Subject: Recode cuts strings from HTML, why?
To: None <netbsd-users@netbsd.org>
From: =?ISO-8859-2?Q?Przemys=B3aw_Pawe=B3czyk?= <pp@kv.net.pl>
List: netbsd-users
Date: 09/13/2007 03:59:06
--Signature=_Thu__13_Sep_2007_03_59_07_-0500_bh3F.vlge+yplGDJ
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hi,

I have to translate files from UTF-8 to ISO-8859-2 code page from time
to time. When using recode I got very bad results (several times),
namely I got files with several text chunks cut out. Leafpad does the
translation just fine.

Here's an excerpt from diff (first parts are wrong):

58c58,62
< Mened?er plików otwieramy wpisuj?c w konsoli <code>rox</code> (Rox
domy?lnie otwiera wtedy folder domowy). Mo?emy równie? przy
uruchamianiu Rox-a wskaza? mu katalogi do otwarcia. Polecenie przyjmuje
wtedy posta?: <code>rox /katalog1 /katalog2 /katalog3</code>. Np.
<code>rox /home /etc</code>. Wskazane w poleceniu katalogi zostan?
otwarte w osobnych oknach. Rysunek g
src="./reviews/rox/rox_default.gif" alt="Rox - pierwsze uruchomienie"
title="Rox - pierwsze uruchomienie"/><br /> ---
> Mened?er plików otwieramy wpisuj?c w konsoli <code>rox</code> (Rox
> domy?lnie otwiera wtedy folder domowy). Mo?emy równie? przy
> uruchamianiu Rox-a wskaza? mu katalogi do otwarcia. Polecenie
> przyjmuje wtedy posta?:
> <code>rox /katalog1 /katalog2 /katalog3</code>. Np.
> <code>rox /home /etc</code>. Wskazane w poleceniu katalogi zostan?
> otwarte w osobnych oknach. Rysunek 1. przedstawia wygl?d Rox-a po
> pierwszym uruchomieniu. </p>
>
> <p>
> <img src="./reviews/rox/rox_default.gif" alt="Rox - pierwsze
> uruchomienie" title="Rox - pierwsze uruchomienie"/><br />
110c114,121
< <pomniane ju? powy?ej - menu dost?pne pod prawym przyciskiem myszy. W
zak?adce <strong>Widok</strong> mo?emy zmienia? tryb wy?wietlania.
Dost?pne s? tutaj klasyczne opcje: ---
> </li>
> </ol>
>
>
> <h4>Menu</h4>
>
> <p>
> Wi?cej opcji udost?pnia - wspomniane ju? powy?ej - menu dost?pne pod
> prawym przyciskiem myszy. W zak?adce <strong>Widok</strong> mo?emy
> zmienia? tryb wy?wietlania. Dost?pne s? tutaj klasyczne opcje:

Regards,
pp

--
Przemysław Pawełczyk (p2o2) - pp_o2@o2.pl
P2O2 - http://pp.kv.net.pl, P2O2 Forum - http://www.p2o2.fora.pl/

--Signature=_Thu__13_Sep_2007_03_59_07_-0500_bh3F.vlge+yplGDJ
Content-Type: application/pgp-signature

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.7 (NetBSD)

iD8DBQFG6PvbD9+eS/1tsfYRAhx5AJ9u2RmxlpDG+IeojJKl0QsLqbAtXQCgkCEP
8kyxb2VSmO6WiEJtasjdNws=
=1X6Z
-----END PGP SIGNATURE-----

--Signature=_Thu__13_Sep_2007_03_59_07_-0500_bh3F.vlge+yplGDJ--