Subject: Re: pkg/32310
To: None <gnats-bugs@netbsd.org>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: pkgsrc-bugs
Date: 12/22/2005 10:26:41
On 2005.12.21 22:10:02 +0100, Jeremy C. Reed wrote:
>  Please update your pkgsrc and please try editors/abiword again. Please let 
>  me know how it works for you.

It works, and packages, thanks.

mvg,

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een 
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.