Index of pkgsrc-wip-changes for April, 2021


FromSubject
04/01/2021
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3VicmVhZDogQ2xlYW4gdXAgYW5kIGRvY3VtZW50IHN5c2luZm8gbGltaXRh?= =?UTF-8?B?dGlvbnM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaDogZml4IGJ1aWxkIHdpdGggZ2xpYiAyLjY4?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaDogYWRkIGluY29tcGxldGUgdXBkYXRlIHRvIDQuNSBmb3IgZWFz?= =?UTF-8?B?aWVyIHRlc3RpbmcgZml4ZXM=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogY2xlYW51cA==?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?YWRkIHB5LXBvcnRhbG9ja2VyLTIuMy4wIHRvIHBrZ3NyYy13aXA=?=
04/02/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z251Y2FzaDogcmVtb3Zl?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2RtOiBVcGRhdGUgd2lwL2dkbSB0byA0MC4w?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?bWlzdHNlcnZlcjogaW1wb3J0ZWQgdmVyc2lvbiAyLjE4LjE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?d3hHVEszMTogcmVtb3ZlIGluY29tcGxldGUgZ3RrMiBzdXBwb3J0?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?d3hHVEszMTogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCB0byBwa2dzcmMveDExL3d4R1RL?= =?UTF-8?B?MzE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjE3?=
04/03/2021
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgQWRkICh0d28gb2YpIEZvcnRyYW5fRkxBR1MrPS1MJHtQ?= =?UTF-8?B?UkVGSVh9L2xpYiwgZG9ubm8gd2hpY2ggaXMgcmVhbCBuZWNlc3NpdHk=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGhhbS93c2p0eCkgRHJvcCBub3QgdXNlZCBGb3J0cmFuX0ZMQUdTKz0tTCR7?= =?UTF-8?B?UFJFRklYfS9saWI=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuMg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4xLjE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjcuMA==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogdXBkYXRlIHRvIDMuMi4xLg==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4yLjA=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktd2Vic29ja2V0OiBzd2l0Y2ggdG8gZ2l0aHViIGRpc3RmaWxlLCBvdGhl?= =?UTF-8?B?ciBzaXRlIGRvd24=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktd2Vic29ja2V0OiBtYWtlIGJ1aWxkIGFuZCBsaW1pdCB0byBweXRob24g?= =?UTF-8?B?Mi43?=
04/04/2021
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?YWRkIHNoYWlycG9ydC1zeW5j?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LWx1YXRleGphOiBVcGRhdGUgd2lwL3RleC1sdWF0ZXhqYSB0byByNTg1?= =?UTF-8?B?NDI=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?a2xheW91dDogVXBkYXRlIHdpcC9rbGF5b3V0IHRvIDAuMjYuMTE=?=
=?UTF-8?B?QXRzdXNoaSBUb3lva3VyYQ==?==?UTF-8?B?dGV4LWx1YXRleGphLWRvYzogVXBkYXRlIHdpcC90ZXgtbHVhdGV4amEtZG9j?= =?UTF-8?B?IHRvIHI1ODU0Mg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXBpbnQgVXBkYXRlIHRvIG5ldyB2ZXJzaW9uOiAwLjE3?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHdpcC9weS1wb2xpY3ktc2VudHJ5LTAuMTEuOCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGdpdC1sZnMgYW5kIGdvLWRuc3RhcCwgbm93IGluIHBrZ3NyYyBp?= =?UTF-8?B?dHNlbGY=?=
04/05/2021
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?eHdhbGxwYXBlcjogSW1wb3J0IHh3YWxscGFwZXItMC42LjYgYXMgeDExL3h3?= =?UTF-8?B?YWxscGFwZXI=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4xLjE5?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktd2Vld3g6IEZpeCBkaXN0ZmlsZSBsaW5rLCBrbHVkZ2UgZm9yIHB5Mjcg?= =?UTF-8?B?cGlsbG93?=
04/06/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktd2Vld3g6IFVwZGF0ZSB0byA0LjUuMQ==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?cHktcXRncmFwaDogcmVtb3ZlLCBjLmYuIHgxMS9weS1xdGdyYXBoLXF0NQ==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2RtOiBGaXggc29tZSBjb25maWd1cmF0aW9uIG9wdGlvbnM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogUmVuYW1lIHdpcC9nbm9tZS1kZXNrdG9wNDAgdG8g?= =?UTF-8?B?d2lwL2dub21lLWRlc2t0b3Az?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogUmVuYW1lIHRvIGdub21lLWRlc2t0b3AzIGluIG1h?= =?UTF-8?B?a2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z25vbWUtbWFwczogSW1wb3J0IGdub21lLW1hcHMtNDAuMCBhcyB3aXAvZ25v?= =?UTF-8?B?bWUtbWFwcw==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?bGliZ2ZiZ3JhcGg6IEltcG9ydCBsaWJnZmJncmFwaC0wLjIuNCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?bGliZ2ZiZ3JhcGg=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDg2lybmF0?==?UTF-8?B?Z2RtOiBNYWtlIHN1cmUgZ3NldHRpbmdzIHNjaGVtYXMgYXJlIGNvbXBpbGVk?= =?UTF-8?B?Pw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiBzb21lIG1vcmUgd29yayBvbiB0aGlzLCBzdGlsbCBkb2Vzbid0?= =?UTF-8?B?IGJ1aWxkIGR1ZSB0byBzYW1lIHByb2JsZW0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4yIHJlbGVhc2U=?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiBwcm92aWRlIGNpdGVwcm9jIGNyYXRlcyBpbiAke1dSS0RJUn0=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiB1cGRhdGUgVE9ETw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiBpbnN0YWxsIG1hbiBwYWdl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiBhZGQgY29tbWVudCB0byBwYXRjaA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiBmaW5pc2ggcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGFiOiByZW1vdmUsIGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYy9wcmludC90ZXhs?= =?UTF-8?B?YWI=?=
04/07/2021
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?YW5zaWJsZTogcmVtb3ZlZCAtIG5ld2VyIHZlcnNpb24gaXMgaW4gYmFzZQ==?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktYml0YXJyYXk6IHJlbW92ZWQgLSBhbHJlYWR5IGluIGJhc2U=?=
=?UTF-8?B?RGFuIENpcm5hdA==?==?UTF-8?B?d2FzaS1saWJjLWdpdDogVXBkYXRlIFBMSVNUIGFuZCBnaXQgYnJhbmNoICht?= =?UTF-8?B?YXN0ZXIgLT4gbWFpbik=?=
=?UTF-8?B?RGFuIENpcm5hdA==?==?UTF-8?B?ZWxvZ2luZDogSW1wb3J0IGVsb2dpbmQtMjQ2LjEwIGFzIHdpcC9lbG9naW5k?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktWGxpYjogcmVtb3ZlZCAtIGFscmVhZHkgaW4gYmFzZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZHJpZnRjdGw6IEltcG9ydCBkcmlmdGN0bC0wLjcuMCBhcyB3aXAvZHJpZnRj?= =?UTF-8?B?dGw=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4yLjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aGVsbTogSW1wb3J0IGhlbG0tMy41LjMgYXMgd2lwL2hlbG0=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aGVsbTogQWRkIGEgYmlnIFhYWCBjb21tZW50IGFib3V0IHRoZSBkby1idWls?= =?UTF-8?B?ZDoga2x1ZGdl?=
04/08/2021
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlIGFwcGxpY2F0aW9uIHJlbGVhc2U6IHVwZGF0ZSB0byAyMC4xMi4z?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2RlcGltLWFwcHMtbGliczogcmVtb3ZlIC0gbm8gbG9uZ2VyIHVzZWQu?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMTg=?=
=?UTF-8?B?TWF0dGhpYXMgUGV0ZXJtYW5u?==?UTF-8?B?d2lwL2Vwc29uLWlua2pldC1wcmludGVyLWVzY3ByOiBVcGRhdGVkIHRvIHZl?= =?UTF-8?B?cnNpb24gMS43LjksIGZpeGVkIGluc3RhbGxhdGlvbiBsb2NhdGlvbnMsIHVw?= =?UTF-8?B?ZGF0ZWQgUExJU1Q=?=
04/09/2021
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?aHRvcC1naXQ6IFN5bmMgdXAgd2l0aCB0aGUgdXBzdHJlYW0gY2hhbmdlcy4=?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktY3BhcnNlcjogcmVtb3ZlZCwgYWxyZWFkeSBpbiBiYXNl?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktY3V0YWRhcHQsIHB5LWRyb3Bib3g6IHJlbW92ZWQsIGFscmVhZHkgaW4g?= =?UTF-8?B?YmFzZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHN5bmM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?U2lnaWw6IHVwZGF0ZSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlZDogcHktYXNkZiwgcHktYXN0cm9weTQsIHB5LWV4dGVuc2lvbi1o?= =?UTF-8?B?ZWxwZXJzLCBweS1nd2NzLCBweS1qcGxlcGhlbSwgcHktcHllcmZhLCBweS1z?= =?UTF-8?B?Y2lweSwgYWxyZWFkeSBpbiBiYXNl?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiByZW1vdmUgcXR0b29scyBkZXAgZnJvbSBhZGRpdGlvbmFsIGxpYnJh?= =?UTF-8?B?cmllcw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlNDM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?UGFnZUVkaXQ6IG5ldyBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?UmVkdWNlIGRpZmZlcmVuY2UgdG8gbWFpbiBwa2dzcmMgbGFuZy9ydXN0IHBh?= =?UTF-8?B?Y2thZ2Uu?=
04/10/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuMw==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTIuMA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNS4yLjE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjI=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktbm9kZWVudjogVXBkYXRlIHRvIDEuNi4w?=
=?UTF-8?B?YXRvbWljdWxlcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGxpYnZpcHMgdG8gOC4xMC42?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4yLjM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cGlwZS12aWV3ZXI6IFVwZGF0ZSB0byAwLjAuOQ==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9ydXN0IHRvIHZlcnNpb24gMS41MS4wLg==?=
=?UTF-8?B?VG9iaWFzIE55Z3Jlbg==?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG91dGRhdGVkIGdudXJhZGlvIHBhY2thZ2Vz?=
04/11/2021
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?cHktb3dzbGliOiBVcGRhdGUgdG8gMC4yMy4w?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIHNwYWNlIGFmdGVyID0u?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VGVudGF0aXZlbHkgYWRkIHN1cHBvcnQgZm9yIE5ldEJTRCBpNTg2L3BlbnRp?= =?UTF-8?B?dW0gYnVpbGQu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWxsb3cgb3ZlcnJpZGluZyBkZWZhdWx0IG9mIEJVSUxEX1RBUkdFVCB2aWEg?= =?UTF-8?B?cnVzdC5CVUlMRF9UQVJHRVQu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Rml4IG1pc3Rha2UgaW4gcnVzdC9jcm9zcy5tay4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cnVuYXM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC42?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cnVuYXM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC43?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cnVuYXM6IFVwZGF0ZSB0byAwLjEuMC44?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?c3BhQ3kgZGVwZW5kZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?bmV3IHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dXJsd2F0Y2g6IHVwZGF0ZSB0byB1cmx3YXRjaC0yLjIz?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZXssLWRvY3N9OiB1cGRhdGUgdG8gY3ljbG9uZXssLWRvY3N9LTAu?= =?UTF-8?B?MjguMA==?=
04/12/2021
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?bm9tYWQ6IFVwZGF0ZSB3aXAvbm9tYWQgdG8gMS4wLjQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVcGRhdGUgdG8gMC4xNC4xMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLXJhbmRvbTogSW1wb3J0IHRlcnJhZm9ybS1w?= =?UTF-8?B?cm92aWRlci1yYW5kb20tMy4xLjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWF3czogVXBkYXRlIHRvIDMuMzYuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWt1YmVybmV0ZXMxOiBJbXBvcnQgdGVycmFm?= =?UTF-8?B?b3JtLXByb3ZpZGVyLWt1YmVybmV0ZXMxLTEuMTMuMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtOiBNYXJrIFRFUlJBRk9STV9QUk9WSURFUl9WRVJTSU9OIHZh?= =?UTF-8?B?cmlhYmxlIG9wdGlvbmFs?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktaW5pcGFyc2UsIHB5LXBob3R1dGlscywgcHktc2Npa2l0LWltYWdlOiBy?= =?UTF-8?B?ZW1vdmVkOyBhbHJlYWR5IGluIGJhc2U=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?amhidWlsZDogdXNlIFJFUExBQ0VfSU5URVJQUkVURVIgaW5zdGVhZCBvZiBT?= =?UTF-8?B?VUJTVCBmcmFtZXdvcms=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtYnVpbGRlcjogVXBkYXRlIHdpcC9nbm9tZS1idWlsZGVyIHRvIDQw?= =?UTF-8?B?LjA=?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?ZGVwZW5kZW5jaWVzIGZvciBweS1zcGFDeQ==?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?aW1wb3J0?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?aW1wb3J0?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLXByb3ZpZGVyLWt1YmVybmV0ZXM6IEltcG9ydCB0ZXJyYWZv?= =?UTF-8?B?cm0tcHJvdmlkZXIta3ViZXJuZXRlcy0yLjAuMw==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIG1vcmUgYml0cyBmb3IgaTU4NiBidWlsZCBvZiBydXN0IG9uIE5ldEJT?= =?UTF-8?B?RC4=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktYnVpbGRib3QtKjogdXBkYXRlZCB0byAzLjEuMA==?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?eWV0IGFub3RoZXIgYXR0ZW1wdCBhdCBpbXBvcnQgYSBwYWNrYWdlIGkgbmVl?= =?UTF-8?B?ZA==?=
=?UTF-8?B?Sm9lIE1pZnN1ZA==?==?UTF-8?B?cGtnbGludA==?=
04/13/2021
=?UTF-8?B?U2lsYXM=?==?UTF-8?B?bWltZS1zdXBwb3J0OiB1cGRhdGUgdG8gMy42Mg==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cGl4ejogVXBkYXRlIHRvIDEuMC43?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IERpc2FibGUgcGl4eg==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cGl4ejogSW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3JjIHRyZWUgYXMgYXJjaGl2ZXJzL3Bp?= =?UTF-8?B?eHosIHJlbW92ZSBmcm9tIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktaW1leGFtOiBuZXcgcGFja2FnZSBmb3IgYXN0cm9ub21pY2FsIGltYWdl?= =?UTF-8?B?IGV4YW1pbmF0aW9uIGlzIGFkZGVk?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktaW1leGFtOiBhIGRlcGVuZGVuY3kgaXMgYWRkZWQgdG8gTWFrZWZpbGU=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktaW1leGFtOiBvbmUgbW9yZSBkZXBlbmRlbmN5IGlzIGFkZGVkIChweS1n?= =?UTF-8?B?aW5nYSk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGdtYWtlIGZyb20gdG9vbHMgZm9yIG1lc29uIHVzZXJz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9xdWVyeTogUExJU1QgZmlsZSByZWdlbmVyYXRlZCB0byBmaXgg?= =?UTF-8?B?aW5jb25zaXN0ZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogUmVtb3ZlIHdpcC9nbm9tZS1kZXNrdG9wMzsgc3Vw?= =?UTF-8?B?ZXJzZWRlZCBieSB4MTEvZ25vbWUtZGVza3RvcDM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBwa2dsaW50OiBzZXQgSU5TVEFMTEFUSU9OX0RJUlM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogQ29weSB4MTEvZ25vbWUtZGVza3RvcCB0byB3aXAv?= =?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDIgKGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgcmVtb3ZhbCk=?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?ZGVuaXNlOiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiAxLjEuMC4=?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?ZGVuaXNlOiByZW1vdmUgYSBzaWxseSBjb21tZW50Lg==?=
04/14/2021
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?aHRvcC1naXQ6IFN5bmMgdXAgd2l0aCB0aGUgdXBzdHJlYW0gY2hhbmdlcy4=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?bXV0dGVyOiBwa2dsaW50LCBleGFjdCBCVUlMRExJTksgQVBJIGRlcGVuZGVu?= =?UTF-8?B?Y3ksIGNvbW1lbnRlZCBwYXRjaGVz?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktZXByLXJlYWRlcjogYWRkIG5ldyBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlNDQ=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QnVpbGQgb24gTmV0QlNEL2kzODYgdXNpbmcgdGhlIDEuNTEuMCBpNTg2IGJv?= =?UTF-8?B?b3RzdHJhcCBpbnN0ZWFkIG9mIGk2ODYu?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cGFjbWFuOiBVcGRhdGVkIHRvIDUuMi4y?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtc2hlbGw6IHBrZ2xpbnQsIGV4cGxpY2l0IHZlcnNpb24gZGVwZW5k?= =?UTF-8?B?ZW5jeSBvbiBsaWJnd2VhdGhlcg==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2ZpbmQ6IGRlcGVuZCBvbiBraW8gcmF0aGVyIHRoYW4ga2RlbGliczRzdXBw?= =?UTF-8?B?b3J0?=
04/15/2021
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcGhvdHV0aWxzOiBhIG5ldyB2ZXJzaW9uIG9mIHB5LXBob3R1dGlscw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a29ucXVlcm9yOiBhZGQgdmVyc2lvbiAyMC4xMi4z?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cXQ1LXF0d2ViZW5naW5lOiB0ZWFjaCB3ZWJydGMgaG93IHRvIGdldCBudW1i?= =?UTF-8?B?ZXIgb2YgY3B1cw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?am9vbWxhOiBBZGQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBDVkUtMjAyMS0yNjAzMCwgQ1ZF?= =?UTF-8?B?LTIwMjEtMjYwMzE=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBtb3ZlIGdkbS5jb25mIGZpbGUgdG8gZXhhbXBsZXM=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBGaXggY29uZiBmaWxlIHBhdGhz?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBJbXBvcnQgZ2RtLTIuMjAuMTEgYXMgd2lwL2dkbSBmcm9tIHgxMS9n?= =?UTF-8?B?ZG0=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dG9yLWRldjogdXBkYXRlIHRvIDAuNC42LjItYWxwaGE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNy4yLjQ=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGx4cXQtYnVpbGQtdG9vbHMtZ2l0OiBubyBsb25nZXIgbmVlZGVk?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtLWRvY3M6IEltcG9ydCB0ZXJyYWZvcm0tZG9jcy0wLjEyLjEg?= =?UTF-8?B?YXMgd2lwL3RlcnJhZm9ybS1kb2Nz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YXBhY2hlLWNvbW1vbnMtaW86IEFkZCByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMjEt?= =?UTF-8?B?Mjk0MjU=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtc2hlbGw6IEFkZCBydW4tdGltZSBkZXBlbmRlbmN5IG9uIGdkbSwg?= =?UTF-8?B?Zml4IHBhdGNoIGNoZWNrc3Vtcw==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBBZGQgcmMuZCBkZXBlbmRlbmN5IG9uIGRidXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dmlzLWVkaXRvcjogUmVtb3ZlIG5vcCBXUktTUkMgcmVkZWZpbml0aW9u?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dmlzLWVkaXRvcjogUmVvcmRlciBwYXJhZ3JhcGhzIHBlci1kb2MvTWFrZWZp?= =?UTF-8?B?bGUtZXhhbXBsZSAoTkZDSSk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dmlzLWVkaXRvcjogUmVtb3ZlIG5vIGxvbmdlciBuZWVkZWQgYnNkLnByZWZz?= =?UTF-8?B?Lm1rIGluY2x1c2lvbg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bGlidGVybWtleTogUmVtb3ZlIG5vcCBVU0VfTEFOR1VBR0VTIHJlZGVmaW5p?= =?UTF-8?B?dGlvbg==?=
04/16/2021
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBJbnN0YWxsIG9ubHkgbGliZ2RtIGJ5IGRlZmF1bHQsIGFkZCBnZG0t?= =?UTF-8?B?bG9naW4gb3B0aW9uIGZvciB0aGUgZGFlbW9u?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiB0eXBv?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBGaXggUExJU1QgdmFy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktc3lkZW50OiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIxLTI5NDMy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktc3lkZW50OiBBZGQgcmVmZXJlbmNlcyB0byBDVkUtMjAyMS0yOTQzWzAx?= =?UTF-8?B?M10=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBQcm9wZXIgJElOU1RBTEwqIGNvbW1hbmRz?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBwa2dsaW50OiBQYXRjaCBjb21tZW50cyBhbmQgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBDbGVhbnVwOiBUT0RPIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?KjogR05PTUUgZGVza3RvcCBlbnZpcm9ubWVudCBjdXJyZW50bHkgYnVpbGRz?= =?UTF-8?B?IG9ubHkgb24gTmV0QlNE?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?UmV2ZXJ0ICIqOiBHTk9NRSBkZXNrdG9wIGVudmlyb25tZW50IGN1cnJlbnRs?= =?UTF-8?B?eSBidWlsZHMgb25seSBvbiBOZXRCU0Qi?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGx4cXQtcGFuZWwtZ2l0OiBubyBsb25nZXIgbmVlZGVk?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtc2hlbGw6IGxpYmdkbSBkZXBlbmRlbmN5IG5vdyBpbiBtYWluIHBr?= =?UTF-8?B?Z3NyYyB0cmVl?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cHh6OiBDb252ZXJ0IHRvIHVzZSBHaXRIdWIgZnJhbWV3b3Jr?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?d2lwOiBEaXNhYmxlIHB4eg==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cHh6OiBSZW1vdmUgcHh6LCBpbXBvcnRlZCBhcyBwa2dzcmMvYXJjaGl2ZXJz?= =?UTF-8?B?L3B4eg==?=
04/17/2021
=?UTF-8?B?U2FudGhvc2ggUmFqdQ==?==?UTF-8?B?aHRvcC1naXQ6IFN5bmMgdXAgd2l0aCB0aGUgdXBzdHJlYW0gY2hhbmdlcy4=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHVx?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2ZlZWRfY3Vyc2VzLWdpdDogVXBkYXRlIFBLR1ZFUlNJT05fTk9SRVYgdG8g?= =?UTF-8?B?bWF0Y2ggdXBzdHJlYW0gb25l?=
04/18/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtdHJpbWdhbG9yZTogZml4IHBhdGgsIGFuZCByZXBsYWNlIG5vbi1leGlz?= =?UTF-8?B?dGVudCBibDMubWsgaW5jbHVzaW9uIHdpdGggREVQRU5EUw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?d2lwL25peDogcmVhc3NpZ24gbWFpbnQuIGNyZWF0ZSB1c2Vycw==?=
=?UTF-8?B?bmlraXRh?==?UTF-8?B?Z251bmV0LC1mdXNlLC1nbywtZ3RrOiByZWFzc2lnbiBtYWludC4=?=
=?UTF-8?B?c25vdyBmbHVycnk=?==?UTF-8?B?dS1ib290LW5hbm9waS1yMnM6IFVzZSBvZmZpY2lhbCB1LWJvb3QgdmVyc2lv?= =?UTF-8?B?bg==?=
=?UTF-8?B?c25vdyBmbHVycnk=?==?UTF-8?B?bWxvY2F0ZTogdXBkYXRlIHRvIG1sb2NhdGUtMC4yNg==?=
=?UTF-8?B?c25vdyBmbHVycnk=?==?UTF-8?B?dm9sY3RsOiBpbXBvcnQgdm9sY3RsLTAuOC4yIGFzIHdpcC92b2xjdGw=?=
04/19/2021
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9wbGFuOiB1cGdyYWRlZCBmcm9tIHZlcnNpb24gMC43IHRvIDAu?= =?UTF-8?B?OA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?bWs6IEFkZCBsaWJzZWNjb21wIGJ1aWx0aW4=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z25vbWUtZGVza3RvcDogSW1wb3J0IGdub21lLWRlc2t0b3AtNDAuMCBhcyB3?= =?UTF-8?B?aXAvZ25vbWUtZGVza3RvcDMtbGludXg=?=
04/20/2021
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcmVib3VuZDM6IGEgbmV3IHZlcnNpb24gb2YgUHl0aG9uIHBhY2thZ2Ug?= =?UTF-8?B?Zm9yIE4tYm9keSBpbnRlZ3JhdG9yIGlzIGFkZGVk?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y292ZXJpdHktYW5hbHlzaXMtYmluOiB1cGRhdGUgdG8gMjAyMC4wOS4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3N0cmVhbWVyMTogdXBkYXRlIHRvIDEuMTguNC4=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?Y2JsYXM6IHJlbW92ZSwgaW1wb3J0ZWQ=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?Z2VtbWE6IHBvaW50IHRvIG1hdGgvY2JsYXM=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?bGFwYWNrZTogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZA==?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?b3BlbmJsYXMqOiByZW1vdmUgaGVyZSwgaW1wb3J0ZWQ=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?YmxhczogcmVtb3ZlIGhlcmUsIGltcG9ydGVk?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?bGFwYWNrOiByZW1vdmUgaGVyZSwgaW1wb3J0ZWQ=?=
04/21/2021
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z2RtOiBNYWtlIHBhbSBwYXRjaCByZWx5IG9uIE9QRU5QQU0gcmF0aGVyIHRo?= =?UTF-8?B?YW4gdGhlIF9fbGludXhfXyBjb25zdGFudA==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?bXV0dGVyOiBJbXBvcnQgbXV0dGVyLTQwLjAgYXMgd2lwL211dHRlci1saW51?= =?UTF-8?B?eA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Y29weXRhcGU6IHJlbW92ZSBkZWFkIG1hc3RlciBzaXRl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3N2aWV3OiByZW1vdmUgZGVhZCBtYXN0ZXIgc2l0ZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbG9jYXRpb24=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHBwOiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBzaXRl?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dHJlZXRvb2w6IHJlbW92ZSBkZWFkIGRvd25sb2FkIGxvY2F0aW9u?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?anNvbi1nbGliOiBzeW5jIHdpdGggY2hhbmdlcyBmcm9tIG1haW4gcGtnc3Jj?= =?UTF-8?B?IHRyZWU=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?anNvbi1nbGliOiBmaXggUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?eGY4Ni1pbnB1dC1saWJpbnB1dDogSW1wb3J0IHhmODYtaW5wdXQtbGliaW5w?= =?UTF-8?B?dXQgYXMgd2lwL3hmODYtaW5wdXQtbGliaW5wdXQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xvdWQtbnVrZTogSW1wb3J0IGNsb3VkLW51a2UtMC4xLjI5IGFzIHdpcC9j?= =?UTF-8?B?bG91ZC1udWtl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Y2xvdWQtbnVrZTogSW5zdGFsbCB0aGUgUkVBRE1F?=
04/22/2021
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Rml4IHRoZSBwYW5pYygpIHRoaW5nIGRpZmZlcmVudGx5IHNvIGl0IGJ1aWxk?= =?UTF-8?B?cyBvbiAxLjUxIGFuZCAxLjUwIGFsaWtlLg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjMuMjE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2VtbWE6IFRlc3Qgd2l0aCBBcHBsZSBhY2NsZXJhdGUuZnJhbWV3b3JrIChC?= =?UTF-8?B?TEFTKSBhbmQgY2xlYW4gdXAgTWFrZWZpbGU=?=
04/23/2021
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2OiBkb24ndCBpbnN0YWxsIGxpYi9wa2djb25maWc=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?cXQ2LXF0YmFzZTogYWRkIGNvbmZpZ3VyZSBvcHRpb24gdG8gYXZvaWQgY21h?= =?UTF-8?B?a2UgYXJjaGl2aW5nIGFwaQ==?=
04/24/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGRxOiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBsaW5r?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?bGliaW5wdXQ6IFVwZGF0ZSB3aXAvbGliaW5wdXQgdG8gMS4xNy4x?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?eG9yZy1zZXJ2ZXI6IEltcG9ydCB4b3JnLXNlcnZlci0qIGFzIHdpcC9tb2R1?= =?UTF-8?B?bGFyLXhvcmctc2VydmVyLWxpbnV4?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bWlyYWNsOiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBsaW5rLCB1cGRhdGUgaG9t?= =?UTF-8?B?ZXBhZ2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c2NyYzogZml4IE1BU1RFUl9TSVRFUw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBzY3JjLTIuMg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c3lzdmluaXQ6IHJlbW92ZSBkZWFkIGRvd25sb2FkIGxpbms=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z3RrMi1lbmdpbmVzLW1hZ2ljY2hpY2tlbjogdXBkYXRlIGRvd25sb2FkIGxp?= =?UTF-8?B?bms=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVzZXQgbWFpbnRhaW5lcg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dWJpdCwgdnJlbmc6IHJlbW92ZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjE0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjE1?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VGVybWluYWw6IHVwZGF0ZSBkb3dubG9hZCBsaW5r?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?d2wtZ2l0OiB1cGRhdGUgSE9NRVBBR0UsIHJlbW92ZSBkZWFkIGRvd25sb2Fk?= =?UTF-8?B?IGxpbms=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bGlkaWE6IHVwZGF0ZSBIT01FUEFHRSwgcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQg?= =?UTF-8?B?bGluaw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGMtaGFzaWRhLXRhYmxlOiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBsaW5r?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZzIxay1iaW51dGlsczogcmVtb3ZlIGRlYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZGV0YWNodHR5OiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBsaW5rLCBmaW5kIG5l?= =?UTF-8?B?dyBIT01FUEFHRQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bm9tYWRpbzogcmVtb3ZlIGRlYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aXB0YWJsZXM6IHJlbW92ZSBkZWFkIGRvd25sb2FkIGxpbms=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGluaw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtbW96bGRhcDogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGluaw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGlucHV0bWV0aG9kL3RjLWhhc2lkYS10YWJsZSkgbWFzdGVyIHNpdGUgY29u?= =?UTF-8?B?ZmlndXJhdGlvbiBjaGFuZ2UsIHRrcyB3aXpA?=
04/25/2021
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNi4wLjE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDIuMTIuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktaWRlbnRpZnk6IFVwZGF0ZSB0byAyLjIuNA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjcuMQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dGFzazogVXBkYXRlIHRvIDMuNC4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuNC40?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2Zzc2w6IEltcG9ydCBjZnNzbC0xLjUuMCBhcyB3aXAvY2Zzc2w=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS45LjU=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y2Zzc2w6IEluc3RhbGwgQVBJIGFuZCBjb21tYW5kIGRvY3VtZW50cw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?c2hhZG93OiByZW1vdmUgZGVhZCBsaW5rcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogdXBkYXRlIGRvd25sb2FkIGxpbms=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGluaw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?eG1pbTogcmVtb3ZlIGRlYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIGRlYWQgZG93bmxvYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?bnVtYWN0bDogcmVtb3ZlIGRlYWQgbGlua3M=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHByOiByZW1vdmUgZGVhZCBkb3dubG9hZCBsaW5r?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dmlzOiByZW1vdmUgZGVhZCBsaW5rcw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBweS1wcm9ncmVzc2JhcjItMy41My4xLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2hhdHNjbGk6IEltcG9ydCB3aGF0c2NsaS0xLjAuNyBhcyB3aXAvd2hhdHNj?= =?UTF-8?B?bGk=?=
04/26/2021
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIGJpdHMgdG8gYnVpbGQgYWFyY2g2NF9iZSBmb3IgTmV0QlNEICg5Ljk5?= =?UTF-8?B?LjgyKS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Li4uYW5kIGRvbid0IGxlYXZlIHN0dWZmIHVuY29tbWVudGVkIGhlcmUuLi4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Li4uYW5kIGRvbid0IHVzZSBUQUJzLi4u?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Li4uYW5kIHVwZGF0ZSBwYXRjaCBjaGVja3N1bS4uLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dGVycmFmb3JtMDE0OiBVcGRhdGUgdG8gdGVycmFmb3JtMDE0LTAuMTQuMTE=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktZXByLXJlYWRlcjogcmVtb3ZlLCBpbXBvcnRlZCB0byBwa2dzcmMvdGV4?= =?UTF-8?B?dHByb2MvcHktZXByLXJlYWRlcg==?=
04/27/2021
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?cmF5bGliOiBVcGRhdGUgdG8gMy43LjA=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?YW51cmE6IFVwZ3JhZGUgdG8gdGhlIGxhdGVzdDsgYnVpbGRzIG9uIE5ldEJT?= =?UTF-8?B?RCA5LjAvYW1kNjQ=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?cGtnLWRldjogVXBkYXRlIHRvIDAuMy4wLjg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogcmVtb3ZlIHdlaXJkIHJlZmVyZW5jZSB0byB4Y2ItdXRpbDAzNg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?V2VsbCwgZW5vdWdoIG9mIG15IGxvY2FsIGNvbW1lbnRpbmcgTUFLRV9KT0JT?= =?UTF-8?B?X1NBRkUgbGVha2luZyB0aHJvdWdoLg==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWxsb3cgb3ZlcnJpZGluZyBNQUtFX0pPQlNfU0FGRSB3aXRoIHJ1c3QuTUFL?= =?UTF-8?B?RV9KT0JTX1NBRkUu?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Rml4IHRoZSBuYW1lIG9mIG9uZSBvZiB0aGUgcGF0Y2ggZmlsZXMsIGFuZCBy?= =?UTF-8?B?ZS1kbyBjaGVja3N1bS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Rm9sbG93IHVwIGEgZmV3IHdhcm5pbmdzIGZyb20gcGtnbGludC4=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b2xtOiBpbXBvcnQgb2xtLTMuMi4yIGFzIHdpcC9vbG0=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Z29tdWtzOiBpbXBvcnQgZ29tdWtzLTAuMi4zIGFzIHdpcC9nb211a3M=?=
04/28/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiB1cGRhdGUgUExJU1Q=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlNDU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3VzdG9taXplOiBJbXBvcnQga3VzdG9taXplLTQuMS4yIGFzIHdpcC9rdXN0?= =?UTF-8?B?b21pemU=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNCgtY2xpZW50LC1zZXJ2ZXIpOiB1cGRhdGUgdG8gMTAuNC4x?= =?UTF-8?B?OA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IHVwZGF0ZSB2ZXJzaW9uIHRvIG1ha2UgaXQgY2xlYXIgdGhh?= =?UTF-8?B?dCB0aGlzIGlzIG5ld2VyIHRoYW4gbmV0L3RpZ2Vydm5j?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IHNhbWUgYXMgbmV0L3RpZ2Vydm5jLCBidXQgYmFzZWQgb24g?= =?UTF-8?B?eHNlcnZlciAxLjE4?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?cHktYXJhYmljLXJlc2hhcGVyOiByZW1vdmVkLCBhZGRlZCB0byBiYXNl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Zmx1eDI6IEltcG9ydCBmbHV4Mi0wLjEzLjEgYXMgd2lwL2ZsdXgy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Zmx1eDI6IFVzZSBTVUJTVCBmcmFtZXdvcmsgaW5zdGVhZCBvZiBwYXRjaGlu?= =?UTF-8?B?Zw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3VzdG9taXplOiBEb2N1bWVudCBgdmVyc2lvbicgc3ViY29tbWFuZCBidWc=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IE1ha2Ugc3VyZSB0aGUgcGlkZmlsZSBpcyBp?= =?UTF-8?B?biBhIGRpcmVjdG9yeSBvd25lZCBieSBtYXJpYWRi?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNDogRml4IHJjIHNjcmlwdC4gSSBjYW4gbm93IHN0YXJ0IG1h?= =?UTF-8?B?cmlhZGIu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IGZpeCBwcmV2aW91cw==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IG5laXRoZXIgMS4xOCBub3IgMS4xOSB4c2VydmVycyB3b3Jr?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IHN3aXRjaCB0byB4b3JnLXNlcnZlci0xLjIwLjEx?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGlnZXJ2bmM6IHVwZGF0ZSB0byAxLjExLjAuMS4yMC4xMS4=?=
04/29/2021
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IHMvT1dOX0RJUlMvT1dOX0RJUlNfUEVSTVMv?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1jbGllbnQ6IG1hcmsgaW5zdGFsbF9kYiBzY3JpcHQgZXhl?= =?UTF-8?B?Y3V0YWJsZQ==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IHJlbW92ZSBsaW5lcyBmcm9tIE1FU1NBR0Ug?= =?UTF-8?B?d2hpY2ggbm8gbG9uZ2VyIGFwcGx5?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIE1FU1NBR0UgZmlsZSwgaXQgZHVwbGljYXRlcyBpbmZvcm1hdGlv?= =?UTF-8?B?biB0aGUgaW5zdGFsbF9kYiBzY3JpcHQgYWxyZWFkeSBwcmludHM=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNDogTmV0QlNEIGRvZXNuJ3QgaGF2ZSBTT19QRUVSQ1JFRCwg?= =?UTF-8?B?c28gZGVmYXVsdCB0byAibm9ybWFsIiBhdXRo?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IHJlbW92ZSBvYnNvbGV0ZSBERUlOU1RBTEwg?= =?UTF-8?B?c2NyaXB0?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNDogT25seSBpbnN0YWxsIGNsaWVudCBzY3JpcHRzIHdpdGgg?= =?UTF-8?B?Y2xpZW50IGFuZCB2aWNlLXZlcnNh?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1jbGllbnQ6IHVwZGF0ZSBkZWZhdWx0IERBVEFESVI=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IHVzZSBtYXJpYWRiZC1zYWZl?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IGNyZWF0ZSBEQVRBRElS?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNDogY29tcGF0aWJpbGl0eSB3aXRoIE15U1FMIHBhY2thZ2Vz?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1jbGllbnQ6IG1vZGVybml6ZSBkZWZhdWx0IGNoYXJzZXQ=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1jbGllbnQ6IHJlbW92ZSBibGF0YW50bHkgd3JvbmcgQ01B?= =?UTF-8?B?S0VfQVJHUw==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?bWFyaWFkYjEwNC1zZXJ2ZXI6IHN1YnN0aXR1dGUgcHJvcGVybHk=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?Z21ha2U6IGFkZCA0LjMgcGFja2FnZSBiYXNlZCBvbiB0aGUgb25lIGZyb20g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjIGluIEp1bmUgMjAyMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?a3VzdG9taXplOiBQYXNzL2RlZmluZSBhIHZlcnNpb24=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Zmx1eDI6IFByb3Blcmx5IGRlZmluZSB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YmlvbGliYzogVXBkYXRlIHRvIDAuMS4xLjE3?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bWQ0YzogQWRkIGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIxLTMwMDI3?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE9yZ2lz?==?UTF-8?B?dmFyaW91czogYWRhcHQgdG8gbWF0aC9mZnR3ZiByZW1vdmFs?=
04/30/2021
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cGFuZG9jOiByZW1vdmUsIG5ld2VyIHZlcnNpb24gaW4gcGtnc3Jj?=