Subject: Re: NetBSD on IRC?
To: Mark Weinem <mark.weinem@alumni.uni-due.de>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: netbsd-users
Date: 05/01/2007 01:48:02
Mark Weinem wrote:
> Hi,
> 
> Which NetBSD (and related) IRC channels do you use and advise?

I'm on both IRCnet and EFnet's #NetBSD (nickname: ascent)

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.