pkgsrc-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

Potwierdź swój Tożsamości Webmail,Potwierdź swój Tożsamości Webmail,

Twój limit Webmail przekracza kontyngentu / Limit
Jakie jest 20GB.Your są aktualnie uruchomione na 20.9GB ze
względu na ukryte pliki i
folderu w skrzynce pocztowej.
Proszę jesteś przestrzegać poniższych informacji, aby
potwierdzić skrzynki pocztowej
I zwiększyć swój limit.

Aby pomóc nam ponownie ustawić SPACE konto w naszej bazie danych
przed utrzymania
skrzynce odbiorczej, musisz odpowiedzieć na ten e-mail
zapewniając nam swoje Poniżej
informacje:
E-mail ()
Nazwa użytkownika / ID ()
Aktualne hasło () Powtórz hasło: ()

Od tego momentu będzie można odbierać nowe wiadomości
e-mail, jak to będzie
zwrócona do nadawcy, podać powyższe informacje w celu
umożliwienia nam pomóc
zresetować webmail natychmiast.

dzięki
HelpDesk
Administrator systemuHome | Main Index | Thread Index | Old Index