Port-arm archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

FörfråganGod morgon,

Jag tillät mig att kontakta dig eftersom jag är intresserad av att verifiera möjligheten att etablera samarbete.

Vi stödjer företag i att skaffa nya företagskunder.

Kan vi prata för att ge detaljer?

Om du är intresserad kommer vår engelsktalande representant att kontakta dig.


Hälsningar
Arvid Berg


Home | Main Index | Thread Index | Old Index