Subject: Re: NetBSD 4.0
To: Ernesto Bascon <ebasconp@gmail.com>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: netbsd-users
Date: 04/25/2007 21:11:43
Ernesto Bascon wrote:
> * X.Org instead of XFree86?
> * gcc4 ?
> * xem3 dom0 support?
> * 1:1 thread scheduling implementation?
> * sun jdk1.5 ?

I think you can find answers to most Q's in BETA2 ?

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.