Subject: Re: make some partitions
To: None <netbsd-help@netbsd.org>
From: Jan Satko <satko@quanto.uniag.sk>
List: netbsd-users
Date: 09/13/1999 08:28:50
Thanks everyone who helped me.
I now understand it.

Thanks a lot.

S pozdravom 

 /-------------------------------------------------------------------\
{  Jan 'EIS' Satko    Slovenska Polnohospodarska Univerzita   }
 }  administrator    Centrum Vypoctovej Techniky a Informatiky  {
{  satko@spu.sk    Tr. A. Hlinku 2, 949 01, Nitra, Slovensko  }
 \-------------------------------------------------------------------/