Subject: Re: Problem z Proftpd
To: Grzegorz Szczechowiak <g.szczechowiak@madkom.pl>
From: None <karol.marchewka@hoga.pl>
List: regional-pl
Date: 01/21/2005 12:29:44
Witam.

Próbowałem skompilować proftpd z takimi opcjami jakimi podałeś przedtem 
i niestety nie poszło:

configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
configure: error: expected an absolute directory name for --sysconfdir:
3D/usr/pkg/etc
*** Error code 1

Stop.
make: stopped in /usr/pkgsrc/net/proftpd
===>
===> There was an error during the ``configure'' phase.
===> Please investigate the following for more information:
===>      * config.log
===>      * /usr/pkgsrc/net/proftpd/work/.work.log
===>
*** Error code 1

Stop.
make: stopped in /usr/pkgsrc/net/proftpd

ale zobacz jeszcze czy ruszy jak dodasz do /etc/ld.so.conf ścieżkę
dostępu
do libmysqlclient.so.14 i daj polecenie ldconfig. Może pójdzie.

Pozdrawiam
Karol Marchewka