Index of pkgsrc-wip-changes for February, 2022


FromSubject
02/01/2022
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?bmFyeTogVXBkYXRlIHRvIGxhdGVzdCBjb21taXQsIGZhaWxzLg==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTg6IHVwZGF0ZSB0byBCZXRhIDIu?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?YW1hem9uLWVjcy1jbGk6IHVwZGF0ZSB0byAxLjI3LCB3aXRoIEdvIG1vZHVs?= =?UTF-8?B?ZXM=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuODk=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?aml0c2ktbWVldDogdXBkYXRlIHRvIHZlcnNpb24gMi4wLjY4NjU=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?aml0c2ktbWVldDogaW1wb3J0IG1pc3NpbmcgcGF0Y2g=?=
02/02/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjI4?=
=?UTF-8?B?RGF2ZSBCZXJnZXI=?==?UTF-8?B?bXJ1c3QtbGx2bTogbmV3IHBrZzogY2FjaGUgTExWTSBzdGFnZSAoZm9yIGZh?= =?UTF-8?B?c3RlciBtcnVzdC1ydXN0YyByZWJ1aWxkIFt0b2RvXSk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YzJydXN0OiBhZGQgaW5jb21wbGV0ZSBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjI5?=
=?UTF-8?B?QnJvb2sgTWlsbGlnYW4=?==?UTF-8?B?d2lwL2dlbm9tZXRvb2xzOiBjaGFuZ2UgbGlicmFyeSBleHRlbnNpb24gaW4g?= =?UTF-8?B?UExJU1QgZnJvbSAuZHlsaWIgdG8gLnNvLg==?=
02/03/2022
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?eHRybG9jazogVXBkYXRlIHRvIDIuMTUgdG8gZml4IG1pc3NpbmcgZGlzdGZp?= =?UTF-8?B?bGUgaXNzdWU=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?eHNjcmVlbnNhdmVyOiB1cGRhdGUgY2FuZGlkYXRlIHRvIDYuMDIsIG1lcmdl?= =?UTF-8?B?ZCB4c2NyZWVuc2F2ZXItZGVtbyBpbnRvIGl0?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?emltOiByZW1vdmVkLCBjdXJyZW50IHZlcnNpb24gZXhpc3RzIGluIHBrZ3Ny?= =?UTF-8?B?Yw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4xMA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC4xMw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjMw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjMx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45Ljk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjEx?=
02/04/2022
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNjIw?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?Y3lydXMtaW1hcGQzMDogVXBkYXRlIHRvIDMuMC4xNw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjMy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjIuNg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjI1?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?d2luZTogbXVsdGktbGliIGV4cGVyaW1lbnQ=?=
02/05/2022
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogVXBkYXRlIHRvIDYuMC4wcmMy?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjQuOA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjkuMw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjEw?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTEuMi43?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktYXBwcmlzZTogRml4IHBhY2thZ2UgbmFtZQ==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IFVwZGF0ZSBUT0RPIGxpc3Q=?=
02/06/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjMz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjM0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjM1?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuMTMuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTEuMy4w?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBzZW1ncmVwLWNvcmUtMC44MS4w?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjM2?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC4xNA==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktaG9tZWFzc2lzdGFudDogUmVtb3Zl?=
02/07/2022
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?bGliTExWTTogdXBkYXRlIHRvIDEzLjAuMSBwcm9wZXI=?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?TWVzYUxpYjogdXBkYXRlIHRvIDIxLjMuNQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aGV5OiBJbXBvcnQgaGV5LTAuMS40?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmUy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBBZGQgaGV5?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?azY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjM2LjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aGV5OiB3d3cgaXMgcHJvYmFibHkgYSBiZXR0ZXIgY2F0ZWdvcnk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC4xNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjM4?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c3RhcnQgb24gYSBraXR0eSB1cGRhdGUsIGxvdHMgb2YgcGFja2FnZXMgbWlz?= =?UTF-8?B?c2luZw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?bGlidnRlcm06IHBrZ2xpbnQgbmV3bGluZSB3YXJuaW5n?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktZnVybzogYWxsIGRlcGVuZGVuY2llcyB0aGVyZSwgZmFpbHMgdG8gYnVp?= =?UTF-8?B?bGQ=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?bGlidnRlcm06IHVwZGF0ZSB0byAwLjI=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?a2l0dHk6IGZpbmlzaCBwYWNrYWdl?=
02/08/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC4xNg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjM5?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Z2VyYmVyYTogcmVtb3ZlIGZyb20gcGtnc3JjLXdpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?eHJkcDogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMi0yMzYxMw==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGtpdHR5OiBpbXBvcnQgaW50byBtYWlu?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4xMQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1kZXY6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuMC4xNw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmFzdHEtdHJpbTogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4wLjQx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?ZmFzdHEtdHJpbTogU2V0IFZFUlNJT04gaW4gTUFLRV9FTlYgc28gLS12ZXJz?= =?UTF-8?B?aW9uIHdpbGwgd29yaw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTI=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?ZGlmZnRhc3RpYzogcmVzdG9yZSBjbGFuZyBkZXBlbmRlbmN5Lg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHdvcmRsZSwgYSBnYW1lLCBpbXBsZW1lbnRlZCBpbiBydXN0LCBmcm9t?= =?UTF-8?B?IGh0dHBzOi8vZ2l0aHViLmNvbS9jb25yYWRsdWRnYXRlL3dvcmRsZS4gU2lu?= =?UTF-8?B?Y2UgdXBzdHJlYW0gaXMgdW52ZXJzaW9uZWQgLyB1bnRhZ2dlZCwgdGhpcyBn?= =?UTF-8?B?ZXRzIDAuMC4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4xMw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGVhay1jbGFzc2lmaWVyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjIuOA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bXN0LWJlbmNoOiBVcGRhdGUgdG8gMC4yLjEuMTc=?=
02/09/2022
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d29yZGxlOiBtaW5vciBmaXhlcw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4xNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bXN0LWJlbmNoOiBVcGRhdGUgdG8gMC4yLjEuMTg=?=
02/10/2022
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxpYnZpcHMgdG8gOC4xMi4y?=
02/11/2022
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?c2FtYmE0OiByZW1vdmUgZHVwbGljYXRlIE5TUyBmaWxlcyB0aGF0IGJlbG9u?= =?UTF-8?B?ZyB0byBQTElTVC5MaW51eCBvbmx5?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlZCBvY2FtbCB0byA0LjE0LjB+YWxwaGEyIGFuZCBmaXhlZCBQTElT?= =?UTF-8?B?VCBmb3Igb3B0aW9ucw==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktY29uYW46IHVwZGF0ZWQgdG8gMS40NS4w?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?cHJib29tLXBsdXM6IFVwZGF0ZSBSRUFETUU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y3Jpc3B5LWRvb206IFVwZGF0ZSB0byA1LjEx?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjI3?=
=?UTF-8?B?dGV1dGF0M3M=?==?UTF-8?B?Z2FyYWdlOiBpbml0IGF0IDAuNi4w?=
02/12/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LWJjYmlvLWdmZg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?QWRkIHB5LWRuYS1mZWF0dXJlcy12aWV3ZXI=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjQuOQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YnJvd3NlcnBhc3MtbmF0aXZlOiBVcGRhdGUgdG8gMy4wLjg=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xMS4z?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjEy?=
=?UTF-8?B?cGlja2xlcw==?==?UTF-8?B?Y2hlem1vaTogSW1wb3J0IGNoZXptb2ktMi45LjUgYXMgd2lwL2NoZXptb2k=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?bGliemlwcHA6IGVuYWJsZSBlbmNyeXB0aW9u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4xNw==?=
02/13/2022
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?QWRkIGdsYXppZXI6IHVzZXIgcmVxdWVzdA==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?ZGVuaXNlOiB1cGRhdGUgdG8gMS4xLjIu?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?ZGVuaXNlOiBwa2dsaW50IGZpeGVzLg==?=
02/14/2022
=?UTF-8?B?cGlja2xlcw==?==?UTF-8?B?eGNhcGU6IGltcG9ydCB4Y2FwZS0xLjI=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHl0aG9uMzogV3JhcHBlciBsaW5raW5nIGN1cnJlbnQgcHl0aG9uMy54IHRv?= =?UTF-8?B?IHB5dGhvbjMgYW5kIHB5dGhvbg==?=
=?UTF-8?B?cGlja2xlcw==?==?UTF-8?B?cHktcmZjNjU1NTogaW1wb3J0IHJmYzY1NTUtMC4xLjA=?=
=?UTF-8?B?cGlja2xlcw==?==?UTF-8?B?Y2hlem1vaTogVXBkYXRlIHRvIDIuMTEuMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTU=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Y3Jpc3B5LWRvb206IFVwZGF0ZSB0byA1LjExLjE=?=
=?UTF-8?B?S0ZM?==?UTF-8?B?QWRkIEV0ZXJuYWwgVGVybWluYWw=?=
=?UTF-8?B?S0ZM?==?UTF-8?B?W2V0XSBzaW1wbGlmeSBXUktTUkMgYXNzaWdubWVudA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjItMjQ2ODY=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a2liYW5hOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIyLTIzNzA3?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YXJhbmdvZGI6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEtMjU5Mzk=?=
=?UTF-8?B?S0ZM?==?UTF-8?B?QWRkIGxhdGVzdCB4aHl2ZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dG9yLWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byAxMS4wLjY=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?b3BhOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIyLTIzNjI4?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y292ZXJpdHktYW5hbHlzaXMtYmluOiB1cGRhdGUgdG8gMjAyMS4xMi4=?=
02/15/2022
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?c2FtYmE0OiBtb3ZlZCBsaWJuc3Nfd2luYmluZC5zbyB0byBnZW5lcmljIFBM?= =?UTF-8?B?SVNU?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHNvbWUgbGVmdG92ZXJzLg==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pdC1waHA6IFN0dWIgb3V0IHVzZSBvZiBjb21tYW5kIGF0IG1ha2VmaWxl?= =?UTF-8?B?IGV2YWwgdGltZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cHl0aG9uMzogRG9jdW1lbnQgc2hvcnRjb21pbmdzIG9mIHBrZ19hbHRlcm5h?= =?UTF-8?B?dGl2ZXMgdGhhdCBtYWtlIHRoaXMgcGFja2FnZSBuZWNlc3NhcnkgYXQgdGhl?= =?UTF-8?B?IG1vbWVudA==?=
02/16/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dG9yLWJyb3dzZXI6IHJlc2V0IG1haW50YWluZXI=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGdsYXppZXIgdG8gMS4x?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?Z2FyYWdlOiBhZGQgZW50cnkgdG8gUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?Z2FyYWdlOiBmaXggcGtnbmFtZSB3aXRoIGNvcnJlY3QgcHJlZml4?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjMy?=
02/17/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktb3BlcmF0b3JzOiByZW1vdmUsIGRlYWQgdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW1vbDogaW1wb3J0IHB5LW1vbC0yLjUuMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6ICsgcHktbW9s?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0gY2hhbmdl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?eHNjcmVlbnNhdmVyOiByZW1vdmUsIHVzZWQgZm9yIHVwZGF0aW5nIHgxMS94?= =?UTF-8?B?c2NyZWVuc2F2ZXI=?=
02/18/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjQz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YXNjaWlkb2M6IHJlbW92ZSwgbmV3ZXIgdmVyc2lvbiBpbiBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGRhdmlz?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?ZGF2aXM6IGRvbid0IHB1bGwgYW4gZXh0ZXJuYWwgY2xpZW50?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?Zmx0azE0LWRldmVsOiBSZWJhc2UgdG8gR2l0IGNvbW1pdCBhZjQ5NTRhZWUz?= =?UTF-8?B?NDgzZjAzZmY2OWU5OTBlODBmNGU0YTE4ZThiN2Y2?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?UmV2ZXJ0ICJmbHRrMTQtZGV2ZWw6IFJlYmFzZSB0byBHaXQgY29tbWl0IGFm?= =?UTF-8?B?NDk1NGFlZTM0ODNmMDNmZjY5ZTk5MGU4MGY0ZTRhMThlOGI3ZjYi?=
02/19/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4yOA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjEz?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4zMQ==?=
02/20/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4zNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTY=?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogVXBkYXRlIHRvIDYuMC4wIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuMTEuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTQuMC4x?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjQuMTA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4zNg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjI4?=
02/21/2022
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NjAtKjogcmVmYWN0b3JpbmcgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xLjBwcmU3?=
=?UTF-8?B?Sm9oYW5uIFJ1ZGxvZmY=?==?UTF-8?B?Y2hlenNjaGVtZS1yYWNrZXQ6IEluc3RhbGwgYnVuZGxlZCBleGFtcGxlcyBp?= =?UTF-8?B?bnRvICRQUkVGSVgvc2hhcmU=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjE0?=
02/22/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC4zNw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjI5?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjMw?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGdsYXppZXI6IGltcG9ydCBpbnRvIG1haW4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGliY3N0OiBzdGFydCBuZXcgcGFja2FnZSwgZG9lc24ndCBidWlsZA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktaHlwb3RoZXNtaXRoOiBzdGFydCBwYWNrYWdlLCBuZWVkcyBweS1saWJj?= =?UTF-8?B?c3Q=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?U3RhcnQgZml4aW5nIGRhdmlz?=
=?UTF-8?B?SXNtYWVsIEx1Y2Vubw==?==?UTF-8?B?YXhlbDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTcuMTE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YXhlbDogdXNlIEdJVEhVQiogdmFyaWFibGVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?YXhlbDogZml4IHNvbWUgcGtnbGludA==?=
02/23/2022
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjQuMTE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktZGlzdGxpYjogUmVtb3ZlLCBwa2dzcmMgZXhpc3Rz?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktbGliY3N0OiBmaXggYnVpbGRpbmc=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGliY3N0OiBza2lwIHdvcmstZGlyLXJlZmVyZW5jZSBjaGVja3MgZm9y?= =?UTF-8?B?IG9uZSBmaWxl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGFyay1wYXJzZXI6IHVwZGF0ZSB0byAwLjEyLjA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGliY3N0OiBzb21lIGRlcGVuZGVuY2llcyBhcmUgYWN0dWFsbHkgcnVu?= =?UTF-8?B?LXRpbWU7IG1ha2UgaXQgc28u?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdHlwaW5nLWluc3BlY3Q6IGZpeCBQS0dOQU1FIHRvIG1hdGNoIGRpcmVj?= =?UTF-8?B?dG9yeSBuYW1l?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktaHlwb3RoZXNtaXRoOiBmaW5pc2ggcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdHlwaW5nLWluc3BlY3Q6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3Jj?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktdHlwaW5nX2luc3BlY3Q6IHVwZGF0ZSB0byAwLjcuMS4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGFyay1wYXJzZXI6IGZpeCBDQVRFR09SSUVT?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGFyay1wYXJzZXI6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3Jj?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktbGliY3N0OiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicnN2ZzogdXBncmFkZSBjYW5kaWRhdGUgdG8gMi41Mi42?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktaHlwb3RoZXNtaXRoOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlicnZzZzogZml4ZWQsIGFuZCB1cGRhdGVkIGluIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTc=?=
02/24/2022
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDQuMTQuMGJldGExIGFuZCBwYWNrYWdlIHJlZmFjdG9y?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aGVpbWRhbDogcmVtb3ZlLCBwa2dzcmMgaGFzIHRoZSBzYW1lIHZlcnNpb24=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?b2NhbWw6IEFkZCB3b3JrYXJvdW5kIGZvciBOZXRCU0QgOSBtYXRoLmgvY29w?= =?UTF-8?B?eXNpZ24gYnVn?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cm9tNjQ6IE5pbnRlbmRvIDY0IFJPTSB0b29sIHdyaXR0ZW4gaW4gR08=?=
02/25/2022
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYy10b29sczogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjMy?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aHRtbHE6IHVwZGF0ZSB0byAwLjQuMC4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bGlieHRlbmQ6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuNC40MA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuOTg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
02/26/2022
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?ZXQ6IGJ1aWxkIHdpdGhvdXQgdXNpbmcgdmNwa2c=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?Z28xMTg6IHVwZGF0ZSB0byAxLjE4cmMxIChyZWxlYXNlIGNhbmRpZGF0ZSk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?aHRzbGliOiBVcGRhdGUgdG8gMS4xNQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2FtdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjE1?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmNmdG9vbHM6IFVwZGF0ZSB0byAxLjE1?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGtnLWRldjogc2JpbiAtPiBiaW4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?a2FsbGlzdG86IFVwZGF0ZSB0byAwLjQ4LjA=?=
02/27/2022
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBVcGRhdGUgdG8gMS42LjA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBBZGQgcGF0Y2hlcyB0byBtYWtlIHRlc3RzIHBhc3M=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuMTMuMg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gMTUuMC4w?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YnJvd3NlcnBhc3MtbmF0aXZlOiBVcGRhdGUgdG8gMy4wLjk=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?a2FsbGlzdG86IENsZWFuIHVwIE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy45LjE1?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?QWRkIGNzdjIgdmVyc2lvbiAwLjEgdG8gcGtnc3JjLXdpcA==?=
02/28/2022
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?Y3N2MjogZml4IHBjIGZpbGUgYW5kIGluc3RhbGwgbGljZW5zZXMgaW4gZG9j?= =?UTF-8?B?ZGly?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?ZXQ6IGZpeCBidWlsZCBvbiBOZXRCU0Q=?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gUGVya2lu?==?UTF-8?B?cnVzdDogVXBkYXRlIFN1bk9TIGJvb3RzdHJhcCBsaWJyYXJpZXMu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjItMjQ2OFszNF0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTAw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMi4xLjUx?=