijden design-time visualisatie keuzes moet maken dan komt een "visual 
programming tool" voor TRACES erg handig uit. Nu is het zo dat als men de 
run-time visualisatie maakt dat de "visual TRACES programming tool" al bijna 
af is! Dit alles dankzij component object modelling met java-beans.

________________________________________________________________

-- 
--------------------------------------------------------
- C. (Kees) Pronk                
- Delft University of Technology         
- Fac. of Techn. Math. and Informatics       
- P.O. Box 356, NL-2600 AJ Delft, The Netherlands   
- Phone: +31-152781803, Fax: +31-152787141        
--------------------------------------------------------