Subject: Re: libcompat.a: could not read symbols
To: None <regional-pl@netbsd.org>
From: Pawel Chwalowski <pch@polo.po.opole.pl>
List: regional-pl
Date: 01/15/2004 07:32:38
On Thu, Jan 08, 2004 at 09:27:01AM +0100 or thereabouts, Pawel Chwalowski wrote:
[...]
> Mam pewien problem z libcompat.a.

Już nieaktualne. Z braku pomysłów zainstalowałem 1.6.2_RC4, działa.

PCh