Subject: Re: Bootup freezes from install CD for -current with amd64 and i386
To: Steven M. Bellovin <smb@cs.columbia.edu>
From: Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
List: current-users
Date: 04/23/2005 09:13:08
Steven M. Bellovin wrote:
> Are you using a USB keyboard?  I've seen that problem on my laptop.

Good point, should have said in my original message, but no, it a PS/2 
keyboard.

mvg,

Wouter

-- 
Er was eens een boer. Hij had 3 koeien, 2 witte en 1 witte.
Maar dat gaf niet, want de koe gaf ook niet.  De boer vond een
horloge, de koe vond van niet.  Ra-ra kameel politiepet.