Subject: daily CVS update output
To: None <billc@nbftp.pa.vix.com, jtc@nbftp.pa.vix.com, neil@nbftp.pa.vix.com,>
From: NetBSD source update <srcmastr@ftp.netbsd.org>
List: current-users
Date: 09/20/1998 05:12:40
Updating src tree:
U src/lib/libpcap/pcap-int.h
U src/libexec/tftpd/tftpd.c
U src/regress/lib/libc/setjmp/jmptest.c
U src/sys/arch/arm32/include/bus.h
U src/sys/arch/sparc/dev/sbus.c
U src/sys/arch/sparc/dev/sbusreg.h
U src/sys/arch/sparc/dev/sbusvar.h
U src/sys/arch/sparc/dev/vme_machdep.c
U src/sys/arch/sparc/dev/vmereg.h
U src/sys/arch/sparc/sparc/iommu.c
U src/sys/arch/sparc/sparc/iommuvar.h
U src/sys/arch/sparc/sparc/memecc.c
U src/sys/dev/ic/pdq.c
U src/sys/dev/ic/pdq_ifsubr.c
U src/sys/dev/ic/pdqvar.h
U src/sys/net/if_fddi.h
U src/sys/sys/stat.h
U src/usr.bin/file/Header
U src/usr.bin/file/Localstuff
U src/usr.bin/file/file2netbsd
U src/usr.bin/file/magdir/adventure
U src/usr.bin/file/magdir/applix
U src/usr.bin/file/magdir/cisco
U src/usr.bin/file/magdir/flash
U src/usr.bin/file/magdir/gimp
U src/usr.bin/file/magdir/gnu
U src/usr.bin/file/magdir/lecter
U src/usr.bin/file/magdir/macintosh
U src/usr.bin/file/magdir/mime
U src/usr.bin/file/magdir/modem
U src/usr.bin/file/magdir/octave
U src/usr.bin/file/magdir/olf
U src/usr.bin/file/magdir/os2
U src/usr.bin/file/magdir/riff
U src/usr.bin/file/magdir/teapot
U src/usr.bin/file/magdir/ti-8x
U src/usr.bin/file/magdir/vicar
U src/usr.sbin/tcpdump/print-fddi.c

Updating pkgsrc tree:
U pkgsrc/converters/uulib/Makefile
U pkgsrc/converters/uulib/files/md5

Updating doc tree:
U doc/CHANGES

Updating xsrc tree:


Killing core files:


Updating the SUP server configuration files:
install ===> current
install ===> current/list
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 allsrc /ftp/pub/sup/current/list/allsrc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 bmake /ftp/pub/sup/current/list/bmake
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 doc /ftp/pub/sup/current/list/doc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 games /ftp/pub/sup/current/list/games
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 gnu /ftp/pub/sup/current/list/gnu
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 include /ftp/pub/sup/current/list/include
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-alpha /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-alpha
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-amiga /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-amiga
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-arm32 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-arm32
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-atari /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-atari
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-bebox /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-bebox
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-common /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-common
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-hp300 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-hp300
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-i386 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-i386
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-mac68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-mac68k
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-macppc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-macppc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-mvme68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-mvme68k
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-newsmips /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-newsmips
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-next68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-next68k
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-ofppc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-ofppc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-pc532 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pc532
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-pica /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pica
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-pmax /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pmax
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-sparc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-sparc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-sun3 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-sun3
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-vax /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-vax
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 ksrc-x68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-x68k
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 othersrc /ftp/pub/sup/current/list/othersrc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 pkgsrc /ftp/pub/sup/current/list/pkgsrc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 regress /ftp/pub/sup/current/list/regress
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 security /ftp/pub/sup/current/list/security
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 src /ftp/pub/sup/current/list/src
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 tar_files /ftp/pub/sup/current/list/tar_files
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 xsrc /ftp/pub/sup/current/list/xsrc
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 releases /ftp/pub/sup/current/releases
install ===> mirror
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 list /ftp/pub/sup/mirror/list
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 list.export /ftp/pub/sup/mirror/list.export
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 releases /ftp/pub/sup/mirror/releases
install -c -o srcmastr -g netbsd -m 644 README /ftp/pub/sup/README


Running the SUP scanner:
SUP Scan for current starting at Sun Sep 20 04:41:21 1998
SUP Scan for current completed at Sun Sep 20 04:45:50 1998
SUP Scan for mirror starting at Sun Sep 20 04:45:50 1998
SUP Scan for mirror completed at Sun Sep 20 05:00:17 1998


Updating file list:
-rw-rw-r-- 1 srcmastr netbsd 632781 Sep 20 05:12 ls-lRA.gz