Subject: Re: pkg/19886: security/p0f needs updating
To: None <kre@munnari.OZ.AU, netbsd-bugs@netbsd.org>
From: Dawid Szymanski <dawszy@arhea.net>
List: netbsd-bugs
Date: 01/17/2003 15:13:09
On Fri, Jan 17, 2003 at 09:07:51PM +0700, kre@munnari.OZ.AU wrote:
=> 	Update the package to 1.8 ... Or better probably, 1.8.2

I'm going to take care of it today, and probably review it better and describe

-- 
Dawid Szymański -> http://people.arhea.net/dawszy/ -> a.k.a DawS

Bóg nie ma głupcom za złe, że się nie uczą, lecz ma za złe mądrym,
że nie uczą głupców. - Ali Ibn Abi Talib