Subject: RE: Problem z Proftpd
To: None <karol.marchewka@hoga.pl>
From: Grzegorz Szczechowiak <g.szczechowiak@madkom.pl>
List: regional-pl
Date: 01/20/2005 08:53:24
 Hej!
No niestety - nie dzia=B3 - pisa=B3em ju=BF kompilowa=B3em r=EAcznie i =
pkgsrc ;-)
Poza tym w pkgsrc odhaszowanie tylko tego co jest w Makefile i tak w
zasadzie nic nie daje :-)
Musisz poda=E6 =B6cie=BFki do includ=F3w mysql-a i openssla


Pozdrawiam,
Grzegorz=20
-----Original Message-----
From: karol.marchewka@hoga.pl [mailto:karol.marchewka@hoga.pl]=20
Sent: Wednesday, January 19, 2005 11:05 PM
To: Grzegorz Szczechowiak
Cc: regional-pl@netbsd.org
Subject: Re: Problem z Proftpd

On Wed, Jan 19, 2005 at 09:17:35PM +0100, Grzegorz Szczechowiak wrote:
> Witam!
> Walcz=EA ze skompilowanie i uruchomieniem proftpd z obs=B3ug=B1 =
mysql-a.
>=20
> Bez r=F3=BFnicy czy kompiluj=EA go z pkgsrc czy recznie z paczki po=20
> skompilowaniu gdy chc=EA uruchomi=E6 w dowolny spos=F3b proftpd =
wyskakuje mi=20
> nast=EApuj=B1cy komunikat.
>=20
> proftpd -l
> Shared object "libmysqlclient.so.14" not found
>=20
> # locate libmysqlclient
> /usr/pkg/lib/mysql/libmysqlclient.so.14
>=20
> Proftpd kompiluje z nast=EApuj=B1cymi opcjami kt=F3re dodaj=EA do =
pliku Makefile:
>=20
> GNU_CONFIGURE=3D # defined
> USE_GNU_TOOLS+=3D make
> USE_PKGINSTALL=3D YES
>=20
> CONFIGURE_ARGS+=3D    --sysconfdir=3D${PKG_SYSCONFDIR}
> CONFIGURE_ARGS+=3D    --localstatedir=3D${VARBASE}/run
> CONFIGURE_ARGS+=3D    --disable-sendfile
> CONFIGURE_ARGS+=3D    --enable-ctrls
> CONFIGURE_ARGS+=3D
> --with-libraries=3D/usr/pkg/lib/mysql:/usr/pkg/lib/openssl
> CONFIGURE_ARGS+=3D    --with-modules=3Dmod_sql:mod_sql_mysql
> CONFIGURE_ARGS+=3D
> --with-includes=3D/usr/pkg/include/mysql:/usr/pkg/include/openssl
>=20
> Kompilacja przechodzi bez problemu ....
>=20
> Pozdrawiam,
> Grzegorz

Witam.
Mo=BFe to co dodajesz:

--with-libraries=3D/usr/pkg/lib/mysql:/usr/pkg/lib/openssl
CONFIGURE_ARGS+=3D    --with-modules=3Dmod_sql:mod_sql_mysql
CONFIGURE_ARGS+=3D
--with-includes=3D/usr/pkg/include/mysql:/usr/pkg/include/openssl

jest zb=EAdne. Ja mam w Makefile=20

## .if defined(PROFTPD_USE_MYSQL) && ${PROFTPD_USE_MYSQL} =3D=3D "YES"
## MODULES:=3D  ${MODULES}:mod_sql:mod_sql_mysql
## DEPENDS+=3D  mysql-client-[0-9]*:../../databases/mysql-client
## .endif

mo=BFe jak to odhaszujesz to p=F3jdzie.

Pozdrawiam
Karol Marchewka

--
There are two major products that come out of Berkeley: LSD and BSD.=20
 We don't believe this to be a coincidence. -- Jeremy S. Anderson