Subject: Re: uptime, top problem
To: Marek BLasko <bl@mavipet.sk>
From: Pavel Cahyna <pcah8322@artax.karlin.mff.cuni.cz>
List: regional-cs
Date: 10/27/2004 13:15:00
> Mam problem z prikazmy uptime a top. mam cistu instalaciu mac68k verzie 
> NetBsd a i z originalnym ci skompilovanim. vykonavanie prikazov trva 
> dlho a konci Segmentation Failure

Co udela prikaz "sysctl -a" ?

Pavel Cahyna