Subject: Re: more ath problems? GENERIC (i386) not compiling
To: Hisashi T Fujinaka <htodd@twofifty.com>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: current-users
Date: 06/20/2005 15:22:29
Hisashi T Fujinaka wrote:
> #   compile  GENERIC/athhal_osdep.o
> *** Failed target:  athhal_osdep.o

Same error here with yesterdays, and todays sources..

mvg,

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.