Index of source-changes for October, 2006


FromSubject
10/01/2006
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys/dev
Hubert Feyrer CVS commit: src
John Nemeth CVS commit: src/sys/dev/usb
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Izumi Tsutsui CVS commit: src/share/mk
Izumi Tsutsui CVS commit: src/share/man/man4
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Iain Hibbert CVS commit: src/sys/netbt
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun3/sun3
Elad Efrat CVS commit: src/sys/sys
ITOH Yasufumi CVS commit: src
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Iain Hibbert CVS commit: src/sys/netbt
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/lib/libc/stdio
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/ic
Ben Harris CVS commit: src/sys
Pavel Cahyna CVS commit: src/sys/dist/pf/net
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev
Ben Harris CVS commit: src/doc
Ben Harris CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/distrib/sets/lists/man
Ben Harris CVS commit: src/share/man/man4/man4.sgimips
Jonathan Perkin CVS commit: src/etc/rc.d
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch
Juan RP Re: CVS commit: src/sys/arch
Manuel Bouyer CVS commit: src
Manuel Bouyer CVS commit: src/doc
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/ypbind
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/macppc/macppc
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/podulebus
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/ic
Ben Harris CVS commit: src/sys
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Darrin B. Jewell CVS commit: src/sys/netinet
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
10/02/2006
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips/alchemy
Chuck Silvers CVS commit: src/sys
Chuck Silvers CVS commit: src/sys/arch
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips/alchemy/include
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/dev/spi
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips/alchemy/dev
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/conf
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/evbmips
Garrett D'Amore CVS commit: src/doc
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/dev
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/next68k/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/macppc/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/doc
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Tom Spindler CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Joerg Sonnenberger Re: CVS commit: src/sys/dev
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys/dev
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Alan Barrett CVS commit: src/bin/ps
Alan Barrett CVS commit: src/bin/ps
Alan Barrett CVS commit: src/regress/bin/ps
Alan Barrett CVS commit: src/regress/bin
Alan Barrett CVS commit: src/bin/ps
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Alan Barrett CVS commit: src/regress/bin/ps
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Alan Barrett CVS commit: src/bin/ps
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Jared D. McNeill CVS commit: src/sys/dev/pci
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/podulebus
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/include
10/03/2006
Luke Mewburn CVS commit: othersrc/libexec/tnftpd
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/ofctl
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/ofctl
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/bthcid
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/macppc/macppc
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/pcictl
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/bin/ps
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Simon Burge CVS commit: src/usr.bin/gzip
Michael van Elst CVS commit: src/usr.bin/netstat
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/lib/libpthread
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/sparc64/sparc64
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/arch/sparc64/sparc64
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/arch/sparc64/sparc64
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/dev/dec
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/fs/udf
Elad Efrat CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/ipf/tools
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/ufs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/uvm
Bill Studenmund Re: CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/ext2fs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/ffs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/ext2fs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/ufs
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/dhcp/server
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
10/04/2006
Simon Burge Re: CVS commit: src/sys
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Darrin B. Jewell CVS commit: src/common/lib/libprop
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Reinoud Zandijk CVS commit: src/share/man/man9
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/fs/udf
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/arch
Takehiko NOZAKI CVS commit: src
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/lib/libc/locale
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/crypto/dist/ssh
Christos Zoulas CVS commit: src/crypto/dist/ssh
Christos Zoulas CVS commit: src/crypto/dist/ssh
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/sh
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys
Izumi Tsutsui CVS commit: src/share/man/man4
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun3
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/bluetooth
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/i2o
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ieee1394
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/isa
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/netbt
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/isa
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/i2o
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/ufs/lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/usb
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/conf
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/stdlib
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
David Laight Re: CVS commit: src/sys
Iain Hibbert CVS commit: src
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Tom Spindler CVS commit: src/lib/libc/gmon
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/iobus
David Laight CVS commit: src/usr.bin/config
Greg Oster CVS commit: src/sys/net
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/gmon
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/mac68k/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/newsmips/apbus
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/lkm/arch/i386/powernow
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/lkm/arch/i386/powernow
Lubomir Sedlacik CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/pxeboot
Alan Barrett CVS commit: src/doc
Tom Spindler CVS commit: src/sys/dev/apm
Tom Spindler CVS commit: src/sys/kern
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26
Tom Spindler CVS commit: src/sys/dev/usb
10/05/2006
Lubomir Sedlacik Re: CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/pxeboot
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/include
John Nemeth CVS commit: src/share/man/man5
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
John Nemeth CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Matthias Scheler CVS commit: src/usr.sbin/ypbind
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/mac68k/obio
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun2/dev
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Chuck Silvers CVS commit: src
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Chuck Silvers CVS commit: src/sys/arch/amd64/amd64
Rui Paulo Re: CVS commit: src
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Thor Lancelot Simon CVS commit: src/sys
Greg Oster CVS commit: src/sys/dev/raidframe
Thor Lancelot Simon Re: CVS commit: src
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Iain Hibbert CVS commit: src/gnu/usr.bin/binutils/common
Roland Illig CVS commit: src/lib/libc/gen
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
10/06/2006
Juergen Hannken-Illjes Re: CVS commit: src
Geoff Wing Re: CVS commit: src/sys
Geoff Wing Re: CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
Geoff Wing Re: CVS commit: src (Chuck's O_DIRECT commit)
Tom Spindler CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
Chuck Silvers CVS commit: src/sys/fs/sysvbfs
matthew green CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi Re: CVS commit: src/sys/arch
Tom Spindler CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
John Nemeth CVS commit: src/sys/arch/sparc64
John Nemeth CVS commit: src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3] src/crypto/dist/openssl
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3-0] src/crypto/dist/openssl
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun3/dev
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sun68k/sun68k
Thor Lancelot Simon Re: CVS commit: src/sys
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/news68k/include
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libutil
Pavel Cahyna Re: CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Greg Troxel CVS commit: src/sys/kern
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/amiga/include
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/amiga/include
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/hp300
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/dist/ipf
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/dist/pppd/pppd
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/lib/libc/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/fs/msdosfs
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sparc/sparc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Roland Illig CVS commit: src/usr.bin/xinstall
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/dev/isapnp
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/etc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/i386/conf
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/acorn32/podulebus
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Elad Efrat CVS commit: src
Rui Paulo Re: CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src/sys/secmodel/bsd44
10/07/2006
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/wiconfig
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/wsfont
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Jeff Rizzo CVS commit: src/etc/rc.d
Elad Efrat CVS commit: src/etc/rc.d
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/calendar
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/dev/spi
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/evbmips/conf
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/evbmips/conf
Simon Burge Re: CVS commit: src/sys/arch/evbmips/conf
Nick Hudson CVS commit: src/gnu/usr.bin/gdb6
Elad Efrat CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/user
Elad Efrat CVS commit: src/bin/date
Quentin Garnier Re: CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/revoke
Elad Efrat CVS commit: src/bin/pax
Elad Efrat CVS commit: src/bin/ln
Alan Barrett CVS commit: src/bin/ps
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/traceroute
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/traceroute6
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/stat
Alan Barrett CVS commit: src/etc
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/ftp
Elad Efrat CVS commit: src/etc
Matthias Scheler CVS commit: src/usr.bin
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/hpcarm
Garrett D'Amore Re: CVS commit: src/sys/arch/evbmips/conf
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/hpcarm
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/hpcarm
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/dev
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/hpc
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/dev
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm
Peter Postma CVS commit: src/share/man/man4/man4.hpcarm
Matthias Scheler CVS commit: src/dist/dhcp/client
Peter Postma CVS commit: src/distrib/sets/lists/man
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/conf
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/ic
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/ir
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/powerpc/ibm4xx
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/evbppc
Rui Paulo CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/getconf
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/mtree
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netatalk
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Elad Efrat CVS commit: src
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/find
Rui Paulo CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/ypserv/ypinit
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/find
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/find
Alan Barrett Re: CVS commit: src/usr.bin/find
Quentin Garnier CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src
Michael L. Hitch CVS commit: src/sys/arch/amiga/include
Greg Oster CVS commit: src/sys/dev/raidframe
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch/alpha/alpha
Robert Swindells CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Robert Swindells CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Elad Efrat CVS commit: src/libexec/telnetd
Elad Efrat CVS commit: src/games/atc
Alan Barrett CVS commit: src/tools/compat
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Frank Kardel CVS commit: src/lib/libc/sys
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/chpass
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Jason R Thorpe CVS commit: src/lib/libc/stdio
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/include
Rui Paulo CVS commit: src/etc/rc.d
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/ic
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/sys
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/newsmips/apbus
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/shlock
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/mac68k/dev
Elad Efrat Re: CVS commit: src/usr.bin/chpass
Alan Barrett CVS commit: src/lib/libc/net
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/dev/pci
Jason R Thorpe CVS commit: src/lib/libc/stdio
Rui Paulo CVS commit: src/etc/rc.d
Peter Postma CVS commit: src/sys/dist/pf/net
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/dist/dhcp/client
Alan Barrett CVS commit: src/tools/compat
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/etc/rc.d
Alan Barrett CVS commit: src/lib/libc/string
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sbin/mount
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/stdlib
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man8
Elad Efrat CVS commit: src
Alan Barrett CVS commit: src/etc
Elad Efrat CVS commit: src/etc/rc.d
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
10/08/2006
Pavel Cahyna Re: CVS commit: src/etc
Tom Spindler CVS commit: src/etc
Greg Oster CVS commit: src/sys
Tom Spindler CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Jason R Thorpe CVS commit: src
Jason R Thorpe CVS commit: src
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
Jason R Thorpe CVS commit: src/tools/compat
Michael van Elst CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libmagic
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev/usb
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev/usb
Roland Illig CVS commit: src/lib/libc/sys
Juan Romero Pardines CVS commit: src/share/man/man4
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
David Laight Re: CVS commit: src/sys/arch/newsmips/apbus
David Laight Re: CVS commit: src/etc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/etc/rc.d
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Steve Woodford Re: CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Steve Woodford CVS commit: src/sys/dev/usb
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man4
Matthias Scheler CVS commit: src/lib
Elad Efrat CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/etc
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/bad144
Alan Barrett CVS commit: src/tools
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/gen
Elad Efrat CVS commit: src/etc
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
Alan Barrett Re: CVS commit: src/etc
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/gen
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/stdlib
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Alan Barrett CVS commit: src/usr.sbin/mountd
Rui Paulo CVS commit: src/sys/dev
Rui Paulo CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Jeff Rizzo CVS commit: src/usr.sbin/dhcp/clientscript
Elad Efrat CVS commit: src/share/mk
Peter Postma CVS commit: src
Alan Barrett CVS commit: src
Alan Barrett CVS commit: src/usr.sbin/bad144
Elad Efrat CVS commit: src/etc/rc.d
Martin Husemann CVS commit: src/usr.sbin/mtree
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Ben Harris Re: CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/rtsold
Elad Efrat CVS commit: src/games/fortune/datfiles
Alan Barrett CVS commit: src/gnu/dist/xcvs/man
Alan Barrett CVS commit: src/gnu/usr.bin/xcvs/rcs2log
Alan Barrett CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Elad Efrat Re: CVS commit: src/share/mk
Tom Spindler CVS commit: src/usr.bin/vi
Elad Efrat Re: CVS commit: src/usr.bin/vi
Elad Efrat CVS commit: src/bin/cat
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/xen/xen
Frank Kardel CVS commit: src/crypto/dist/openssl/crypto/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/raidframe
Martin Husemann CVS commit: src/sys/net
Greg Oster CVS commit: src/sys/dev/raidframe
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
10/09/2006
matthew green re: CVS commit: src/share/mk
matthew green re: CVS commit: src/share/mk
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx/bootxx_cd9660
Martin Husemann CVS commit: src/sys/kern
Geoff Wing Re: CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx/bootxx_cd9660
Greg Oster CVS commit: src/sys/dev/raidframe
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/lib/libc/stdio
matthew green re: CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sparc64/conf
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Masao Uebayashi CVS commit: src/share/man/man9
Masao Uebayashi CVS commit: src/sys/sys
matthew green CVS commit: src/share/mk
matthew green CVS commit: src/gnu/usr.bin/groff/src
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/doc
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/cesfic/cesfic
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/doc
YAMAMOTO Takashi Re: CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/amiga/include
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/wscons
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/wscons
Peter Postma CVS commit: src/sys/net
Peter Postma CVS commit: src/sys/dev/wscons
David Laight CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx/bootxx_cd9660
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sgimips
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/doc
David Laight CVS commit: src/usr.bin/hexdump
Michael van Elst CVS commit: src/sys/dev/usb
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
David Laight CVS commit: src/sys/arch/xen/xen
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Manuel Bouyer Re: CVS commit: src/sys/arch/xen/xen
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/hexdump
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Christos Zoulas CVS commit: src/tools/compat
Christos Zoulas CVS commit: src/tools/compat
Rui Paulo CVS commit: src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/distrib/cdrom
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/distrib/notes/common
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/lib/libc/stdio
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Garrett D'Amore CVS commit: src
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/vax/include
David Young CVS commit: src/sys/net
Greg Oster CVS commit: src/sys/arch/vax/include
Rui Paulo CVS commit: src/doc
Rui Paulo CVS commit: src
Rui Paulo CVS commit: src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/top
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/dev/pci
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/make
Jochen Kunz CVS commit: src/sys/dev/ic
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/make
Alan Barrett CVS commit: src/tools/make
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn32/podulebus
Steve Woodford CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Thomas Klausner CVS commit: src/bin/ps
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/mountd
Thomas Klausner CVS commit: src/gnu/dist/xcvs/man
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/acorn32/podulebus
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/arch/acorn32/podulebus
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/arch/acorn32/podulebus
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Alan Barrett Re: CVS commit: src/usr.bin/make
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Jed Davis Re: CVS commit: src/etc
Jed Davis Re: CVS commit: src
10/10/2006
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Darrin B. Jewell CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Jeremy C. Reed CVS commit: src/share/man/man5
Jeremy C. Reed CVS commit: src/usr.bin/vi/docs/USD.doc/vi.man
Jeremy C. Reed CVS commit: src/usr.bin/vi/recover
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Elad Efrat CVS commit: src/sys/dev/wscons
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun68k/sun68k
Michael L. Hitch CVS commit: src/sys/arch/amiga/dev
Izumi Tsutsui CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sun68k/sun68k
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun3/sun3
Tom Spindler CVS commit: src/sys
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/dev/hpc
Jeff Rizzo CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Jeff Rizzo CVS commit: src/sys/dev/scsipi
10/11/2006
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
Jared D. McNeill CVS commit: src/sys/dev/pci
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
matthew green re: CVS commit: src/sys
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Antti Kantee CVS commit: src/sys/kern
Kouichirou Hiratsuka Re: CVS commit: src/usr.bin/find
Hubert Feyrer CVS commit: src/share/man/man4
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man4
Elad Efrat CVS commit: src/lib/libc/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/gnu/dist/binutils/gas
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/usb
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/usb
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Quentin Garnier Re: CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Antti Kantee CVS commit: src/sbin/brconfig
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/usb
Greg Troxel CVS commit: src/share/man/man4
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
Greg Troxel CVS commit: src/share/man/man4
Greg Troxel CVS commit: src/share/man/man4
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys/kern
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/compat/linux/common
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/sh3/include
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Antti Kantee Re: CVS commit: src/sys/kern
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/acpi
Greg Troxel CVS commit: src/sys/dev/acpi
Alan Barrett Re: CVS commit: src/usr.bin/find
Alan Barrett CVS commit: src/usr.bin/find
10/12/2006
Simon Burge Re: CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Elad Efrat CVS commit: src/sys/secmodel/bsd44
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/ufs/ufs
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/kern
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/dev
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/uvm
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason R Thorpe CVS commit: src
Jason R Thorpe CVS commit: src/lib/libprop
Jason R Thorpe CVS commit: src/distrib/sets/lists/base
Jason R Thorpe CVS commit: src/doc
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev
Alan Barrett Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev/cardbus
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev/ic
Tatoku Ogaito CVS commit: src/usr.bin/find
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/xen/x86
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
Kouichirou Hiratsuka Re: CVS commit: src/usr.bin/find
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
Pavel Cahyna CVS commit: src/distrib
Quentin Garnier CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Christos Zoulas CVS commit: src/tools/compat
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/dev/usb
Tom Spindler Re: CVS commit: src
Jason Thorpe Re: CVS commit: src
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Tom Spindler CVS commit: src/sys/arch/x86/x86
Alan Barrett Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Tom Spindler CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Peter Postma CVS commit: src
Tom Spindler CVS commit: src/sys/dev/ic
Tom Spindler CVS commit: src/sys/uvm
Lubomir Sedlacik CVS commit: src/share/misc
Tom Spindler Re: CVS commit: src
Peter Postma CVS commit: src/sys/altq
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/dev/hpc
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/hpc/hpc
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/uvm
10/13/2006
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Peter Postma CVS commit: src/sys/altq
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sys/arch/x86/isa
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sys/ufs/ffs
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sys/net
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sys/dev
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/dev/ic
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch
Elad Efrat CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/netstat
Tom Spindler CVS commit: src/sys
Takehiko NOZAKI CVS commit: src
Tom Spindler CVS commit: src/sys
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/macppc/macppc
Perry E. Metzger Re: CVS commit: src/etc
Michael van Elst CVS commit: src/usr.bin/gzip
Michael van Elst CVS commit: src/usr.bin/gzip
Thomas Klausner CVS commit: src/libexec/getty
Thomas Klausner CVS commit: src/libexec/getty
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/revoke
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/user
Thomas Klausner CVS commit: src/bin/ln
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/user
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/vi/recover
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/rtsold
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/gen
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man5
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/vi/docs/USD.doc/vi.man
10/14/2006
Tom Spindler CVS commit: src/sys/dev
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun2/conf
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun2/conf
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/regress/sys/uvm/pdsim
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun2/conf
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun2/conf
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/ufs/ffs
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/common/lib/libprop
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.sbin/altq/altqd
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/locale
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/locale
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/string
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sun3/dev
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/include
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/miscfs/genfs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/ufs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/nfs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
Ben Harris CVS commit: src/gnu/dist/gdb6/gdb
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sbin/scan_ffs
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys/arch/mips/atheros/dev
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Christos Zoulas CVS commit: src/share/man/man5
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/compat/linux/arch/i386
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/netkey
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/sys
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/macppc/conf
Izumi Tsutsui CVS commit: src/doc
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Ben Harris CVS commit: src/regress/sys/arch/arm/abort-fixup
Ben Harris CVS commit: src/regress/sys/uvm
Steven M. Bellovin CVS commit: src/sys/netkey
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/usr.bin
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/mtree
Ben Harris CVS commit: src/regress/sys/kern/getcwd
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/net
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/podulebus
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/gnu/dist/gdb
Tom Spindler CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/landisk/landisk
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/ata
10/15/2006
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/ata
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/landisk/landisk
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/ypserv/ypserv
Tom Spindler CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Masao Uebayashi CVS commit: src/lib/libevent
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/include
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/landisk/landisk
Izumi Tsutsui CVS commit: src/distrib/cdrom/macppc_installboot
David Young CVS commit: src/sys/net
David Young CVS commit: src/sys/net
David Young CVS commit: src/sys/netinet6
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Martin Husemann CVS commit: src/lib/libc/net
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/ufs/ffs
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn26/acorn26
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Peter Postma CVS commit: src/sys/altq
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sbin/scan_ffs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/xen
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/xen/xen
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/xen/include
Adrian Portelli CVS commit: src/crypto/dist/ssh
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/arch
Juan Romero Pardines CVS commit: src/sys/arch/amd64/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Perry E. Metzger CVS commit: src/lib/libc/time
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/crypto/dist/ssh
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/crypto/dist/ssh
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/crypto/dist/ssh
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/usr.sbin/user
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/usr.sbin/user
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/usr.sbin/user
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Christos Zoulas CVS commit: src/include
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/gen
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/nameser
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
Rui Paulo CVS commit: src/share/man/man9
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mkdep
Alan Barrett CVS commit: src/doc
Martin Husemann CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libprop
Christos Zoulas CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas CVS commit: src/common/lib/libprop
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/include
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/libpcap
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sbus
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sun
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/ebus
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sbus
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/iscsi/src
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sun
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Darrin B. Jewell CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sbus
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sun
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/dev/sun
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc/sparc
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/compat/sunos32
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/macppc/dev
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/macppc/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/sysctl
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/xen/xen
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/gpt
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/gpt
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin
Christos Zoulas CVS commit: src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/sets/lists
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/gpt
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/cp
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/csh
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
10/16/2006
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/ed
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/ksh
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/mt
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/pax
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/mtree
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/ps
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/sh
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/stty
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/systrace
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/atactl
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/ccdconfig
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/dmesg
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/ifconfig
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/mount
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/route
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/savecore
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_ext2fs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_ext2fs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/newfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_ffs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_ffs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsdb
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/restore
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/newfs_lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_lfs
Jason R Thorpe CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/fsck_lfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/newfs_msdos
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/mount_ados
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/mount_cd9660
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/mount_ext2fs
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/mount_fdesc
Christos Zoulas CVS commit: src/include
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/smbfs/lib/smb
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/rtsold
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/locale
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/string
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/locale
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/locale
Martti Kuparinen CVS commit: security/yafic
Nick Hudson CVS commit: src/regress/usr.bin/rtld/testlib
Antti Kantee CVS commit: src/sys/netisdn
Antti Kantee CVS commit: src/sys/dev/isa
Antti Kantee CVS commit: src/sys/dev
Antti Kantee CVS commit: src/sys/netisdn
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/sys
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Nick Hudson CVS commit: src/libexec/ld.elf_so/arch/hppa
Nick Hudson CVS commit: src/libexec/ld.elf_so/arch/hppa
Tom Spindler Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Tom Spindler CVS commit: src/sys/kern
Tom Spindler Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/sys/arch/evbarm
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/vmstat
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/kern
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/kern
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/kern
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/sys/arch
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/mac68k/obio
David Laight Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Alan Barrett CVS commit: src/tools/compat
Martin Husemann CVS commit: src/sys/compat/svr4_32
Martin Husemann CVS commit: src/sys/compat/svr4_32
Martin Husemann CVS commit: src/sys/compat/svr4
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/usr.sbin/dhcp/clientscript
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/distrib
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/distrib
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/amd64/amd64
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/arch/amd64/amd64
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/usr.sbin/user
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/crypto/dist/ssh
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/crypto/dist/ssh
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/include
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/dev/sun
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/dev/pci
10/17/2006
KIYOHARA Takashi Re: CVS commit: src/sys/arch
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/lib/csu/sh3_elf
Pavel Cahyna CVS commit: src/distrib/notes/common
Nick Hudson CVS commit: src/libexec/ld.elf_so/arch/hppa
Nick Hudson CVS commit: src/libexec/ld.elf_so/arch/hppa
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/dev/ic
Havard Eidnes CVS commit: src/sbin/gpt
Thomas Klausner CVS commit: src/sbin/scan_ffs
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Thomas Klausner CVS commit: src/sbin/gpt
Thomas Klausner CVS commit: src/doc
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/arch
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/ufs/ffs
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Martin Husemann CVS commit: src/sys/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/netinet6
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/nfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/nfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/vmstat
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/pci
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/sys/arch/evbarm/conf
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/sys/arch/evbarm/gumstix
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/distrib/evbarm/instkernel/instkernel
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/rpc
Tom Spindler CVS commit: src/sys
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch
Matt Fleming CVS commit: src/distrib/notes/common
Tom Spindler CVS commit: src/distrib/notes/common
Martin Husemann CVS commit: src/lib/libprop
Havard Eidnes CVS commit: src/sbin/gpt
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/xen/i386
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Jed Davis Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Thomas Klausner CVS commit: src/sys/dev/usb
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Jed Davis Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
10/18/2006
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Havard Eidnes CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Havard Eidnes CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/hpc/stand/include/lib/libkern
Robert Swindells CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/hpc/stand
Havard Eidnes Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Havard Eidnes CVS commit: src/etc/etc.evbarm
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Christian Biere Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Christian Biere Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Martin Husemann CVS commit: src/common/lib/libprop
Christian Biere Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Martin Husemann CVS commit: src/common/lib/libprop
Martin Husemann CVS commit: src/lib/libprop
Christos Zoulas CVS commit: src/tools/compat
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Joerg Sonnenberger Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Takehiko NOZAKI CVS commit: src
Martin Husemann CVS commit: src/common/lib/libprop
David Laight Re: CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Ben Collver CVS commit: wip/joomla
Pavel Cahyna CVS commit: src/gnu/dist/grep/doc
Jachym Holecek CVS commit: src/usr.bin/crunch/crunchgen
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
John Klos CVS commit: src/sys/arch/macppc/dev
Ben Harris CVS commit: src/share/mk
Ben Harris CVS commit: src/share/mk
10/19/2006
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/include
matthew green CVS commit: src/tools/gdb
Martin Husemann CVS commit: src/lib/csu/sparc_elf
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Havard Eidnes CVS commit: src/common/lib/libprop
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/lib/libc/gen
Simon Burge CVS commit: src/sys/arch/pc532/include
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/share/i18n/csmapper/CP
Rui Paulo CVS commit: src/sys/netinet
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/macppc/macppc
Takehiko NOZAKI CVS commit: src
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/share/i18n/esdb/CP
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/compat/darwin
Reinoud Zandijk Re: CVS commit: src/sys/compat/darwin
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Christian Biere Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Steve Woodford Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/common/lib/libprop
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/sys/compat/darwin
Nick Hudson CVS commit: src/lib/csu/alpha
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/arch
Matthias Drochner CVS commit: src/gnu/dist/gcc4/gcc/config/i386
Nick Hudson CVS commit: src/lib/csu/powerpc
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/hppa/include
Thomas Klausner CVS commit: src/dist/file/doc
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/dev
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/conf
10/20/2006
Garrett D'Amore CVS commit: src/sys
Steve Woodford CVS commit: src/sys/dev/scsipi
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/share/man/man4
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/doc
Steve Woodford CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/xlint/arch
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/netinet
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/arch/sgimips/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/file/magic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/distrib/evbarm/instkernel/instkernel
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libutil
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/dev/isa
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Reinoud Zandijk CVS commit: src
Liam J. Foy CVS commit: src/sys/netinet
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch/x86/include
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch/amd64/amd64
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/coda
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/fs/smbfs
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch/amd64/amd64
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
matthew green CVS commit: src/sys/opencrypto
Elad Efrat CVS commit: src/sys/altq
Elad Efrat CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/sys/altq
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Elad Efrat CVS commit: src
10/21/2006
matthew green re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Elad Efrat CVS commit: src/sys/contrib/dev/ath/netbsd
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
ITOH Yasufumi CVS commit: src/usr.bin/genassym
matthew green CVS commit: src/gnu/dist/gcc4/gcc/config/m68k
matthew green CVS commit: src/sys
Frank Kardel CVS commit: src/sys/kern
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/include
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/include
matthew green CVS commit: src/sys/arch
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/usr.sbin/syslogd
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/netinet
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/arch
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/mii
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Manuel Bouyer CVS commit: src
Manuel Bouyer CVS commit: src/doc
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/iomd
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/miscfs/procfs
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/dev
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/nfs
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Antti Kantee CVS commit: src/sys/kern
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/iomd
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/mii
Roland Illig CVS commit: src/lib/libc/sys
Alan Barrett CVS commit: src/gnu/usr.bin/gdb6/gdb
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Christos Zoulas CVS commit: src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/iomd
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64
Tom Spindler Re: CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
matthew green CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
10/22/2006
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/fs/smbfs
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/fs/udf
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/hpcsh/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail/misc
matthew green CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
matthew green CVS commit: src/sys/kern
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Masao Uebayashi CVS commit: src/sys/net/agr
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Thor Lancelot Simon Re: CVS commit: src/sys/kern
David Sainty CVS commit: src/usr.bin/usbhidctl
matthew green re: CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys
David Sainty CVS commit: src/usr.bin/usbhidctl
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/kern
matthew green CVS commit: src/lib/libedit
matthew green re: CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/ufs/lfs
matthew green CVS commit: src/games/tetris
matthew green CVS commit: src/usr.bin
matthew green CVS commit: src/usr.bin/mail
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/xen/i386
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/share/man/man9
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Steve Woodford CVS commit: src
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/share/man/man9
Elad Efrat CVS commit: src
Antti Kantee CVS commit: src/sys/dev
Antti Kantee CVS commit: src/sys
Antti Kantee CVS commit: src/sys/net
Antti Kantee CVS commit: src/sys/arch/i386/i386
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man9
Antti Kantee CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn32/conf
Ben Harris CVS commit: src/doc
Ben Harris CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/distrib/sets/lists/man
VANHULLEBUS Yvan CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Manuel Bouyer CVS commit: src/share/man/man4
Juan Romero Pardines CVS commit: src/share/man/man4
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/audio/common
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/audio/ctl
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/cdplay
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/cksum
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/ipcs
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/ktruss
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/make
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/pmc
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/sys/arch/arm/iomd
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/arch/arm/iomd
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/arch/arm/iomd
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/spell/spellprog
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/systat
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/tftp
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/tftp
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/tip
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/tip
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/tip/aculib
Rui Paulo Re: CVS commit: src/usr.bin/mail
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/compat/darwin
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/compat/freebsd
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/net
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/net
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/wsconsctl
matthew green CVS commit: src/gnu
matthew green CVS commit: src/sys/kern
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.sbin/bind/include
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/arp
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/net
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/cron
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Hauke Fath CVS commit: src/distrib/notes/common
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/lpr
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/makefs
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/user
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/ndp
Thor Lancelot Simon CVS commit: src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx
Christos Zoulas CVS commit: src/share/mk
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/file
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs
Antti Kantee CVS commit: src/sys/conf
Antti Kantee CVS commit: src/sys/conf
Antti Kantee CVS commit: src/sys/sys
Antti Kantee CVS commit: src/sys/sys
Antti Kantee CVS commit: src/lib
Antti Kantee CVS commit: src/share/mk
Antti Kantee CVS commit: src/usr.bin/pmap
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists
Antti Kantee CVS commit: src/etc
Antti Kantee CVS commit: src/share/man/man8
matthew green CVS commit: src/gnu
Ben Harris CVS commit: src/distrib/notes/acorn32
Tom Spindler CVS commit: src/lib/libpuffs
Ben Harris CVS commit: src/distrib/notes/acorn26
Tom Spindler Re: CVS commit: src/lib
10/23/2006
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/xlint/lint1
Robert Swindells CVS commit: src/sys/dev/pci
Robert Swindells CVS commit: src/sys/dev/pci
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee Re: CVS commit: src/lib
Antti Kantee CVS commit: src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libpuffs
Tom Spindler CVS commit: src/lib/libpuffs
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libpuffs
matthew green CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
matthew green CVS commit: src/sbin/edlabel
matthew green CVS commit: src/usr.bin/kdump
matthew green CVS commit: src/usr.bin/ktruss
KIYOHARA Takashi CVS commit: src/sys/arch/evbppc
matthew green CVS commit: src/gnu
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Antti Kantee CVS commit: src/sys/arch/amd64/amd64
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Alan Barrett Re: CVS commit: src/usr.bin/file
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/usr.bin/file
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
Roland Illig CVS commit: src/lib/libc/sys
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/pmax/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sun68k/include
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/sgimips/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/arm/arm32
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/shark/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/hpcarm/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/shark/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/amiga/include
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/amiga/amiga
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/amiga/amiga
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/arch/amiga/amiga
YAMAMOTO Takashi CVS commit: [yamt-splraiseipl] src/sys/arch/amiga/amiga
Havard Eidnes CVS commit: src/lib/libc/gen
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libpuffs
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Andreas Gustafsson CVS commit: src/sys/arch/xen/i386
Elad Efrat CVS commit: src/sys/miscfs/procfs
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/xen/i386
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/m68k/m68k
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Jaromir Dolecek CVS commit: src/usr.bin/sort
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/arch/acorn26/acorn26
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.bin/menuc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Jaromir Dolecek CVS commit: src/usr.bin/sort
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/mips/mips
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/ftp
Jaromir Dolecek CVS commit: src/usr.bin/sort
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/arch/sun3/sun3x
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Jaromir Dolecek CVS commit: src/usr.bin/sort
Peter Postma CVS commit: src/sys/arch/hpcarm/include
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
Peter Postma CVS commit: src/doc
Peter Postma CVS commit: src/share/man/man9
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx
Nick Hudson CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Havard Eidnes CVS commit: src/distrib/utils/sysinst
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
10/24/2006
Bang Jun-Young Re: CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
Geoff Wing Re: CVS commit: src/gnu/dist/gcc4
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/sh3
matthew green CVS commit: src/sys/arch/macppc/macppc
matthew green CVS commit: src/sys/altq
matthew green CVS commit: src/gnu
Andreas Gustafsson CVS commit: src/usr.bin/tip
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/lib/libc/rpc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/lib/libc/rpc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/usr.sbin/bind/include
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/usr.sbin/bind/include
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sys
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Elad Efrat CVS commit: src/sys/secmodel/bsd44
Jachym Holecek Re: CVS commit: src/sys/arch/evbppc
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/pci
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
Andreas Gustafsson CVS commit: src/distrib/utils/sysinst/arch/i386
Greg Oster CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/powerpc/powerpc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/kern
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/kern
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/miscfs/procfs
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/miscfs/procfs
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Christian Biere CVS commit: src/gnu/libexec/uucp
Tom Spindler Re: CVS commit: src/sys
Christian Biere CVS commit: src/bin/ksh
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/dev/ppbus
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/dev/pci
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/ufs/ffs
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/fs/cd9660
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/arm
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch
Christos Zoulas CVS commit: src/dist/pdisk
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/dev/pcmcia
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch
Matthias Drochner CVS commit: src/sys/dev/usb
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/evbarm
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Martin Husemann CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys
Andrew Doran CVS commit: [newlock2] src/sys/kern
Matt Fleming CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Michael van Elst CVS commit: src/lib/libcrypt
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/stand/bootxx
10/25/2006
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
matthew green CVS commit: src/usr.bin/gzip
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
David Young Re: CVS commit: src/sys/dev/pci
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch/sh5/dev
matthew green CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
Elad Efrat CVS commit: src/sys/miscfs/umapfs
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Elad Efrat CVS commit: src/sys/netinet
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/arch/i386
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/share/man/man4
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/share/man/man8/man8.i386
Quentin Garnier Re: CVS commit: src/sys/arch/i386
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
Elad Efrat CVS commit: src/sys/netinet
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/miscfs/procfs
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make/lst.lib
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Elad Efrat CVS commit: src/sys/net
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/lib/libc/gen
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/evbarm/conf
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/evbarm/conf
Christian Biere CVS commit: src/sys/kern
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/sys/net/agr
Elad Efrat CVS commit: src/sys/net80211
Elad Efrat CVS commit: src/sys/netatalk
Elad Efrat CVS commit: src/sys/netiso
Elad Efrat CVS commit: src/sys/netisdn
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/sets/lists
10/26/2006
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/arch/sparc64/sparc64
matthew green CVS commit: src/usr.bin/less
matthew green CVS commit: src/usr.bin/less
matthew green CVS commit: src/usr.bin/less/less
matthew green CVS commit: src/usr.bin/less
matthew green CVS commit: src/doc
matthew green CVS commit: src/usr.bin/less/less
Geoff Wing Re: CVS commit: src/lib/libc
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
matthew green re: CVS commit: src/sys/sys
Geoff Wing Re: CVS commit: src/lib/libc
Jason R Thorpe CVS commit: src
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/dev/ata
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/kern
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/conf
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/sys
Luke Mewburn CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp
Luke Mewburn CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp/libnetbsd
Luke Mewburn CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/crypto/dist/ssh
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/crypto/dist/ssh
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/gen
Christos Zoulas re: CVS commit: src/sys/sys
Valeriy E. Ushakov Re: CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.sbin/pf
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/kern
Juergen Hannken-Illjes Re: CVS commit: src/sys/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/crunch/crunchgen
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/netinet
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/netinet
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/mail
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/usbhidctl
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/usbhidctl
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/usbhidctl
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
YAMAMOTO Takashi Re: CVS commit: src/share/man/man9
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/gnu/dist/grep/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man8
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/sys
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/gen
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys/sys
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys/sys
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/sys/sys
Takehiko NOZAKI CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/sys/net
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/share/i18n/csmapper/GB
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/mail
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/share/i18n/csmapper/JIS
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man9
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/share/i18n/csmapper/JIS
Klaus Klein CVS commit: src/share/zoneinfo
Klaus Klein CVS commit: src/distrib/sets/lists/base
Klaus Klein CVS commit: src/doc
Joerg Sonnenberger CVS commit: src/sys/dev/usb
Matthias Drochner CVS commit: src/share/man/man9
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Jason R Thorpe CVS commit: src
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/uvm
Juergen Hannken-Illjes CVS commit: src/sbin/dump
Ben Harris CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/distrib/sets/lists/man
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/acorn32/podulebus
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libpuffs
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/common/lib/libc/gmon
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/videomode
Ben Harris CVS commit: src/sys/dev/videomode
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch
Simon Burge CVS commit: src/sys/arch/pc532/include
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/include
10/27/2006
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys
Elad Efrat CVS commit: src/sys/net80211
Luke Mewburn CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/lib/libc/gen
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Luke Mewburn CVS commit: src/usr.bin/ftp
Luke Mewburn Re: CVS commit: othersrc/usr.bin/tnftp
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/lib/libprop
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Michael Lorenz CVS commit: src/sys/dev/pci
Manuel Bouyer CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
YAMAMOTO Takashi Re: CVS commit: src/sys/net
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Antti Kantee CVS commit: src/share/examples/puffs/dtfs
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/lib/libc/citrus/modules
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/kern
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/uvm
Takehiko NOZAKI CVS commit: src/distrib/syspkg/sets/base
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/net
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/sys/net
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/miscfs/procfs
Perry E. Metzger CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
Matthias Drochner CVS commit: src/lib/libcrypt
Matthias Drochner CVS commit: src/lib/libc/hash
Tom Spindler CVS commit: src/sys/dev/cardbus
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/sys/net
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/doc
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/doc
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/arch/powerpc/powerpc
Matthias Drochner CVS commit: src/lib/libcrypt
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/arch/prep
Antti Kantee CVS commit: src/sys/fs/puffs
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/gen
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/stdio
Christos Zoulas CVS commit: src/include
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/arch/prep/conf
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/common/lib/libc
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/hash
Christos Zoulas CVS commit: src/common/lib/libc/hash/sha1
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/gen
David Laight CVS commit: src/usr.bin/make
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/sys
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/common/lib/libc/gmon
Elad Efrat CVS commit: src/usr.sbin/veriexecgen
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
matthew green CVS commit: src/tools/compat
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/doc
matthew green CVS commit: src/tools/compat
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/tools/gmake
matthew green CVS commit: src/sys/netinet6
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/include
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys
10/28/2006
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/cardbus
Reinoud Zandijk CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Jachym Holecek CVS commit: src/sys/dev/splash
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/distrib/sets/lists/comp
matthew green re: CVS commit: src/sys/dev/splash
matthew green CVS commit: src/sys/kern
Peter Postma CVS commit: src/sys/altq
Peter Postma CVS commit: src/usr.sbin/altq/altqstat
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/distrib/notes/common
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src/distrib/notes/common
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src/distrib/notes/common
Alistair G. Crooks CVS commit: src/lib/libc/hash
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-0] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3] src
Geert Hendrickx CVS commit: [netbsd-3-1] src
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/stdio
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/stdio
Elad Efrat CVS commit: src/sys/dev
Alistair G. Crooks CVS commit: src/lib/libskey
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
Ben Harris CVS commit: src/sys/arch/arm/iomd
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/kern
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/isa
Thomas Klausner CVS commit: src/lib/libc/gen
Alistair G. Crooks CVS commit: src/crypto/dist/ssh
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/include
10/29/2006
Greg Oster CVS commit: src/sys/sys
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/sys/arch/sh3/dev
ITOH Yasufumi CVS commit: src/sys/dev/ic
Tom Spindler CVS commit: src/tools
Tom Spindler CVS commit: src/tools/compat
Tom Spindler CVS commit: src/sys/arch/i386/acpi
Min Sik Kim CVS commit: src/sys/arch/i386/conf
David Young Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Jachym Holecek CVS commit: src/sys/dev/splash
Jachym Holecek Re: CVS commit: src/sys/dev/splash
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/net/agr
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/miscfs/procfs
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/miscfs/procfs
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2] src/sys/miscfs/procfs
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-1] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-0] src/sys/kern
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-1] src/doc
Matthias Scheler CVS commit: [netbsd-2-0] src/doc
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Christian Biere Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Christian Biere Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Christian Biere Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Havard Eidnes CVS commit: src/sys/arch/x68k/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/acpi
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/stdio
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/distrib/common
Tim Rightnour Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Hubert Feyrer CVS commit: src/distrib
David Laight Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386/pnpbios
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/arch/i386
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Manuel Bouyer Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
YAMAMOTO Takashi CVS commit: src/sys/net/agr
Christos Zoulas CVS commit: src/bin/ps
Christos Zoulas CVS commit: src/sys
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/miscfs/procfs
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/usr.bin/config
Valeriy E. Ushakov CVS commit: src/doc
Vicki Feldman ePassporte Information
David Young Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Jason Thorpe Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
10/30/2006
Elad Efrat CVS commit: src/sys/dev
Elad Efrat CVS commit: src/sys/arch
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/netinet
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys/netinet
Christos Zoulas CVS commit: src/sbin/restore
Christos Zoulas CVS commit: src/sys/contrib/dev/ath/netbsd
Christos Zoulas CVS commit: src/lib/libc/stdio
matthew green re: CVS commit: src/sys/dev
Havard Eidnes CVS commit: src/usr.sbin/installboot
David Laight Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Elad Efrat CVS commit: src/sys/kern
Elad Efrat Re: CVS commit: src/sys/dev
Elad Efrat CVS commit: src/sys/miscfs/specfs
Perry E. Metzger CVS commit: src/sys/arch/amd64/conf
Elad Efrat CVS commit: src/sys/dev
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man4
Izumi Tsutsui Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/regress/sys/fs/tmpfs
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/fs/tmpfs
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/fs/tmpfs
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/regress/sys/fs/tmpfs
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/fs/tmpfs
Richard Earnshaw Re: CVS commit: src/sys/dev/ic
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hppa/hppa
Julio M. Merino Vidal CVS commit: src/sys/nfs
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Nick Hudson CVS commit: src/sys/dev/scsipi
Nick Hudson CVS commit: src/sys/arch/hp700/hp700
Nick Hudson CVS commit: src/doc
Elad Efrat CVS commit: src
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/arch/powerpc
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/arch/prep
Tim Rightnour CVS commit: src/sys/conf
Matt Fleming CVS commit: src/lib/libc/sys
Hubert Feyrer CVS commit: src/distrib/notes
Hauke Fath CVS commit: src/sys/arch/mac68k/conf
Christos Zoulas CVS commit: src
Christos Zoulas CVS commit: src/regress/include/okheaders
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man9
Christos Zoulas Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Tim Rightnour CVS commit: src/share/man/man4
Christian Biere CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
David Laight Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot
David Laight Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot
Perry E. Metzger Re: CVS commit: src/distrib/notes
10/31/2006
Christian Biere CVS commit: src/crypto/dist/ipsec-tools/src/racoon
Perry E. Metzger CVS commit: src/sys/arch/amd64/conf
Perry E. Metzger CVS commit: src/sys/arch/amd64/conf
Perry E. Metzger CVS commit: src/sys/arch/amd64/conf
Christian Biere CVS commit: src/sys/netinet6
Christian Biere CVS commit: src
Elad Efrat CVS commit: src/usr.bin/paxctl
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man8
Elad Efrat CVS commit: src/share/man/man8
Matt Fleming CVS commit: src
Hubert Feyrer is the xfont set needed on X client and/or server? [was: Re: CVS
IWAMOTO Toshihiro CVS commit: src/sys/dev/pci
Jason R Thorpe CVS commit: src/sys
Hubert Feyrer CVS commit: src/distrib/notes/common
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Izumi Tsutsui CVS commit: src/sys/dev/pci
Joerg Sonnenberger Re: is the xfont set needed on X client and/or server? [was: Re: CVS
Iain Hibbert CVS commit: src/share/man/man4
Iain Hibbert CVS commit: src/share/man/man4
Iain Hibbert CVS commit: src/sys/dev
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file
Joerg Sonnenberger CVS commit: src/sys/dev/usb
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file/doc
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libmagic
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libmagic
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists/base
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file/src
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file/magic/magdir
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file/src
Antti Kantee CVS commit: src/dist/file/src
Antti Kantee CVS commit: src/lib/libmagic
Joerg Sonnenberger CVS commit: src/sys
Antti Kantee CVS commit: src/distrib/sets/lists/base
Antti Kantee CVS commit: src/doc
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Thomas Klausner CVS commit: src/usr.bin/mail
Joerg Sonnenberger CVS commit: src
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Christos Zoulas CVS commit: src/usr.bin/mail
Thomas Klausner CVS commit: src/share/man/man4
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/sys/dev/pci
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/sys/dev/pci
Emmanuel Dreyfus CVS commit: src/doc
Tom Spindler Re: CVS commit: src/usr.sbin/installboot