Index of pkgsrc-wip-changes for December, 2020


FromSubject
12/01/2020
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2RsLWhlcmN1bGVzLSo6IHdlYW4gcGFja2FnZXMgb2ZmIHdpcC9tay9naXQt?= =?UTF-8?B?cGFja2FnZS5taw==?=
=?UTF-8?B?QW1pdGFpIFNjaGxlaWVy?==?UTF-8?B?U2VlbXMgY2FsbGVycyBuZWVkIHRvIC1sYmVhcnNzbCwgc28gYnVpbGRsaW5r?= =?UTF-8?B?IHRoYXQu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIE1lcmtlbA==?==?UTF-8?B?ZGx0LWRhZW1vbjogYWRkIFRPRE8gd2l0aCBDVkUtMjAyMC0yOTM5NA==?=
12/02/2020
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y3ljbG9uZTogdXBkYXRlIHRvIGN5Y2xvbmUtMC4yMw==?=
=?UTF-8?B?TWF5YSBSYXNoaXNo?==?UTF-8?B?Y29ja3JvYWNoOiBhZGQgc2tlbGV0b24=?=
=?UTF-8?B?TWF5YSBSYXNoaXNo?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6ICtjb2Nrcm9hY2g=?=
=?UTF-8?B?TWF5YSBSYXNoaXNo?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IC1xdGNyZWF0b3I=?=
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IFJlbW92ZSBwYW0uYnVpbGRsaW5rMy5taw==?=
12/03/2020
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IFB1dCBiYWNrIHBhbS5ibDMubWs=?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZWZsOiBhZGQgbGludXggYXMgcGxhdGZvcm0=?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZW5saWdodGVubWVudC1jdXJyZW50OiB1cGRhdGUgVE9ETw==?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZWZsOiBkaXNhYmxlIHN5c3RlbWQgb24gbGludXggYXMgd2VsbA==?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZW5saWdodGVubWVudC1jdXJyZW50OiBhZGQgbGludXggYXMgcGxhdGZvcm0=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?eHNub3c6IFVwZGF0ZSB0byAzLjEuNw==?=
12/04/2020
=?UTF-8?B?VGF5bG9yIFIgQ2FtcGJlbGw=?==?UTF-8?B?UmV2YnVtcCBmb3Igb3BlbnBhbSBjcHBmbGFncyBjaGFuZ2UgbW9udGhzIGFn?= =?UTF-8?B?bywgYmVsYXRlZGx5Lg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LXBhcmFtLTEuMTAuMCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?eHNub3c6IFVwZGF0ZSBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHB5LXVianNvbi0wLjE2LjEgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHB5LXRyaWUtMC4yIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHB5LWhhbWNyZXN0LTIuMC4yIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IHB5LXpsbWRiLTIwLjguMSB0byB3aXA=?=
12/05/2020
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aGFja2dlbi10dGYsIGhhY2tnZW5uZXJkLXR0ZjogVXBkYXRlIHRvIDIuMi4y?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?cG9zdGdyZXNxbC13YWwyanNvbjogTW92ZSB0byBwa2dzcmM=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSByb3V0aW5hdG9yIHRvIHZlcnNpb24gMC44LjItcmMxLg==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2RsLWhlcmN1bGVzLSo6IFVwZGF0ZSBsaWNlbnNlIGluZm8=?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2RsLWhlcmN1bGVzLSo6IGRlZmFuZyBidWlsZGluZyBmb3IgMzIvNjQgYml0?= =?UTF-8?B?cyBzcGVjaWZpY2FsbHku?=
=?UTF-8?B?VHJhdmlzIFBhdWw=?==?UTF-8?B?cGhwLW1zZ3BhY2s6IFVwZGF0ZSB0byAyLjEuMg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?dXBkYXRlIHB5LWJva2VoLTIuMi4zIHRvIHdpcA==?=
12/06/2020
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBpb3NldmthLXNsYWItdHRmLTQuMC4xLg==?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZW5saWdodGVubWVudC1jdXJyZW50OiBlbmFibGUgc3lzdGVtZCBvbiBsaW51?= =?UTF-8?B?eA==?=
=?UTF-8?B?a2lrYWRm?==?UTF-8?B?ZWZsOiByZWVuYWJsZWQgc3lzdGVtZCBzdXBwb3J0IG9uIGxpbnV4?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2RsLWhlcmN1bGVzLWh5cGVyaW9uOiByZXBsYWNlIGEgcGF0Y2ggYnkgYSBT?= =?UTF-8?B?VUJTVC4=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y29tbWFuZGVyZ2VuaXVzOiB1cGRhdGUgdG8gQ29tbWFuZGVyLUdlbml1cy0y?= =?UTF-8?B?LjcuMA==?=
12/07/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWNwcGltcG9ydDogcHktY3BwaW1wb3J0LTIwLjguNC4yIHdpbXBv?= =?UTF-8?B?cnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWNvdmVyYWdlLWJhZGdlOiBweS1jb3ZlcmFnZS1iYWRnZS0xLjAu?= =?UTF-8?B?MSB3aW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXlhbWFsZTogcHkteWFtYWxlLTMuMC40IHdpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW11bmNoOiBweS1tdW5jaC0yLjUuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWN0OiBweS1jdC0wLjQuOCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWN0OiBweS10ZW5hY2l0eS02LjIuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWJjLXB5dGhvbi1oY2wyOiBweS1iYy1weXRob24taGNsMi0wLjMu?= =?UTF-8?B?MTEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bXB2OiBSZW1vdmUgcG9zc2libGUgcmVncmVzc2lvbiByZWdhcmRpbmcgYHNk?= =?UTF-8?B?bCcgYW8=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXVwZGF0ZS1jaGVja2VyOiBweS11cGRhdGUtY2hlY2tlci0wLjE4?= =?UTF-8?B?LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXNwaGlueGNvbnRyaWItYXN5bmNpbzogcHktc3BoaW54Y29udHJp?= =?UTF-8?B?Yi1hc3luY2lvLTAuMy4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?eHNub3c6IFVwZGF0ZSB0byAzLjEuOA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXNkbm90aWZ5OiBweS1zZG5vdGlmeS0wLjMuMmltcG9ydCB0byB3?= =?UTF-8?B?aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LW1lc2E6IHB5LW1lc2EtMC44LjguMSBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXdzYWNjZWw6IHB5LXdzYWNjZWwtMC42LjIgaW1wb3J0IHRvIHdp?= =?UTF-8?B?cA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWtleWNsb2FrLTMuMC4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWJsYWtlMi0xLjEuMiB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWF0dHJzLXN0cmljdC0wLjIuMCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?R2VvcmcgU2Nod2Fyeg==?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCB0aGUgc291cmNlIGZvciB3aXAvaW1vbmM=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiB1cGRhdGUgdG8gdmVyc2lvbiAxLjUuMQ==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiBjb3JyZWN0IGEgZmV3IGRlcGVuZGVuY2llcw==?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiByZWdpc3RlciBhbiBSQyBzY3JpcHQ=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiByZWxheCB0aGUgY29udHJhaW50IG9uIHB5LXplcm9j?= =?UTF-8?B?b25m?=
12/08/2020
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z3Jvb3Z5OiBSZXdvcmQgdGhlIGxpc3Qgb2YgQ1ZFcyBVUkxzIHRvIHNvbWV0?= =?UTF-8?B?aGluZyBob3BlZnVsbHkgbW9yZSByZWFkYWJsZQ==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?UHVsbCBvdmVyIHRoZSBOZXRCU0QvcG93ZXJwYyBhZGFwdGF0aW9ucyBmcm9t?= =?UTF-8?B?IG1haW4gcGtnc3JjLg==?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?U3luY2hyb25pc2VkIDQuMTEuMSB3aXRoIHBrZ3NyYywgcmVpbnN0YXRlZCBT?= =?UTF-8?B?b2xhcmlzIHBhdGNoZXM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z3Jvb3Z5OiBBZGQgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDIwLTE3NTIx?=
=?UTF-8?B?SmFhcCBCb2VuZGVy?==?UTF-8?B?dGVzdCB0YXJnZXQgd29ya3MgZm9yIG9jYW1s?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bXB2OiBBZGQgYW4gb3BlbmFsIG9wdGlvbiAoZm9yIG9wZW5hbCBhbyk=?=
=?UTF-8?B?Sm9uYXRoYW4gUGVya2lu?==?UTF-8?B?b2NhbWw6IEZpeCBTb2xhcmlzIGJ1aWxkcy4=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXN3aC1jb3JlLTAuMTAuMCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c3RyYXctdmlld2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMC4xLjI=?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?dW5pdDogRG8gbm90IHVzZSBlcG9sbCBvbiBTbWFydE9TL2lsbHVtb3Mu?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?dW5pdDogRG9jdW1lbnQgcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?SnVyYWogTHV0dGVy?==?UTF-8?B?dW5pdDogRml4IGRpc3RpbmZvIGFmdGVyIHBhdGNoIGRvY3VtZW50YXRpb24u?=
12/09/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWRlZXAtbWVyZ2UtMC4wLjQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXJlYWN0aXZlLXBhcGktMS4yLjAgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGNsb25lOiB3aXAvcHktZ2l0ZGIgNC4wLjU=?=
=?UTF-8?B?QWxla3NleSBDaGV1c292?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGxpYmJzZCAoaW1wb3J0ZWQgdG8gZGV2ZWwp?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?UHVsbCBvdmVyIGxhc3QgY2hhbmdlcyBmb3IgTmV0QlNEL3Bvd2VycGMgdG8g?= =?UTF-8?B?Zml4IFBMSVNUIGVycm9ycy4=?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?cHktb2N0b3ByaW50OiBhZGQgYSBUT0RPIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyBnbnVuZXQtMC4xNC4w?=
12/10/2020
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cHktZ2l0OiB1cGRhdGUgZGVwZW5kcyBwYXRoIGZvciBweS1naXRkYg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LWp1bml0LXhtbC0xLjkgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWtleWN6YXIgVXBkYXRlIHRvICAwLjcxcmMw?=
=?UTF-8?B?R2VvcmcgU2Nod2Fyeg==?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCB3aXAvc2lwdmljaXNvdXMgdG8gMC4zLjA=?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cHktanVweXRlci1jb25zb2xlOiBSZW1vdmUgVE9ETyBmcm9tIERFU0NS?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?cHktanVweXRlci1jb25zb2xlOiBSZW5hbWUgdG8gdmVyc2lvbmVkIGNvbW1h?= =?UTF-8?B?bmQgbmFtZQ==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VXBncmFkZSByb3V0aW5hdG9yIHRvIHZlcnNpb24gMC44LjItcmMxLg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHBrZw==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHBrZw==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWtpbmV0aWNsaWIgVXBkYXRlIHRvIDEuNg==?=
=?UTF-8?B?R2VvcmcgU2Nod2Fyeg==?==?UTF-8?B?YXR0ZW1wdCB0byB0d2VhayB3aXAvc2lwdmljaW91cydzIFBMSVNU?=
=?UTF-8?B?QWRhbSBDaWFyY2luzIFza2k=?==?UTF-8?B?Rml4IHNpcHZpY2lvdXMgYW5kIHJlbmFtZSB0byBweS1zaXB2aWNpb3Vz?=
=?UTF-8?B?WmFjaCBIb3BraW5z?==?UTF-8?B?bGVtb25iYXI6IFVwZGF0ZSB3aXAvbGVtb25iYXIgdG8gMS40?=
=?UTF-8?B?RnJhbmsgS2FyZGVs?==?UTF-8?B?d2lwL2xpYnlhbmc6IGltcG9ydGVkIHRvIHBrZ3NyYw==?=
=?UTF-8?B?RnJhbmsgS2FyZGVs?==?UTF-8?B?d2lwL2ZycjogaW1wb3J0ZWQgdG8gcGtnc3Jj?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LW5hbWVrby0yLjEzLjAgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktY292ZXJhZ2UtYmFkZ2U6IFNFVCBNQVNURVJfU0lURVM6IGZpeCBQS0dO?= =?UTF-8?B?QU1FIE5BTUU=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktY292ZXJhZ2UtYmFkZ2U6IFNFVCBNQVNURVJfU0lURVM6IGZpeCBQS0dO?= =?UTF-8?B?QU1F?=
12/11/2020
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXBlOiBDbGVhbiB1cCBmb3IgLWZuby1jb21tb24=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?QWRkIGEgcGF0Y2ggZm9yIE5ldEJTRCBmb3IgdGhlIHZlbmRvci9uZXQyIGNy?= =?UTF-8?B?YXRlLg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYXR0cnMtc3RyaWN0OiBTRVQgTUFTVEVSX1NJVEVT?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYXR0cnMtc3RyaWN0OiBTRVQgUEtHTkFNRQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYXR0cnMtc3RyaWN0OiBTRVQgTUFTVEVSX1NJVEVT?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWNvcmU6IFNFVCBNQVNURVJfU0lURVM=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLW1vZGVsLTAuOS4wIEltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLW9ianN0b3JhZ2UtMC4yLjIgSW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktaHRtbG1pbi0wLjEuMTIgIEltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGViaWFuLTEuMy44IEltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktbGQtMi4wLjMgSW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWpvdXJuYWwtMC41LjEgSW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLW1pcnJvci1mb3JnZS0wLjUuMSBJbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcmVhY3RpdmUtcGxhdGZvcm0tMC4zLjAgSW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?cHkta2l0Y2hlbjogcmVtb3ZlLCB2ZXJzaW9uIGluIGhlYWQgaXMgbmV3ZXI=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYm9rZWgsIGZpeCBzeW50YXhlIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGFyYW06IGZpeCBNQUlOVEFJTkVS?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXN0b3JhZ2UtMC4xOC4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
12/12/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktbmRqc29uLTAuMy4xIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXNjaGVkdWxlci0wLjguMiBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGphbmdvLXdlYnBhY2stbG9hZGVyLTAuNy4wIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?bWFpbHNlbmQtZ286IFVwZGF0ZSB0byAxLjAuMTA=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHktdmlydHVhbGVudjIwOiBVcGRhdGUgdG8gMjAuMi4y?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cHJlLWNvbW1pdDogVXBkYXRlIHRvIDIuOS4z?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNC4wLjI=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?Y29uc3VsOiBVcGRhdGUgdG8gMS45LjE=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6ICtiYXRzLWNvcmU=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?YmF0cy1jb3JlOiBJbXBvcnQgYmF0cy1jb3JlLTEuMi4xIGFzIHdpcC9iYXRz?= =?UTF-8?B?LWNvcmU=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZGx0LWRhZW1vbjogUmV3b3JkIGEgYml0IFRPRE8gYWJvdXQgQ1ZFIHJlZmVy?= =?UTF-8?B?ZW5jZQ==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?YWRkIGFxZW11?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?YWRkIGNhcmxhLg==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?c2FibnpiZDogdXBkYXRlIHRvIDMuMS4x?=
12/13/2020
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBhIG5ldyBwYWNrYWdlICJlcmZhIiB0byBw?= =?UTF-8?B?a2dzcmMgd2lwLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktZXh0ZW5zaW9u?= =?UTF-8?B?LWhlbHBlcnMiIHRvIHBrZ3NyYy13aXAu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktanBsZXBoZW0i?= =?UTF-8?B?IHRvIHBrZ3NyYy13aXAu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktcHllcmZhIiB0?= =?UTF-8?B?byBwa2dzcmMtd2lwLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktYXNkZiIgdG8g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjLXdpcC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktYXN0cm9weTQi?= =?UTF-8?B?IHRvIHBrZ3NyYy13aXAu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktcHl2byIgdG8g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjLXdpcC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktYXN0cm9xdWVy?= =?UTF-8?B?eSIgdG8gcGtnc3JjLXdpcC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktYXN0cm9NTCIg?= =?UTF-8?B?dG8gcGtnc3JjLXdpcC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktYXN0cm9wbGFu?= =?UTF-8?B?IiB0byBwa2dzcmMtd2lwLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktZ3djcyIgdG8g?= =?UTF-8?B?cGtnc3JjLXdpcC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAicHktcGhvdHV0aWxz?= =?UTF-8?B?IiB0byBwa2dzcmMtd2lwLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlIG5hbWVzIHRvIE1ha2VmaWxlLg==?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?YWRkIHR1ZHU=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Z3VpbGUzMDogVXBkYXRlIHRvIDMuMC40?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?a2VybWl0OiBUZW1wb3JhcmlseSBkb24ndCBpbnN0YWxsIHRoZSBtYW4gcGFn?= =?UTF-8?B?ZQ==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?cHktdm9ydGE6IGFkZCBweS1zZWNyZXRzdG9yYWdlIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGtlYSB0byB2ZXJzaW9uIDEuOC4w?=
=?UTF-8?B?TmljbGFzIFJvc2Vudmlr?==?UTF-8?B?c3luYyBrZWEtZ2l0IHBhdGNoZXMgYW5kIG90aGVyIGZpbGVz?=
12/14/2020
=?UTF-8?B?U3VzdW11IE1pd2E=?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQ6IHVwZGF0ZSB0byB2MC43MC4z?=
=?UTF-8?B?U3VzdW11IE1pd2E=?==?UTF-8?B?bWFja2VyZWwtYWdlbnQtcGx1Z2luczogdXBkYXRlIHRvIHYwLjYzLjI=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?SSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCBuZXcgcGFja2FnZSAid2NzdG9vbHMiIHRv?= =?UTF-8?B?IHBrZ3NyYy13aXAu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Rml4ZWQgZXJyb3JzIHJlcG9ydGVkIGJ5ICJwa2dsaW50IiBjb21tYW5kIGZv?= =?UTF-8?B?ciB0aGUgcGFja2FnZSAid2NzdG9vbHMiLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cnR2OiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gd3d3L3R1aXI=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Q1ZFLTIwMjAtMTczNjYgd2FzIGZpeGVkIHdpdGggdGhlIHJvdXRpbmF0b3Ig?= =?UTF-8?B?MC44LjAgcmVsZWFzZSw=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Z28tamlyYTogTW92ZSBhbGwgR09fTU9EVUxFX0ZJTEVTIHRvIGEgc2VwYXJh?= =?UTF-8?B?dGUgZ28tbW9kdWxlcy5taw==?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlNg==?=
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IEZpeCBwYWNrYWdlIG9uIExpbnV4Lg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS1jb2xvcmxvZy00LjYuMiB0byB3aXA=?=
12/15/2020
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IFVwZGF0ZSB0byA2LjAuNDE=?=
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IEZpeCBwYWNrYWdpbmcgb24gRGFyd2luLg==?=
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IFN1bk9TIHNwZWNpZmljIENGTEFHUy4=?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZmxuZXdzLWRldmVsOiBVcGRhdGUgdG8gMS4wcHJlOA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIGxhdGVzdCBjb21taXQgYW5kIGNsZWFu?= =?UTF-8?B?IHVw?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?UmVwbGFjZSBvYnNvbGV0ZSBERVNDUg==?=
12/16/2020
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogU3RhbmRhcmRpemUgdW5zdXBwb3J0ZWQgT1MgbWVzc2Fn?= =?UTF-8?B?ZSBNYWtlIHN1cmUgYWxsIHNjcmlwdHMgaGF2ZSBhbiBhdXRvLW9zdHlwZSBj?= =?UTF-8?B?YXNlIGlmIG5lZWRlZA==?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTI6IFVwZGF0ZSB0byA1LjIuMg==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktYXNkZikgQWRkIG9uZSBERVBFTkRTLCBvbmUgQlVJTERfREVQ?= =?UTF-8?B?RU5EUw==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktcHllcmZhKSB0ZW1wb3JhcmlseSByZWZlciB3aXAgc2lkZQ==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGRldmVsL3B5LWV4dGVuc2lvbi1oZWxwZXJzKSBhZGQgZ2l0IGFzIEJVSUxE?= =?UTF-8?B?X0RFUEVORFM=?=
=?UTF-8?B?RHIuIFRob21hcyBPcmdpcw==?==?UTF-8?B?c3VwZXJsdTogZml4IGJhZCB2ZXNpb24gaW4gYnVpbGRsaW5r?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KHBhdGgvcHktcHllcmZhKSB3cm9uZyBsaW5lIG9uIGFkZGluZyBweXRob24s?= =?UTF-8?B?IGNvcnJlY3Rpbmc=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktYXNkZikgVXNpbmcgJHtQWVBLR1BSRUZJWH0gaW5zdGVhZCBv?= =?UTF-8?B?ZiBweVswLTldKg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgIkRFUEVORFMrPXB5LXNldHVwdG9vbHNfc2NtIiB0byBweS1leHRl?= =?UTF-8?B?bnNpb24taGVscGVycy9NYWtlZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgZGVwZW5kZW5jaWVzIHRvICJweS1hc2RmL01ha2VmaWxlIg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIHVwZGF0ZWQgdmVyc2lvbiBvZiBweS1weXdhdmVsZXRz?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgdXBkYXRlZCB2ZXJzaW9uIG9mIHB5LXNjaWtpdC1pbWFnZQ==?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?emFiYml4NTItKjogUG9pbnQgdG8gd2lwLCBub3Qgc3lzdXRpbHM=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?dW5pdCo6IFBvaW50IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?SCBXaWxsaWFtIFdlbGxpdmVy?==?UTF-8?B?cGlrZTguMDogdXBkYXRlIHRvIGxhdGVzdCBwaWtlOC4wIHJjIDguMC4xMTEw?=
12/17/2020
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?Ki1jb2xsZWN0ZDogUG9pbnQgdG8gLi4vc3lzdXRpbHMgdnMgLi4vd2lw?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktcHl3YXZlbGV0cykgcmVtb3ZlIERFUEVORFMgdG8gcHktc2Np?= =?UTF-8?B?cHk=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktcHl2bykgYnVsa2J1aWxkIGNoZWNrIGFuZCBxdWljayBoYWNr?= =?UTF-8?B?IHRvIGJ1aWxkIGF0IHdpcCBzaWRl?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktc2Npa2l0LWltYWdlKSBidWxrYnVpbGQgY2hlY2sgYW5kIHF1?= =?UTF-8?B?aWNrIGhhY2sgdG8gYnVpbGQgYXQgd2lwIHNpZGU=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvZXJmYSkgd2lwIHNpZGUgc2V0dXA=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktcHl3YXZlbGV0cykgcmVtb3ZlIHB5MjcgY29tcGF0aWJpbGl0?= =?UTF-8?B?eQ==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvIHBrZ3NyYy11c2Vyc0BuZXRic2Qub3Jn?= =?UTF-8?B?LCBhbmQgbW9kaWZpZWQgQ09NTUVOVC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?TUFJTlRBSU5FUiBpcyBtb2RpZmllZCB0byBwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNE?= =?UTF-8?B?Lm9yZy4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cGtnc3JjJ3MgbWF0aC9weS1zY2lweSBwcm9kdWNlcyAiZ3JvdXAtd3JpdGFi?= =?UTF-8?B?bGUgZmlsZSIgZXJyb3JzLCBhbmQgdGhlcmUgaXMgbm8gcHJvYmxlbSB3aXRo?= =?UTF-8?B?IHNjaXB5LTEuNS40Lg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgIiR7RklORH0gJHtXUktTUkN9IC10eXBlIGYgLWV4ZWMgJHtDSE1P?= =?UTF-8?B?RH0gZ28tdyB7fSArIiBpbiB3aXAvcHktc2NpcHkvTWFrZWZpbGUgdG8gcHJl?= =?UTF-8?B?dmVudCAiZ3JvdXAtd3JpdGFibGUgZmlsZSIgZXJyb3JzLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvIHBrZ3NyYy11c2Vyc0BOZXRCU0Qub3Jn?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvIHBrZ3NyYy11c2Vyc0BOZXRCU0Qub3Jn?= =?UTF-8?B?Lg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBNQUlOVEFJTkVSIHRvICJwa2dzcmMtdXNlcnNATmV0QlNELm9y?= =?UTF-8?B?ZyIu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlICJweS1hc3Ryb3B5LWhlbHBlcnMiLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkZWQgYSBsaW5lICJQS0dOQU1FPSAgICAgICAgJHtQWVBLR1BSRUZJWH0t?= =?UTF-8?B?JHtESVNUTkFNRX0iIHRvIE1ha2VmaWxl?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlICJweS1hc3Ryb3B5LWhlYWxwaXgi?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlICJweS1yZXByb2plY3Qi?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlICJweS1hc3Ryb3NjcmFwcHki?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YWRkaW5nIG5ldyBwYWNrYWdlICJweS1jY2Rwcm9jMiIgdG8gcGtnc3JjLXdp?= =?UTF-8?B?cC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y29ycmVjdGVkIG1pc3NwZWxsZWQgZGVwZW5kZW5jeS4=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBncmFkZSB0byAwLjYuOSByZWxlYXNl?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogQWRkIEdJVEhVQl9UQUcgaW4gcHJlcCBmb3IgbmV4dCBh?= =?UTF-8?B?bHBoYSB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?bmV3IHZlcnNpb24gb2YgYXJjaGl2ZXJzL2xoYS4=?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?bGhhOiBhZGQgLS1kaXNhYmxlLW11bHRpYnl0ZS1maWxlbmFtZSwgcGVyIElO?= =?UTF-8?B?U1RBTEwgZmlsZS4=?=
12/18/2020
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogQ29uc29saWRhdGUgc2NyaXB0cyB0byBzdGFuZGFyZGl6ZSBwbGlz?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogYXV0by1wa2dzcmMtc2V0dXA6IEFkZCB5ZXQgbW9yZSBn?= =?UTF-8?B?Y2MgZGVwcw==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?bW9kaWZpZWQgcHktZXh0ZW5zaW9uLWhlbHBlcnMvTWFrZWZpbGUgdG8gdXNl?= =?UTF-8?B?IE1BU1RFUl9TSVRFX1BZUEkgaW5zdGVhZCBvZiBNQVNURVJfU0lURV9HSVRI?= =?UTF-8?B?VUIsIGFuZCBub3cgbm8gbmVlZCBvZiBkb2luZyAiZ2l0IGluaXQiLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?VG8gYXZvaWQgdXNpbmcgZ2l0IGluIE1ha2VmaWxlLCBNQVNURVJfU0lURV9H?= =?UTF-8?B?SVRIVUIgd2FzIHJlcGxhY2VkIHdpdGggTUFTVEVSX1NJVEVfUFlQSS4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?ZGVsZXRlZCBhIGRlcGVuZGVuY3kgdG8gZ2l0LCBzaW5jZSBnaXQgaXMgbm90?= =?UTF-8?B?IG5lZWRlZCBhbnltb3JlIGZvciB0aGlzIHBhY2thZ2Uu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIE1BU1RFUl9TSVRFX0dJVEhVQiB0byBNQVNURVJfU0lU?= =?UTF-8?B?RV9QWVBJLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?dXBkYXRlZCBQTElTVA==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIE1BU1RFUl9TSVRFX0dJVEhVQiB0byBNQVNURVJfU0lU?= =?UTF-8?B?RV9QWVBJLCBhbHNvIGNoYW5nZWQgRElTVE5BTUUgZnJvbSBhc3Ryb3B5NCB0?= =?UTF-8?B?byBhc3Ryb3B5Lg==?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?cHktY29uYW46IHVwZGF0ZWQgdG8gMS4zMi4x?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIE1BU1RFUl9TSVRFX0dJVEhVQiB0byBNQVNURVJfU0lU?= =?UTF-8?B?RV9QWVBJLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIE1BU1RFUl9TSVRFX0dJVEhVQiB0byBNQVNURVJfU0lU?= =?UTF-8?B?RV9QWVBJLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIEdJVEhVQiB0byBQWVBJLCBhc3Ryb3B5IGRlcGVuZGVu?= =?UTF-8?B?Y3kgY29ycmVjdGVk?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIEdJVEhVQiB0byBQWVBJLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?Y2hhbmdlZCBmcm9tIEdJVEhVQiB0byBQWVBJLg==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?YXN0cm9NTDogYXN0cm9weSBkZXBlbmRlbmN5IGNvcnJlY3RlZCAoYXN0cm9w?= =?UTF-8?B?eTQgdG8gYXN0cm9weSk=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcHl2bzogYXN0cm9weSBkZXBlbmRlbmN5IGNvcnJlY3RlZA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIG1vbHNrZXRjaDogc29vbiBpbiBtYWlu?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9xdWVyeTogY29ycmVjdGVkIGFzdHJvcHkgZGVwZW5kZW5jeQ==?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcHl2bzogUExJU1QgcmVnZW5lcmF0ZWQgYnkgbWFrZSBwcmludC1QTElT?= =?UTF-8?B?VC4=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktYXN0cm9wbGFuOiBjb3JyZWN0ZWQgYXN0cm9weSBkZXBlbmRlbmN5?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktZXh0ZW5zaW9uLWhlbHBlcnM6IFBMSVNUIHJlZ2VuZXJhdGVkIGJ5ICJt?= =?UTF-8?B?YWtlIHByaW50LVBMSVNUIg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3BjbTogR2VuZXJhbGl6ZSBXV1cgZmlsZXMgZm9yIHBvcnRhYmlsaXR5?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?bGhhOiBhZGp1c3QgdmVyc2lvbiBudW1iZXIsIGFzIHRha2VuIGZyb20gY29u?= =?UTF-8?B?ZmlndXJlLmFj?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?cHktc2FieWVuYzogZGlzdGluZm8gd2FzIG1pc3Npbmc=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogRml4IHJlZHVuZGFudCBXV1cgZmlsZSBpbnN0YWxs?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LXNlbWFudGljLXZlcnNpb24gcmVtb3ZlIGNsb25l?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWxhcmstcGFyc2VyOiBzZXQgQ0FURUdPUlk=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS1sYXJrLXBhcnNlciB0byAwLjExLjE=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?d2lwL3B5LWJjLXB5dGhvbi1oY2wyOiBTRVQgQ0FURUdPUlk=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktcHl2bzogY2hhbmdlZCBmcm9tIEdJVEhVQiB0byBQWVBJLCBhZGRlZCBk?= =?UTF-8?B?ZXBlbmRlbmN5IG9mIHB5LXdoZWVsIGFuZCBweS1udW1weSwgdXBkYXRlZCB2?= =?UTF-8?B?ZXJzaW9uIGZyb20gMS4wIHRvIDEuMS4=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?bmV3IHBrZzogcHktY2hlY2tvdi0xLjAuNjc0IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?S2lub3NoaXRhIERhaXN1a2U=?==?UTF-8?B?cHktZXh0ZW5zaW9uLWhlbHBlcnM6IHJlLWdlbmVyYXRlZCBQTElTVCBmaWxl?= =?UTF-8?B?IGFnYWluIGJ5ICJtYWtlIHByaW50LVBMSVNUIg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogUmVtb3ZlIGNydWZ0IGFuZCBvcmdhbml6ZQ==?=
12/19/2020
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktZXh0ZW5zaW9uLWhlbHBlcnMpIEFkaG9jIGZpeCBFR0dfSU5G?= =?UTF-8?B?T0RJUiwgY29ycmVjdCBtZSBpZiB3cm9uZy4=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?cGFja2VyOiBVcGRhdGUgdG8gMS42LjY=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNC4wLjM=?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?dmF1bHQ6IFVwZGF0ZSB0byAxLjYuMQ==?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?Z3RrNDogVXBkYXRlIHdpcC9ndGs0IHRvIDQuMC4w?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGRldmVsb3AvcHktZXh0ZW5zaW9uLWhlbHBlcnMpIGNvcnJlY3QgdHlwbyBv?= =?UTF-8?B?biB0aGUgY29tbWVudCBsaW5l?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktYXNkZikgcGtnbGludCAtRg==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KG1hdGgvcHktd2F2ZWxldHMpIHBrZ2xpbnQgLUY=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?aHRtbC14bWwtdXRpbHM6IFVwZGF0ZSB0byA3Ljk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?bXB2OiBSZW1vdmUsIHVzZWQgdG8gdXBkYXRlIG11bHRpbWVkaWEvbXB2?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYXN0dW5wYXJzZSBTRVQgTUFTVEVSX1NJVEVTOiBVU0UgTUFTVEVSX1NJ?= =?UTF-8?B?VEVfUFlQSQ==?=
12/20/2020
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?Z3RrNDogcmVmbGVjdCB0aGUgdmVyc2lvbiBpbiB0aGUgREVTQ1IgZmlsZQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNC4xLjE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogU3RhbmRhcmRpemUgcmVtYWluaW5nIHVuc3VwcG9ydGVk?= =?UTF-8?B?IE9TIG1lc3NhZ2Vz?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2ZlZWRfY3Vyc2VzLWdpdDogQnVtcCBQS0dWRVJTSU9OIHRvIG1hdGNoIHVw?= =?UTF-8?B?c3RyZWFtIG9uZQ==?=
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?cnVieS1hc2NpaWRvY3RvcjogdXBkYXRlIHRvIDIuMC4xMg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogUmVtb3ZlIHJlZHVuZGFudCBhdXRvLXdoZWVsLWNoZWNr?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogU3RhbmRhcmRpemUgdW5zdXBwb3J0ZWQgT1MgbWVzc2FnZQ==?=
12/21/2020
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYmFuZGl0OiBVcGRhdGUgdG8gMS43LjA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktemxtZGI6IFVwZGF0ZSB0byAyMC4xMi4x?=
=?UTF-8?B?TWljaGFlbCBCYWV1ZXJsZQ==?==?UTF-8?B?ZG9vbWxlZ2FjeS1kZXZlbDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByZXZpc2lvbiAxNTY3?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2ZlZWRfY3Vyc2VzLWdpdDogQnVtcCBQS0dWRVJTSU9OIHRvIGN1cnJlbnQg?= =?UTF-8?B?dXBzdHJlYW0gb25l?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogY2x1c3Rlci1kaWFnbm9zdGljczogRml4IG1pc3NpbmcgZXNhYw==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?TmV3IHBhY2thZ2UgZm9yIGdub21lLWNhbGN1bGF0b3ItMy4zOC54?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogRml4IGF1dG8tYWRtaW4gZGVwIHZlcnNpb24=?=
12/22/2020
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogRml4IFNQQ00gdXBkYXRlIHNjcmlwdHMgZm9yIHBrZ3NyYy1iYXNl?= =?UTF-8?B?ZCBwbGF0Zm9ybXM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?aW1wb3J0IGJr?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGZsYWctMC4xIGFzIHdpcC9mbGFn?=
=?UTF-8?B?RGFuIEPDrnJuYcib?==?UTF-8?B?ZmxhZzogU2ltcGxpZnkgTWFrZWZpbGUgZm9yIHdpcC9mbGFnIChnaXRodWIg?= =?UTF-8?B?b3B0aW9ucyk=?=
=?UTF-8?B?RnLDqWTDqXJpYyBGYXViZXJ0ZWF1?==?UTF-8?B?Z28tYmluZGF0YTogVXBkYXRlIHRvIDQuMC4w?=
=?UTF-8?B?QW1pdGFpIFNjaGxlaWVy?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHRvIDAuMy4gRnJvbSB0aGUgY2hhbmdlbG9nOg==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?bGlicGFyZTogQWRkIGRlc3RkaXIgc3VwcG9ydCBhbmQgZml4IG1hbiBwYXRo?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXBlOiBBZGQgZGVzdGRpciBzdXBwb3J0IGFuZCBmaXggbWFuIHBhdGg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogRml4IHNjcmlwdCB0eXBv?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogVXNlIHJzeW5jIHRvIGRpc3RyaWJ1dGUgSm95ZW50IHBrZ3NyYyBp?= =?UTF-8?B?bnN0YWxsYXRpb24=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGdvLWdvZG90LTEuMy4yIHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHB5LXB5c3BhcmstMy4wLjEgdG8gd2lw?=
12/23/2020
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmN5YW1sIDEuMS4w?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGxpYmF1ZGVjIDAuMi40?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?bXVuZ2U6IFdvcmsgb24gdXRpbGl6aW5nIENPTkZfRklMRVM=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHJlcHJvYyAxNC4yLjE=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?bXVuZ2U6IEZpeCBDT05GX0ZJTEVTIGFuZCBQTElTVA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?bXVuZ2U6IENvbmZpZ3VyZSBDT05GX0ZJTEVTIHdpdGhvdXQgaGFja2luZyBi?= =?UTF-8?B?dWlsZCBzeXN0ZW0=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?bXVuZ2U6IExpbWl0IGxvZ3JvdGF0ZSBhbmQgc3lzdGVtZCB0byBMaW51eCwg?= =?UTF-8?B?dGVzdCBvbiBOZXRCU0Q=?=
12/24/2020
=?UTF-8?B?T2xhZiBTZWliZXJ0?==?UTF-8?B?cGFuMi1naXQ6IGFkanVzdCBQTElTVCBhbmQgcGF0Y2hlcy4=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y29tbWFuZGVyZ2VuaXVzOiB1cGRhdGUgdG8gQ29tbWFuZGVyLUdlbml1cy0y?= =?UTF-8?B?LjcuMw==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bmFldjogc3luYyB3aXRoIGdhbWVzL25hZXY=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LWJyZXFuLWRvYzogZml4IGRvd25sb2Fk?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LWZhbmN5cmVmLWRvYzogZml4IGRvd25sb2Fk?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LWxpbmVuby1kb2M6IGZpeCBkb3dubG9hZA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LW1hdGh0b29scy1kb2M6IGZpeCBkb3dubG9hZA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZDF4LXJlYmlydGg6IHVwZGF0ZSB0byBkMXgtcmViaXJ0aC0yMDIwMTIxNg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXN0YWdpbmc6IGltcG9ydCBkb3Nib3gtc3RhZ2luZy0wLjc2LjAg?= =?UTF-8?B?YXMgd2lwL2Rvc2JveC1zdGFnaW5n?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZDJ4LXJlYmlydGg6IHVwZGF0ZSB0byBkMngtcmViaXJ0aC0yMDIwMTIxNg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?eG9yZW9zOiBhZGQgaGFja3MubWsgZm9yIGF0b21pYyBvcGVyYXRpb25z?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bHVha2l0LWdpdDogcmVtb3ZlIHBhdGNoLCBmaXhlZCB1cHN0cmVhbQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?c2VyaW91cy1lbmdpbmUtdGZlLWdpdDogbmVlZHMgYmlzb24gdG8gYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LWF0dGFjaGZpbGUtZG9jOiBmaXggZG93bmxvYWQ=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?amZzdy1naXQ6IGZpeCBidWlsZA==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?b3BlbnR5cmlhbjogZml4IGJ1aWxk?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LXNldHNwYWNlLWRvYzogZml4IGRvd25sb2Fk?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dGV4LXJlbHNpemUtZG9jOiBmaXggZG93bmxvYWQ=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dXJsd2F0Y2g6IHVwZGF0ZSB0byB1cmx3YXRjaC0yLjIy?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZmZtcGVnNC1uYnNkYXVkaW86IGRlbGV0ZQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZmZtcGVnNC1uYnNkYXVkaW86IGFjdHVhbGx5IHJlbW92ZSB0aGUgZmlsZXM=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL25hbm9ncmVwOiBpbXBvcnQgcGFja2FnZQ==?=
12/25/2020
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bmFldjogdXBkYXRlIHRvIG5hZXYtMC44LjA=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZW5kbGVzcy1za3k6IGRlbGV0ZQ==?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?emFiYml4NTItKjogVXBkYXRlIHRvIDUuMi4z?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktanVuaXQteG1sMjogSW1wb3J0IHB5LWp1bml0LXhtbDItMS45IGFzIHdp?= =?UTF-8?B?cC9weS1qdW5pdC14bWwy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2VtZ3JlcDogSW1wb3J0IHNlbWdyZXAtMC4zNS4wIGFzIHdpcC9zZW1ncmVw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?c2VtZ3JlcDogQWRkIGEgVE9ETyByZWdhcmRpbmcgc2VtZ3JlcC1jb3Jl?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktanVuaXQteG1sMjogUG9pbnQgdG8gdGhlIHJpZ2h0IEhPTUVQQUdF?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL3N0aXRjaHk6IGltcG9ydCBwYWNrYWdl?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL25hbm9ncmVwOiByZWxlYXNlIHRhZyBwcm92aWRlIGJ5IHVwc3RyZWFt?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?d2lwOiBTeW5jIFNVQkRJUnMgd2l0aCBwYWNrYWdlcyBjdXJyZW50bHkgcHJl?= =?UTF-8?B?c2VudA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY29sb3ItMS4xMC4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
12/26/2020
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?dHdpbnRrOiBVcHN0cmVhbSBkZXN0ZGlyIHN1cHBvcnQgYW5kIHNlcGFyYXRp?= =?UTF-8?B?b24gb2YgZGlyZWN0b3JpZXMgYnkgY2FzZQ==?=
=?UTF-8?B?SWt1IEl3YXNh?==?UTF-8?B?aW9zZXZrYS0qOiBVcGRhdGUgdG8gNC4yLjA=?=
=?UTF-8?B?TWF5YSBSYXNoaXNo?==?UTF-8?B?cHktaGctZ2l0OiB1cGRhdGUgdG8gMC45LjAgKGFjdHVhbCByZWxlYXNlLCBu?= =?UTF-8?B?b3QgcHJlLXJlbGVhc2Up?=
=?UTF-8?B?TWF5YSBSYXNoaXNo?==?UTF-8?B?QWRkIGdpdC1tdWx0aW1haWwgdmVyc2lvbiAxLjUuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?KjogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAyMC0zNTcxMQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?KjogUmUtYWRkIGJhY2sgVE9ETyBhY2NpZGVudGFsbHkgb3ZlcndyaXR0ZW4g?= =?UTF-8?B?YnkgYWRkaW5nIENWRS0yMDIwLTM1NzExIHJlZmVyZW5jZQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cmVma2VlbjogdXBkYXRlIHRvIHJlZmtlZW4tMjAyMDEyMjU=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL25hbm9ncmVwOiB1cGRhdGUgdG8gMS4yLjA=?=
12/27/2020
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGxhbmcvcmFrb2RvLXN0YXIpIEFkZCBhZGhvYyBoYWNrLCBzd2l0Y2hpbmcg?= =?UTF-8?B?Ym1ha2Ugb3IgZ21ha2U=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogYWRkIG9uZQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?VE9ETzogKyB0b2tlaS0xMi4xLjAu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWRlcG9zaXQtMC42LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxpc3Rlci0wLjQuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?bmV3IHBrZzogcHktc3doLXNjYW5uZXItMC4yLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?bmV3cGtnOiBweS1zd2gtbG9hZGVyLWdpdC0wLjUuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWdyYXBoLTAuMi45IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXNlYXJjaC0wLjIuMyBpbXBvcnQgd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWluZGV4ZXItMC42LjMgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXZhdWx0LTAuNC4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1jb3JlLTAuMTUuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1kaXItMC4wLjM1IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1ucG0tMC4wLjcgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1weXBpLTAuMC45IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXdlYi1jbGllbnQtMC4yLjMgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1tZXJjdXJpYWwtMC4xLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYWx0YWlyLTQuMS4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGc4MDAwLTEuMTYuNiBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1kZWJpYW4tMC4wLjEzIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci1zdm4tMC41LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLW9ianN0b3JhZ2UtcmVwbGF5ZXItMC4yLjEgaW1wb3J0IHRvIHdp?= =?UTF-8?B?cA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWxvYWRlci10YXItMC4wLjQxIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGphbmdvLWpzLXJldmVyc2UtMC45LjEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3FsYWxjaGVteS1zdHVicy0wLjMgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLWljaW5nYS1wbHVnaW5zLTAuMi4xIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdHJpby0wLjE3LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc2NyYW1wLTEuMi4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdGVjaGRlYnQtMC4xLjEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3doLXdlYi0wLjAuMjczIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlL01ha2VmaWxlOiBuZXcgcGtnIGVudHJpZXM=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlL01ha2VmaWxlOiBuZXcgcGtnIGVudHJpZXM=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdS1tc2dwYWNrLXB5dGhvbi0yLjcuMSBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGphbmdvLXN0dWJzLTEuNy4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGF0b29sLTEuMTIgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktb3V0Y29tZS0xLjEuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYmFkZ2VzLTIuMi4xIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktc3FsaXRlZGljdC0xLjcuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcHJvbWV0aGV1cy1jbGllbnQtMC45LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZ3RyaWUtMi40LjEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGVidGNvbGxlY3Rvci0yLjIuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktY3Jvc3NiYXItMjAuMTIuMyBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktbXBsZDMtMC41LjIgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tcmVzdHktMi4zLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tZ29xdWVyeSBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZ2l0LWNvZGUtZGVidC0xLjEuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZmxhdGJ1ZmZlcnMtMS4xMiBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGl4aWVkdXN0LTEuMS4xOCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZXhwcmVzc2lvbi0wLjQ1LjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZ29vZXktMS4wLjcgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdmVnYV9kYXRhc2V0cy0wLjkuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktY29sb3JjZXQtMi4wLjIgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdHJhY2VJbnYtMC4wLjIzIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdml6LWNvbW1zLTAuNy42IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGFzaC1ib290c3RyYXAtY29tcG9uZW50cy0wLjEwLjcgaW1wb3J0IHRv?= =?UTF-8?B?IHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYy1sYXNzby0xLjAuOCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktYy1sYXNzbzogY2xlYW4gcGFja2FnZSByZW1vdmUgc3dwIGthdGUgZmls?= =?UTF-8?B?ZQ==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdGV4dHgtMi4zLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL3Rva2VpOiB1cGRhdGUgdG8gMTIuMS4w?=
=?UTF-8?B?U3VuaWwgTmltbWFnYWRkYQ==?==?UTF-8?B?b3BlbmRvYXM6IFJlbW92ZSBTdW5PUyBzcGVjaWZpYyBDRkxBR1Mu?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?c3RhcmZpZ2h0ZXI6IHVwZGF0ZSB0byBzdGFyZmlnaHRlci0yLjQ=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGFuZWwtMC4xMC4yIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS12aXNweSB0byAwLjYuNg==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktaG9sb3Zpei0wLjExLjYgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktaG9sb3ZpZXdzLTEuMTQuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdml6LTAuMTAuMyBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGF0YXNoYWRlci0wLjExLjEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdGVzdGluZy5jb21tb24uZGF0YWJhc2UtMi4wLjMgaW1wb3J0IHRvIHdp?= =?UTF-8?B?cA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktZGF0YXNoYXBlLTAuNS4yIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVXBkYXRlIHRvIDAuNi4xMA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY2lyY2J1Zi0wLjAuMTQwMjIwMTkgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
12/28/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY2lyY2J1Zi0wLjAuMTQwMjIwMTkgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9ja2VyLWNsaTogVXBkYXRlIHRvIDIwLjEwLjE=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9ja2VyLWNsaTogUmVtb3ZlIGEgbGVmdG92ZXIgY29tbWVudGVkIG91dCB0?= =?UTF-8?B?YXJnZXQ=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9ja2VyLWNsaTogQWRkIHJlZmVyZW5jZSB0byB1cHN0cmVhbSBQUg==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?Y29tbWFuZGVyZ2VuaXVzOiB1cGRhdGUgdG8gQ29tbWFuZGVyLUdlbml1cy0y?= =?UTF-8?B?LjcuNA==?=
=?UTF-8?B?Um95IE1hcnBsZXM=?==?UTF-8?B?dW5pZmk6IFVwZGF0ZSB0byA2LjAuNDM=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC9weS1jb250cm9sIHVwIHRvIDAuOC40?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tcGd6aXAgaW1wb3J0IHRvIDEuMi41IHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tYXVyb3JhLTMuMC4wIHRvIHdpcA==?=
12/29/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY3ljbG8tMC4zLjEgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tYnBvb2wtMjAxOTA1MzAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tYW1xcC0xLjAuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tYW5zaS0yMDIwMDcwNiBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tYW50cy0yLjQuMCBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY2FzY2FkaWEtMS4wLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tY29waWVyLTAuMS4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tb2xlLTEuMi4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tcGFyYW0tMC4wLjIwMTYwOTI2IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tcHl0aG9uLTAuMS4wIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tdHJhbnNjb2Rlci0xLjEuMSBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tdWlsaXZlLTAuMC40IGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Z28tb3BlbnRyYWNpbmctMS4yLjAgaW1wb3J0IHRvIHdpcA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?YWRkIG5ldyBwa2c6IGdvLW9wZW50cmFjaW5n?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogTWlub3IgaW1wcm92ZW1lbnRz?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?cmF5bGliOiBVcGRhdGUgdG8gMy41LjA=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL3Rva2VpOiB1cGRhdGUgdG8gMTIuMS4x?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZG9ja2VyLWNsaTogQXZvaWQgdG8gdXNlIGdpdGh1Yi5jb20vbW9ieS9zeXMv?= =?UTF-8?B?bW91bnQgb24gTmV0QlNE?=
12/30/2020
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChtZWYp?==?UTF-8?B?KGxhbmcvcmFrdWRvLXN0YXIpIG1ha2Ugbm93IGdvZXMgZnVydGhlciAoTm8g?= =?UTF-8?B?bW9hciBub3cp?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?aGVsaW9jcm9uOiBpbXBvcnQgcGFja2FnZQ==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIGFzc2ltcCB0byA1LjAuMQ==?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL2hlbGlvY3JvbjogcmVtb3ZlIHVudXNlZCBsaW5l?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?cGlvbmVlcjogVXBkYXRlIHRvIDIwMjAwMjAz?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?cGlrZTogVXBkYXRlIHRvIDguMC43MDI=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?bmF2aTogaW1wb3J0IHBhY2thZ2U=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL25hdmk6IGFkZCBydW50aW1lIGRlcGVuZGVuY3k=?=
=?UTF-8?B?bmlh?==?UTF-8?B?KjogQ29udmVydCBwYWNrYWdlcyB0byB1c2UgUFlUSE9OX1ZFUlNJT05TX0lO?= =?UTF-8?B?Q09NUEFUSUJMRQ==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWxkdW1iOiBpbXByb3ZlIERFU0NS?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWxkdW1iOiBpbXBvcnQgYWxkdW1iLTIuMC4zIGFzIHdpcC9hbGR1bWI=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YXJ4LWxpYmVydGF0aXMtZ2l0OiBpbXBvcnQgYXJ4LWxpYmVydGF0aXMtMS4y?= =?UTF-8?B?IChnaXQgc25hcHNob3QpIGFzIHdpcC9hcngtbGliZXJ0YXRpcy1naXQ=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YWdzOiB1cGRhdGUgdG8gYWdzLTMuNS4wLjI4?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGhzLW9wZW4tYnJvd3NlciAwLjIuMS4wLg==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IGhzLWNtYXJrIDAuNi4=?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?aHMtb3Blbi1icm93c2VyOiBPb3BzLCBsZWZ0b3ZlciBnYXJiYWdlIGluIGJ1?= =?UTF-8?B?aWxkaW5rMy5taw==?=
=?UTF-8?B?Q2hhcmxvdHRlIEtvY2g=?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IHRoZSBDYXJwIGxhbmd1YWdlIC0tIHN0aWxsIGEgd29yayBpbiBw?= =?UTF-8?B?cm9ncmVzcw==?=
12/31/2020
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktdGVzdC1kYXRhZGlyLTEuMy4xIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGlwZmlsZS0wLjAuMiBpbXBvcnQgdG8gd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?cHktcGlwZW52LXNldHVwLTMuMS4xIGltcG9ydCB0byB3aXA=?=
=?UTF-8?B?cGlu?==?UTF-8?B?d2lwL25hbm9ncmVwOiB1cGRhdGUgdG8gMS4yLjE=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXN0YWdpbmc6IGluc3RhbGwgdGhlIGJpbmFyeSBhcyAiZG9zYm94?= =?UTF-8?B?LXN0YWdpbmci?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?UmlnZWxFbmdpbmU6IGltcG9ydCBSaWdlbEVuZ2luZS0wLjcuMCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?UmlnZWxFbmdpbmU=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZW50aXR5eDogaW1wb3J0IGVudGl0eXgtMS4zLjAgYXMgd2lwL2VudGl0eXg=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?YXJ4LWxpYmVydGF0aXMtZ2l0OiBmaXhlcyBzdWdnZXN0ZWQgYnkgcGtnbGlu?= =?UTF-8?B?dA==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?YXV0by1hZG1pbjogVG91Y2ggdXAgY29tbWVudHMgYW5kIGF1dG8tYWRtaW4g?= =?UTF-8?B?YmFubmVy?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gVyBCYWNvbg==?==?UTF-8?B?c3BjbTogU2VwYXJhdGUgbm9kZSB0eXBlIGZyb20gaG9zdG5hbWUsIGFkZCBj?= =?UTF-8?B?bHVzdGVyLXVwZ3JhZGUgc2NyaXB0?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c3BjbTogRml4IG5vZGUtdHlwZSBjb25maWc=?=