Subject: afscheid Vingerhoeds
To: None <all.ti@mailsrv.twi.tudelft.nl>
From: T. Brussee <C.R.C.Brussee-Donders@twi.tudelft.nl>
List: tech-net
Date: 03/25/1998 14:35:15
Denken jullie aan het afscheid van Rob, vanmiddag om 16.00 uur in zaal OO.
Komt allen!
Gr. Toos