Subject: Voorlopig programma ASCI'98 Conferentie
To: None <all-asci@mailsrv.twi.tudelft.nl>
From: Hans Tonino <J.F.M.Tonino@twi.tudelft.nl>
List: tech-net
Date: 03/31/1998 15:38:45
--------------------------------------------------------------------------
Aan:   de gehele ASCI-gemeenschap
Van:   Bureau ASCI
Datum: 31 Maart 1998
--------------------------------------------------------------------------

Het voorlopige programma van de ASCI'98 Conferentie is vanaf heden te
raadplegen via de homepage van ASCI, onder "ASCI'98 Conference":

       www.asci.tudelft.nl

Over enige tijd zult u een Call for Participation ontvangen.

--------------------------------------------------------------------------