Subject: Re: word...
To: Piotr Meyer <aniou@smutek.pl>
From: Wojciech Puchar <wojtek@tensor.3miasto.net>
List: regional-pl
Date: 06/04/2003 10:04:02
> > Mam tak=B1 spraw=EA - mozliwe i=BF b=EAd=EA rusza=B3 NetBSD na biurkowy=
ch kompach
> > policji - i chodzi mi o pragram maksymalnie zgodny z ms word?!? bawili=
=B6cie si=EA
> > mo=BFe OpenOffice albo KOffice?
>
> Nie mia=B3em czasu i pary w =B3apkach =BFeby walczy=E6 z OO pod NetBSD, a=
le za
> to pod linuksem wydaje si=EA dzia=B3a=E6 ca=B3kiem zacnie. Przynajmniej j=
e=B6li
> chodzi o pisanie typowej korespondencji biurowej.

pod NetBSD dzia=B3a OK, cho=E6 polecam raczej starsz=B1 wersje StarOffice 5=
=2E2
je=B6li ju=BF musi by=E6 to. ona przynajmniej nie =BF=F3=B3wi si=EA a=BF ta=
k