Subject: Re: 4.0beta (i386) won't build: files not in flist
To: None <current-users@netbsd.org>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: current-users
Date: 03/06/2007 13:24:16
Steven M. Bellovin wrote:
> =======  5 extra files in DESTDIR  =========
> Files in DESTDIR but missing from flist.
> File is obsolete or flist is out of date ?
> ------------------------------------------
> ./usr/share/man/cat4/prep
> ./usr/share/man/cat4/prep/intro.0
> ./usr/share/man/cat4/prep/nvram.0
> ./usr/share/man/html4/prep
> ./usr/share/man/man4/prep
> =========  end of 5 extra files  ===========

Same issues over here.

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.