Subject: Re: netbsd.pl - propozycja
To: Dawid Szymanski <dawszy@arhea.pl>
From: Wojciech Puchar <wojtek@tensor.3miasto.net>
List: regional-pl
Date: 08/20/2003 12:40:55
> w zwi=B1zku z kilkoma rozmowami nt. www.netbsd.pl, doszed=B3em do wniosku=
, =BFe
> si=EA wypowiem;)
>
> Poniewa=BF aktualny wygl=B1d, funkcjonalno=B6=E6 pozostawia sobie wiele d=
o =BFyczenia,
> oto moja propozycja:
>
> 1. Forum nie ma sensu, lepiej udost=EApni=E6 archiwum regional-pl@

jasne.
> 2. Komentarze? Hm, bior=B1c pod uwag=EA np. 7thguard.net, bsdzine.org, gd=
zie
>    nie s=B1 to, a=BF tak mocno specjalizowane serwisy, a ilo=B6=E6 koment=
arzy
> =09 nie razi w oczy, mo=BFna to sobie darowa=E6? Ewentualnie zrobi=E6 je =
mniej
> =09 interaktywnie, np. via formularz, kt=F3ry prze=B6le do webmastera e-m=
ail, a
> =09 ten wpisze komentarz do CVS'a
> 3. PHP/SQL? Po co? Nie do=B6=E6, =BFe zwi=EAksza to ilo=B6=E6 'single-poi=
nt-of-failure'
>    to jeszcze niepotrzebnie z=BFera zasoby.

popieram absolutnie.

> 4. Wypada=B3oby, aby serwis by=B3 =B3adnie parsowany przez validatora w3c=
=2E.

=B6rednio wa=BFne ale nie szkodzi.

> 5. Jak zarz=B1dza=E6 serwisem? Statyczny html + modyfikacje w CVSie?

dok=B3adnie.

> 6. Tworz=B1c serwis fajnie by=B3oby bra=E6 pod uwag=EA g=B3=F3wnie lynx'a=
/links'a/mozill=EA?,
>    a nie IE?:) No mo=BFna jeszcze zajrze=E6 pod Netscape;)

www.anybrowser.org

> 7. Ah, w =BFadnym wypadku nie korzysta=E6 z gotowych system=F3w portalowy=
ch!:)

DOK=A3ADNIE!!!!!!!!

>    Co generalnie i tak si=EA wyklucza je=B6li przyj=B1=E6 mog=B1 propozyc=
j=EA static html
>
> To chyba wszystko atm. Je=B6li co=B6 mi si=EA przypomni to napisz=EA.
>
> Prosz=EA o komentarze.
>
> --
> Dawid Szyma=F1ski aka SQ6EMM
> "If it isn't possible with NetBSD, it isn't worth doing."
>   -- Petter "Nosfisk" Lindquist
>