Subject: daily CVS update output
To: None <billc@netbsd.warped.com, jtc@netbsd.warped.com, neil@netbsd.warped.com,>
From: William Coldwell <billc@netbsd.warped.com>
List: current-users
Date: 10/09/1997 17:05:48
Updating src tree:
U src/etc/security
U src/etc/mtree/NetBSD.dist
U src/gnu/usr.bin/tar/extract.c
U src/lib/Makefile.inc
U src/lib/bumpversion
U src/lib/csu/alpha/crt0.c
U src/lib/csu/i386/crt0.c
U src/lib/csu/m68k/crt0.c
U src/lib/csu/mips/crt0.c
U src/lib/csu/ns32k/crt0.c
U src/lib/csu/powerpc/crt0.c
U src/lib/csu/sparc/crt0.c
U src/lib/csu/vax/crt0.c
U src/lib/libc/Makefile
U src/lib/libc/arch/arm32/net/htonl.S
U src/lib/libc/arch/arm32/net/htons.S
U src/lib/libc/arch/arm32/net/ntohl.S
U src/lib/libc/arch/arm32/net/ntohs.S
U src/lib/libc/arch/arm32/string/_memcpy.S
U src/lib/libc/arch/arm32/string/bcopy.S
U src/lib/libc/arch/arm32/string/bzero.S
U src/lib/libc/arch/arm32/string/memcpy.S
U src/lib/libc/arch/arm32/string/memmove.S
U src/lib/libc/arch/i386/Makefile.inc
U src/lib/libc/arch/m68k/gen/ldexp.S
U src/lib/libc/arch/ns32k/Makefile.inc
U src/lib/libc/arch/sparc/Makefile.inc
U src/lib/libc/arch/sparc/gen/divrem.m4
U src/lib/libc/compat-43/Makefile.inc
U src/lib/libc/compat-43/creat.3
U src/lib/libc/compat-43/getdtablesize.3
U src/lib/libc/compat-43/killpg.3
U src/lib/libc/compat-43/setruid.3
U src/lib/libc/gen/errlist.c
U src/lib/libc/gen/fts.c
U src/lib/libc/gen/setmode.c
U src/lib/libc/net/res_data.c
U src/lib/libc/net/res_send.c
U src/lib/libc/string/Makefile.inc
U src/lib/libc/string/bcmp.3
U src/lib/libc/string/bcopy.3
U src/lib/libc/string/bm.3
U src/lib/libc/string/bstring.3
U src/lib/libc/string/bzero.3
U src/lib/libc/string/ffs.3
U src/lib/libc/string/index.3
U src/lib/libc/string/memccpy.3
U src/lib/libc/string/memchr.3
U src/lib/libc/string/memcmp.3
U src/lib/libc/string/memcpy.3
U src/lib/libc/string/memmove.3
U src/lib/libc/string/memset.3
U src/lib/libc/string/rindex.3
U src/lib/libc/string/strcasecmp.3
U src/lib/libc/string/strcat.3
U src/lib/libc/string/strchr.3
U src/lib/libc/string/strcmp.3
U src/lib/libc/string/strcoll.3
U src/lib/libc/string/strcpy.3
U src/lib/libc/string/strcspn.3
U src/lib/libc/string/strdup.3
U src/lib/libc/string/strerror.3
U src/lib/libc/string/string.3
U src/lib/libc/string/strlen.3
U src/lib/libc/string/strmode.3
U src/lib/libc/string/strpbrk.3
U src/lib/libc/string/strrchr.3
U src/lib/libc/string/strsep.3
U src/lib/libc/string/strsignal.3
U src/lib/libc/string/strspn.3
U src/lib/libc/string/strstr.3
U src/lib/libc/string/strtok.3
U src/lib/libc/string/strxfrm.3
U src/lib/libc/string/swab.3
U src/lib/libc/sys/gettimeofday.2
U src/lib/libc/time/strftime.3
U src/lib/libc/yp/ypclnt.3
U src/lib/libcompat/4.1/ftime.3
U src/lib/libcompat/4.1/ftime.c
U src/lib/libcompat/4.1/getpw.3
U src/lib/libcompat/4.1/gtty.c
U src/lib/libcompat/4.1/stty.3
U src/lib/libcompat/4.1/stty.c
U src/lib/libcompat/4.1/vlimit.3
U src/lib/libcompat/4.1/vtimes.3
U src/lib/libcompat/4.3/cfree.c
U src/lib/libcompat/4.3/insque.3
U src/lib/libcompat/4.3/insque.c
U src/lib/libcompat/4.3/lsearch.3
U src/lib/libcompat/4.3/lsearch.c
U src/lib/libcompat/4.3/re_comp.3
U src/lib/libcompat/4.3/regex.c
U src/lib/libcompat/4.3/remque.c
U src/lib/libcompat/4.3/rexec.3
U src/lib/libcompat/4.3/rexec.c
U src/lib/libcompat/4.4/cuserid.3
U src/lib/libcompat/4.4/cuserid.c
U src/lib/libcompat/regexp/regerror.c
U src/lib/libcompat/regexp/regexp.3
U src/lib/libcompat/regexp/regexp.c
U src/lib/libcompat/regexp/regexp.h
U src/lib/libcompat/regexp/regmagic.h
U src/lib/libcompat/regexp/regsub.c
U src/lib/libcrypt/crypt.c
U src/lib/libcurses/Makefile
U src/lib/libedit/Makefile
U src/lib/libedit/tty.c
U src/lib/libkvm.old/Makefile
U src/lib/libm/Makefile
U src/lib/libm/man/acos.3
U src/lib/libm/man/acosh.3
U src/lib/libm/man/asin.3
U src/lib/libm/man/asinh.3
U src/lib/libm/man/atan.3
U src/lib/libm/man/atan2.3
U src/lib/libm/man/atanh.3
U src/lib/libm/man/ceil.3
U src/lib/libm/man/cos.3
U src/lib/libm/man/cosh.3
U src/lib/libm/man/erf.3
U src/lib/libm/man/exp.3
U src/lib/libm/man/fabs.3
U src/lib/libm/man/floor.3
U src/lib/libm/man/fmod.3
U src/lib/libm/man/hypot.3
U src/lib/libm/man/ieee.3
U src/lib/libm/man/ieee_test.3
U src/lib/libm/man/j0.3
U src/lib/libm/man/lgamma.3
U src/lib/libm/man/rint.3
U src/lib/libm/man/sin.3
U src/lib/libm/man/sinh.3
U src/lib/libm/man/sqrt.3
U src/lib/libm/man/tan.3
U src/lib/libm/man/tanh.3
U src/lib/libm/src/e_acos.c
U src/lib/libm/src/e_acosf.c
U src/lib/libm/src/e_acosh.c
U src/lib/libm/src/e_acoshf.c
U src/lib/libm/src/e_asin.c
U src/lib/libm/src/e_asinf.c
U src/lib/libm/src/e_atan2.c
U src/lib/libm/src/e_atan2f.c
U src/lib/libm/src/e_atanh.c
U src/lib/libm/src/e_atanhf.c
U src/lib/libm/src/e_cosh.c
U src/lib/libm/src/e_coshf.c
U src/lib/libm/src/e_exp.c
U src/lib/libm/src/e_expf.c
U src/lib/libm/src/e_fmod.c
U src/lib/libm/src/e_fmodf.c
U src/lib/libm/src/e_hypot.c
U src/lib/libm/src/e_hypotf.c
U src/lib/libm/src/e_j0.c
U src/lib/libm/src/e_j0f.c
U src/lib/libm/src/e_j1.c
U src/lib/libm/src/e_j1f.c
U src/lib/libm/src/e_jn.c
U src/lib/libm/src/e_jnf.c
U src/lib/libm/src/e_lgamma_r.c
U src/lib/libm/src/e_lgammaf_r.c
U src/lib/libm/src/e_log.c
U src/lib/libm/src/e_log10.c
U src/lib/libm/src/e_log10f.c
U src/lib/libm/src/e_logf.c
U src/lib/libm/src/e_pow.c
U src/lib/libm/src/e_powf.c
U src/lib/libm/src/e_rem_pio2.c
U src/lib/libm/src/e_rem_pio2f.c
U src/lib/libm/src/e_remainder.c
U src/lib/libm/src/e_remainderf.c
U src/lib/libm/src/e_scalb.c
U src/lib/libm/src/e_scalbf.c
U src/lib/libm/src/e_sinh.c
U src/lib/libm/src/e_sinhf.c
U src/lib/libm/src/e_sqrt.c
U src/lib/libm/src/e_sqrtf.c
U src/lib/libm/src/k_cos.c
U src/lib/libm/src/k_cosf.c
U src/lib/libm/src/k_rem_pio2.c
U src/lib/libm/src/k_rem_pio2f.c
U src/lib/libm/src/k_sin.c
U src/lib/libm/src/k_sinf.c
U src/lib/libm/src/k_standard.c
U src/lib/libm/src/k_tan.c
U src/lib/libm/src/k_tanf.c
U src/lib/libm/src/math.h
U src/lib/libm/src/math_private.h
U src/lib/libm/src/s_asinh.c
U src/lib/libm/src/s_asinhf.c
U src/lib/libm/src/s_atan.c
U src/lib/libm/src/s_atanf.c
U src/lib/libm/src/s_cbrt.c
U src/lib/libm/src/s_cbrtf.c
U src/lib/libm/src/s_ceil.c
U src/lib/libm/src/s_ceilf.c
U src/lib/libm/src/s_copysign.c
U src/lib/libm/src/s_copysignf.c
U src/lib/libm/src/s_cos.c
U src/lib/libm/src/s_cosf.c
U src/lib/libm/src/s_erf.c
U src/lib/libm/src/s_erff.c
U src/lib/libm/src/s_expm1.c
U src/lib/libm/src/s_expm1f.c
U src/lib/libm/src/s_fabs.c
U src/lib/libm/src/s_fabsf.c
U src/lib/libm/src/s_finite.c
U src/lib/libm/src/s_finitef.c
U src/lib/libm/src/s_floor.c
U src/lib/libm/src/s_floorf.c
U src/lib/libm/src/s_frexp.c
U src/lib/libm/src/s_frexpf.c
U src/lib/libm/src/s_ilogb.c
U src/lib/libm/src/s_ilogbf.c
U src/lib/libm/src/s_isinf.c
U src/lib/libm/src/s_isinff.c
U src/lib/libm/src/s_isnan.c
U src/lib/libm/src/s_isnanf.c
U src/lib/libm/src/s_ldexp.c
U src/lib/libm/src/s_ldexpf.c
U src/lib/libm/src/s_lib_version.c
U src/lib/libm/src/s_log1p.c
U src/lib/libm/src/s_log1pf.c
U src/lib/libm/src/s_logb.c
U src/lib/libm/src/s_logbf.c
U src/lib/libm/src/s_matherr.c
U src/lib/libm/src/s_modf.c
U src/lib/libm/src/s_modff.c
U src/lib/libm/src/s_nextafter.c
U src/lib/libm/src/s_nextafterf.c
U src/lib/libm/src/s_rint.c
U src/lib/libm/src/s_rintf.c
U src/lib/libm/src/s_scalbn.c
U src/lib/libm/src/s_scalbnf.c
U src/lib/libm/src/s_significand.c
U src/lib/libm/src/s_significandf.c
U src/lib/libm/src/s_sin.c
U src/lib/libm/src/s_sinf.c
U src/lib/libm/src/s_tan.c
U src/lib/libm/src/s_tanf.c
U src/lib/libm/src/s_tanh.c
U src/lib/libm/src/s_tanhf.c
U src/lib/libm/src/w_acos.c
U src/lib/libm/src/w_acosf.c
U src/lib/libm/src/w_acosh.c
U src/lib/libm/src/w_acoshf.c
U src/lib/libm/src/w_asin.c
U src/lib/libm/src/w_asinf.c
U src/lib/libm/src/w_atan2.c
U src/lib/libm/src/w_atan2f.c
U src/lib/libm/src/w_atanh.c
U src/lib/libm/src/w_atanhf.c
U src/lib/libm/src/w_cabs.c
U src/lib/libm/src/w_cabsf.c
U src/lib/libm/src/w_cosh.c
U src/lib/libm/src/w_coshf.c
U src/lib/libm/src/w_drem.c
U src/lib/libm/src/w_dremf.c
U src/lib/libm/src/w_exp.c
U src/lib/libm/src/w_expf.c
U src/lib/libm/src/w_fmod.c
U src/lib/libm/src/w_fmodf.c
U src/lib/libm/src/w_gamma.c
U src/lib/libm/src/w_gamma_r.c
U src/lib/libm/src/w_gammaf.c
U src/lib/libm/src/w_gammaf_r.c
U src/lib/libm/src/w_hypot.c
U src/lib/libm/src/w_hypotf.c
U src/lib/libm/src/w_j0.c
U src/lib/libm/src/w_j0f.c
U src/lib/libm/src/w_j1.c
U src/lib/libm/src/w_j1f.c
U src/lib/libm/src/w_jn.c
U src/lib/libm/src/w_jnf.c
U src/lib/libm/src/w_lgamma.c
U src/lib/libm/src/w_lgamma_r.c
U src/lib/libm/src/w_lgammaf.c
U src/lib/libm/src/w_lgammaf_r.c
U src/lib/libm/src/w_log.c
U src/lib/libm/src/w_log10.c
U src/lib/libm/src/w_log10f.c
U src/lib/libm/src/w_logf.c
U src/lib/libm/src/w_pow.c
U src/lib/libm/src/w_powf.c
U src/lib/libm/src/w_remainder.c
U src/lib/libm/src/w_remainderf.c
U src/lib/libm/src/w_scalb.c
U src/lib/libm/src/w_scalbf.c
U src/lib/libm/src/w_sinh.c
U src/lib/libm/src/w_sinhf.c
U src/lib/libm/src/w_sqrt.c
U src/lib/libm/src/w_sqrtf.c
U src/lib/libntp/Makefile
U src/lib/libntp/getopt.c
U src/lib/libntp/humandate.c
U src/lib/libntp/lib_strbuf.c
U src/lib/libpcap/Makefile
U src/lib/libpcap/pcap2netbsd
cvs server: warning: src/lib/libpthread/COPYRIGHT is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/Makefile is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/README is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/arch/i386/Makefile.inc is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/arch/i386/machdep.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/arch/i386/machdep.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/arch/i386/syscall.S is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/Makefile.inc is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/cond.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/engine.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/fd.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/fd_pipe.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/kernel.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/mutex.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/posix.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/pthread.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/pthread_attr.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/pthread_once.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/queue.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/stdio.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/include/util.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/Makefile.inc is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/cond.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/fd.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/fd_kern.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/fd_pipe.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/file.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/globals.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/malloc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/mutex.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/pthread.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/pthread_attr.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/pthread_detach.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/pthread_join.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/pthread_once.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/queue.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/signal.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/pthreads/sleep.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/Makefile.inc is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/README is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/clrerr.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fclose.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fdopen.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/feof.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/ferror.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fflush.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fgetc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fgetline.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fgetpos.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fgets.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fileno.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/findfp.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/flags.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/floatio.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fopen.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fpurge.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fputc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fputs.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fread.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/freopen.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fscanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fseek.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fsetpos.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/ftell.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/funopen.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fvwrite.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fvwrite.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fwalk.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/fwrite.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/getc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/getc_unlocked.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/getchar.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/getchar_unlocked.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/gets.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/getw.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/glue.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/local.h is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/makebuf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/mktemp.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/perror.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/perror.c.old is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/printf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/putc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/putc_unlocked.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/putchar.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/putchar_unlocked.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/puts.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/putw.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/refill.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/remove.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/rewind.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/rget.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/scanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/setbuf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/setbuffer.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/setvbuf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/snprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/sprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/sscanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/stdio.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/strerror.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/tempnam.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/tmpfile.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/tmpnam.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/ungetc.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vfprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vfscanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vscanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vsnprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vsprintf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/vsscanf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/wbuf.c is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/lib/libpthread/stdio/wsetup.c is not (any longer) pertinent
U src/lib/librmt/Makefile
U src/lib/librmt/rmtlib.c
U src/lib/librpcsvc/Makefile
U src/lib/librpcsvc/bootparam_prot.x
U src/lib/librpcsvc/klm_prot.x
U src/lib/librpcsvc/mount.x
U src/lib/librpcsvc/nfs_prot.x
U src/lib/librpcsvc/nlm_prot.x
U src/lib/librpcsvc/rex.x
U src/lib/librpcsvc/rnusers.x
U src/lib/librpcsvc/rquota.x
U src/lib/librpcsvc/rstat.x
U src/lib/librpcsvc/rusers.x
U src/lib/librpcsvc/rwall.x
U src/lib/librpcsvc/sm_inter.x
U src/lib/librpcsvc/spray.x
U src/lib/librpcsvc/yp.x
U src/lib/librpcsvc/yppasswd.x
U src/lib/libtelnet/auth.c
U src/lib/libtelnet/encrypt.c
U src/lib/libtelnet/genget.c
U src/lib/libtelnet/getent.c
U src/lib/libtelnet/misc.c
U src/lib/libterm/Makefile
U src/lib/libterm/termcap.c
U src/lib/libterm/tgoto.c
U src/lib/libterm/tputs.c
U src/lib/libutil/Makefile
U src/lib/libwrap/Makefile
U src/lib/libwrap/clean_exit.c
U src/lib/libwrap/diag.c
U src/lib/libwrap/eval.c
U src/lib/libwrap/fix_options.c
U src/lib/libwrap/hosts_access.c
U src/lib/libwrap/hosts_ctl.c
U src/lib/libwrap/misc.c
U src/lib/libwrap/mystdarg.h
U src/lib/libwrap/options.c
U src/lib/libwrap/percent_x.c
U src/lib/libwrap/refuse.c
U src/lib/libwrap/rfc931.c
U src/lib/libwrap/shell_cmd.c
U src/lib/libwrap/socket.c
U src/lib/libwrap/tcpd.h
U src/lib/libwrap/update.c
U src/lib/libwrap/workarounds.c
U src/lib/liby/Makefile
U src/lib/liby/main.c
U src/lib/liby/yyerror.c
U src/lib/libz/Makefile
U src/sbin/fsck/bswap.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/Makefile
U src/sbin/fsck_ext2fs/dir.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/fsck.h
U src/sbin/fsck_ext2fs/inode.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/pass1.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/pass2.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/pass5.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/setup.c
U src/sbin/fsck_ext2fs/utilities.c
U src/sbin/restore/tape.c
U src/share/man/man4/Makefile
U src/share/man/man4/audio.4
U src/share/man/man4/ddb.4
U src/share/man/man4/gus.4
U src/share/man/man4/guspnp.4
U src/share/man/man4/sb.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/cgeight.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/cgfour.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/cgfourteen.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/cgtwo.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/fd.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/kbd.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/ms.4
U src/share/man/man4/man4.sparc/tcx.4
U src/share/man/man5/ttyaction.5
U src/share/man/man5/utmp.5
U src/share/man/man9/access.9
U src/share/man/man9/audio.9
U src/share/man/man9/ctxsw.9
U src/share/man/man9/disklabel.9
U src/share/man/man9/extent.9
U src/share/man/man9/log.9
U src/share/man/man9/malloc.9
U src/share/man/man9/pfil.9
U src/share/man/man9/physio.9
U src/share/man/man9/psignal.9
U src/share/man/man9/sleep.9
U src/share/man/man9/timeout.9
U src/share/man/man9/vslock.9
U src/share/mk/bsd.port.mk
U src/share/mk/bsd.sys.mk
U src/share/zoneinfo/africa
U src/sys/arch/alpha/include/endian.h
U src/sys/arch/alpha/isa/awd.c
U src/sys/arch/amiga/amiga/db_memrw.c
U src/sys/arch/amiga/conf/Makefile.amiga
U src/sys/arch/amiga/dev/fd.c
U src/sys/arch/arm32/include/endian.h
U src/sys/arch/arm32/mainbus/wd.c
U src/sys/arch/atari/atari/db_memrw.c
U src/sys/arch/atari/atari/genassym.cf
U src/sys/arch/atari/atari/intr.h
U src/sys/arch/atari/atari/intrcnt.h
U src/sys/arch/atari/conf/Makefile.atari
U src/sys/arch/atari/dev/fd.c
U src/sys/arch/atari/dev/wd.c
U src/sys/arch/atari/include/intr.h
U src/sys/arch/atari/vme/if_levar.h
U src/sys/arch/atari/vme/vme.c
U src/sys/arch/atari/vme/vme_machdep.c
U src/sys/arch/atari/vme/vme_machdep.h
U src/sys/arch/atari/vme/vmevar.h
U src/sys/arch/hp300/dev/dio.c
U src/sys/arch/hp300/dev/diodevs
U src/sys/arch/hp300/dev/diodevs.h
U src/sys/arch/hp300/dev/diodevs_data.h
U src/sys/arch/hp300/dev/dioreg.h
U src/sys/arch/hp300/dev/diovar.h
U src/sys/arch/hp300/dev/grf_subr.c
U src/sys/arch/hp300/dev/intio.c
U src/sys/arch/hp300/dev/intiovar.h
U src/sys/arch/hp300/hp300/db_memrw.c
U src/sys/arch/hp300/hp300/intr.c
U src/sys/arch/hp300/include/autoconf.h
U src/sys/arch/hp300/include/hp300spu.h
U src/sys/arch/hp300/include/hpux_machdep.h
U src/sys/arch/hp300/include/intr.h
U src/sys/arch/hp300/stand/common/dnkbd.c
U src/sys/arch/hp300/stand/common/kbd.c
U src/sys/arch/hp300/stand/common/kbdconf.c
U src/sys/arch/hp300/stand/common/kbdvar.h
U src/sys/arch/i386/apm_init/biostramp.S
U src/sys/arch/i386/i386/apm.c
U src/sys/arch/i386/i386/gdt.c
U src/sys/arch/i386/i386/ibcs2_machdep.c
U src/sys/arch/i386/i386/vm86.c
U src/sys/arch/i386/include/endian.h
U src/sys/arch/i386/include/gdt.h
U src/sys/arch/i386/include/ibcs2_machdep.h
U src/sys/arch/i386/include/vm86.h
U src/sys/arch/i386/isa/joy_isapnp.c
U src/sys/arch/i386/isa/pccons.c
U src/sys/arch/i386/pci/pchb.c
U src/sys/arch/i386/pci/pcib.c
U src/sys/arch/m68k/060sp/Makefile.inc
U src/sys/arch/m68k/fpe/fpu_fscale.c
U src/sys/arch/m68k/include/endian.h
U src/sys/arch/mac68k/dev/grf_iv.c
U src/sys/arch/mac68k/dev/grf_mv.c
U src/sys/arch/mac68k/dev/grf_subr.c
U src/sys/arch/mac68k/dev/if_sn_obio.c
U src/sys/arch/mac68k/dev/nubus.h
U src/sys/arch/mac68k/dev/obio.c
U src/sys/arch/mac68k/dev/obiovar.h
U src/sys/arch/mac68k/mac68k/fpu.c
U src/sys/arch/mac68k/mac68k/mainbus.c
U src/sys/arch/mips/include/endian.h
U src/sys/arch/mvme68k/conf/std.mvme68k
U src/sys/arch/mvme68k/dev/clock_pcc.c
U src/sys/arch/mvme68k/dev/md_root.c
U src/sys/arch/mvme68k/dev/pccvar.h
U src/sys/arch/mvme68k/dev/vme.c
U src/sys/arch/mvme68k/dev/vme_pcc.c
U src/sys/arch/mvme68k/dev/vme_pccreg.h
U src/sys/arch/mvme68k/dev/vmevar.h
U src/sys/arch/mvme68k/dev/zs_pcc.c
U src/sys/arch/mvme68k/dev/zsvar.h
U src/sys/arch/mvme68k/include/pmap.h
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/clockvar.h
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/db_memrw.c
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/isr.c
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/isr.h
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/locore.s
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/pmap.c
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/pmap_bootstrap.c
U src/sys/arch/mvme68k/mvme68k/seglist.h
U src/sys/arch/pc532/include/endian.h
U src/sys/arch/pmax/conf/Makefile.pmax
U src/sys/arch/powerpc/include/endian.h
U src/sys/arch/powerpc/include/machine_type.h
U src/sys/arch/powerpc/powerpc/locore.S
U src/sys/arch/powerpc/powerpc/ofwmagic.S
U src/sys/arch/sparc/dev/md_root.c
U src/sys/arch/sparc/dev/si.c
U src/sys/arch/sparc/dev/tcx.c
U src/sys/arch/sparc/dev/tcxreg.h
U src/sys/arch/sparc/include/endian.h
U src/sys/arch/sparc/include/kcore.h
U src/sys/arch/sparc/sparc/cpuvar.h
U src/sys/arch/sun3/sun3/ctrlsp.S
U src/sys/arch/vax/include/endian.h
U src/sys/arch/x68k/conf/Makefile.x68k
U src/sys/arch/x68k/dev/grfvar.h
U src/sys/arch/x68k/dev/kbd.c
U src/sys/arch/x68k/dev/spc.c
U src/sys/arch/x68k/include/param.h
U src/sys/arch/x68k/include/types.h
U src/sys/arch/x68k/x68k/db_memrw.c
U src/sys/arch/x68k/x68k/fpu.c
U src/sys/arch/x68k/x68k/locore.s
U src/sys/compat/m68k4k/m68k4k_exec.h
U src/sys/conf/files
U src/sys/conf/osrelease.sh
U src/sys/dev/auconv.h
U src/sys/dev/ccd.c
U src/sys/dev/ccdvar.h
U src/sys/dev/mulaw.h
U src/sys/dev/rnd.c
U src/sys/dev/rndpool.c
U src/sys/dev/vnd.c
U src/sys/dev/vndvar.h
U src/sys/dev/ic/aic7xxx.c
U src/sys/dev/ic/cs4231reg.h
U src/sys/dev/ic/ics2101reg.h
U src/sys/dev/ic/interwave.c
U src/sys/dev/ic/interwavereg.h
U src/sys/dev/ic/interwavevar.h
U src/sys/dev/ic/smc91cxx.c
U src/sys/dev/isa/cs4231var.h
U src/sys/dev/isa/gus.c
U src/sys/dev/isa/gusreg.h
U src/sys/dev/isa/ics2101.c
U src/sys/dev/isa/ics2101var.h
U src/sys/dev/isa/mcd.c
U src/sys/dev/isa/satlink.c
U src/sys/dev/isa/satlinkio.h
U src/sys/dev/isa/satlinkreg.h
U src/sys/dev/isa/wd.c
U src/sys/dev/isapnp/gus_isapnp.c
U src/sys/dev/ofw/ofdisk.c
U src/sys/dev/pci/pcidevs
U src/sys/dev/pci/pcidevs.h
U src/sys/dev/pci/pcidevs_data.h
U src/sys/dev/scsipi/cd.c
U src/sys/dev/scsipi/scsi_base.c
U src/sys/dev/scsipi/sd.c
U src/sys/dev/scsipi/st.c
U src/sys/kern/init_main.c
U src/sys/kern/kern_lock.c
U src/sys/kern/kern_malloc.c
U src/sys/kern/kern_resource.c
U src/sys/kern/kern_synch.c
U src/sys/kern/subr_extent.c
U src/sys/kern/sysv_shm.c
U src/sys/kern/tty.c
U src/sys/kern/uipc_socket2.c
U src/sys/kern/vfs_syscalls.c
U src/sys/lib/libkern/bswap16.c
U src/sys/lib/libkern/bswap32.c
U src/sys/lib/libkern/bswap64.c
U src/sys/lib/libkern/arch/alpha/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/arm32/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/i386/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/i386/bswap16.S
U src/sys/lib/libkern/arch/i386/bswap32.S
U src/sys/lib/libkern/arch/m68k/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/mips/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/ns32k/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/powerpc/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/sparc/Makefile.inc
U src/sys/lib/libkern/arch/vax/Makefile.inc
U src/sys/miscfs/fifofs/fifo_vnops.c
U src/sys/miscfs/specfs/spec_vnops.c
U src/sys/net/bpf.c
U src/sys/net/bpf.h
U src/sys/net/bpf_filter.c
U src/sys/net/bpfdesc.h
U src/sys/netinet/tcp_output.c
U src/sys/sys/conf.h
U src/sys/sys/dkio.h
U src/sys/sys/errno.h
U src/sys/sys/extent.h
U src/sys/sys/lock.h
U src/sys/sys/proc.h
U src/sys/sys/rnd.h
U src/sys/sys/socketvar.h
U src/sys/sys/tty.h
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs.h
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_alloc.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_balloc.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_bmap.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_bswap.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_dinode.h
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_inode.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_lookup.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_vfsops.c
U src/sys/ufs/ext2fs/ext2fs_vnops.c
U src/usr.bin/audioctl/audioctl.1
U src/usr.bin/audioctl/audioctl.c
U src/usr.bin/gencat/gencat.c
U src/usr.bin/getconf/getconf.1
U src/usr.bin/getconf/getconf.c
U src/usr.bin/mixerctl/mixerctl.1
U src/usr.bin/mixerctl/mixerctl.c
U src/usr.bin/rdist/Makefile
U src/usr.bin/rdist/docmd.c
U src/usr.bin/rpcgen/rpc_clntout.c
U src/usr.bin/rpcgen/rpc_cout.c
U src/usr.bin/rpcgen/rpc_hout.c
U src/usr.bin/rpcgen/rpc_main.c
U src/usr.bin/rpcgen/rpc_sample.c
U src/usr.sbin/dhcp/client/dhclient.c
U src/usr.sbin/grfconfig/grfconfig.8
U src/usr.sbin/grfconfig/grfconfig.c
U src/usr.sbin/ipf/ipsend/ip.c
U src/usr.sbin/lpr/lpd/lpd.8
U src/usr.sbin/lpr/lpd/lpd.c
U src/usr.sbin/nfsd/nfsd.c
U src/usr.sbin/nfsiod/nfsiod.c
U src/usr.sbin/sendmail/Makefile
U src/usr.sbin/sendmail/cf/README
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/Makefile.dist
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/chez.cs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-hpux10.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-hpux9.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-osf1.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-solaris2.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-sunos4.1.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cs-ultrix4.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/cyrusproto.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-bsd4.4.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-hpux10.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-hpux9.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-nextstep3.3.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-osf1.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-solaris2.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-sunos4.1.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/generic-ultrix4.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/huginn.cs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/knecht.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/mail.cs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/mail.eecs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/mailspool.cs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/python.cs.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/s2k-osf1.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/s2k-ultrix4.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/ucbarpa.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/ucbvax.mc
U src/usr.sbin/sendmail/cf/cf/vangogh.cs.mc
cvs server: warning: src/usr.sbin/sendmail/cf/domain/Berkeley.m4 is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/usr.sbin/sendmail/cf/domain/cs.exposed.m4 is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/usr.sbin/sendmail/cf/domain/cs.hidden.m4 is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/usr.sbin/sendmail/cf/domain/eecs.hidden.m4 is not (any longer) pertinent
cvs server: warning: src/usr.sbin/sendmail/cf/domain/s2k.m4 is not (any longer) pertinent
U src/usr.sbin/sendmail/cf/feature/smrsh.m4
U src/usr.sbin/sendmail/smrsh/Makefile
U src/usr.sbin/sendmail/smrsh/smrsh.8
U src/usr.sbin/sendmail/smrsh/smrsh.c
U src/usr.sbin/sup/Makefile.inc
U src/usr.sbin/tcpdump/savestr.c
U src/usr.sbin/traceroute/savestr.c
U src/usr.sbin/ypserv/ypinit/ypinit.sh
U src/usr.sbin/ypserv/ypserv/ypserv.c

Updating pkgsrc tree:
U pkgsrc/plan9/Makefile
U pkgsrc/plan9/9menu/Makefile
U pkgsrc/plan9/9menu/files/md5
U pkgsrc/plan9/9menu/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/9menu/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/9menu/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/9menu/pkg/PLIST
U pkgsrc/plan9/9term/Makefile
U pkgsrc/plan9/9term/files/md5
U pkgsrc/plan9/9term/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/9term/patches/patch-ab
U pkgsrc/plan9/9term/patches/patch-ac
U pkgsrc/plan9/9term/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/9term/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/9term/pkg/PLIST
U pkgsrc/plan9/9wm/Makefile
U pkgsrc/plan9/9wm/files/md5
U pkgsrc/plan9/9wm/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/9wm/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/9wm/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/9wm/pkg/PLIST
U pkgsrc/plan9/Xg/Makefile
U pkgsrc/plan9/Xg/files/md5
U pkgsrc/plan9/Xg/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/Xg/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/Xg/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/Xg/pkg/PLIST
U pkgsrc/plan9/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/rc/Makefile
U pkgsrc/plan9/rc/files/md5
U pkgsrc/plan9/rc/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/rc/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/rc/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/rc/pkg/PLIST
U pkgsrc/plan9/sam/Makefile
U pkgsrc/plan9/sam/files/md5
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-aa
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-ab
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-ac
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-ad
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-ae
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-af
U pkgsrc/plan9/sam/patches/patch-ag
U pkgsrc/plan9/sam/pkg/COMMENT
U pkgsrc/plan9/sam/pkg/DESCR
U pkgsrc/plan9/sam/pkg/PLIST

Updating doc and othersrc trees:
U doc/3RDPARTY
U doc/CHANGES


Killing core files:


Updating the SUP server configuration files:
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 README /ftp/pub/sup/README
===> current
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 releases /ftp/pub/sup/current/releases
===> current/list
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 allsrc /ftp/pub/sup/current/list/allsrc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 bmake /ftp/pub/sup/current/list/bmake
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 doc /ftp/pub/sup/current/list/doc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 games /ftp/pub/sup/current/list/games
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 gnu /ftp/pub/sup/current/list/gnu
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 include /ftp/pub/sup/current/list/include
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-alpha /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-alpha
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-amiga /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-amiga
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-arm32 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-arm32
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-atari /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-atari
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-common /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-common
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-hp300 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-hp300
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-i386 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-i386
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-mac68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-mac68k
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-mvme68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-mvme68k
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-pc532 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pc532
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-pica /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pica
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-pmax /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-pmax
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-powerpc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-powerpc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-sparc /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-sparc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-sun3 /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-sun3
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-sun3x /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-sun3x
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-vax /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-vax
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 ksrc-x68k /ftp/pub/sup/current/list/ksrc-x68k
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 othersrc /ftp/pub/sup/current/list/othersrc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 pkgsrc /ftp/pub/sup/current/list/pkgsrc
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 regress /ftp/pub/sup/current/list/regress
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 security /ftp/pub/sup/current/list/security
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 src /ftp/pub/sup/current/list/src
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 tar_files /ftp/pub/sup/current/list/tar_files
===> mirror
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 list /ftp/pub/sup/mirror/list
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 list.export /ftp/pub/sup/mirror/list.export
install -c -o thorpej -g netbsd -m 644 releases /ftp/pub/sup/mirror/releases


Running the SUP scanner:
SUP Scan for current starting at Thu Oct 9 16:58:01 1997
SUP Scan for current completed at Thu Oct 9 16:59:49 1997
SUP Scan for mirror starting at Thu Oct 9 16:59:49 1997
SUP Scan for mirror completed at Thu Oct 9 17:04:02 1997


Updating file list:
-rw-rw-r-- 1 root wheel 355647 Oct 9 17:05 ls-lRA.gz