Subject: UD vacature VU
To: None <all-asci@mailsrv.twi.tudelft.nl>
From: Hans Tonino <J.F.M.Tonino@twi.tudelft.nl>
List: tech-net
Date: 04/02/1998 10:01:40
--------------------------------------------------------------------------
Aan:   de gehele ASCI-gemeenschap
Van:   J.C. van Vliet (VU)
Datum: 2 april 1998
--------------------------------------------------------------------------

FACULTEIT DER WISKUNDE EN INFORMATICA


Plaatsingsdatum: zaterdag 11 april 1998
Medium:		 Volkskrant

Voor de werkeenheid Software Engineering zoekt de Faculteit der
Wiskunde en Informatica van de Vrije Universiteit op korte
termijn een universitair docent.

Binnen de faculteit doet de werkeenheid Software Engineering
onderzoek in zowel fundamentele als toepassingsgerichte
aspecten van software-ontwikkeling en -onderhoud, in het
bijzonder: domein-specifieke architecturen, procesverbetering
in onderhoud en beheer, interactieve systemen en mens-computer
interactie, multimedia gebruikersinter-faces. De werkeenheid
levert een bijdrage aan de facultaire opleidingen met een
informatica-component.

Taak
Het verrichten van onderzoek op een van de hierboven genoemde
gebieden (bij voorkeur software-architectuur of
procesverbetering), en het verzorgen van onderwijs binnen de
afstudeerrichting Software Engineering. Bijdragen aan de
acquisitie en het management van extern gefinancierde
onderzoeksprojecten. Bijdragen aan de organisatorische,
beheers- en bestuurstaken van de faculteit.

Functie-eisen
Gepromoveerd in een voor de Software Engineering relevant
vakgebied. Kennis van en ervaring in een of meer van
bovengenoemde gebieden.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één
jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.

Salaris
Volgens bezoldigingsregels voor wetenschappelijk personeel
maximaal fl. 8263,- bruto per maand (schaal 12) bij volledige
werktijd.

Informatie
Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer prof.dr.
J.C. van Vliet, tel. 020-4447768, email: hans@cs.vu.nl.

Schriftelijk sollicitaties onder vermelding van het
vacaturenummer linksboven op brief en envelop, uiterlijk 1
mei 1998, te richten aan de Vrije Universiteit, de heer
drs. A.J. van Rijn, directeur beheer Faculteit der Wiskunde en
Informatica, De Boelelaan 1081a, 1081 HV Amsterdam.

--------------------------------------------------------------------------