Subject: Re: RealPlayer - problem :(
To: Karol Marchewka <karol.marchewka@hoga.pl>
From: Piotr Meyer <aniou@smutek.pl>
List: regional-pl
Date: 11/13/2003 18:47:18
On Thu, Nov 13, 2003 at 06:28:27PM +0000, Karol Marchewka wrote:
> NetBSD 1.6.2_RC1
> 
> [root@BABYBOOK realplayer]# make

[...]

> Be sure to read the above!  Proceeding in 15 seconds...
> Xlib: connection to ":0.0" refused by server
> Xlib: No protocol specified
> 
> Error: Can't open display: :0.0
> *** Error code 1

Xy odpalone z usera, potem 'su' i budujesz pakiet? To ładniej
będzie, jak zbudujesz go z usera, przy 'make install' zapyta 
Cię o hasło. Tylko zadbaj o prawa/ownera w pkgsrc.

Pozdrawiam,
Piotr 'aniou' Meyer