Subject: Re: Granskning av
To: None <netbsd-docs-sv@netbsd.org>
From: Emil Hessman <ceh@netbsd.se>
List: netbsd-docs-sv
Date: 01/08/2007 09:16:31
------=_20070108091631_25050
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

> Vänligen granska de bifogade filerna eller se
> http://www.hessman.se/NetBSD/htdocs/sv/Releases/formal-4/

  Givetvis glömde jag av att bifoga filerna, så här kommer de. (-:

  -- ceh
------=_20070108091631_25050
Content-Type: text/xml; name="index.xml"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Disposition: attachment; filename="index.xml"

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE webpage
 PUBLIC "-//NetBSD//DTD Website-based NetBSD Extension//EN"
  "http://www.NetBSD.org/XML/htdocs/lang/share/xml/website-netbsd.dtd">

<webpage id="sv-Releases-formal-4-index" lang="sv_SE">
<config param="desc" value="Information om NetBSD 4.x"/>

<!-- Translated from htdocs/Releases/formal-4/index.xml,v 1.1 2006/08/09 21:43:47 hubertf Exp -->

<head>
<title>Information om NetBSD 4.x</title>
</head>


<sect1 id="netbsd-4-0-info">

<para>
 <ulink url="NetBSD-4.0.html">NetBSD 4.0</ulink> &auml;r den tolfte
 utg&aring;van av operativsystemet NetBSD, vilket gavs ut den X:e januari
 2007. Utg&aring;van kan h&auml;mtas fr&aring;n ett av v&aring;ra <ulink 
 url="../../../mirrors/">spegelarkiv</ulink> eller via <ulink
 url="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD">huvudarkivet</ulink>. Om
 m&ouml;jligt, v&auml;nligen anv&auml;nd ett spegelarkiv n&auml;ra er.
</para>

<!--
<note><title />
<para>
<emphasis>The latest update,
<ulink url="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-4.0.1/">NetBSD 4.0.1</ulink>, was
released on XXX.</emphasis>
</para>
<para>
NetBSD 4.0.1 is the first security/critical update of the NetBSD 4.0
release branch. This represents a selected subset of fixes deemed
critical in nature for stability or security reasons, no new features
have been added.
</para>
</note>
-->

<sect2 id="4.0">
<title>Utg&aring;veinformation f&ouml;r NetBSD 4.0</title>

<itemizedlist>
  <listitem><ulink url="../../../Releases/formal-4/NetBSD-4.0.html">Engelsk originalversion</ulink></listitem>
  <!-- listitem><ulink
  url="../../pt_BR/Releases/formal-3/NetBSD-3.0.html">Brazilian
  Portuguese version</ulink></listitem -->
  <!-- listitem><ulink
  url="../../de/Releases/formal-3/NetBSD-3.0.html">German
  version</ulink></listitem -->
  <!-- listitem><ulink
  url="../../es/Releases/formal-3/NetBSD-3.0.html">Spanish
  version</ulink></listitem -->
  <listitem><ulink url="NetBSD-4.0.html">Svensk &ouml;vers&auml;ttning</ulink></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>

<!--
<sect2 id="4.0">
<title>NetBSD 4.0.1 Release Announcements</title>

<itemizedlist>
  <listitem><ulink url="NetBSD-4.0.1.html">English version</ulink></listitem>
</itemizedlist>
</sect2>
-->

<para>
 Lanseringssamordnarna skulle vilja tacka alla, bokstavligen
 hundratals, medhj&auml;lpare som har gjort dessa utg&aring;vor
 m&ouml;jliga. Vi vill &auml;ven tacka v&aring;ra anv&auml;ndare som
 har st&ouml;tt NetBSD med deras entusiasm, engagemang samt bidrag av
 andra slag.
</para>
</sect1>
</webpage>
------=_20070108091631_25050
Content-Type: text/xml; name="NetBSD-4.0.xml"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Disposition: attachment; filename="NetBSD-4.0.xml"

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE webpage
 PUBLIC "-//NetBSD//DTD Website-based NetBSD Extension//EN"
     "http://www.NetBSD.org/XML/htdocs/lang/share/xml/website-netbsd.dtd">

<webpage id="sv-Releases-formal-4-NetBSD-4.0" release="4.0" lang="sv_SE">
<config param="desc" value="Utg&aring;veinformation f&ouml;r NetBSD 4.0"/>

<!-- Translated from: htdocs/Releases/formal-4/NetBSD-4.0.xml,v 1.8 2006/08/11 19:07:14 rpaulo Exp -->

<head>
<title>*** UTKAST *** Utg&aring;veinformation f&ouml;r NetBSD 4.0 *** UTKAST ***</title>
</head>

<sect1 id="announcing">
<title>Introduktion</title>

<para>
 NetBSD-projektet har n&ouml;jet att meddela att version 4.0 av
 operativsystemet NetBSD nu finns tillg&auml;ngligt. NetBSD &auml;r ett 
 fritt, s&auml;kert och mycket portabelt unix-liknande &ouml;ppen
 k&auml;llkodsoperativ.
 NetBSD &auml;r tillg&auml;ngligt f&ouml;r m&aring;nga
 maskinvaruplattformar, fr&aring;n 64-bitars Opteronservrar och vanliga
 persondatorer till handdatorer och inbyggda enheter. NetBSDs design
 och avancerade egenskaper, kombinerat med anv&auml;ndarst&ouml;d och
 komplett k&auml;llkod, g&ouml;r det utm&auml;rkt f&ouml;r
 produktionsmilj&ouml;er s&aring;v&auml;l som f&ouml;r
 forskningsmilj&ouml;er. D&auml;rut&ouml;ver finns m&aring;nga program
 enkelt tillg&auml;ngliga via pkgsrc, NetBSDs paketsamling. 
</para>

<para>
 Nyheter i NetBSD 4.0 &auml;r, bland annat, st&ouml;d f&ouml;r version
 3 av virtualiseringstekniken Xen, bluetooth, m&aring;nga nya
 enhetsdrivrutiner samt st&ouml;d f&ouml;r inbyggda
 maskinvaruplattformar baserade p&aring; ARM-, PowerPC- och
 MIPS-cpu:er.
 Nyheter inom n&auml;tverkskommunikation omfattar, bland annat, iSCSI
 m&aring;lkod (server) och en implementation av protokollet Common
 Address Redundancy Protocol. F&ouml;rb&auml;ttrad systems&auml;kerhet
 genom restriktioner av &man.mprotect.2; f&ouml;r att
 uppr&auml;tth&aring;lla en W^X-policy, introduktion av kernel
 authorization framework samt f&ouml;rb&auml;ttringar av det
 antitrojanska delsystemet Verified Exec.
 V&auml;nligen l&auml;s vidare f&ouml;r en fullst&auml;ndig lista av
 &auml;ndringar i NetBSD 4.0!
</para>

<para>
 NetBSD 4.0 kan k&ouml;ras p&aring; 58 olika systemarkitekturer baserade
 p&aring; 17 maskinarkitekturer &ouml;ver 17 olika, &aring;tskilda, 
 cpu-familjer - och porteras st&auml;ndigt till fler. NetBSD
 4.0-utg&aring;van inneh&aring;ller bin&auml;ra leveransversioner f&ouml;r
 XXX olika maskintyper. Plattformarna XXX, XXX, XXX och XXX levereras
 dock enbart i k&auml;llkodsform. 
 Fullst&auml;ndig k&auml;llkod och bin&auml;rkod f&ouml;r NetBSD 4.0
 finns tillg&auml;nglig f&ouml;r h&auml;mtning fr&aring;n m&aring;nga
 platser runt om i v&auml;rlden. En lista med h&auml;mtningsplatser som
 tillhandah&aring;ller FTP, AnonCVS, SUP och andra tj&auml;nster finns
 i slutet av detta meddelande; den senaste listan med
 h&auml;mtningsplatser kan &auml;ven erh&aring;llas fr&aring;n <ulink
 url="http://www.NetBSD.org/mirrors/" />.
 Vi vill uppmuntra anv&auml;ndare, som avser att installera fr&aring;n
 en cd-rom iso-avbild, att h&auml;mta med BitTorrent genom att utnyttja
 de tillg&auml;ngliga <ulink 
 url="../../../mirrors/torrents/">torrentfilerna</ulink>.
 En lista med hashv&auml;rden f&ouml;r 4.0-utg&aring;van has signerats
 med den v&auml;lk&auml;nda PGP-nyckeln fr&aring;n NetBSDs
 s&auml;kerhetsansvariga: <ulink 
 url="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/security/hashes/NetBSD-4.0_hashes.asc"/>
</para>

<para>
  NetBSD &auml;r avgiftsfritt. Samtlig k&auml;llkod distribueras under
  icke-restriktiva licenser och f&aring;r anv&auml;ndas utan att
  betala ers&auml;ttning till n&aring;gon. Fritt
  anv&auml;ndarst&ouml;d erh&aring;lles via v&aring;ra s&auml;ndlistor
  och v&aring;r webbplats. Kommersiellt st&ouml;d finns
  tillg&auml;ngligt fr&aring;n ett antal k&auml;llor, varav
  n&aring;gra finns omn&auml;mnda p&aring; <ulink 
  url="../../../gallery/consultants.html">http://www.NetBSD.org/gallery/consultants.html</ulink>.
  Mer utf&ouml;rlig information om NetBSD finns till hands p&aring;
  NetBSDs webbplats:
</para>

  <blockquote>
  <para>
  <ulink url="http://www.NetBSD.org/">http://www.NetBSD.org/</ulink>
  </para>
  </blockquote>
</sect1>

<sect1 id="system-families">
<title>Systemtyper som st&ouml;ds av NetBSD 4.0</title>

<para>
  NetBSD 4.0-utg&aring;van st&ouml;der, i bin&auml;r leveransversion,
  f&ouml;ljande system:
</para>

<para>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" id="system-families-table">
<tr><td><ulink url="../../../Ports/acorn26/">NetBSD/acorn26</ulink></td>
  <td>Acorn Archimedes, system i A- och R-serierna</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/acorn32/">NetBSD/acorn32</ulink></td>
  <td>Acorn RiscPC/A7000, VLSI RC7500</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/algor/">NetBSD/algor</ulink></td>
  <td>Algorithmics, Ltd. MIPS utvecklingskort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/alpha/">NetBSD/alpha</ulink></td>
  <td>Digital/Compaq Alpha (64-bit)</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/amd64/">NetBSD/amd64</ulink></td>
  <td>AMDs processorfamiljer, som Opteron och Athlon64, samt 
  Intels cpu:er med EM64T-till&auml;gget</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/amiga/">NetBSD/amiga</ulink></td>
  <td>Commodore Amiga och MacroSystem DraCo</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/arc/">NetBSD/arc</ulink></td>
  <td>MIPS-baserade maskiner som f&ouml;ljer Advanced RISC
  Computing-specifikationen</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/atari/">NetBSD/atari</ulink></td>
  <td>Atari TT030, Falcon, Hades</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/cats/">NetBSD/cats</ulink></td>
  <td>Chalice Technologys CATS och Intels EBSA-285 utvecklingskort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/cesfic/">NetBSD/cesfic</ulink></td>
  <td>CES FIC8234 VME processorkort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/cobalt/">NetBSD/cobalt</ulink></td>
  <td>Cobalt Networks MIPS-baserade microservrar</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/dreamcast/">NetBSD/dreamcast</ulink></td>
  <td>Sega Dreamcast spelkonsol</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/evbarm/">NetBSD/evbarm</ulink></td>
  <td>Diverse ARM-baserade utvecklingskort och apparater</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/evbmips/">NetBSD/evbmips</ulink></td>
  <td>Diverse MIPS-baserade utvecklingskort och apparater</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/evbppc/">NetBSD/evbppc</ulink></td>
  <td>Diverse PowerPC-baserade utvecklingskort och apparater</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/evbsh3/">NetBSD/evbsh3</ulink></td>
  <td>Diverse Hitachi Super-H SH3- och SH4-baserade utvecklingskort och apparater</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/evbsh5/">NetBSD/evbsh5</ulink></td>
  <td>Utvecklingskort med Hitachi Super-H SH5-cpu:er</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/ews4800mips/">NetBSD/ews4800mips</ulink></td>
  <td>NECs MIPS-baserade EWS4800 arbetsstation</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/hp300/">NetBSD/hp300</ulink></td>
  <td>Hewlett-Packard serier 9000/300 och 400</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/hp700/">NetBSD/hp700</ulink></td>
  <td>Hewlett-Packard serie 9000, 700 arbetsstationer</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/hpcarm/">NetBSD/hpcarm</ulink></td>
  <td>StrongARM-baserade Windows CE PDA-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/hpcmips/">NetBSD/hpcmips</ulink></td>
  <td>MIPS-baserade Windows CE PDA-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/hpcsh/">NetBSD/hpcsh</ulink></td>
  <td>Hitachi Super-H-baserade Windows CE PDA-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/i386/">NetBSD/i386</ulink></td>
  <td>IBM pc:ar samt pc-kloner med i386-cpu:er och upp&aring;t</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/ibmnws/">NetBSD/ibmnws</ulink></td>
  <td>IBM Network Station 1000</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/iyonix/">NetBSD/iyonix</ulink></td>
  <td>Castle Technologys Iyonix ARM-baserade pc:ar</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/luna68k/">NetBSD/luna68k</ulink></td>
  <td>OMRON Tateisi Electrics LUNA-serier</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/mac68k/">NetBSD/mac68k</ulink></td>
  <td>Apple Macintosh med Motorola 68k-cpu</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/macppc/">NetBSD/macppc</ulink></td>
  <td>Apple PowerPC-baserade Macintosh samt kloner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/mipsco/">NetBSD/mipsco</ulink></td>
  <td>MIPS Computer Systems Incs familj av arbetsstationer och servrar</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/mmeye/">NetBSD/mmeye</ulink></td>
  <td>Brains mmEye multimediaserver</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/mvme68k/">NetBSD/mvme68k</ulink></td>
  <td>Motorola MVME 68k enkortsdatorer</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/mvmeppc/">NetBSD/mvmeppc</ulink></td>
  <td>Motorola PowerPC VME enkortsdatorer</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/netwinder/">NetBSD/netwinder</ulink></td>
  <td>StrongARM-baserade NetWinder-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/news68k/">NetBSD/news68k</ulink></td>
  <td>Sonys 68k-baserade <quote>NET WORK STATION</quote>-serie</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/newsmips/">NetBSD/newsmips</ulink></td>
  <td>Sonys MIPS-baserade <quote>NET WORK STATION</quote>-serie</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/next68k/">NetBSD/next68k</ulink></td>
  <td>NeXT 68k svarta maskin</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/ofppc/">NetBSD/ofppc</ulink></td>
  <td>OpenFirmware PowerPC-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/openblocks/">NetBSD/openblocks</ulink></td>
  <td>PlatHomes PowerPC-baserade OpenBlockS microserver </td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/pmax/">NetBSD/pmax</ulink></td>
  <td>Digital MIPS-baserade DECstations och DECsystems</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/pmppc/">NetBSD/pmppc</ulink></td>
  <td>Artesyns PM/PPC-kort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/prep/">NetBSD/prep</ulink></td>
  <td>PREP- (PowerPC Reference Platform) och CHRP-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sandpoint/">NetBSD/sandpoint</ulink></td>
  <td>Motorola Sandpoint referensplattform</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sbmips/">NetBSD/sbmips</ulink></td>
  <td>Broadcom SiByte utvecklingskort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sgimips/">NetBSD/sgimips</ulink></td>
  <td>Silicon Graphics MIPS-baserade arbetsstationer</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/shark/">NetBSD/shark</ulink></td>
  <td>Digital DNARD (<quote>shark</quote>)</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sparc/">NetBSD/sparc</ulink></td>
  <td>Sun SPARC (32-bit) och UltraSPARC (i 32-bitarsl&auml;ge)</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sparc64/">NetBSD/sparc64</ulink></td>
  <td>Sun UltraSPARC (i &auml;kta 64-bitarsl&auml;ge)</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sun2/">NetBSD/sun2</ulink></td>
  <td>Sun Microsystems Sun 2-maskiner med Motorola 68010-cpu</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/sun3/">NetBSD/sun3</ulink></td>
  <td>Motorola 68020- och 030-baserade Sun 3/3x-maskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/vax/">NetBSD/vax</ulink></td>
  <td>Digital VAX</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/x68k/">NetBSD/x68k</ulink></td>
  <td>Sharp X680x0-serier</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/xen/">NetBSD/xen</ulink></td>
  <td>Virtualiseringstekniken Xen</td></tr>
</table>
</para>

<para>
  Plattformar som enbart st&ouml;ds i k&auml;llkodsform i denna
  utg&aring;va &auml;r:
</para>

<para>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" id="system-families-table2">
<tr><td><ulink url="../../../Ports/amigappc/">NetBSD/amigappc</ulink></td>
  <td>PowerPC-baserade Amiga-kort</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/bebox/">NetBSD/bebox</ulink></td>
  <td>Be Incs BeBox</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/ia64/">NetBSD/ia64</ulink></td>
  <td>Intel Itanium-baserade 64-bitarsmaskiner</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/pc532/">NetBSD/pc532</ulink></td>
  <td>Den NS32532-baserade PC532-datorn</td></tr>
<tr><td><ulink url="../../../Ports/playstation2/">NetBSD/playstation2</ulink></td>
  <td>Sony PlayStation 2</td></tr>
</table>
</para>
</sect1>

<sect1 id="major-changes">
<title>Betydande f&ouml;r&auml;ndringar mellan 3.0 och 4.0</title>

<para>
  En komplett lista &ouml;ver &auml;ndringar &aring;terfinns i filerna 
  <ulink url="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-4.0/CHANGES">CHANGES</ulink>
  och 
  <ulink url="ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-4.0/CHANGES-4.0">CHANGES-4.0</ulink>
  i huvudkatalogen f&ouml;r NetBSD 4.0-utg&aring;van. N&aring;gra
  h&ouml;jdpunkter &auml;r:
</para>

<sect2 id="news-networking">
 <title>N&auml;tverk</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   F&ouml;rb&auml;ttrat tr&aring;dl&ouml;st st&ouml;d genom
   importering av &man.hostapd.8;, &man.wpa.supplicant.8; och
   drivrutiner f&ouml;r Ralink PCI/Cardbus/USB-wlan-adaptrar
   (&man.ral.4;) samt Atheros Hardware Access Layers (&man.ath.4;) med
   st&ouml;d f&ouml;r WiSoC (AR531x) och 32-bitars SPARC
  </listitem>
  <listitem>
   Ett NDIS-skal lades till f&ouml;r att anv&auml;nda bin&auml;ra
   Windowsdrivrutiner, se &man.ndiscvt.8;
  </listitem>
  <listitem>
   IPv6-st&ouml;det ut&ouml;kades med en RFC 3542 API f&ouml;r
   &man.gre.4; och &man.tun.4;
  </listitem>
  <listitem>
   &man.agr.4; pseudoenhetsdrivrutin f&ouml;r l&auml;nkaggregation
  </listitem>
  <listitem>
   &man.ftpd.8; kan nu k&ouml;ras i ett oberoende l&auml;ge 
   ist&auml;llet f&ouml;r via &man.inetd.8;
  </listitem>
  <listitem>
   &man.tftp.1; har nu st&ouml;d f&ouml;r TFTP
   multis&auml;ndningsfunktion i oreglerat l&auml;ge, server &auml;r
   under arbete
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="news-filesystems">
 <title>Filsystem</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   &man.scan.ffs.8;, &man.scan.lfs.8;: verktyg f&ouml;r att hitta
   FFSv1/v2- och LFS-partitioner och &aring;tervinna f&ouml;rlorade
   volymetiketter
  </listitem>
  <listitem>
   tmpfs: f&ouml;rb&auml;ttrade ramdisk som frig&ouml;r outnyttjat
   minne, se &man.mount.tmpfs.8;
  </listitem>
  <listitem>
   UDF-st&ouml;d tillagt f&ouml;r optisk media och blockenheter,
   enbart l&auml;sr&auml;ttigheter f&ouml;r n&auml;rvarande, se
   &man.mount.udf.8;
  </listitem>
  <listitem>
   Hanteringen av NFS' exporteringslista &auml;r nu
   filsystemsberoende
  </listitem>
  <listitem>
   LFS: stabilitetsf&ouml;rb&auml;ttringar samt en ny och 
   renare demon
  </listitem>
  <listitem>
   St&ouml;d f&ouml;r System V boot file system tillagt, se
   &man.newfs.sysvbfs.8; och &man.mount.sysvbfs.8;
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="news-driver">
 <title>Drivrutiner</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   M&aring;nga drivrutinsuppdateringar: WLAN (USB, PCI, Cardbus,
   ...), seriella enheter, Compaq iPAQ (&man.uipaq.4;), Topfields 
   sortiment (TF5000PVR) av digitalvideokameror (&man.utoppy.4;),
   lagring (IDE, SATA, SCSI, RAID) och ethernet
  </listitem>
  <listitem>
   St&ouml;d f&ouml;r ICH7- och Intel 6300ESB-audiokontroller
  </listitem>
  <listitem>
   &man.wscons.4; konsolldrivrutin st&ouml;der startsk&auml;rmar, 
   rullning samt f&ouml;rloppsindikator f&ouml;r k&auml;rn- och
   uppstartsmeddelanden
  </listitem>
  <listitem>
   Str&ouml;mhantering: st&ouml;d f&ouml;r Intel SpeedStep SMI
   p&aring; PIIX4 PCI-ISA och AMD Athlon64 PowerNow/Cool'n'Quiet samt
   m&aring;nga f&ouml;r&auml;ndringar till ACPI
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="news-platforms">
 <title>Plattformar</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   Xen: st&ouml;d f&ouml;r Xen3 domU och dom0
  </listitem>
  <listitem>
   evbarm: nytt plattformsst&ouml;d f&ouml;r Atmark Techo Armadillo-9
   och Armadillo-210
  </listitem>
  <listitem>
   Ny portering, ews4800mips: NECs MIPS-baserade EWS4800
   arbetsstationer
  </listitem>
  <listitem>
   evbmips: st&ouml;d f&ouml;r Alchemy Au1550-processorer,
   DBAu1550-kort, Alchemy Au15XX PCI host, 4G Systems MTX-1-kort
   (MeshCube/AccessCube), Plat'Home OpenMicroServer (OMS-AL400/128),
   Atheros AR5312 SoC
  </listitem>
  <listitem>
   evbarm: st&ouml;d f&ouml;r Linksys NSLU2 ("Slug") NAS-enhet och I-O
   DATA HDL-G Giga LANDISK
  </listitem>
  <listitem>
   prep: st&ouml;d f&ouml;r IBM 7024-E20- och 7025-F30-modellerna
   samt Motorola Powerstack E1
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="news-kernel">
 <title>K&auml;rndelsystem</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   Firewirest&ouml;d (IEEE1394) importerat fr&aring;n FreeBSD
  </listitem>
  <listitem>
   Ramverket &man.midi.4; har genomg&aring;tt en fullst&auml;ndig
   &ouml;versyn f&ouml;r att b&auml;ttre st&ouml;da Active Sensing
   samt hantering av tempo- och tidsbaserade &auml;ndringar
  </listitem>
  <listitem>
   Bluetoothst&ouml;d med st&ouml;d f&ouml;r tangentbord, m&ouml;ss,
   audioenheter samt RFCOMM, se &man.bluetooth.4;, &man.bthset.1; och
   &man.btpin.1;
  </listitem>
  <listitem>
   K&auml;rnan anv&auml;nder en statisk f&ouml;rinl&auml;sningsalgoritm
  </listitem>
  <listitem>
   &man.timecounter.9; l&auml;gger till en ny tidtagningsstruktur
   tillsammans med implementationen av NTP API 4 nanokernel
  </listitem>
  <listitem>
   &man.dkctl.8; kan anv&auml;ndas f&ouml;r att direkt &auml;ndra
   buffertk&ouml;strategier
  </listitem>
  <listitem>
   &man.firmload.9;: ett API f&ouml;r att ladda fasta program
   f&ouml;r diverse maskinvaruenheter
  </listitem>
  <listitem>
   &man.proplib.3;-protokollet lades till f&ouml;r att skicka
   korrekta listor till och fr&aring;n k&auml;rnan via ioctls
  </listitem>
  <listitem>
   i386 st&ouml;der specifikationen multiboot
  </listitem>
  <listitem>
   Start av 32-bitars linuxemulation p&aring; amd64
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<sect2 id="news-security">
 <title>S&auml;kerhet</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   Fortfarande inga &ouml;ppna portar i standardinstallationen   
  </listitem>
  <listitem>
   &man.carp.4;: importering av Common Address Redundancy Protocol
   f&ouml;r att till&aring;ta flera v&auml;rddatorer att dela en
   upps&auml;ttning IP-adresser, f&ouml;r h&ouml;g
   tillg&auml;nglighet / redundans
  </listitem>
  <listitem>
   Restriktioner av &man.mprotect.2; f&ouml;r att
   uppr&auml;tth&aring;lla en W^X-policy (fr&aring;n PaX). Se
   &man.options.4;, &man.sysctl.3; och &man.paxctl.1;
  </listitem>
  <listitem>
   &man.fileassoc.9;, ett gr&auml;nssnitt f&ouml;r association av
   metadata gentemot filer (filsystemsoberoende), till&auml;gnat
   VerifiedExec
  </listitem>
  <listitem>
   &man.kauth.9;: integrerat kernel authorization framework f&ouml;r
   att ta hand om hanteringen av
   beh&ouml;righetsf&ouml;rfr&aring;gningar
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>


<sect2 id="news-userland">
 <title>Anv&auml;ndarland</title>
 
 <itemizedlist>
  <listitem>
   M&aring;nga uppdateringar av tredjepartsprogram: OpenSSL, cvs,
   OpenSSH, gettext, PF, (n)awk, Postfix, am-utils, file, BIND, zlib,
   binutils, groff, IPfilter, gcc, NTP, pppd
  </listitem>
  <listitem>
   &man.cksum.1; kan nu verifiera kontrollsummor
  </listitem>
  <listitem>
   Sushi och Vinum har tagits bort - m&aring; de vila i fred!
  </listitem>
  <listitem>
   Sendmail har ocks&aring; tagits bort. Anv&auml;nd postfix, som
   &auml;r inkluderat, eller installera sendmail fr&aring;n pkgsrc
  </listitem>
  <listitem>
   iSCSI m&aring;lkod (server) tillagt, se &man.iscsi-target.8;;
   initieringskod (klient) &auml;r under arbete  
  </listitem>
 </itemizedlist>
</sect2>

<para>
  F&ouml;rutom denna lista, har &auml;ven otaliga felfixar och andra
  blandade f&ouml;rb&auml;ttringar inkluderats, f&ouml;rst&aring;s.
</para>

<para>
  V&auml;nligen notera att sysinst, f&ouml;r tillf&auml;llet, inte
  v&auml;gleder er i installation av f&ouml;rbyggda bin&auml;rpaket
  fr&aring;n tredjepart eller pkgsrc sj&auml;lvt. Se dokumentationen
  f&ouml;r NetBSDs paketsystem:
</para>

  <blockquote>
  <para>
  <ulink 
url="../../../Documentation/pkgsrc/">http://www.NetBSD.org/Documentation/pkgsrc/</ulink>
  </para>
  </blockquote>
</sect1>

<sect1 id="acknowledgements">
<title>Tack</title>

<para>
  The NetBSD Foundation skulle vilja tacka alla de som har bidragit
  med programkod, h&aring;rdvara, dokumentation, donationer,
  serverutrymme, webbplatser och all annan t&auml;nkbar dokumentation,
  lanseringssamordning samt andra resurser tillhandah&aring;llna
  under &aring;rens lopp. Mer information om drivkrafterna och
  individerna bakom NetBSD finns p&aring;:
</para>

  <blockquote>
  <para>
  <ulink url="../../../People/">http://www.NetBSD.org/People/</ulink>
  </para>
  </blockquote>

<para>
  Vi vill i synnerhet tacka University of California i Berkeley och
  GNU-projektet f&ouml;r de stora delar programkod vi anv&auml;nder.
  Vi vill &auml;ven tacka Internet Software Consortium Inc., Columbia
  University och datorf&ouml;reningen Ludd (Lule&aring; Academic
  Computer Society) vid Lule&aring; tekniska universitet f&ouml;r
  nuvarande serverutrymme och relaterade tj&auml;nster.
</para>
</sect1>

<sect1 id="about-foundation">
<title>Om The NetBSD Foundation</title>

<para>
  The <ulink url="../../../Foundation/">NetBSD Foundation</ulink>
  uppr&auml;ttades 1995, med uppgiften att &ouml;vervaka
  NetBSD-projektets tj&auml;nster, marknadsf&ouml;ra projektet inom
  industrin och &ouml;ppen k&auml;llkodsr&ouml;relsen samt f&ouml;r
  att inneha &auml;gander&auml;ttigheterna till den intellektuella
  egendom som NetBSDs programkod utg&ouml;r. Projektets dagliga
  verksamhet utf&ouml;rs av volont&auml;rer.
</para>

<para>
  Som en ideell organisation utan kommersiellt st&ouml;d &auml;r The
  NetBSD Foundation beroende av donationer fr&aring;n dess
  anv&auml;ndare. Vi ber er d&auml;rf&ouml;r &ouml;verv&auml;ga att
  <ulink url="../../../donations/">g&ouml;ra en donation</ulink> till
  The NetBSD Foundation f&ouml;r att st&ouml;da den fortsatta
  utvecklingen av v&aring;rt f&ouml;rtr&auml;ffliga operativsystem.
  Era gener&ouml;sa donationer skulle utg&ouml;ra en stor hj&auml;lp
  vid uppgraderingar och underh&aring;ll, s&aring;v&auml;l som vid
  omkostnader p&aring; The NetBSD Foundations v&auml;gnar.   
</para>

<para>
  Donationer kan utf&ouml;ras via PayPal, till
  <email>paypal@NetBSD.org</email>, och har full
  skatteavdragsr&auml;tt i USA. Om ni inte vill donera genom PayPal,
  eller vill bidra p&aring; ett annat s&auml;tt, v&auml;nligen
  kontakta <email>finance-exec@NetBSD.org</email>.
</para>
</sect1>

<sect1 id="mirrors">
<title>Spegelarkiv f&ouml;r NetBSD</title>

<para>
  V&auml;nligen anv&auml;nd ett spegelarkiv n&auml;ra er.
</para>
  <itemizedlist>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#ftp">FTP</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#iso">ISO-avbilder</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#anoncvs">Anonym CVS</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#bittorrent">BitTorrent</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#sup">SUP</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#cvsup">CVSup</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#rsync">rsync</ulink></listitem>
    <listitem><ulink url="../../../mirrors/#afs">AFS</ulink></listitem>
	<listitem><ulink url="../../../mirrors/#nfs">NFS</ulink></listitem>
  </itemizedlist>

<para>
  Se &auml;ven v&aring;r lista med <ulink 
  url="../../../Sites/cdroms.html">cd-rom-&aring;terf&ouml;rs&auml;ljare</ulink>.    
</para>
</sect1>

<parentsec url="./" text="NetBSD 4.x formella utg&aring;vor"/>
</webpage>
------=_20070108091631_25050--