Subject: Verkeerde mail II
To: None <postmaster@namesrv1.twi.tudelft.nl>
From: Frank van der Linden <frank@wins.uva.nl>
List: tech-net
Date: 04/02/1998 10:06:26
[should this message appear on a mailing list again, apologies, I'm trying to
 inform the people responsible that something is wrong but mail sent to them
 keeps ending up here]

Hallo,

Zoals eerder vermeld in een vorig mailtje, verschijnt mail gestuurd naar
iemand in jullie domain op een n e t b s d (gespelt met spaties om een
eventuele automatische scanner te laten falen) mailing list. Dit is
wellicht door dejongh@cs.tudelft.nl (hier geCC-ed), die is de enige
van tudelft die ik kon vinden in de desbetreffende mailing list,
(t e c h - n e t @ n e t b s d . o r g).

Ik hoop dat het verholpen kan worden,

Groeten,

- Frank