Subject: Re: [jschauma@netbsd.org: [netbsd-docs-se] 1.6 announcement]
To: Andreas Kähäri <ak@freeshell.org>
From: Johan Danielsson <joda@pdc.kth.se>
List: netbsd-docs-se
Date: 08/14/2002 15:01:33
Some random change I've made. I will not have time to commit any of
this myself, so feel free. There are some untranslated stuff still in
there. Some of these changes are because I can't really tell what the
enhlish version means, like the long tradition section, but that's
commented out now, so I don't really care. Most other changes are to
make it more in line with the original.

Feel free to use and comment on this.

/Johan


Index: NetBSD-1.6.list
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
RCS file: /cvsroot/htdocs/se/Releases/formal-1.6/NetBSD-1.6.list,v
retrieving revision 1.7
diff -u -w -u -w -r1.7 NetBSD-1.6.list
--- NetBSD-1.6.list	2002/08/06 15:48:54	1.7
+++ NetBSD-1.6.list	2002/08/14 12:53:35
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
=20
-<html lang=3D"se">
+<html lang=3D"sv">
 <head>
 <!-- Copyright (c) 1994-2002
 	The NetBSD Foundation, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. -->
@@ -19,14 +19,14 @@
=20
 <!-- XXX -->
 <p>
-NetBSD =E4r f=F6r de flesta k=E4nt som det mest portabla
+NetBSD =E4r f=F6r m=E5nga k=E4nt som det mest portabla
 operativsystemet i v=E4rlden. Det st=F6djer f=F6r n=E4rvarande 31 olika
-systemtyper och 12 olika CPU-typer, med ett enda kod-tr=E4d, och
-med m=E5nga fler system p=E5 v=E4ntelistan.
+systemtyper och 12 olika CPU-typer, med ett enda k=E4llkodstr=E4d, och
+det blir hela tiden porterat till flera.
=20
 <!-- XXX
 <p>
-NetBSD 1.6 f=F6r vidare v=E5r l=E5nga tradition av rej=E4la
+NetBSD 1.6 f=F6r vidare v=E5r l=E5nga tradition med rej=E4la
 prestanda=F6kningar i filsystemet och i minneshanteringen, klart
 f=F6rb=E4ttrade s=E4kerhetsl=F6sningar (vilket inkluderar integrering av
 IPsec, SSH och Kerberos&nbsp;5) samt st=F6d f=F6r ett stort antal
@@ -34,8 +34,8 @@
 -->
=20
 <p>
-Fullst=E4ndig k=E4llkod och kompilerad kod f=F6r NetBSD&nbsp;1.6
-finns tillg=E4ngligt f=F6r h=E4mtning fr=E5n m=E5nga platser i v=E4rlden.
+Fullst=E4ndig k=E4llkod och bin=E4rer f=F6r NetBSD&nbsp;1.6
+finns tillg=E4ngligt f=F6r nerladdning fr=E5n m=E5nga platser i v=E4rlden.
 En lista =F6ver sajter som st=F6djer FTP, AnonCVS, SUP och andra
 kommunikationsmetoder finns i slutet av denna pressrelease.
 Den senaste versionen av listan finns =E4ven att h=E4mta fr=E5n <a
@@ -44,22 +44,23 @@
 <h2>Om NetBSD</h2>
=20
 <!-- XXX -->=20
-<p>
 NetBSD =E4r ett komplett, open source och UNIX-liknande
 operativsystem med r=F6tter i Berkeley Networking Release&nbsp;2
-(Net/2), 4.4BSD-Lite och i 4.4BSD-Lite2. NetBSD kan anv=E4ndas p=E5
+(Net/2), 4.4BSD-Lite och 4.4BSD-Lite2. NetBSD kan anv=E4ndas p=E5
 44 olika systemarkitekturer baserade p=E5 16 helt olika CPU-typer,
-och =F6vers=E4tts hela tiden till =E4nnu fler. Version 1.6 av NetBSD
+och =F6vers=E4tts hela tiden till fler. Version 1.6 av NetBSD
 inneh=E5ller f=E4rdigkompilerad kod f=F6r 36 olika maskintyper.
=20
 <p>
-NetBSD =E4r ett mycket integrerat system. Det =E4r v=E4ldigt
-portabelt och har en h=F6gpresterande k=E4rna, men inneh=E5ller
-ocks=E5 en m=E4ngd anv=E4ndarverktyg, kompilatorer f=F6r ett flertal
-programmeringsspr=E5k, X Windows, programvara f=F6r att s=E4tta upp
-brandv=E4ggar och ett otal andra verktyg, allt med fullst=E4ndig
-programkod. Vi st=F6djer ocks=E5 extern programvara (inklusive <a href=3D"=
http://www.kde.org">KDE</a>-
-och <a href=3D"http://www.gnome.org">GNOME</a>-gr=E4nssnitten) genom v=E5r=
t paketsystem.
+
+NetBSD =E4r ett mycket integrerat system. F=F6rutom dess mycket portabla
+h=F6gprestandak=E4rna, inneh=E5ller NetBSD en m=E4ngd anv=E4ndarverktyg,
+kompilatorer f=F6r ett flertal programmeringsspr=E5k, f=F6nstersystemet X,
+brandv=E4ggsprogram och m=E5nga andra verktyg, allt med fullst=E4ndig
+programkod. Vi st=F6djer ocks=E5 extern programvara
+(inklusive <a href=3D"http://www.kde.org">KDE</a>- och <a
+href=3D"http://www.gnome.org">GNOME</a>-gr=E4nssnitten) genom v=E5rt
+paketsystem.
=20
 <p>
 Mer information om NetBSD-projektets m=E5ls=E4ttning kan erh=E5llas
@@ -70,9 +71,9 @@
 </dl>
=20
 <p>
-NetBSD =E4r gratis och fritt. All kod distribueras under
+NetBSD =E4r fritt. All kod distribueras under
 icke-restriktiva licenser och f=E5r anv=E4ndas utan att beh=F6va
-betala royalty till n=E5gon. Fritt anv=E4ndarst=F6d erbjuds via v=E5ra
+betala ers=E4ttning till n=E5gon. Fritt anv=E4ndarst=F6d erbjuds via v=E5=
ra
 e-postlistor och v=E5r websida. Kommerciellt anv=E4ndarst=F6d finns
 tillg=E4ngligt fr=E5n ett antal olika st=E4llen, se t.ex. listan h=E4r:
 <p>
@@ -89,11 +90,11 @@
 </dl>
=20
 <p>
-NetBSD utveklas av en <a href=3D"/People/">varierad grupp
+NetBSD utveklas av en <a href=3D"/People/">blandad grupp
 m=E4nniskor</a>, utspridd =F6ver
-hela v=E4rlden. "Net" i NetBSD refererar till Internet, med vars
-hj=E4lp vi kommunicerar och delar med oss av programkod och ideer.
-Utan Internet skulle projektet inte kunna existera.
+hela v=E4rlden. "Net" i NetBSD refererar till Internet, som l=E5ter oss
+kommunicera och dela programkod, och utan vars hj=E4lp projektet inte
+kunde existera.
=20
 <h2>Systemtyper som st=F6djs av NetBSD 1.6</h2>
=20
@@ -182,8 +183,8 @@
 </dd></dl>
=20
 <p>
-Version 1.6 av NetBSD st=F6djer dessutom f=F6jlande system, utan
-f=E4rdigkompilerad kod:
+System som endast st=F6ds i k=E4llkodsform i denna version inkluderar
+f=F6ljande:
 <p>
 <dl><dd>
 <table border=3D"0" cellspacing=3D"0" cellpadding=3D"3">
@@ -218,63 +219,206 @@
 </table>
 </dd></dl>
=20
-<!-- XXX -->
-<p>
-NetBSD 1.6 st=F6djer <em>x</em> nya h=E5rdvaruplattformar.
-
 <h2>Viktiga f=F6r=E4ndringar mellan 1.5 och 1.6</h2>
=20
 <p>
-Det =E4r sv=E5rt att f=F6rs=F6ka sammanfatta samtliga f=F6r=E4ndringar som
-gjorts mellan version 1.5 och 1.6. En del h=F6jdpunkter som
-d=E4remot b=F6r n=E4mnas =E4r:
=20
+Det =E4r sv=E5rt att sammanfatta den myckna utveckling som gjorts mellan
+version 1.5 och 1.6. N=E5gra h=F6jdpunkter =E4r:
+
 <!-- XXX -->
 <h3>K=E4rnan</h3>
 <ul>
-<li>Den bin=E4ra Linux-emuleringen har f=F6rb=E4ttrats avsev=E4rt och
-st=F6djer nu version 2.4.18 av Linux-k=E4rnan.</li>
+
+	<li>Portering till nya system, inkluderat algor, dreamcast, evbarm,
+	  hpcarm, hpcsh, newsmips, sandpoint, sgimips, sun2, and walnut.
+	<li>Unifierad buffercache (UBC) tar bort begr=E4nsningarna i
+	  filsystemets buffercache s=E5 att allt tillg=E4ngligt minne
+	  kan anv=E4ndas och f=F6rb=E4ttrar dessutom systemprestandan.
+	<li>Sidf=E4rgning med round-robin har implementerats f=F6r n=E5gra
+	  system f=F6r f=F6rb=E4ttrad cacheutnyttjande, mer
+	  deterministiskt k=F6rbeteende och snabbare
+	  programexekvering.
+	<li>Ett omskrivet mellanlager f=F6r SCSI, som ger ett renare
+	  gr=E4nssnitt mallan de olika k=E4rnlagren, och med en k=E4rntr=E5d
+	  f=F6r felhantering utanf=F6r interruptkontext. Se scsipi(9).</li>
+	<li>En ny pipeimplementation med signifikant f=F6rb=E4ttrad
+	  prestanda beroende p=E5 mindre overhead, som anv=E4nder UVM:s
+	  l=E5nesystem
+	<li>Nya boot loader flaggor <b>-v</b> (<i>bootverbose</i>) och
+      <b>-q</b> (<i>bootquiet</i>), som talar om f=F6r k=E4rnan hur
+	  utf=F6rlig information som ska ges vid boot.
+	<li>Ett enhetskonfigureringssystem tillg=E4ngligt i k=E4rnan
+	  (userconf(4)), som aktiveras med bootflaggan
+	  <b>-c</b>.</li>
+	<li>B=F6rjan till st=F6d f=F6r ACPI, baserat p=E5 Intels ACPICA
+	  referensimplementation 20010831.
+	<li>St=F6d f=F6r USB 2.0, i form av en prelimin=E4r driver f=F6r ehci
+	  (4) hostkontrollrar.</li>
+	<li>Grundl=E4ggande k=E4rnst=F6d f=F6r IrDA i form av irframe(4) IrDA
+	  framedrivrutin. seriella donglar och oboe(4) drivrutinen
+	  =E4r f=F6r n=E4rvarande st=F6dda.
+	<li>K=E4rnans konfigureringsfil kan stoppas in i k=E4rnan f=F6r
+	  senare =E5tkomst. Se <tt>INCLUDE_CONFIG_FILE</tt> i
+      options(4) f=F6r mer information.</li>
+	<li>M=E5nga fler k=E4rninst=E4llningar tillagda till sysctl(8).</li>
+    <li>Linux bin=E4remuleringen har blivit mycket f=F6rb=E4ttrad, och
+	  emulerar nu k=E4rnversion 2.4.18.</li>
 </ul>
=20
 <h3>N=E4tverk</h3>
+
 <ul>
-<li>IPFilter st=F6djer nu IPv6-filtering.</li>
-<li>PPPoE-st=F6d i k=E4rnan, med MMS-clamping.</li>
+    <li>H=E5rdvaruassisterad IPv4 TCP och UDP checksummering och
+	  cachning av IPv6 TCP:s pseudo-header. St=F6d f=F6r
+	  checksummeavlastning p=E5 DP83820 Gigabit Ethernet, 3Com
+	  3c90xB, 3Com 3c90xC, och Alteon Tigon/Tigon2 Gigabit
+	  Ethernet cards.</li>
+	<li>Zero-Copy f=F6r s=E4ndsidan f=F6r TCP och UDP har uppn=E5tts via
+	  sidutl=E5ning f=F6r <b>sosend</b>().</li>
+	<li>K=E4rnst=F6dd ISDN fr=E5n ISDN4BSD projektet.</li>
+	<li>St=F6d f=F6r 802.1Q VLAN (virtuella LAN). Se vlan(4).</li>
+    <li>IPFilter klarar nu att filtrera IPv6.</li>
+	<li>ndbootd(8), som anv=E4nds f=F6r att n=E4tboota Sun2-maskiner.</li>
+	<li>racoon(8); IKE nyckelhanteringsdemon f=F6r IPsec:s
+	  nyckelf=F6rhandling, fr=E5n KAME-projektet.</li>
+	<li>St=F6d f=F6r WEP-kryptering tillagt till ifconfig(8) och
+	  awi(4) drivrutinen.</li>
+	<li>wi(4) och wiconfig(8) st=F6der nu accesspunksts=F6kning,
+	  och defaultar till BSS ist=E4llet f=F6r ad-hoc l=E4ge.</li>
+	<li>Bryggningsst=F6d; f=F6r n=E4rvarande bara f=F6r Ethernet. Se
+	  bridge(4).</li>
+	<li>K=E4rnst=F6dd PPP =F6ver Ethernet (PPPoE) - RFC 2516, med mycket
+	  l=E4gre overhead =E4n PPPoE klienter i userspace. Se
+	  pppoe(4).</li>
+	<li>ifwatchd(8) tillagd; k=F6r upp- och nerskript n=E4r
+	  n=E4tverksinterface g=E5r upp och ner. Anv=E4nds av
+	  pppoe(4).</li>
 </ul>
=20
 <h3>Filsystem</h3>
+
 <ul>
-<li>F=F6rb=E4ttrad stabilitet hos LFS 2 (BSDs loggande
-filsystem).</li>
-<li>St=F6d f=F6r Microsofts NTFS-filsystem, revision 5.</li>
+    <li>F=F6rb=E4ttrad stabilitet hos LFS version 2, BSD:s logbaserad
+	  filsystem.</li>
+	<li>dump(8), dumpfs(8), fsck_ffs(8), fsirand(8), newfs(8), och
+	  tunefs(8) har f=E5tt en <b>-F</b> flagga f=F6r att manipulera
+	  fileystem i vanliga filer.</li>
+	<li>makefs(8); skapar en filsystemskopia av en existerande
+	  filstruktur. (F=F6r n=E4rvarande endast ffs.)</li>
+	<li>F=F6rb=E4ttrad <b>ffs_dirpref</b>() av Grigoriy Orlov, vilket
+	  m=E4rkbart f=F6rb=E4ttrar prestandan hos FFS-filsystem n=E4r man
+	  skapar kataloger och sedan manipulerar dem.</li>
+	<li>Fixar f=F6r sp=E5rning av fria block och allokering av
+	  katalogblock i FSS softdeps.</li>
+	<li>Korrekt hantering av FFS filsystem med ett stort antal
+	  cylindergrupper.</li>
+	<li>Fixat det endian-oberoende FFS (FFS_EI) st=F6det.</li>
+	<li>newfs(8) ber=E4knar blockstorleken fr=E5n filsystemets
+	  storlek, och anv=E4nder st=F6rsta m=F6jliga antal cylindrar per
+	  grupp (cpg) om inte <b>-c</b> flaggan har angetts.</li>
+	<li>dpti(4) drivrutin tillagd; en implementation av
+	  DPT/Adaptec SCSI/I2O RAID management interface. M=F6jligg=F6r
+	  anv=E4ndandet av Linux-versionerna av <b>dptmgr</b>,
+	  <b>raidutil</b>, <b>dptelog</b>, (etc) att av=E4ndas. </li>
+	<li>St=F6d f=F6r Windows 2000 "NTFS" (NTFS5).</li>
+	<li>SCSI-drivrutinen f=F6r ncr53c9x klarar nu tagged queueing.</li>
 </ul>
=20
 <h3>S=E4kerhet</h3>
+
 <ul>
-<li>En katalogstruktur f=F6r olika tj=E4nster, bl.a. OpenSSH, ntpd
-och named, har lagts till. Demonerna h=E5lls d=E4r med chroot.</li>
+	<li>Inkludering av en chroot(8) hierarki f=F6r tj=E4nster som
+	  named(8), ntpd(8), och sshd(8).</li>
+	<li>Flera passwd(5) hash-funktioner: MD5, och DES med fler
+	  krypteringsrundor. Se passwd.conf(5).</li>
+	<li>M=E5nga kodrevisioner har genomf=F6rts.</li>
+	<li><tt>/etc/security</tt> g=F6r m=E5nga fler tester och =E4r mycket
+	  mer flexibel i hur den =F6vervakar f=F6r=E4ndringar. Se
+	  security.conf(5).</li>
 </ul>
=20
-<h3>Systemadministration och anv=E4ndarverkyg</h3>
+  <h3>Systemadministration och anv=E4ndarverktyg</h3>
+
 <ul>
-<li>M=E5nga nya variabler kan =E4ndras i k=E4rnan m.h.a.=20
-sysctl(8).</li>
+    <li>sushi(8) tillagt; ett menybaserat systemadministrationsverktyg=
.</li>
+	<li>pgrep(1) och pkill(1) tillagt; s=F6k eller signalera
+	  processer efter namn eller andra attribut.</li>
+	<li>Systemuppgraderingar har gjorts enklare med skriptet
+	  etcupdate(8) som hj=E4lper till att interaktivt uppdatera
+	  konfigureringsfilerna i <tt>/etc</tt>, och skriptet
+	  <tt>/etc/postinstall</tt> som letar efter eller fixar
+	  konfigurationsf=F6r=E4ndringar som gjorts i NetBSD.
+	<li>stat(1) tillagt; ett anv=E4ndarverktyg f=F6r information
+	  l=E4mnad av systemanropet stst(2).</li>
+	<li>BSD sort(1) ers=E4tter GNU sort(1).</li>
+	<li>Operationen "stop" hos rc.d(8) skript v=E4ntar tills
+	  tj=E4nsten avslutar innan de returnerar. Detta f=F6rb=E4ttrar
+	  ocks=E5 p=E5litligheten hos "restart" operationen..</li>
+	<li>Swap device kan tas bort vid anst=E4ngning genom att sl=E5 p=E5
+	  <tt>swapoff</tt> i rc.conf(5).</li>
+	<li>M=F6jlighet att avbryta rc.shutdown(8) efter det antal
+	  sekunder som angetts i <tt>rcshutdown_timeout</tt> i
+	  rc.conf(5).</li>
 </ul>
+
+  <h3>Blandat</h3>
=20
-<h3>Diverse</h3>
 <ul>
-<li>N=E4mnv=E4rda drivrutiner f=F6r h=E5rdvara: emuxki, mly ...</li>
-<li>Uppdatering av extern programvara, bl.a. bind, dhcp,
-sendmail ...</li>
-<li>M=E5nga nya paket i paketsystemet (pkgsrc), inklusive den
-senaste opens source-desktopen KDE3,
-<a href=3D"http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>, den
-senaste versionen av <a href=3D"http://www.perl.com">Perl</a>,
-<a href=3D"http://www.apache.org">Apache</a> och mycket mer.
-I skrivande stund finns n=E4stan 3000 tredjepartspaket
-tillg=E4ngliga i pkgsrc.</li>
+    <li>St=F6d f=F6r multibyte LC_CTYPE lokaler har integrerats fr=E5n
+	  Citrus-projektet. Flera kinesiska, japanska, koreanska och
+	  andra kodningar finns tillg=E4ngliga.</li>
+	<li>Fullt st=F6d f=F6r korskompilering av grundoperativsystemet,
+	  =E4ven som icke root-anv=E4ndare. <tt>src/build.sh</tt> finns tillg=
=E4ngligt f=F6r att g=F6ra godtyckliga korsbyggen; se
+	  <tt>src/BUILDING</tt> f=F6r mer information. =C5tminstone 38
+	  portar av NetBSD 1.6 korsbyggdes p=E5 ett
+	  NetBSD/i386-system med denna mekanism.</li>
+	<li>Bytt f=F6ljande CPU-plattformar till ELF: arm, och m68k=20
+	  (inklusive amiga, hp300, mac68k, mvme68k, sun2, and x68k).</li>
+	<li>Uppdatreringar av de flesta tredje-part-paket som ing=E5r i
+	  grundsystemet till f=F6ljande stabila versioner:<br> <dl>
+	  <dd>- amd 6.0.6
+		<dd>- BIND 8.3.3
+		<dd>- binutils 2.11.2
+		<dd>- bzip2 1.0.2
+		<dd>- cvs 1.11
+		<dd>- dhcp 3.0.1rc9
+		<dd>- file 3.38
+		<dd>- gcc 2.95.3
+		<dd>- groff 1.16.1
+		<dd>- Heimdal 0.4e
+		<dd>- IPfilter 3.4.27
+		<dd>- kerberos4 1.1
+		<dd>- ksh from pdksh 5.2.14p2
+		<dd>- less 374
+		<dd>- nvi 1.79
+		<dd>- OpenSSH 3.4
+		<dd>- OpenSSL 0.9.6g
+		<dd>- Postfix 1.1.11
+		<dd>- ppp 2.4.0
+		<dd>- routed 2.24
+		<dd>- sendmail 8.11.6
+		<dd>- tcpdump 3.7.1
+		<dd>- XFree86 4.2.0 (i386 only)
+	  </dl>
+    <li>M=E5nga nya paket i <a
+	  href=3D"../../Documentation/software/packages.html">The NetBSD
+	  packages collection</a>, inklusive de senaste open source
+	  gr=E4nssnitten <a href=3D"http://www.kde.org/">KDE3</a>, <a
+	  href=3D"http://www.openoffice.org/">OpenOffice.org</a>, och
+	  den senaste versionen av <a href=3D"http://www.perl.com/">Perl</a>,
+	  <a href=3D"http://www.apache.org/">Apache</a> och m=E5nga fler. N=E4r=
 detta skivs, finns det =F6ver 3000 tredje-parts-paket tillg=E4ngliga i pkg=
src.</li>
+	<li>Tillagt en drivrutin f=F6r AGP GART agp(4) som ger snabbare
+	  access till grafikkort. </li>
+	<li>init(8) skapar en mfs-baserad (minnesfilsystem) <tt>/dev</tt>
+	  om <tt>/dev/console</tt> saknas.</li>
+	<li>vmstat(8) visar hash-statistik fr=E5n k=E4rnan med <b>-H</b>
+	  och <b>-h</b> <i>hash</i>.</li>
+	<li>wscons(4) st=F6der sl=E4ckning av VGA-konsoler.</li>
 </ul>
=20
+
+
 <p>
 L=E4s <a href=3D"../../../Changes/changes-1.6.html">listan =F6ver
 signifikanta f=F6r=E4ndringar mellan 1.5 och 1.6</a>.
@@ -282,12 +426,11 @@
 <p>
 Det har naturligtvis ocks=E5 gjorts ett stort antal bugg-fixar och
 diverse andra f=F6rb=E4ttringar. Gr=E4nsnitten mot k=E4rnan har fortsatt
-att f=F6rfinats och fler sub-system och drivrutiner =E4r delade
-mellan plattformarna. Detta =E4r en trend som antagligen kommer
-att forts=E4tta.
+att f=F6rfinats och fler delsystem och drivrutiner =E4r delade
+mellan plattformarna. Denna trend kommer att fortg=E5.
=20
 <p>
-Var god notera att sysinst (installationsprogrammet)
+Observera att sysinst (installationsprogrammet)
 f=F6r n=E4rvarande inte kan installera pkgsrc eller
 f=E4rdigkompilerade tredjepartsprogram. Se i st=E4llet
 <a href=3D"../../../Documentation/software/packages.html">dokumentationen
@@ -300,11 +443,11 @@
 plattformar, f=F6rutom f=F6r NetBSD/i386 som kommer med XFree86
 version 4.2.0. D=E5 du kompilerar nya program kan du v=E4lja vilken
 version av XFree86 du vill anv=E4nda. XFree86 3.3.6 kommer att
-goras tillg=E4ngligt =E4ven f=F6r NetBSD/i386.
+g=F6ras tillg=E4ngligt =E4ven f=F6r NetBSD/i386.
=20
-<h2>Tack</h2>
+<h2>Erk=E4nnanden</h2>
 NetBSD-stiftelsen skulle vilja tacka alla dem som har bidragit
-med programkod, h=E5rdvara, dokumetation, pengar, rum f=F6r v=E5ra
+med programkod, h=E5rdvara, dokumentation, pengar, rum f=F6r v=E5ra
 servrar, websidor och annan dokumentation, samordning av kod och
 diverse andra resurser under =E5ren som g=E5tt. Mer information om de
 som bidragit till projektet finns h=E4r:
@@ -321,17 +464,17 @@
 tj=E4nster.
=20
 <h2>Om NetBSD-stiftelsen</h2>
-<p>
+
 NetBSD-stiftelsen uppr=E4ttades 1995 med syfte att =F6vervaka
 NetBSD-projektets tj=E4nster, f=F6ra projektets talan inom
 industrin och inom open source-gemenskapen och f=F6r att inneha
-=E4gander=E4ttigheterna till den interlektuella egendom som
+=E4gander=E4ttigheterna till den intellektuella egendom som
 NetBSDs samlade kod utg=F6r. Projektets dagliga bestyr utf=F6rs av
 frivilliga.
=20
 <h2>Speglingsarkiv f=F6r NetBSD</h2>
-<p>
-Anv=E4nd den sajt som =E4r n=E4rmast dig:
+
+Var god anv=E4nd den sajt som =E4r n=E4rmast dig:
 <p>
 <ul>
   <li><a href=3D"/mirrors/#ftp">FTP</a>
@@ -344,8 +487,8 @@
   <li><a href=3D"/mirrors/#nfs">NFS</a>
 </ul>
 <p>
-Vi har en lista =F6ver
-<a href=3D"../../../Sites/cdroms.html">CDROM-f=F6rs=E4ljare</a> ocks=E5.
+Se ocks=E5 v=E5r lista =F6ver
+<a href=3D"../../../Sites/cdroms.html">CDROM-f=F6rs=E4ljare</a>.
=20
 <hr>
 <a href=3D"./">Upp till <em>NetBSD 1.6 formell utg=E5va</em></a>