Subject: Re: RealPlayer - problem :(
To: Karol Marchewka <karol.marchewka@hoga.pl>
From: Dawid Szymanski <dawszy@arhea.pl>
List: regional-pl
Date: 11/13/2003 18:42:20
[Karol Marchewka, 13 Nov 2003 at 19:28:27]

 | Be sure to read the above!  Proceeding in 15 seconds...
 | Xlib: connection to ":0.0" refused by server
 | Xlib: No protocol specified


 Z mojego doswiadczenia wynika, ze:

 a) robisz to remote,

 lub 

 b) uprawnienia root'a masz poprzez su

 Czy gdzies mam racje? 

VY 73,

-- 
Dawid Szymański aka SQ6EMM

The small planet... Thanks Internet!