Index of pkgsrc-wip-changes for June, 2018


FromSubject
06/01/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMzMzczMg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y2xhbmctbmV0YnNkOiBsbHZtLW5ldGJzZDogVXBkYXRlIHRvIFNWTiByLiAz?= =?UTF-8?B?MzM3MzI=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBTeW5jIHdpdGggbG9jYWwgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWluY2x1ZGUgYSBsb3N0IHBhdGNo?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dXJsd2F0Y2g6IHVwZGF0ZSB3aXAvdXJsd2F0Y2ggdG8gdXJsd2F0Y2gtMi4x?= =?UTF-8?B?Mg==?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIE5hc29ub3Y=?==?UTF-8?B?SW5pdGlhbCBpbXBvcnQgb2Ygd2lwL0x1YUpJVDIxLCB2ZXJzaW9uIDIuMS4w?= =?UTF-8?B?LWJldGEzLg==?=
06/02/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2luZ3VsYXJpdHk6IEFwcGxpY2F0aW9uIGNvbnRhaW5lciBmb3IgTGludXg=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?c2luZ3VsYXJpdHk6IEZpeCBjb21tZW50?=
06/03/2018
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXg6IGltcG9ydCBkb3Nib3gteC0wLjgyLjcgYXMgd2lwL2Rvc2Jv?= =?UTF-8?B?eC14?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?ZG9zYm94LXN2bjogaW1wb3J0IHdpcC9kb3Nib3gtc3Zu?=
06/04/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBGaXggbG9jYWwgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?dXJsd2F0Y2g6IHVwZGF0ZSB0byB1cmx3YXRjaC0yLjEz?=
06/05/2018
=?UTF-8?B?RmVa?==?UTF-8?B?bmF2aXQ6IEVuYWJsZWQgTmF0aXZlIExhbmd1YWdlIFN1cHBvcnQ=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tc25lczl4MjAxMDogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwNTA3?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tYmVldGxlLW5ncDogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwNDE5?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tcGFyYWxsZWwtbjY0OiBVcGRhdGUgdG8gMjAxODA1MjI=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tZmNldW1tOiBVcGRhdGUgdG8gMjAxODA0MTg=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tYmVldGxlLXNhdHVybjogVXBkYXRlIHRvIDIwMTgwNTA0?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IFVwZGF0ZSB0byAyMDE4MDUxOQ==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IEZpeCBpY29udiB1c2FnZSBvbiBuZXRic2Q=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IHJlcXVpcmUgZ2NjNywgYWRkIGJhY2sgYm9vc3Qs?= =?UTF-8?B?IHJlbW92ZSB1bnVzZWQgdmFyaWFibGU=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tcHBzc3BwOiBVcGRhdGUgdG8gMS42LjM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBTeW5jIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBGaXggYnVpbGQ=?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?Ui1tb29uc3VuOiBJbXBvcnRlZCBpbnRvIHBrZ3NyYw==?=
06/06/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YmZnbWluZXI6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxOC0xMDA1NyBh?= =?UTF-8?B?bmQgQ1ZFLTIwMTgtMTAwNTg=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tY2l0cmE6IHJlbW92ZSBUT0RP?=
=?UTF-8?B?QWxla3NlaiBMZWJlZGV2?==?UTF-8?B?eGJwczogdXBkYXRlIHRvIDAuNTI=?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?d29yZDJ2ZWM6IEltcG9ydCB2ZXJzaW9uIDAuMWM=?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?cHktd29yZDJ2ZWM6IEltcG9ydCB2ZXJzaW9uIDAuOS40?=
=?UTF-8?B?Um9sYW5kIElsbGln?==?UTF-8?B?KjogZml4IHBrZ2xpbnQgd2FybmluZ3MgYWJvdXQgdmFyaWFibGUgYWxpZ25t?= =?UTF-8?B?ZW50?=
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?cHktcHlzdGF0c2Q6IEltcG9ydCB2ZXJzaW9uIDAuMS4xMA==?=
06/07/2018
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMzNDE2OA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZWJhc2UgdG8gWWFuZyBaaGVuZydzIEdT?= =?UTF-8?B?b0MgYnJhbmNoIHdpdGggcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZXN0b3JlIF9zeXNjdGwgcGF0Y2g=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBQcmVwcm9jZXNzIGxvY2FsIHBhdGNoZXMg?= =?UTF-8?B?d2l0aCBnaXQtY2xhbmctZm9ybWF0?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgVE9ETy5jaGVjaw==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?d2lwL2xpYmN4eC1uZXRic2Q6IGltcG9ydCBsaWJjeHgtNC4wLjBuYjIwMTgw?= =?UTF-8?B?NjA3?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGliY3h4LW5ldGJzZDogU3dpdGNoIHRvIFNWTiByLiAzMzQxNjg=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZG9jL1RPRE86ICsgeGY4Ni1pbnB1dC1zeW5hcHRpY3MtMS45LjEu?=
06/08/2018
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS1hbGwtaW4tb25lOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMzNDE2OA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGliY3h4LW5ldGJzZDogSGFuZGxlIE5ldEJTRCBtYXhfYWxpZ25fdA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGliY3h4LW5ldGJzZDogRW5hYmxlIGZpbGVzeXN0ZW0gdGVzdHM=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?d2lwL2xpYmN4eGFiaS1uZXRic2Q6IGltcG9ydCBsaWJjeHhhYmktNy4wLjBu?= =?UTF-8?B?YjIwMTgwNjA4?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGliY3h4YWJpLW5ldGJzZDogRHJvcCBwYXRjaGVzIGZvciBsaWJjeHggZnJv?= =?UTF-8?B?bSB0aGlzIHJlcG8=?=
=?UTF-8?B?QWNpZEJlYXI=?==?UTF-8?B?ZHplbi1naXQ6IGNoZWNrc3VtIHVwZGF0ZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?anJ1Ynk6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBEU0EtNDIxOS0x?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBUcnkgdG8gYWRkIC1sZXhlY2luZm8gaW50?= =?UTF-8?B?byB0aGUgcHJvcGVyIHBsYWNl?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBUcnkgdG8gaGFuZGxlIG11bHRpbGliIHdp?= =?UTF-8?B?dGggbGlicnQ9YnVpbHRpbg==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?ZG5zY3J5cHQtcHJveHkyOiBVcGRhdGUgdG8gMi4wLjE1?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bGlicmV0cm8tdHlycXVha2U6IFVwZGF0ZSB0byAyMDE4MDQyNQ==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS1uZXRic2Q6IENoZXJyeSBwaWNrIHBhdGNoIGZyb20gdXBzdHJlYW0g?= =?UTF-8?B?cmV2aWV3?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBTeW5jIHdpdGggWWFuZyBaaGVuZyBHU29D?= =?UTF-8?B?IHBhdGNoZXM=?=
06/10/2018
=?UTF-8?B?QWRyaWFuIFN0ZWlubWFubg==?==?UTF-8?B?ZWZnYWxsZXJ5OiB1cGRhdGUgdG8gMi4y?=
=?UTF-8?B?QWRyaWFuIFN0ZWlubWFubg==?==?UTF-8?B?ZWZnYWxsZXJ5OiBVcGRhdGUgdG8gMi4z?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?dXJ3LWJhc2UzNS10dGY6IEltcG9ydCB1cnctYmFzZTM1LXR0Zi0yMDE3MDgw?= =?UTF-8?B?MS4xIGFzIHdpcC91cnctYmFzZTM1LXR0Zg==?=
06/11/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?RkxJRjogQWRkIGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTEyMTA5?=
06/12/2018
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?dGV4bGl2ZSo6IHJlbW92ZSBvYnNvbGV0ZSBwYWNrYWdlcywgcGtnc3JjIGhh?= =?UTF-8?B?cyBuZXdlciB2ZXJzaW9ucw==?=
06/13/2018
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?Z2l0ZWE6IEltcG9ydCBnaXRlYS0xLjQuMiBhcyB3aXAvZ2l0ZWE=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGVkaXRvcnMvZW1hY3MyNikgTmV3IHBhY2thZ2UgZW1hY3MyNi0yNi4xIGFk?= =?UTF-8?B?ZGVk?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?YW5kcm9pZC10b29scy1hZGI6IGZpeCBidWlsZCB3aXRoIG9wZW5zc2wgMS4x?= =?UTF-8?B?Lngu?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGVkaXRvcnMvZW1hY3MyNi9vcHRpb25zLm1rKSArSW1hZ2VNYWdpY2ssIEdD?= =?UTF-8?B?b25mLCB4YXczZCwgbm90IGNvbmZpcm1lZC4gK2NvbW1lbnRzIG9uIGNvbWJp?= =?UTF-8?B?bmFpb25z?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHRleC1jaGFuZ2VzeywtZG9jfSB0ZXgtcGdmZ2FudHQ=?=
06/14/2018
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGVkaXRvcnMvZW1hY3MyNikgQWRkIG1pc3NpbmcgYnVpbGRsaW5rMy5tazog?= =?UTF-8?B?ZGV2ZWwvbGliZ2V0b3B0IGFuZCBzZWN1cml0eS9wMTEta2l0IChmb3IgZ251?= =?UTF-8?B?dGxzKQ==?=
=?UTF-8?B?V2luc3RvbiBXZWluZXJ0?==?UTF-8?B?ZGRvY2VudDogYnVtcCB0byAyLjUuMiAod2lwKQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktbWF0cml4LXN5bmFwc2U6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAx?= =?UTF-8?B?OC0xMjI5MQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Mzg5LWRzLWJhc2U6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxOC0xMDg1?= =?UTF-8?B?MA==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBVcGRhdGUgdG8gU1ZOIHIuIDMzNDcwNA==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGVkaXRvcnMvZW1hY3MyNikgREVTQ1IgdXBkYXRlZCBmb3IgMjYueA==?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIGFuZHJvaWQtdG9vbHMtYWRiOC4=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBSZW1vdmUgZHVwbGljYXRlIGludGVyY2Vw?= =?UTF-8?B?dG9ycyBmb3IgcHV0cygzKSBhbmQgZnB1dHMoMyk=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBGaXggc3R5bGUgb2YgdGhlIGNvZGU=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBJbXBvcnQgY29kZSBmcm9tIFlhbmcgWmhl?= =?UTF-8?B?bmcncyBicmFuY2g=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBGaXggZXhlY3V0aW9uIG9mIHNhbml0aXpl?= =?UTF-8?B?ciB0ZXN0cw==?=
06/15/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktbWF0cml4LXN5bmFwc2U6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAx?= =?UTF-8?B?OC0xMjQyMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYWRiOiBVcGRhdGUgd2lwL3B5LWFkYiB0byAxLjMuMA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYWRiOiAoYmVsYXRlZGx5KSBhZGQgYW4gQUxURVJOQVRJVkVTIGZpbGU=?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?ZGluOiBGaXhlZCB0aGUgZmlsZSBwZXJtaXNzaW9ucyB0byBiZSA2NDQu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?KjogbWFrZSBhbGwgZmlsZXMgaGF2ZSBtb2RlIDY0NA==?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?ZHdhcmZfZm9ydHJlc3M6IHVwZGF0ZSB0byA0NC4xMA==?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGNhZC9nZHNyZWFkZXIpIG1pbm9yIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgMC40LjAgKGFj?= =?UTF-8?B?dHVhbGx5IGZvcmsp?=
06/16/2018
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IEFkZGVkIGRpbi4=?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?Z3dlbnZpZXc6IGRlcGVuZCBvbiBsaWJraXBp?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?ZGluOiBJbXBvcnQgb2YgZGluLTM1IGFzIHdpcC9kaW4u?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cmVzaWR1YWx2bTogdXBkYXRlIHRvIHJlc2lkdWFsdm0tMC4zLjE=?=
06/17/2018
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZG9jL1RPRE86ICsgcmNsb25lLTEuNDIu?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cmNsb25lOiBVcGRhdGUgd2lwL3JjbG9uZSB0byAxLjQy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?VE9ETzogLSByY2xvbmUtMS40Mg==?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?Y29tcGlsZXItcnQtbmV0YnNkOiBBIGRyYWZ0IHBhdGNoIGZvciBnZXRwZWVy?= =?UTF-8?B?bmFtZSgyKQ==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZGluOiBzaW1wbGlmeQ==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?Z28tcHR5OiBpbXBvcnQgZ28tcHR5LTEuMS4xIGFzIHdpcC9nby1wdHk=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?Z28ta3ItdGV4dDogSW1wb3J0IGdvLWtyLXRleHQtMC4xLjAgYXMgd2lwL2dv?= =?UTF-8?B?LWtyLXRleHQ=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?Z28tZ2hvZHNzLXlhbWw6IEltcG9ydCBnby1naG9kc3MteWFtbC0xLjAuMCBh?= =?UTF-8?B?cyB3aXAvZ28tZ2hvZHNzLXlhbWw=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?bWFkb25jdGw6IGltcG9ydCBtYWRvbmN0bC0yLjMuMSBhcyB3aXAvbWFkb25j?= =?UTF-8?B?dGw=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?Z28tcmVzdDogaW1wb3J0IGdvLXJlc3QtMi40LjEgYXMgd2lwL2dvLXJlc3Q=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?Z28tbWFkb246IGltcG9ydCBnby1tYWRvbi0yLjMuMCBhcyB3aXAvZ28tbWFk?= =?UTF-8?B?b24=?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?ZHNwZGZ2aWV3ZXI6IEFkZGVkIHN1cHBvcnQgZm9yIGNsYW5nIC8gY2xhbmcr?= =?UTF-8?B?KyBidWlsZHMgKGluIEZyZWVCU0QgMTEuMSku?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?ZGluOiBBZGRlZCBzdXBwb3J0IGZvciBjbGFuZyAvIGNsYW5nKysgYnVpbGRz?= =?UTF-8?B?IChpbiBGcmVlQlNEIDExLjEpLg==?=
=?UTF-8?B?Zm94?==?UTF-8?B?ZGluOiBGaXhlZCB0aGUgbGlua2VyIG9wdGlvbnMgdG8gcGljayB0aGUgY29y?= =?UTF-8?B?cmVjdCBsaWJyYXJ5IChBTFNBIHZzIEpBQ0spLg==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?YWRkIG15IHJlY2VudCBpbXBvcnRzIHRvIG1ha2VmaWxlLg==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cHktY29sb3JlZDogSW1wb3J0IGNvbG9yZWQtMS4zLjUgYXMgd2lwL3B5LWNv?= =?UTF-8?B?bG9yZWQ=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cHktZW1vamk6IEltcG9ydCBlbW9qaS0wLjUuMCBhcyB3aXAvcHktZW1vamk=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cHktTWFzdG9kb24ucHk6IGltcG9ydCBNYXN0b2Rvbi5weS0xLjIuMiBhcyB3?= =?UTF-8?B?aXAvcHktTWFzdG9kb24ucHk=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?dG9vdHN0cmVhbTogSW1wb3J0IHRvb3RzdHJlYW0tMC4zLjQgYXMgd2lwL3Rv?= =?UTF-8?B?b3RzdHJlYW0=?=
06/18/2018
=?UTF-8?B?V2luc3RvbiBXZWluZXJ0?==?UTF-8?B?ZGRvY2VudDogcmVwbGFjZSBkZG9jZW50LXRlc3QqIHdpdGggZGRvY2VudC1h?= =?UTF-8?B?c3NlbWJseS10ZXN0Kg==?=
=?UTF-8?B?V2luc3RvbiBXZWluZXJ0?==?UTF-8?B?ZGRvY2VudDogaW1wb3J0IHBhdGNoZXMgZnJvbSBmcmVlYnNk?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?dG9vdDogSW1wb3J0IHRvb3QtMC4xOC4wIGFzIHdpcC90b290?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?QWRkIFVTRV9MQU5HVUFHRVMgdG8gcHl0aG9uIHBhY2thZ2VzLg==?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?dG9vdDogYmV0dGVyIGRlc2NyaXB0aW9uLiBhZGQgY3Vyc2VzcGFuZWwgZGVw?= =?UTF-8?B?ZW5kZW5jeSwgZG9lc24ndCB3b3JrIHlldD8=?=
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIHB5dmVyc2lvbi5tayBpbmNsdWRlIHdoZXJlIGl0J3Mgbm90IG5l?= =?UTF-8?B?ZWRlZC4=?=
06/19/2018
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIG9sZCBkbnNjcnlwdC1wcm94eTsgdmVyeSBvdXRkYXRlZCBhbmQg?= =?UTF-8?B?ZGVhZCB1cHN0cmVhbQ==?=
06/20/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogSW1wb3J0IHB5LWN2c3MtMS43IGFzIHdpcC9weS1jdnNz?=
06/21/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogQWRkIGFuIEFMVEVSTkFUSVZFUyBmaWxl?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a3dheWxhbmQ6IHVwZGF0ZSB0byA1LjQ3LjA=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogQWRkIHN1cHBvcnQgZm9yIHJ1bm5pbmcgdGhlIHVuaXQgdGVz?= =?UTF-8?B?dHM=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogVGFrZSBNQUlOVEFJTkVSc2hpcA==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogQWRkIGEgcGF0Y2ggdG8gZ3JhY2VmdWxseSBoYW5kbGUgcG9z?= =?UTF-8?B?c2libGUgXkQgdHJlYXRpbmcgaXQgbGlrZSBeQw==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?a2FsYXJtY2FsOiBzOndpcC9raG9saWRheXM6dGltZS9raG9saWRheXM6?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cGxhc21hLXdvcmtzcGFjZTogczp3aXAva2hvbGlkYXlzOnRpbWUva2hvbGlk?= =?UTF-8?B?YXlzOg==?=
=?UTF-8?B?TWFyayBEYXZpZXM=?==?UTF-8?B?cmVtb3ZlIGtob2xpZGF5cyAtIHB1bGxlZCB1cCB0byBwa2dzcmMgdGltZS9r?= =?UTF-8?B?aG9saWRheXM=?=
=?UTF-8?B?WW91cmkgTW91dG9u?==?UTF-8?B?SW1wb3J0IENpbm5hbW9uIDMuOC4yIGluIHdpcDo=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogUmVmYWN0b3IgdGhlIGhhbmRsaW5nIG9mIEVPRg==?=
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?YWNtZS1jbGllbnQ6IFVzZSBvcmlnaW5hbCB0YXJiYWxsIGZpbGUgbmFtZQ==?=
06/22/2018
=?UTF-8?B?UnlvIE9OT0RFUkE=?==?UTF-8?B?YWNtZS1jbGllbnQ6IEludHJvZHVjZSBjb25maWcgZmlsZSBmcm9tIE9wZW5C?= =?UTF-8?B?U0QgdHJlZQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogQWRkIHJlZmVyZW5jZXMgdG8gdXBzdHJlYW0gcHVsbHVwcyBp?= =?UTF-8?B?biB0aGUgcGF0Y2hlcw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcnQ6IFVwZGF0ZSB3aXAvcHktcnQgdG8gMS4wLjEw?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktY3ZzczogVXBkYXRlIHdpcC9weS1jdnNzIHRvIDEuOA==?=
06/23/2018
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?Mzg5LWRzLWJhc2U6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byBDVkUtMjAxNy0yNjY4?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZW1hY3MtZ2l0OiBzeW5jIFBMSVNUIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS1uZXRic2Q6IFRyeSB0byBoYW5kbGUgTmV0QlNEIHNwZWNpZmljIHBh?= =?UTF-8?B?dGggd2l0aCBkZWJ1Z2luZm8gZmlsZXM=?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?QWRob2MgcHJvYmxlbSBmaXggZm9yIC91c3IvcGtnc3JjL3dpcC90Yy1naXQv?= =?UTF-8?B?d29yay90Yy9kb2MvLUkgZG9lcyBub3QgZXhpc3Qh?=
=?UTF-8?B?TWFrb3RvIEZ1aml3YXJhIChDRi1TWDIp?==?UTF-8?B?KGVtYWNzLWdpdC9tb2R1bGVzLm1rKSBBZGp1c3QgZm9yIGVtYWNzIDI1LzI2?= =?UTF-8?B?LzI3?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1yaW5rdTogSW1wb3J0IHJ1Ynktcmlua3UtMi4wLjQgYXMgd2lwL3J1?= =?UTF-8?B?Ynktcmlua3U=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1yYWNrLWZsYXNoMzogSW1wb3J0IHJ1YnktcmFjay1mbGFzaDMtMS4w?= =?UTF-8?B?LjUgYXMgd2lwL3J1YnktcmFjay1mbGFzaDM=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1ibG9ja2Vuc3BpZWw6IEltcG9ydCBydWJ5LWJsb2NrZW5zcGllbC0w?= =?UTF-8?B?LjUuMCBhcyB3aXAvcnVieS1ibG9ja2Vuc3BpZWw=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1zaW5hdHJhLXNpbXBsZS1uYXZpZ2F0aW9uOiBJbXBvcnQgcnVieS1z?= =?UTF-8?B?aW5hdHJhLXNpbXBsZS1uYXZpZ2F0aW9uLTQuMS4wIGFzIHdpcC9ydWJ5LXNp?= =?UTF-8?B?bmF0cmEtc2ltcGxlLW5hdmlnYXRpb24=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS12ZXJzaW9ub215OiBJbXBvcnQgcnVieS12ZXJzaW9ub215LTAuNS4w?= =?UTF-8?B?IGFzIHdpcC9ydWJ5LXZlcnNpb25vbXk=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS12ZWdhczogSW1wb3J0IHJ1YnktdmVnYXMtMC4xLjExIGFzIHdpcC9y?= =?UTF-8?B?dWJ5LXZlZ2Fz?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS10YXNrd2Fycmlvci13ZWI6IEltcG9ydCBydWJ5LXRhc2t3YXJyaW9y?= =?UTF-8?B?LXdlYi0xLjEuMiBhcyB3aXAvcnVieS10YXNrd2Fycmlvci13ZWI=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1yYWtlLWNvbXBpbGVyOiBJbXBvcnQgcnVieS1yYWtlLWNvbXBpbGVy?= =?UTF-8?B?LTEuMC40IGFzIHdpcC9ydWJ5LXJha2UtY29tcGlsZXI=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS1zaW1wbGUtbmF2aWdhdGlvbjogSW1wb3J0IHJ1Ynktc2ltcGxlLW5h?= =?UTF-8?B?dmlnYXRpb24tNC4wLjUgYXMgd2lwL3J1Ynktc2ltcGxlLW5hdmlnYXRpb24=?=
06/24/2018
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LXBhcmFt?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?K3B5LXVuZGVidA==?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?bmV3IGFuZCB1cGRhdGUgcGtnIGltcG9ydCB0byBwa2dzcmMtd2lw?=
=?UTF-8?B?Sy5JLkEuRGVyb3VpY2hl?==?UTF-8?B?Y2xlYW4gcGFja2FnZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtQXN0cm8tU3BhY2VUcmFjazogdXBkYXRlIHRvIDAuMTExLg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtQ2xhc3MtRGF0ZTogdXBkYXRlIHRvIDEuMS4xNy4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtRGF0YS1UeXBlczogdXBkYXRlIHRvIDAuMTMu?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtTW9uZ29EQjogYWRkIHNvbWUgbWlzc2luZyBkZXBlbmRlbmNpZXM=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?cDUtTmV0LVVQblA6IHVwZGF0ZSB0byAxLjQuNC4=?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?aW1wb3J0LXBhY2thZ2Uuc2g6IG1ha2UgZXhlY3V0YWJsZSBhZ2Fpbg==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IHN5bmM=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIG9yYW5jaGVsby1pY29uLXRoZW1lIHRvIDAuNy43LjEu?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHBheG1pcmFiaWxpcyB0byAyMDE3MTAyMS4=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWUyZnNwcm9ncw==?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHdpcC9lMmZzcHJvZ3Mu?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?LWRvc2ZzdG9vbHM=?=
=?UTF-8?B?QmVubnkgU2llZ2VydA==?==?UTF-8?B?UmVtb3ZlIHdpcC9kb3Nmc3Rvb2xzLCBub3cgc3lzdXRpbHMvZG9zZnN0b29s?= =?UTF-8?B?cy4=?=
=?UTF-8?B?QW50b25pbyBIdWV0ZSBKaW1lbmV6?==?UTF-8?B?cnVieS10YXNrd2Fycmlvci13ZWI6IFVwZGF0ZSB3aXAvcnVieS10YXNrd2Fy?= =?UTF-8?B?cmlvci13ZWIgdG8gMS4xLjEy?=
06/25/2018
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?cXV0ZWJyb3dzZXI6IHVwZGF0ZSB0byBxdXRlYnJvd3Nlci0xLjMuMw==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcnQ6IFJlbW92ZSBkZXBlbmRlbmN5IHRvIHB5LW5vc2U=?=
=?UTF-8?B?WW9yaWNrIEhhcmR5?==?UTF-8?B?bmV3c2JvYXQ6IHVwZGF0ZSB0byBuZXdzYm9hdC0yLjEy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcnQ6IEFkZCBhIHJlZmVyZW5jZSB0byB1cHN0cmVhbSBtZXJnZQ==?=
06/26/2018
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?bG92ZSBkb25l?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?bG92ZSAwLjEwLjI=?=
=?UTF-8?B?Y295cHU=?==?UTF-8?B?bG92ZTogcmVtb3ZlIFRPRE8u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2FuZ2xpYS1tb25pdG9yLWNvcmUtZGV2ZWw6IFVuYnJlYWsgTGludXggYnVp?= =?UTF-8?B?bGQ=?=
=?UTF-8?B?SGF1a2UgRmF0aA==?==?UTF-8?B?UmUtd29yayBwYXRocywgdXNpbmcgSU5TVEFMTEFUSU9OX0RJUlM=?=
=?UTF-8?B?aTNlbmVkZWs=?==?UTF-8?B?YXZyZHVkZTogb3B0aW9ucy5tayBhd2F5IHRoZSBkb2Nz?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHB5LW5hcGFsbS1iYXNlIHRvIHZlcnNpb24gMS4wLjAu?=
=?UTF-8?B?QWxleGFuZGVyIE5hc29ub3Y=?==?UTF-8?B?VXBkYXRlIHdpcC90b3ItZGV2IHRvIHZlcnNpb24gMC4zLjQuMy1hbHBoYS4=?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?Q29tbWl0IHVwZGF0ZWQgUExJU1QsIG1pc3NlZCBpbiBwcmV2aW91cyBjb21t?= =?UTF-8?B?aXQu?=
=?UTF-8?B?UGllcnJlIFByb25jaGVyeQ==?==?UTF-8?B?UGFja2FnZSBiaXRjb2luIDAuMTYuMQ==?=
06/27/2018
=?UTF-8?B?TWluIFNpayBLaW0=?==?UTF-8?B?Y3J5c3RhbC1iaW46IEltcG9ydCB2ZXJzaW9uIDAuMjUuMA==?=
=?UTF-8?B?VGhvbWFzIEtsYXVzbmVy?==?UTF-8?B?ZG9jL1RPRE86ICsgcXRjcmVhdG9yLTQuNi4yLg==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?am9vbWxhOiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMTgtMTI3MTEgYW5k?= =?UTF-8?B?IENWRS0yMDE4LTEyNzEy?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?YnVzeWJveDogQWRkIGEgcmVmZXJlbmNlIHRvIENWRS0yMDE4LTEwMDA1MDAg?= =?UTF-8?B?YW5kIENWRS0yMDE4LTEwMDA1MTc=?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2FuZ2xpYS1tb25pdG9yLWNvcmUtZGV2ZWw6IENsZWFuIHVwLCByZWR1Y2Ug?= =?UTF-8?B?aW1wYWN0IG9mIHBhdGNoIGNoYW5nZQ==?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2FuZ2xpYS1tb25pdG9yLWNvcmUtZGV2ZWw6IE1vdmUgTUVTU0FHRSB0byBN?= =?UTF-8?B?RVNTQUdFLkxpbnV4?=
=?UTF-8?B?S2FtaWwgUnl0YXJvd3NraQ==?==?UTF-8?B?bGx2bS1uZXRic2Q6IERyb3AgbWVyZ2VkIHBhdGNoIHdpdGggdXBzdHJlYW0=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktcHJpb3JpdHk6IEltcG9ydCBweS1wcmlvcml0eS0xLjMuMCBhcyB3aXAv?= =?UTF-8?B?cHktcHJpb3JpdHk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktYWlvaDI6IEltcG9ydCBweS1haW9oMi0wLjIuMiBhcyB3aXAvcHktYWlv?= =?UTF-8?B?aDI=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktZG9oLXByb3h5OiBJbXBvcnQgcHktZG9oLXByb3h5LTAuMC42IGFzIHdp?= =?UTF-8?B?cC9weS1kb2gtcHJveHk=?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cHktZG9oLXByb3h5OiBVbmNvbW1lbnQgYSBjb21tZW50ZWQgb3V0IERFUEVO?= =?UTF-8?B?RFMgKHB5LWFpb2gyIGlzIG5lZWRlZCEp?=
06/28/2018
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2FuZ2xpYS1tb25pdG9yLWNvcmU6IFJlbW92ZSBvdXRkYXRlZCB2ZXJzaW9u?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Z2FuZ2xpYS1tb25pdG9yLWNvcmUtZGV2ZWw6IFJlbW92ZSBmcm9tIHdpcCBm?= =?UTF-8?B?b2xsb3dpbmcgY29tbWl0?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cnR2OiBVcGRhdGUgd2lwL3J0diB0byBydHYtMS4yMy4w?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?cmNsb25lOiBBZGQgYSByZWZlcmVuY2UgdG8gQ1ZFLTIwMTgtMTI5MDc=?=
=?UTF-8?B?WXV1a2kgRW5vbW90bw==?==?UTF-8?B?YmFzZXBrZzogVXBkYXRlIHdpcC9iYXNlcGtnIHRvIDEuNS4y?=
=?UTF-8?B?SmFzb24gQmFjb24=?==?UTF-8?B?Y2FudTogQWRkIHJlc291cmNlIGNvbnRyb2xzIGZvciBTTFVSTQ==?=
=?UTF-8?B?TGVvbmFyZG8gVGFjY2FyaQ==?==?UTF-8?B?ZWRicm93c2U6IFVwZGF0ZSB3aXAvZWRicm93c2UgdG8gMy43LjQ=?=
=?UTF-8?B?R3JlZyBUcm94ZWw=?==?UTF-8?B?bGlicmVvZmZpY2UtZ2l0OiBibGluZGx5IHVwZGF0ZSBvcmN1czAuMTIgdG8g?= =?UTF-8?B?b3JjdXM=?=
06/29/2018
=?UTF-8?B?TmlhIEFsYXJpZQ==?==?UTF-8?B?dG9vdDogVXBkYXRlIHRvIDAuMTkuMA==?=
=?UTF-8?B?SGF2YXJkIEVpZG5lcw==?==?UTF-8?B?RG8gYXdheSB3aXRoIHVzZSBvZiBwaXAgaW4gc2V0dXAucHku?=
=?UTF-8?B?dG9tc3VuLjAuNw==?==?UTF-8?B?aG9uZ2dmdXp6OiBpbXBvcnQgaG9uZ2dmdXp6LTEuNg==?=
=?UTF-8?B?dG9tc3VuLjAuNw==?==?UTF-8?B?TWFrZWZpbGU6IGFkZCBob25nZ2Z1eno=?=