Subject: Verkiezingen
To: , <c.huygens@mailsrv.twi.tudelft.nl>
From: A.M.Voets <A.M.Voets@twi.tudelft.nl>
List: tech-net
Date: 04/02/1998 07:50:20
Het ITS-bestuur heeft besloten - mede gezien de 'leegloop' in het
TWI-stembureau - voor de komende verkiezingen 1 ITS-verkiezingscommissie in
te stellen. Er worden momenteel nog enkele (TWI)kandidaten gepolst voor het
lidmaatschap van de commissie, om het aantal leden weer voltallig te
krijgen.
Onderstaand een mededeling van de commissie.

----------
> From: J. van den Berg <J.vandenBerg@ITS.TUDelft.NL>
> To: 'Berg, J. van den' <J.vandenBerg@ITS.TUDelft.NL>
> Subject: BSOO-Nieuws 201 (Verkiezingen)
> Date: dinsdag 31 maart 1998 11:45
> 
> Faculteit Informatietechnologie en Systemen
> 
> 
> Facultaire verkiezingscommissie
> 
> 
> Betreft:  Verkiezingen van de leden van de
> 
> STUDENTENRAAD op instellingsniveau (SR)
> 
> STUDENTENRAAD op facultair niveau (SRF)
> 
> ONDERDEELCOMMISSIE (ODC)
> 
> 
> 
> Vanaf heden is er inzage in het kiezersregister en kunnen eventuele
mutaties worden doorgegeven.
> 
> 
> 
> Ook kunnen vanaf heden kandidaatstellingsformulieren worden opgehaald.
> 
> 
> Secretaris Facultaire verkiezingscommissie ITS
> 
> J. van den Berg (Hb. 03.260)
> 
>