NetBSD-Bugs archive

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

install/53877: Incorrect translation of installation messages in the Polish version>Number:     53877
>Category:    install
>Synopsis:    Incorrect translation of installation messages in the Polish version
>Confidential:  no
>Severity:    non-critical
>Priority:    low
>Responsible:  install-manager
>State:     open
>Class:     sw-bug
>Submitter-Id:  net
>Arrival-Date:  Tue Jan 15 18:05:00 +0000 2019
>Originator:   Guest01
>Release:    NetBSD/amd64 8.0
>Organization:
-
>Environment:
NetBSD 8.0 NetBSD 8.0 (GENERIC) #0: Tue Jul 17 14:59:51 UTC 2018 mkrepro%mkrepro.NetBSD.org@localhost:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC amd64
>Description:
Incorrect translation of:
NetBSD uses BSD disklabel to carve up the NetBSD partition of the disk into multiple BSD partitions. You must now set up your BSD disklabel.

You can use a simple editor to set the sizes of the NetBSD partitions, or keep the existing partitions sizes and contents.

You will then be given to opportunity to change any of the disklabel fields.

The NetBSD part of your disk is ... Megabytes. A full installation requiers at least 31 Megabytes without X and at least 81 Megabytes if the X sets are included.
>How-To-Repeat:
Begin the installation by selecting:
e: Komunikaty instalacyjne w jezyku polskim
p: Polish
a: Zainstaluj NetBSD na twardym dysku
b: Tak
a: wd0
a: To jest prawidlowa geometria
b: Uzyj calego dysku
b: Tak
b: Nie

You will see:
NetBSD uzywa BSD disklabel aby pociac czesc dsyku NetBSD na kilka partycji BSD. Musisz teraz skonfigurowac BSD disklabel. Masz kilka mozliwosci. Sa one opisane ponizej.
-- Standard: partycje BSD disklabel sa ustawiane przez ten program.
-- Uzyj istniejacych: Uzywa akualnych partycji. Musisz je zamontowac.

Dysk NetBSD to ... Megabajtow
Standar wmaga przynajmniej 31 Megabajtow. Standard z X Window System wymaga przynajmniej 81 Megabajtow.
>Fix:
Replace:
NetBSD uzywa BSD disklabel aby pociac czesc dsyku NetBSD na kilka partycji BSD. Musisz teraz skonfigurowac BSD disklabel. Masz kilka mozliwosci. Sa one opisane ponizej.
-- Standard: partycje BSD disklabel sa ustawiane przez ten program.
-- Uzyj istniejacych: Uzywa akualnych partycji. Musisz je zamontowac.

Dysk NetBSD to ... Megabajtow
Standar wmaga przynajmniej 31 Megabajtow. Standard z X Window System wymaga przynajmniej 81 Megabajtow.

with:
NetBSD używa etykiety dyskowej BSD (disklabel) do wydzielenia w partycji NetBSD dysku wielu partycji BSD. Musisz teraz ustawić etykietę dysku BSD (disklabel).

Możesz użyć prostego edytora do ustawienia rozmiarów partycji NetBSD albo zachować istniejące rozmiary partycji i zawartość.

Otrzymasz możliwość zmiany dowolnego pola disklabel.

Część NetBSD twojego dysku to ... Megabajty. Pełna instalacja wymaga co najmniej 31 megabajtów bez X i co najmniej 81 megabajtów, jeśli uwzględnione są zestawy X.Home | Main Index | Thread Index | Old Index